Ugrás a tartalomhoz

História 1992-01

Glatz Ferenc , Hóvári János , Engel Pál , Kovács Éva , Hegyi Klára , Szakály Ferenc , Heckenast Gusztáv , Kovács Éva , Szász Zoltán , Palovics Lajos , Zinner Tibor , Oplatka, Andreas , Sipos András , Glatz Ferenc , Békés Csaba , Bach Melitta , Lackó Mihály

História

2. fejezet -

Temesvár, 1989. december. Krónika

HÓVÁRI János

Temesvár, 1989. december

December 15. Temesvárott híre terjedt, hogy a Securitate előkészületeket tett Tőkés László kilakoltatására. A késő délutáni órákban gyülekezetének hívei – kb. 200 ember védőgyűrűbe fogták a parókiát.

December 16. A parókia őrzőinek száma a nap folyamán tovább gyarapodott. A sötétedés beállta után a belügyi alakulatok rátámadtak a tömegre. Behatoltak a parókiára, majd a templomba. Tőkés Lászlót tettleg bántalmazzák, majd feleségével együtt, külön-külön autóban, a Szilágy megyei Menyőre hurcolták. Ide mintegy száműzetésként, állami ösztönzésre a nagyváradi püspök a tiszteletest áthelyezte. Temesvár különböző pontjain kisebb-nagyobb csoportok gyűltek össze, akik Ceauşescu-ellenes jelszavakat kiabáltak. A megyei pártbizottság épülete előtt nagy tömeg gyűlt össze.

December 17. A tüntetések Temesvárott tovább folytatódtak. A tüntetők a kora délutáni órákban a megyei tanács épülete elé vonultak. Számuk elérte a 20–30 ezret. Összetépték a Ceauşescu képeket, címereket, vörös zászlókat. A rendőri erők és a segítségükre jött tűzoltók tehetetlenek voltak a tömeggel. A Securitate és a hadsereg karhatalmi alakulatai körülvették a tüntetőket. A sötétedés előtt belelőttek a tömegbe. Véres összecsapások után a tömeget szétverték. A halottak száma: 258. A Securitate egységei a temesvári kórházakból a lövést kapott halottakat ismeretlen helyre szállították. Ceauşescu a temesvári események miatt Bukarestben válságstábot hívott össze. Személyes megbízottjaként Emil Bobu látogatást tett Temesvárott, hogy „rendet tegyen”.

December 18. Ceauşescu hivatalos látogatásra Iránba utazott. A reggeli órákban a határállomások olyan utasítást kaptak, hogy a román állampolgárokat ne engedjék ki az országból, a külföldiek beutazását pedig akadályozzák meg. A kora reggeli órákban Temesvárott a Securitate, a hadsereg és a rendőrség emberei eltüntették az előző napi összecsapás romjait. Igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy a város lakói megnyugodtak. Délután azonban az Opera előtti téren újabb tüntetésre került sor. A tüntetők égő gyertyákkal az előző nap halálos áldozataira emlékeztek. A Securitate és a hadsereg kivezényelt egységei belelőttek a tömegbe. Hajtóvadászatot indítottak a menekülők ellen. Tömeges letartóztatások kezdődtek Temesvárott. Több mint tízezer embert börtönöztek be. A Securitate tömeges kivégzéseket hajtott végre a bebörtönzötteken. A holttesteket ismeretlen helyre szállították.

December 19. A nap folyamán Temesvárott újabb tüntetésre került sor. A városban statáriális bíróságokat alakítottak. A hadsereg alakulatait azonban kivonták a városból. A visszavont egységekkel teljesen körülzárták Temesvárt. A városban csak a Securitate és a rendőrség alakulatai maradtak. Constantin Dascalescu miniszterelnök titokban Temesvárra utazott. Románia-szerte hírek terjednek el a temesvári megmozdulásokról.

December 20. Különvonattal katonaruhába öltöztetett munkások érkeztek Craiovából Temesvárra. Úgy tájékoztatták őket, hogy Magyarország megtámadta Romániát s az ország megvédésére mozgósították őket. Temes megye egész területén elnöki rendelettel szükségállapotot rendeltek el. Riadókészültségbe helyezték a hadsereget, a belügyi szerveket és a Hazafias Gárdát. Gyülekezési tilalmat és este 11-től kijárási tilalmat rendeltek el. Az esti órákban Temesvárott százezres tömeg tüntetett.

A Securitate-egységek belelőttek a tömegbe s a menekülők ellen hajtóvadászat kezdődött. A tüntetők között a nap folyamán ott voltak a városban rekedt katonák is. Ceauşescu hazaérkezett Iránból és esti televízióbeszédében szólt a temesvári eseményekről. A történteket Románia megcsonkítására, a szocializmus szétzúzására irányuló olyan nemzetellenes, provokatív akciónak minősítette, amely mögött idegen hatalmak állnak. Az esti órákban a magyar ügyvivőt, Rudas Lászlót a Román Külügyminisztériumba kérették. A nap folyamán tüntetések voltak Aradon, Kolozsvárott, Nagyváradon, Brassóban, Nagyszebenben, Besztercén, Kürtösön, Constanta-ban és Buzadban. A külföldi hírügynökségek értesülnek arról, hogy Tőkés László életben van, s Temesvárról Menyőre szállították.

December 21. Temesvárott általános sztrájk kezdődött. A munkások elfoglaltak több gyárat és üzemet. A Securitate alakulatok parancsnokai egységeiket több helyről visszavonták. A város nagy része a felkelők ellenőrzése alá került.

Ceauşescu a délelőtti órákra Bukarestben nagy tömeggyűlést hívatott össze, ahol a temesvári lázadókat akarta elítélni. A nagygyűlés résztvevői azonban Ceauşescu-ellenes jelszavakat kezdtek el kiabálni s éltették a temesváriakat. A diktátor megtartotta ugyan a beszédét, de menekülve volt kénytelen elhagyni a teret. A karhatalmi alakulatok belelőttek a tüntető tömegbe. Szabályos csata kezdődött a Palota téren, amely hamarosan egész Bukarestre kiterjedt. Éjfélre úgy tűnt, hogy a Ceauşescu-hű katonai, rendőri és Securitate erők fölénybe kerültek. A diktátor a televízión keresztül az ország megvédésére szólította fel Románia lakóit. Országszerte gyülekezési és kijárási tilalmat rendeltek el. Ennek ellenére a nagyobb városokban a Ceauşescu-ellenes tüntetések tovább folytatódtak. A Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége Kolozsvárott nyilatkozatot tett közzé, amelyben közölte, hogy a romániai magyarok támogatják a forradalmat és követelik nemzetiségi jogaik tiszteletben tartását.

December 22. Bukarestben a Ceauşescu-hű fegyveres erők a hajnali órákban eltisztították az előző napi összecsapások nyomait. Reggel azonban a bukaresti gyárak dolgozói sztrájkba léptek, s nagy tüntetés kezdődött. A tüntetők Bukarest belvárosába vonultak s követelték Ceauşescu leváltását. Ceauşescu a reggeli órákban, elnöki rendelettel az egész országban rendkívüli állapotot vezetett be. Kivégeztette az ellenszegülő Vasile Milea nemzetvédelmi minisztert.

A médiák útján azt közölte az ország lakóival, hogy Milea öngyilkosságot követett el. A román hadsereg tisztikarának egy része szembefordult Ceauşescuval és a hozzá hű Securitate-val. A tüntető tömeg fél háromkor elfoglalta a televízió épületét, s a Szabad Román Televízió megkezdte rendkívüli adását, amelyet hamarosan átvett a Magyar Televízió, majd a világ több tv-társasága. A forradalom irányító központjává a stúdió vált. A tömeg elfoglalta a Securitate üresen maradt központját, majd Ceauşescu rezidenciáját. A diktátor és felesége elmenekültek. Pár óra múlva azonban a felkelők fogságába kerültek, akik titkos helyen tartották fogva őket. Megalakult a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa, amely Ion Iliescu-t választotta meg elnökének, tagjai közé Tőkés Lászlót is delegálták. Iliescu tárgyalásokat kezdett a hadsereg vezetőivel. A Román Hadsereg több alakulata átállt a forradalom oldalára. Megkezdődött a Ceauşescu-hű elit, kommandós egységek ellentámadása. Súlyos harcok kezdődtek a Román Televízió épületéért és más stratégiai fontosságú pontokért. Éjfél előtt Ion Iliescu a televízióban beszédet mondott. Bejelentette, hogy eltörlik az egypártrendszert, s tavasszal demokratikus választásokat tartanak, tiszteletben tartják a nemzetiségek jogait.

Temesvárott két tömegsírt találtak, amelyekbe a Securitate a kivégzetteket temette. Közlik, hogy 4600 ember esett áldozatul az elmúlt napok terrorjának.

A kora délutáni órákban megnyílt a román–magyar határ. Megindultak a magyar segélyszállítmányok a határ menti városokba, Nagyváradra, Aradra és Temesvárra. Az esti órákban a Tőkés Lászlót őrző Secuzjtate-katonák elmenekültek Menyőről, s a tiszteletes visszakapta szabadságát.

December 23. Súlyos harcok folytak országszerte. A szabadságát visszakapott Tőkés László istentiszteletet tartott Menyőben. Országszerte különleges terror-különítmények támadták a stratégiai fontosságú helyeket, a forradalom győzelmét éltető tömeget. Aradon egy orvtámadó végzett Tóth Sándor hódmezővásárhelyi gépkocsivezetővel, aki egy magyar segélyszállítmánnyal érkezett a városba.

Temesvárott a kora délutáni órákban az Opera előtt több tízezres tömeg éltette a forradalom győzelmét. A Securitate terror-csoportjainak különítményesei belelőttek a tömegbe. Temesvár azonban a felkelők kezén maradt. A román hadsereg lőszerkészletei – különösen Bukarestben – kimerültek.

December 24. A Securitate-csoportok tovább folytatták harcukat. Iliescu fegyverszünetet rendelt el. A forradalom ellen küzdő fegyveresek azonban nem adják meg magukat.

Stúdióból közvetíti adásait az eddig illegálisan működő temesvári rádió. Megkezdte adásait a temesvári televízió. Kolozsvárott ismét megindult a magyar nyelvű rádióadás.

December 25. A harcok tovább folytatódtak. Az esti órákban a Szabad Román Televízió közölte, hogy rendkívüli bírósági eljárás keretében halálra ítélték és kivégezték Nicolae Ceauşescu-t és feleségét.

December 26. A kora délutáni órákban a Szabad Román Televízióban bemutatták a Ceauşescu házaspár kivégzéséről készített filmet. Ennek hatására a harcok hevessége alábbhagyott. Petre Román vezetésével megalakult az új román kormány.

December 27. A harcok országszerte tovább folytatódtak. A Nemzeti Megmentési Front Tanácsa Tőkés Lászlót régi jogaiba helyezte vissza a temesvári egyházkerületben. Tőkés László románul beszélt Bukarestben a Szabad Román Televízióban. A Magyar Néphadsereg repülőgépével élelmiszer- és gyógyszerszállítmány érkezett Bukarestbe.

December 28. A harcok fokozatosan elcsendesednek. Megalakult a Román Demokrata Párt és a Nemzeti Keresztény Parasztpárt.

December 29. Közzétették a Nemzeti Megmentési Front 145 tagjának és 11 tagú végrehajtó bizottságának névsorát. Románia új államformája: köztársaság. Horn Gyula magyar külügyminiszter Bukarestbe érkezett.

December 30. Bukarestben ezen a napon már nem volt lövöldözés. A harcok az egész országban elcsendesedtek. Megkezdődött a Ceauşescu-rendszer idején hozott rendeletek visszavonásának folyamata.

December 31. Kinevezték a román rádió és televízió új vezetőit. Ion Iliescu közölte, hogy Romániában eltörölték a halálbüntetést.

*

1990. január 16. Tőkés László visszaérkezett Temesvárra. Hans-Dietrich Genscher az NSZK alkancellárja és külügyminisztere a parókiáján és gyülekezetének templomában látogatta meg Tőkés Lászlót, azon a helyen, ahol 1989. december 15-én a román forradalom megkezdődött.