Ugrás a tartalomhoz

História 1986-034

Varga J. János , Köpeczi Béla , Hegyi Klára , Szakály Ferenc , Domokos György , Perjés Géza , Domokos György , Czigány István , Fodor Pál , Domokos György , Hegyi Klára , Domokos György , Benczédi László , Domokos György , Rázsó Gyula , Domokos György , Heckenast Gusztáv , Vanyó Tihamér , Domokos György , Várkonyi Ágnes, R. , Barta János, ifj. , Fodor Pál , Szakály Ferenc , Szalmási Pál , Haraszti György , Várkonyi Ágnes, R.

História

14. fejezet -

Buda visszavívása egy szemtanú rajzán

Buda visszavívása egy szemtanú rajzán

„Íme Szentséged lábai elé helyezem Buda, Magyarország fővárosa ostromának képét, Budáét, amelyet a keresztény seregek, Szentséged előrelátó szellemének műveként, most vívnak meg. Magam is fellelkesedve az általános örömtől, munkámat ezen ostromnak szentelem, remélve hogy Szentséged nagy neve még inkább növeli majd a császár és az összegyűlt fejedelmek szívében a csillapíthatatlan és szent harag tüzét.”

1. A lotharingiai herceg táborát őrző erődítmény

2. A lotharingiai herceg által csatasorba állított keresztény sereg

3. A sáncgyűrű vonala

4. Győztesen visszatérő katonáink, akik 10 ágyút és 40 zászlót zsákmányoltak, valamint 500 foglyot ejtettek

5. Az ostromlókkal szemben álló török sereg

8. A nagyvezír

7. A lotharingiai herceg

8. A bajor választófejedelem

9. A török felmentő sereg pusztulása. 3000 török meghalt, 500 fogságba esett

10. A szeraszker (a török sereg főparancsnoka)

11. Zsákmányoló keresztény katonák

12. Lándzsára szúrt török fejek