Ugrás a tartalomhoz

Történelmi szemle, 1958 (1. évfolyam)

Magyar Tudományos Akadémia

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK
  • Barta István: Balásházy János pályafordulása
  • Bartha Antal: Honfoglaláskori kovácsmesterségünkről
  • Benda Kálmán: Újabb adatok a magyar jakobinusok történetéhez
  • Bourgin, Georges: Francia-német egyezkedés (1871)
  • Endrei Walter: A lábitós szövőszék kialakulása és feltűnése Európában
  • Endrei Walter-Hajnal Lászlóné: Egy XVII. századi festő receptgyűjtemény
  • Fuchs Erik-Nándori Gyula: Honfoglaláskori vas kéziszerszám metallográfiai vizsgálata
  • Heckenast Gusztáv: Adatok Bottyán János életéhez (1676-1682)
  • Heckenast Gusztáv: A murányvölgyi vashámoros céh szabályzatai (1585-1713-1755)
  • M. Kondor Viktória: Megjegyzések Jókai Mór politikai szerepéhez a kiegyezést követő években
  • Makkai László: Az anyagi kultúra történetének kutatásáról
  • Makkai László: Műhely- és huta-leltárak a XVII. századi Rákóczi-uradalmakból
  • L. Nagy Zsuzsa: A Tanácsköztársaság dunántúli előzményeiről (1919. január-március)
  • Niederhauser Emil: A jobbágyfelszabadítás és a nemzetiségi kérdés Kelet-Európában
  • Paulinyi Oszkár: A Garam-vidéki bányavárosok lakosságának lélekszáma a XVI. század derekán
  • Puskás Julianna: Adatok a hadigazdálkodás kialakulásához és rendszeréhez Magyarországon az első világháború idején
  • Sándor Vilmos: Magyarország függőségének jellege a dualizmus korában
  • M. Somlyai Magda: Iratok a tiszántúli szegényparasztság földosztó törekvéseiről 1945-ben
  • Varga János: A bihari nemesség hitelviszonyai a polgári forradalom előtt
  • Veress Éva: A jobbágycsalád szervezete a sárospataki uradalom falvaiban a XVII. század közepén
  • Vörös Antal: Táncsics Mihály kiadatlan cikke a sajtószabadságról és a cenzúráról
  • Zsigmond László: Két dátum. Magyarország hadüzenetének (1941. június 27.) és németek által való megszállásának (1944. március 19.) előzményeihez
  • Duczynska Ilona feljegyzései az 1918-as januári sztrájk előzményeiről (közli: Tömöry Márta)
 • SZEMLE
  • Benczédi László: Vita R. Várkonyi Ágnes "Thaly Kálmán" c. tanulmányáról
  • Beresford, M. W.-J. K. S. St. Joseph: Medieval England. An Aerial Survey (Ism.: Gunst Péter)
  • Florovskij, A. V.: Česko-ruské obchodní styky v minulosti. X-XVIII. stolety (Ism.: Niederhauser Emil)
  • Heckenast Gusztáv: Az új magyar irodalomtörténetről
  • Kamińska, J.-A. Nahlik: Włókiennictwo Gdańskie X-XIII. w. (Ism.: Endrei Walter)
  • Klepl, Jan: Pro záchranu technických památek (Ism.: Niederhauser Emil)
  • Szabad György: A társadalmi szerkezet átalakulásának kérdései az abszolutizmus korában
  • Szabolcs Ottó: Az új középiskolai történelmi tankönyvekről
 • HÍREK
 • Sborník Národního Technického Musea I-II. (Ism.: Niederhauser Emil)
 • Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky I-III. (Ism.: Niederhauser Emil)
 • <orosz> 1-5. 1956-57. (Ism.: Bartha Antal)
 • HATÁRAINKON TÚL
  • Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867-1900. Ism.: J. Purš Československý Časopis Historický 1957. IV. sz. 761-766. o.
  • A Német Demokratikus Köztársaság levéltárainak magyar vonatkozású anyagai. Gonda Imre-Ránki György
  • A Román Történettudományi Intézet 1958. évi munkaterve. Csatári Dániel
  • A Voproszi Isztorii a németországi reformáció és a parasztháború jellegéről, illetve az első polgári forradalom kérdéséről. Mayer Mária
  • Külföldi vendégeink
 • KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA
 • KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA
DC metaadatok
Cím:
Történelmi szemle, 1958 (1. évfolyam)
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Történelem
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása