Ugrás a tartalomhoz

Tudományos Gyűjtemény 1. évfolyam, 1817

Fejér György, Mokry Benjamin (szerk.)

Trattner János Tamás

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • : Előszó. III-XII
  • [Y.] : A' Nemzeti Culturáról közönségesen, 's a' Magyar Nemzet'Culturájáról különösen. I. A' Nemzeti Culturáról közönségesen. 13-42
  • Jankowich. : Magyar Nyelven jegyzett Történeteinkről. 42-57
  • S. : A' Nemzetiségről. 57-61
  • Horvát? : A' Kézírások' vagy régi Irott-könyvek' hajdani állapottjának Rövid Históriája A' Könyvnyomtató-mesterség' feltalálásáig 's a' tájon. A' XV-ödik Esztendőszázban. 61-71
  • Boldogréti Víg László [Horvát István : Néhány Magyar és Erdély országi születésű Külföldi Könyvnyomtatókról a' XV-dik században. 71-77
  • B.V.L. [Horvát István) : Velentzei Tó Székes Fehérvármegyében. 77-81
  • Folnesics : Philológiai 's grammatikai Gondolatok. 81-83
  • Folnesics : Észrevételek a' Pestalozzismus ellen. 83-100
  • Kultsár István : Diaetetika vagy az egésséget fenntartó, és a betegségtől tartóztató Rendszabások. - Irta és kiadta Zsoldos János...Győrben, özvegy Streibig Józsefné betűivel. 1814. 8,224 p. 8-ad rét. 100-103
  • S. : Hunyady János. Históriai Dráma. Írta Kisfaludi Kisfaludy Sándor. Budán, a Kir. Magy. Universitás betűivel. l8l6. X.308. lap 8. 103-107
  • B.V.L. [Horvát István] : Méltóságos Paintner Mihály püspök Úrnak Győrből Budára lett által-kelésére 1816. Horvát András... Győrben, Streibig Leopold betűjivel. Negyedrétben 7. oldal. 107-108
  • B.V.L. [Horvát István] : Proseucticon Illustrissimo, ac Reverendissimo Comiti Philippo Szápáry Dum Primitias Celebraret V. Kalend. August. MDCCCXVI.Ab Archi-Gymnasio Posoniensi oblatum. Posonii Typis...Belnayanorum. Nyoltzadrétbe 4. oldal. 108
  • Y. : [Üeber die Arbeit leibeigner, und freyer Bauern in Beziehung auf den Nutzen der Landeigenthűmer, vorzűglich in Russland; von L.H.Jacob... St.Petersburg-Halla, Hammerle és Schwetschke K. 1815.IX és 98 l. n.8.] ismertetés / cím magyar fordításban is! 108-112
  • Y. : [Ein Wort über Erziehung und Unterricht, als Gestalten der Zeit. Geschprochen bey ...St.Gallen 14. Aug. 1815. von H. Heyd. b. Zollikofer und Züblin S. 38.] 112-114
  • Egy Hazafi [Horvát István]: Jutalom Tétel. 114-116
  • -- : Találmányok. 116-118
  • -- : Szerzemények. 119-120
  • -- : Intézetek. 120
  • -- : Jelességek. 120-122
  • -- : Jutalmaztatások 's Tiszteltetések. 122-123
  • -- : Kihalt Tudósok és Írók. 123-124
  • Az Egybe szerzők. : Köszönet és Kérés Hazai Tudósainkhoz. 124-125
  • -- : Új könyvek. 125
  • -- : Trattner János Támásnál készült Új könyvek. 125-127
  • Trattner [János Tamás]. : Tudományos Jelentés. 127
 • 2. szám
  • [Fejér György] : A' Nemzeti Culturáról közönségesen. (Folytatás) 3-27
  • Horváth János Veszprémi Kanonok : A' Régi Magyaroknak Vallásbéli 's Erkölcsi Állapottyokról. A' Magyar Anyaszentegyház' Történeteinek Próbájából. 27-91
  • Kazinczy Ferenc : Töredékek Kazinczynak Erdélyi Leveleiből. 91-96
  • Kis János : A' nemzeti nyelv' betsülésének némelly példái. 96-103
  • Szép.[János v. Hrabowszky György?] : Tudós Aszszonyok. Közönségesen a' Görög és Római Aszszonyokrúl. 103-108
  • Y. : Magyar Ország Statistikai bővebb esmértetése. 108-111
  • Y. : Számadás. Az Irás' módjáról. 111-115
  • Schedius : A' Pestalozzismus ellen való észre vételekről. (Lásd Tud.Gyűjt.I.Köt.1817.81-100. lap) 115-121
  • Czinke Ferencz : Természet história, és mesterséges tudomány. A' Tanítók, és Tanulók' szükségekre 's az ebben Gyönyörködők' hasznokra. Készítette Kisszántói Pethe Ferentz. Első rész. Az állatokról. I. Kötet. ...Nemzeti-Gazda Hivatal,Bétsben, 1815. ... (8-ad r. 524 p. XLIX tábla, Képek). 121-124
  • Kölcsey Ferencz : Kis János Versei. Kiadta Kazinczy Ferencz. I.II.III. Kötet. Pest, Trattner János Tamásnál. 1815. 8. 124-129
  • Dr. Csorba. : Physiologia medicinalis, Auctore Michaële Lenhossék... Vol. I. 298 lap. Vol II. 369 l. Vol III. 517 l. Pest, Joannis Thomae Trattner 1816. 129-147
  • Y. : Jelesebb theológiai folyó írások. 147-149
  • Y. : Dicséretes Theologiai, 's Religyiót tárgyozó könyvek. 149-157
  • Y. : Könyv-kivonás. Untersuchungen zur Erläuterung der ältern Geschichte Russlands, von A.C.Lehrberg. Herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften durch Ph. Krug. Mit Lehrbergs Bildniss St.Petersburg. 1816.XL.,és 462 lap. 4 rétben 149-157
  • Y. : Jutalom Tételek. 160-161
  • Y. : Találmányok. 161-165
  • Hrabowszky. : A' Palotai Evangl. Árva ház le írása. 6. Dec. 1816. 165-168
  • Y. : [Szerzemények] 168-169
  • Y. : Intézetek. 169-170
  • Y. : Jelességek. 170-172
  • Y. : Jutalmaztatások 's Tiszteltetések. 172-173
  • Y., B.V.L. : Kihalt Tudósok és Írók. 173-174
  • Y. : Új mívek és könyvek. 175
 • 3. szám
  • Y. : A' Magyar Nemzet' Culturájáról különösen. 3-44
  • B.V.L. : Néhány Hibás Vélemény felfedeztetése IV. Károly Római Tsászár 1356-diki Arany Bullájáról. 44-61
  • Halitzky Antal : Rövid leírása egy Ólom-Táblácskának, mellyet Kehrer József Úr Pesti Polgár, és egy Cs. K. privilegiált Timár Fabrikának Birtokossa a' Nemzeti Museumnak szentelt. 61-65
  • N.J. : A' Balaton Taváról. 65-76
  • Irta egy jelen voltt Vendég. : A' Keszthelyi Helikon. 76-85
  • B.V.L. [Horvát István] : Próba Tétel. A' Fehérvármegyei Tudósokról. 86-90
  • Kováts Sámuel. : Az Ember kíván tanúlni. 90-102
  • Kis János. : A' nevelésnek külömbbféle módjai, és mellyiknek mi haszna van. 102-106
  • Kölcsey Ferencz : Csokonai Vitéz Mihály' munkájinak kritikai megitéltetések. 107-118
  • P.Sz.A. : Vitkovics Mihály' Meséji (,) és Versei. Pesten, Trattner János Tamás (') betü(j)ivel. 1817. - 134 oldal 8-ad rétben. 118-123
  • Folnesics Lajos J. : Ifjúság számára írt könyvek. Ifjúság Barátja, vagy hasznosan mulattató Darabok a két nembéli Ifjúság számára ...Kis János. Első-második köt. Pest, Trattner János Tamás, 1816. 271 p., 301 p. 123-134
  • Y. : Törvény-Tudományi jelesebb Folyó-Irások. 134-135
  • Y. : Törvény-tudományi, és Statistikai jelesebb könyvek. 135-138
  • Y. : Könyv-kivonás. Historische und Kritische Andeutungen über die Literatur des Oesterreicherischen Kaiserstaates in den Jahren 1815 u. 1816 Hazai Levelek [Heimatbl.] Nov., Dec. 138-145
  • Y. : Jutalom Tételek. 145-147
  • Y. : Találmányok. 147-148
  • Y. : Szerzemények. 148-152
  • Y. : Intézetek. 153
  • -- : Jelességek. 153-155
  • Y., Thaisz. : Jutalmaztatások 's Tisztetetések. 156
  • Y., B.V.L. [Horvát István] : Kihalt Tudósok és Írók. 156-157
  • Trattner : Új Könyvek és mívek. 157-158
  • [Trattner János Tamás] : Jelentés. 159
 • 4. szám
  • Berzeviczy Gergely -G.D.I. ford. : Az Északi Kereskedés' terjesztéséről A' Bétsi Szerződés Gyűlésének bémutatta Német Nyelven Berzevitzy Gergely, Bétsben 1814-dik Esztendőben. 3-32
  • Kazinczi Ferencz : Kazinczynak Erdélyi Levelei közzül. 32-35
  • T. [Hrabowszky György] : Horehoviczai Dudics András' élete. 36-57
  • Rumy Károly György : Hires Fay Péternek 1620-d. Konstantzinápolyban irt Testamentoma. 58-61
  • Moldoványi Antal. : Egy Tekintet a' Görögökre. 62-91
  • M.J. : A' Tudatlanságrol, és annak természetes következéseiröl. 92-95
  • Katona Jósef : [Sajó Kaza' Esmértetése]. 95-96
  • B.V.L. : Az Jász, vagy is Ijász Kürtön lévő Metszésekről, és azoknak Értelmekről ...Nemes Décsy Antal, Miskolc, 1814. 96-103
  • Szép János : Válogatott levelek M. Tullius Ciceroból, és K. (C) Plinius Cecilius (Sekundusból) " /Grosser János/ Szegeden 1816. 103-104
  • B.V.L. : Idő Próféta, vagy Időváltozást Jövendölő Pókok. ... K.Sz.Pethe Ferentz, Pest, Trattner, 1816. / 104-107
  • /Y./ : Orvos-Tudományi jelesebb Folyó-Irások. 107-113
  • /Y./ : Orvos-Tudományi könyvek. 113-125
  • Y. : Georgii Wahlenberg Flora Carpatorum... 1814, CXVIII és 408 l., Göttinga, Wandenhoek és Ruprecht k. 125-130
  • Folnesics Lajos J. : Jutalom Tételek. 130-131
  • B.V.L., Y. : Találmányok. 131-133
  • Boros Lajos, Y. : Szerzemények. 133-134
  • Y. : Intézetek. 134-135
  • B.V.L., Y. : Jelességek. 135-141
  • Y., B.V.L. : Jutalmaztatások 's Tiszteltetések. 141
  • B.V.L., Moldoványi Antal : Kihalt Tudósok és Írók. 141-142
  • Folnesics Lajos J. : A' Tudományos Gyűjtemény' Recensiója a' Külföldön. 142-148
  • B.V.L. : Új mívek és könyvek. 148-150
  • Trattner. : Előfizetési Jelentés. 151
 • 5. szám
  • Szlemenics Pál : A' Magyar Törvény' némelly tárgyairól való észrevételek. 3-19
  • Tomcsányi Ádám : A' Menykő-Hárítókról. 19-34
  • Pucz Antal : A' Tudósok, 's Tudományok' becséről. 34-44
  • Folnesics Lajos J. : Kant, Fichte, Schelling és Pestalozzi. (Felelet a Pestalozzizmus védelmezésére.Lásd:Tud.Gyűjt.1817.II.köt.115-121. l.) 44-90
  • X. [Bécsből], Y. : Statistikai jegyzetek Magyar Országról. 91-93
  • Y. : Észrevétel a' Szép-írás' módjáról. 93-94
  • Tóth László. : Magyar Literatura Philosophia, írta Ertsei Dániel.... Első Darab. Lélek munkái Tudománnya (Psychologia Empirica) Debreczen... Csáthy György 1813.. Második Darab Ontologia, Metaphysica, és Erköltsi Philosophia. Debreczenben, ...Csáthy György. 1817. 95-115
  • X. : Schneller Julius Ferentz...: Ungars Schicksal, unfd Thatkraft vor dem Verein mit Böhmen, Oestreich und Steyermark. Von 1. bis 1526. Grätz 1817. 115-117
  • Schuster János : Egy Magyarnak Észrevételei a' Marcel de Serres' Austriai birodalomban utazásai eránt. Irta Schuster János... 118-139
  • [Redaktió] : Kinyilatkoztatás a' Tudományos Gyűjtemény' ügyében. 140-142
  • Y. : Jutalom Tétel. 142
  • Y. : Találmányok. 143-144
  • Y. : Szerzemények. 144-145
  • Y., L.M. [Lenhossék Mihály?] : Intézetek. 145-146
  • Y. : Jutalmaztatások 's Tiszteltetések. 146-148
  • Y., M.J. : Kihalt Tudósok és Írók. 148-151
  • B.V.L. : Vitéz Rendek az Austriai Birodalomban 1.) Arany Gyapjas Vitéz Rend 2.) Maria Theresia Katonai Vitéz Rende. 152-157
  • -- : Új mívek és könyvek. 158-159
 • 6. szám
  • Fábián József : A' Kenyér-sűtésről, a' Magyar Gazdaszszonyoknak. Kiadta Fábián Jo'sef, Veszprémi Tractus Esperesse, és Tóth Vásonyi Ref. Prédikátora. 3-27
  • Tomcsányi Adám : A' Menykő-hárítókról különösen. 27-33
  • Rumi Károly : Historiai visgálódások, és vélemények a' Gothok, Scythák, Bolgárok és Magyarok' eredetiről. 33-39
  • Kovachich Márton György : F. Második Máttyás Magyar Ország Királlya, és M.Báthori Gábor Erdélyi Nagy-Herczeg köztt kötött békesség 1610. eszt.ben 6-dik Septem.ben. 39-50
  • A. : Statistikai Esmértetések. A' Debretzeni Reformatum Collegiumról. 50-67
  • B.V.L. : Magyar Országi Könyvárosok. A' XV.-dik Század végéből és a' XVI-dik Század kezdetéből. 67-83
  • Meszlényi Ignátz : A' Magyar Nemesek' közbirtoka eránt való Javallások. 84-86
  • T.I. : Az Esküvés, szomor (szomorú) Játék öt felvonásban, szerzette G.J. kiadta Dömötör Miklós... Pest, Trattner János Tamás, 1817. VIII.99. l. nagy 8-ad rét. 86-94
  • B.V.L. : Kérdés. Kell-e már a' Reformátusok' felsőbb Oskoláiban némelly Tudományokat Anyai Magyar Nyelven tanítani? 1817. (Pesten, Trattner János Tamás)-8.-15 p. [Osváld Zsigmond] 94-97
  • Z. : A' Mondolatnak, 's rá való Feleletnek Megítéltetése. 97-107
  • [Y.] : A' legújabb Külföldi Orvos Könyvek' bérekesztése. 107-125
  • Y. : Von und für Ungarn.; Von, aber nicht für Ungarn. In: Ungarische Miscellen. Erste Lieferung, Bécs. 126-134
  • J-wics : Jutalom-Tétel. Pázmán Péter Biographiájának béküldésére. 134-135
  • Csaplovics, Y. : Rövid leírása a' Szeszszel való világításnak Bécsben. 135-139
  • Kmeth Daniel : A' Tsillag-visgálat' Szerzeménye Budán. 139-152
  • Pannon hegyén [Guzmics Izidor] : Felelet e' kérdésre: Miért, és mióta írják magokat a' Pannonhegyi Benedictinusok:"Congregationis Cassinensis, alias S. Justinae de Padua?" (Lásd Tud. Gyüjt. IV. Köt. 135. l.) 152-154
  • B.V.L. : Felelete a' Kérdezősködőnek. 154-155
  • A' Redactió : A' Tudományos Gyűjtemény II. Kötetének külföldi visgáltatása. 155-156
  • Sárvári Pál : Néhai Tiszt. Túd. Csernák, vagy Francziásonn Chernac László Úrnak, Számvető rostájáról és életéről rövid tudósítás. 157-160
  • Y. : Szerzemények. 160
  • Y. : Meg-Tiszteltetések. 160-161
  • Y. : Új könyvek. 161
  • -- : Trattner János Támásnál készült Új Könyvek. 162-163
 • 7. szám
  • Kazinczy Ferenc : Erdélyi Cancellárius Gróf Teleki Sámuel Excell. Bibliothecája Maros-Vásárhelytt. 3-8
  • Horváth János : A' Keresztény Hit' terjedésének történetei, a' Pannóniai, 's más szomszéd népeknél, a' Magyarok' béjövetele előtt. Kriszt. szület. 1-884. eszt. 8-55
  • Horváth András. : A' Drammának vers-mértékéről. 55-64
  • Peterka Jósef : A' legalább való széksó, fű, vagy fa hamubúl szappan lúgot-haszonnal késziteni. 64-78
  • Horvát István : Mikor kezdették írásba foglalni a' Magyarok Törvényeiket? 78-96
  • Költsey Ferencz : Berzsenyi Dániel' Versei. - Második megbővített kiadás. Pesten, Trattner János Tamásnál. 1816. 96-105
  • Gebhardt Dr. : Szülést-segítő Tudomány, és mesterség, mellyet írt, és kiadott Lugosi Fodor András... Pesten Trattner János Tamás, 1817, 8-ad rét. 105-118
  • A.Z. : A' Miatyánk, Musikába tétetve Kleinheinz Ferentz Úrtól. 118-128
  • Y : Jelesebb folyó Irások Philosophia, Mathesis, Physica, és más rokon tudományokból. 128-131
  • Y : Jelesebb, legújabb Könyvek a' Philosophia, Mathesis, Physika és más rokon tudományokból. 131-139
  • Senquinczi Kovachich Jósef M., Y. : Jutalom-Tétel. 139-140
  • Y : Intézetek. 141
  • N.J.v.N.I.[Nagy Leopold v.N.Imre?] : A' Siket-némák' Vátzi Intézetéről. 142-150
  • M.J., B. Szepesy Ignátz : Kihalt Tudósok és Írók. 151-156
  • Y. : Jutalmaztatások 's Tiszteltetések. 151
  • A' Redactió. : Jelentés a' Tudományos Gyűjtemény' dolgában. 156
  • Y : Új Könyvek. 156-157
  • -- : Trattner János Tamásnál készült Új Könyvek. 157
  • Kis Pál : Előfizetési Jelentés. /E' Munkára, Rövid Földírás, a' legújabb polgári változások szerint. Tanuló Ifjak' számára irta Kis Pál, Győr megyei Pap, és Nevelő/ 157-159
  • Lugosi Fodor András : Könyv-Jelentés. 159
 • 8. szám
  • Mokry Bénjamin : Próba Rajzolat az embernek főbb Charaktereiről, nevezetesen A' Nagy Charakterről. 3-42
  • Bárán Péter : Magyar Országon az éhség' meg-akadályoztatására tzélozó gondolatok. 42-53
  • Németh János : Az első Könyvnyomtató-Mühelyről Magyar Országban a' Mohátsi-Veszedelem után. 53-73
  • Ü. : Csongrád Vármegyének bővebb esmértetése. 73-76
  • E.V.J. [Vitkovics Mihály] : Az Ó-Hitű Magyar Irókról. 76-81
  • A' Gyallányi Gazdaságbeli Hivatal : A' Büzér (Rubia Tinctorum, Krapp) miveltetése Gyallányon. 81-84
  • Szomb. Prof. B-Z. : Philosophia critice elaborata auctore Simeone Chuchich... Tomul 10. Viennae 1815, Typ. Joannis Schnierer... 84-107
  • F.I. [Farkas Imre pléb.?] : "Az Ékes szóllás a' Koporsóknál. Horváth János. Veszprémben 1816. Számmer Klára betűivel kis 8. Az ajánló levélen, és ELőszón kívül 357 old. 107-113
  • J.J. [Jankovich?] : Ó és újj Magyar, vagy: Rövid Értekezés, miképpen kelljen az ó Magyarsággal az újjat egyesíteni? az az: miképpen kelljen a' régi Magyar nyelvet újj szavak, szóllások, és formák által gazdagítani, tsinosítani, úgy,hogy azt természeti állásából ki ne vegyük? mint némeljek. Pesten, Trattner 1816. 113-117
  • Y. : A' Tudományos Gyűjtemény' III. kötetének visgáltatásából, a' Visgálónak jeles vallásaival, 's annak ellenvetésire való feleletekkel egygyütt. 118-129
  • Rumi Károly György : Jelentés a' Tud. Gyűjt. I. és II. Kötetinek Recensensei eránt. 129
  • Rumi Károly : Annak Bizonyítása, hog Firmiumnak neve, 's a' Formint, vagy Fürmint Szőlő Nem neveztetésének Firmiumtól való eredete, nem költemény. Védelmező értekezés a' Nemzeti Gazdának XI. száma alatt lévő tagadás ellen. 130-142
  • Horvát István : Felelet Rumi Károly Tévedéseire a' Régi Sirmium Város igazi nevéről. 142-159
  • Y. : Szerzemények. 159-160
  • Y. : Kihalt Tudósok és Irók. 160-161
  • Y. : Uj Libellatorium Mellyet készitett, és a' Pesti Universitásnak bé mutatott Steinweg F.A. annak Mechanikusa. 161-162
  • Y. : Új Könyvek. 162
  • -- : Trattner János Tamásnál készült Új Könyvek. 162-163
 • 9. szám
  • Kis János : A' testet tárgyazó nevelésről. 3-38
  • Kazinczy Ferencz : Sonett. 38-48
  • Debreczeni Bárány Péter : Borsod Vármegye Némelly Statistikai Tekéntetekben. Debreczeni Bárány Péter által. 49-63
  • Rumy Károly György közlötte : II-dik Rákóczy György' Méltóságos Gróf Pálfy Pálhoz írt levele. 63-64
  • [Y.] : A' Magyar Országi Hadakozás, és Banderiumoknak rövid esmértetése, az 1715.-diki Decretum 8-dik Czikkelyének fejtegetésével egygyütt; Piringer Udv. Tan. Úr' Banderiumainak recensiójára való feleletűl. 65-106
  • L-r. : Jegyzés A' Gazdaságos Méhtartás Recensiójára, melly az Austriai Hazai Tódósítások' Martiusi Darabjában a' 70, 's 71-dik lapokon találtatik. (Erneuerte Vaterländische Blätter für den Oesterreichischen Kaiserstaat 1817. März. Seite 70, 71. 106-113
  • Kmeth Dániel. : A' Tsillag-visgálat' Szerzeményének (Lásd Tud. Gyűjt. VI. Köt. 139. lapján) folytatása Budán. 114-130
  • Y. : Szerzemények. 130-131
  • D. Baritz : Intézetek. 131-132
  • Y. : Megjutalmaztatások és Tiszteltetések. 132-133
  • L. : Kihalt Tudósok és Írók. 133-134
  • V. : Gyász-Dal Hermine Ő.Cs.K. Herczegségének, Magyar Ország Nádor Ispánnya Hitesének halálára 14. Sep. 1817. 134-135
  • -- : A' Magyar Országi új Fabrikák, találmányok és művek. 135-137
  • -- : Új Könyvek. 138-140
  • -- : Trattner János Tamásnál készült Új Könyvek. 140-141
  • B.V.L. : Vitéz Rendek az Austriai Birodalomban. Szent István Apostoli Király Vitéz Rende, Tsillag Keresztes Dáma Rend. 142-152
 • 10. szám
  • Lenhossék Mihály : Az Allati Magnetismus' rövid rajzolatja. - Irta Lenhossék Mihály - a' Pesti M.K. Universitásban, Physiologiának, 's felsőbb Anatomiának k.r. Professora. 3-41
  • Forgó György : Rendkívűl való szűkség' idején, a' közönségesen szokásban lévő Gabona fajokon kivűl, miből készíthetni még Kenyeret Hazánkban, 's mit találhatni még, a' mivel ollyankor táplálhassa magát a' Szegénység? 41-57
  • J.-ich. : Pesth Várossának hajdani helyheztetése. 57-64
  • G.L. [Guzmics Izidor] : Értekezés. Mint kelljen az idegen neveket, 's művész szavakat honni Litteraturánkban irnunk? 64-71
  • T. : Töredék, Telegdi Miklós' életéből. 71-76
  • A' Pécsi Püsp. Könyvtárbul közli T. : Versek. Hadnagioknak tanosagh Vers feyek. 76-78
  • St.M. [Szentmiklóssy?] : A' Magyar Törvény' némely Tárgyairól való észrevételekre Felelet. 78-100
  • M.A. [Moldoványi Antal] : Keresztyén Moralis Kis Katekhismus. Irta Marton István Pápai Professor. Bétsben Pichler Antal betűivel 1817. 100-108
  • Horvát István : Wallaszky Pál Élete. 109-117
  • Krüchten József Törvényes Ügyész. : Töredékek. Úri János Életírására. 117-119
  • A. [Varga István] : Jutalom-tétel, és kiosztás. 119-120
  • A. : Szerzemények. Az Alsó Oskolákról, A' Helvétziai Vallástételt Követőknek Tiszán-túl való Megyéjében. 120-132
  • N., Y. : Szerzemények / 132
  • Y : Jutalmaztatások és Előlépések. 132-133
  • Ötvös [Eötvös Pál T.B.] : Hermine Ő Cs.K. Herczegségének, Országunk Nádor Ispánnéjának halálára. 133-134
  • M.J. : Találmányok és Ritkaságok. Emlékezete Tihamérnak egy el-pusztúltt Magyar MVsnak. 134-136
  • : Eltalálás és Jelentés. 137
  • Sipos [Pál] : Természeti Ritkaság. 137-138
  • Y. : A' Hazai Orvos törekedések. 138-139
  • Y. : Új Mívék és Könyvek. 139-141
  • -- : Trattner János Tamásnál készűlt Új Könyvek. 141-143
  • Trattner János Tamás : Jelentés. 143
 • 11. szám
  • Fejér György : T. Vadassi Jankowics Miklós' Gyűjteménnyeiről, és Régiségei között találkozó két isméretlen Emlékekről, eddig meg nem magyarázott Irásokról. 3-46
  • Zsoldos János : A' Frantziák Pápán, vagy is a' Pápai 1809-1810. Esztendőbeli Polgári Ispotályok leírása. 47-76
  • Németh János m.k. : A' Magyar Országi és Erdélyi Könyvnyomtatóknak neveik, és a' helyek a' hol, és az idő, e' meddig nyomtattak. 76-85
  • Melzer Jakab : Az Avarok' Kereszténységéről. 85-89
  • Tóth Pál : A' Visegrádi Vár. 89-94
  • Y. : Aesthetikára egy tekéntet. 94-100
  • Rumi Károly : 1/ A' Filosofiának elöljáró Értekezései. Irta Ruszek József... Weszprémben, Számmer Klára, 1812. X. és 112 l. 8.r.ben. 2/ A' Filosofiának summás Rajzolatja, vagy is Encyclopediája. Irta Ruszek József ott 45. l. 8. 3/ A'Filosofiának rövid Historiája. Irta Ruszek Jósef ugyanott 1811.378 l.8. 100-109
  • Y. : Kivonás e' feleletből: Ehrenrettungs-Versuch der Ungarischen Nation gegen die Schimpfnachricht eines reisenden Engländers. 109-119
  • -- : Szerzemények. 119
  • S.Pe. : Meg-Tiszteltetések. 119-125
  • Rácz, az Ispotály' segéd Orvosa : A' Pesti Polgári köz Ispotály' leírása. 125-131
  • Moldoványi : Malom-készítés. 131-132
  • Trattner János Tamás : A' Tudományos Gyűjteményre Előfizetési Jelentés. 133-134
  • -- : Trattner János Tamásnál készült Új Könyvek. 134-135
  • -- : Új Könyvek. 135
 • 12. szám
  • Egy Kézíratbúl ki Vitkovics Mihály : Hazafiúi Elmélkedés. 3-14
  • Thaisz András : A' Neologismusokról, avagy Szabad-é a' Magyarban új szókat tsinálni, ésmennyire? 14-33
  • M. [Meszlényi Ignác?] : A' Juh-tenyészetről. 34-39
  • Peterka Josef Sebestén : A' Hydrophobiárúl, az az : a' Veszetségrűl való elmélkedések, kidolgozta és a' nevezetessebb Orvosok ítéleteit öszve-hasonlítván , kiadta : Peterka Josef Sebestén, a' szélessen kiterjedű Orvosi Tudománynak Doctora, nemkülönben a' Nemes Kis Kún Kerűletnek rendszerint való Physicussa. 40-66
  • Nagy László, Peretsenyi : Arad Vármegyében lévő Ó, és Új Váraknak Statistikás Ismérete; írta Peretsenyi Nagy László. 66-78
  • Trattner János Tamás : Magyar Országi Könyvnyomtató Műhelyek' 1817-dikbeli állapotjok. 78-86
  • Kazinczy Ferencz : 1/ Dissertatio Philologica de Vocabulorum derivatione ac formatione in Lingva Magyarica. Scripsit Paulus Nagy de Beregszász. Pest, Tratttner, 1805.8.-XV és 263 l. 2/ Ó és Új Magyar, vagy rövid Értekezés, miképen kelljen az Ó Magyarsággal az Újat eggyesíteni; ... Pest, Trattner, 1816. 8.-96 l. 87-105
  • Th.A. : Kivonás ezen munkának Recensiójából: "Die Juden und ihre Gegner." 105-112
  • D. Baritz : Benkö Ferentz élete. 112-117
  • E.P. N.P. : Észrevételek a' Posonyi Tót Újság' kissebbítő Homlokírása ellen. 117-124
  • N.N. [Guzmics Izidor] : Mentő-írás a' Proseuticon' visgáltatása ellen. 124-126
  • A' Redactio., Z., Th.A. : Jutalmaztatások és Előlépések. 126-129
  • Th. A. : Szerzemények. 129-130
  • -- : Megtiszteltetések. 130
  • Th., L. : Jelességek. 131-133
  • R. [Rumy] : Igazítás (Tud.Gyűjt. III.k. 152.1.) 133
  • T., L. : Kihalt Tudósok és Irók. 134-135
  • Haliczky Andreas : Epigrammata. 135-136
  • -- : Új Könyvek. 137
  • -- : Trattner János Tamásnál készült Új Könyvek. 137-138
  • Joannes Thomas Trattner : Annunciatio. 139-142
  • Trattner János Tamás : A' T.T. Előfizetők' Neveik Betűrendben. 142-161
DC metaadatok
Cím:
Tudományos Gyűjtemény 1. évfolyam, 1817
Szerzők:
Fejér György, Mokry Benjamin (szerk.)
Kiadó:
Trattner János Tamás
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Tudomány általában
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása