Ugrás a tartalomhoz

Magyar Katonai Szemle, 1942 (12. évfolyam, 3.negyedév)

Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK
  • Hadiesemények keleten 1942. június 10-ig. Írta: Lipcsey- Magyar Sándor vk. százados
  • Az 1. lovasdandár a Szovjet elleni háborúban. Írta: vitéz Vattay Antal vezérőrnagy
  • Honvédutászok 1941. nyarán a Kárpátoktól a Dnyeszterig. Írta: Krämer Emil ezredes
  • Közeltámadás elhárítása a könnyű ütegeknél. Írta: Szőke Barna százados
  • Páncélos seregtestek. Írta: Kemechey Jenő vkb. őrnagy
  • Harckocsi-lövészek kiképzése. Írta: Képes-Harjay Szilárd főhadnagy
  • Korszerűsített távirász-kiképzés. Írta: Kovács László főhadnagy
  • Gáztízparancsolat. Írta: B. Szabó László főhadnagy
  • A magyar katonalélek. Írta: Rédvay István dr. alezredes
  • A 24. számú harcászati példa megoldása. Közli: Törzstiszti tanfolyam parancsnokság
  • Hadiesemények Afrikában 1942. július 10-ig. Írta: Lipcsey-Magyar Sándor vk. százados
  • A m. kir. kárpátaljai 1. honvéd hegyidandár. Írta: Gencsy József főhadnagy
  • A Szovjet elleni 1941. évi hadjárat a lovasság szempontjából. Írta: Bobrovniczky Tamás százados
  • A harckocsik és páncéloserők szerepe napjainkban. Írta: Veres László százados
  • Harckocsi harckiképzés végrehajtása szakaszkötelékben. Írta: Szabó József V. százados
  • Műszaki munkák a szovjetgyalogságnál. Írta: Bodonyi György százados
  • Térképolvasás és térképértés. Írta: Strömpl Gábor dr. műsz. tisztviselő
  • A nemzetvédelmi gazdálkodásról. Írta: Bartos Dezső dr. orvos-százados
  • Honvédelmi nevelés a középiskolában. Írta: Saád Ferenc dr. őrnagy
  • Mit vigyünk magunkkal a harctérre. Írta: Koncz András százados
  • 25. számú harcászati példa. Közli: Törzstiszti tanfolyam parancsnokság
  • vitéz Horthy István 1904-1942
  • Hadiesemények a Távolkeleten 1942. augusztus 10-ig. Írta: Lipcsey-Magyar Sándor vk. százados
  • Hogyan jutott Anglia a Szuezi csatorna és Egyiptom birtokába. Írta: vitéz Lépes István dr. őrnagy
  • Parancsadás vázlatban. Írta: Bartha István hadnagy
  • Támpontok a hegyi csapatok téli menetgyakorlatainak tervezéséhez. Írta: Volant András vk. százados
  • Az utász mint harcos - a harcos mint utász. Írta: Vörös Vidor százados
  • A műszaki tisztviselő teendői a harcos utászszázadnál. Írta: Kiss Ernő mű. gyakornok
  • Hírek a testvérütegtől. Írta: A 2. tábori tüzérosztály 1. parancsnoksága
  • Lovasság, korszerűség. Írta: vitéz Fülöp József vk.százados
  • Az umani hőstett. Írta: Csicsery-Rónay István ny. vk. alezredes
  • A 2. gépkocsizó zászlóalj harcai Oroszországban 1941. július 12-18. Írta: vitéz Temesváry Gerő alezredes
  • Korszerű páncélelhárítás. Írta: Nagy Kálmán százados
  • Páncélos gondolatok. Írta: Chapó Gyula hadnagy
  • Gépjárművezetői kiképzés. Írta: Dorsan Alfonz hadnagy
  • A gazdasági háború. Írta: Praznovszky Kálmán százados
  • A nemzetnevelés szolgálatában. Írta: Rhédey Ferenc hadnagy
  • A 25. sz. harcászati példa megoldása. Közli: Törzstiszti tanfolyam parancsnokság
 • LŐSZAKMA
  • Nehézfegyver-kezelők kiképzése. Írta: Csikor Kálmán százados
  • Hozzászólás "A tűz jelentőségének emelkedése a jelen háborúban" című dolgozathoz. Írta: Éltető Gábor főhadnagy
  • Az aknavető-szakasz korszerűsítése. Írta: vitéz Szabó Zoltán hadnagy
  • Könnyű fegyverek lövésszaki jellemzése. Írta: Zsótér Bertalan százados
  • Aknavető-irányzókiképzés. Írta: Biczó Gyula tart. zászlós
 • LÉGÜGY
  • Felderítő repülés a Szovjet elleni háborúban. Írta: Bodó Miklós hadnagy
  • A legújabb felhőáttörési eljárás. Írta: vitéz Járomy Árpád százados
  • A bombázó repülők harckiképzésének tervezése. Írta: Horváth Barna főhadnagy
  • Háború és légiforgalom. Írta: Udvary Jenő őrnagy
  • Hozzászólás "A legújabb felhőáttörő eljárás" c. közleményhez. Írta: Horváth Barna százados
  • Repülőgépek javításával kapcsolatos számítások. Írta: Vasy Géza mérnök-százados
 • HADITECHNIKA
  • Az elektromos bombagyújtó. Írta: Takátsy Endre folyamőrkapitány
  • Mozgó célok tüzérségi lövése. Írta: Lueff Frigyes százados
  • Tüzérség légvédelme és rejtőzése meneteknél, nyugvásban és harcban. Írta: vitéz Bóbiss-Selmeczy László őrnagy
  • Központi elemek alkalmazása. Írta: Morvay Zoltán alezredes
  • Korszerű vegyiharccsapat. Írta: B. Szabó László főhadnagy
  • A 34. M. vontatható légsűrítő szerelvény és légszerszámgépei. Írta: Csalány Ferenc hmtk. alezredes
  • Tüzércsoport bemérése futólagos eljárással. Írta: Iványi János főhadnagy és Iványi György hadnagy
  • Az alapvonalakról. Írta: Hofhauser Jenő dr. alezredes
  • Repülővel való lövés. Írta: Tállay Ferenc főhadnagy
  • Naptájoló korong. Írta: Leszák Lajos százados
  • A fényképmérés alkalmazási lehetősége és az 1938-39. évi német délsarki expeditió. Írta: Csiszár Sándor alezredes
  • Közlekedési nehézségek télen. Írta: vitéz Hrussóczy Győző ezredes
 • KÖZGAZDASÁG ÉS KÖZIGAZGATÁS
  • A katonai közigazgatás. Írta: Farkas Endre vk. százados
  • A kőolaj a háború tükrében. Írta: Zetelaki Tibor százados
  • Japán nyersanyag egyeduralma. Írta: Márki László hmtk. százados
  • Háborús bőrgazdálkodás. Írta: Várnay Tibor hadbiztos-őrnagy
  • Korszerű készlettárolások. Írta: Kolossváry György százados
 • HONVÉD IGAZSÁGÜGY
  • Katonai hatalom az ellenséges állam területén. Írta: Micskey Kálmán csendőralezredes
  • A tényvázlat helyes szerkesztése. Írta: Soós Károly dr. hadbíró-százados
  • Büntető és korlátozó rendelkezések a honvédelmi törvény novellájában. Írta: Kassay-Krantz Dezső ny. hadbíró-vezérőrnagy
 • HADEGÉSZSÉGÜGY
  • A kiütéses tífusz. Írta: Török József dr. orvos-százados
 • HADTÖRTÉNET
  • A m. kir. Hadimúzeum. Közli: Hadimúzeum parancsnokság
 • LÓISMERET ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
  • A csikótelepi pótló-nevelés katonai jelentősége. Írta: vitéz Bogdánffy Béla ezredes
  • A kisbéri állami ménes legújabb tenyésziránya. Írta: Monostory László hadnagy
  • Származási adatok értékesítése pótlovak vásárlásánál. Írta: Ásvány Ernő dr. állatorvos-ezredes
  • Gyakorlati adatok a patkókészítéshez. Írta: Csernok Pál dr. állatorvos-százados
 • TESTNEVELÉS
  • Évforduló a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetében. Írta: Richter (Kevey) János százados
  • Hogyan állítsuk be ifjúságunk testnevelését, hogy abból a katonaszolgálat a legnagyobb hasznot húzza. Írta: Kisgyörgy Lajos százados
  • A Vigevanoi nemzetközi epée-verseny. Írta: Gözsy Sándor dr. orvos-százados
  • Úszósportunk a háborúban. Írta: Bárány István dr.
DC metaadatok
Cím:
Magyar Katonai Szemle, 1942 (12. évfolyam, 3.negyedév)
Kiadó:
Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Hadügy - Hadtörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása