Ugrás a tartalomhoz

Irodalomtörténet, 1944. 33. évfolyam

Kozocsa Sándor szerk.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Brisits Frigyes: Czinke Ferenc egyetemi tanári kinevezésének története 1–13. p.
  • Radó Polikárp: A Pray-kódexről 49–55. p.
  • Solt Andor: A dráma fajai 97–108. p.
 • Műelemzés
  • Alszeghy Zsolt: Écsy Ö. István: Pálóczi Horváth Ádám Holmijának negyedik darabja 20. p.
  • Makay Gusztáv: A magyar próza könyve. Szerk., bev., jegyz.: Kerecsényi Dezső 20–22. p.
  • rtr.: Galamb Sándor: A magyar dráma története 1867-től 1896-ig 22–23. p.
  • Paku Imre: Voinovich Géza: Írók és költők 23–24. p.
  • Cs. Gárdonyi Klára: Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927–1933. Sajtó alá rend., bev.: Bisztray Gyula, Csuka Zoltán 24. p.
  • Gedeon Jolán: La cour de Louis XV. Publ.: Gabriel Tolnai 25. p.
  • –ry.. Kisbán Emil: Tordasi és kálózi Sajnovics János 25–26. p.
  • –ry.: Kaszab Andor: Losonc és környéke a magyar irodalomban. Rajczy Mária Mechtilda: Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai. Sárkány József: Cegléd az irodalomban 26. p.
  • Batizi László: Serfőző József: Szentiványi Márton S. J. munkássága a XVII. század küzdelmeiben 26–27. p.
  • Dezsényi Béla: Nagy Péter: A francia klasszikus dráma fogadtatása Magyarországon 27–28. p.
  • Sashegyi Oszkár: Kulcsár Adorján: Olvasóközönségünk 1800 táján 28. p.
  • rtr.: Doroghy Ferenc, vitéz: Somló Sándor színművei 28–29. p.
  • Bikácsi László: Tudósy Margit: Tóth Árpád költészete 29. p.
  • bi.: Csajkos Éva: Lírai költészetünk a XIX. és XX. század fordulóján 29. p.
  • r.: Herczeg Ferenc. Szerk.: Kocsis Gyula 64–65. p.
  • Szombathy Zoltán: Nagy Ernő: Webőczy és a felvilágosodás 65–66. p.
  • rtr.: Bayer József: Déryné – Déryné levelei 66–67. p.
  • Csery-Clauser Mihály: A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért Főiskola évkönyve az 1942/43-i tanévre 67–68. p.
  • Berczik árpád: Vajthó László: Halhatatlan magyar irodalom 68–69. p.
  • –ry.: A magyar piarista rendtartomány története. Írták: Balanyi György és mások 69. p.
  • Cs. C. M.: Iványi Béla: Pázmány Péter kiadatlan levelei 69–70. p.
  • Cs. C. M.: A kassai püspöki könyvtár kódexei és ősnyomtatványai. Összeáll.: Fehér Mátyás 70. p.
  • s.: Szénási Etelka: Természetleírás líránkban Kisfaludy Sándortól Ady Endréig 70–71. p.
  • Galambos Gruber Ferenc: Valentiny Antal: Románia magyar irodalmának bibliográfiája, 1939. év 71–72. p.
  • Bikácsi László: Gerlőtei Jenő: Az irodalomkutatás elvei a tudatos-eszményítő költés esetében 72. p.
  • ry.: Fábián István: Magyar diák verseskönyve 72–73. p.
  • Dezsényi Béla: Simonffy Aladár: Ibrahim Müteferrika 73. p.
  • Gaál István: Missuray-Krúg Lajos: Hany Istók, rábaközi regék hőse 73–74. p.
  • Szombathy Zoltán: Friedrich Károly: A magyar evangélikus templomi ének történetének vázlata 121–122. p.
  • –y.: Nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó s hol kacagó Demokritus. Hermányi Dienes József kéziratos gyűjteménye. Bev., jegyz.: György Lajos 122–123. p.
  • Zimándi Pius: Csonka Ferenc: Hiador 123. p.
  • rtr.: Papp István: Az irodalom életformái 124–125. p.
  • rtr.: Nábrády Mihály: A magyar írói életrajz 125. p.
  • Dezsényi Béla: Balás P. Elemér: A Széchenyi–Kossuth ellentét hírlapi vitájuk tükrében 125–127. p.
  • Z. P.: Hegyi Endre: Szász Gerő élete és irodalmi munkássága 127. p.
 • Figyelő
  • M. Császár Edit: Egy jezsuita-dráma magyar vázlata 33–34. p.
  • Lám Frigyes: Német regény Petőfiről. [Arnold Krieger.] 34–35. p.
  • Kozocsa Sándor: Egy ismeretlen Petőfi-paródia 35–36. p.
  • F.: Ambrus Zoltán és Ady Endre 36. p.
  • Hírek 37. p.
  • G. P.: Elhunytak 37–39. p.
  • Brisits Frigyes: Titkári jelentés 40–43. p.
  • Társasági ügyek 43–48. p.
  • Kulcsár Adorján: Asszonycsúfolók 77–80. p.
  • Sárkány Oszkár: „Az első magyar költőnő”. [Petrőczy Kata Szidónia.] 80–84. p.
  • Merényi Oszkár: Czakó Zsigmond János lovagja és a Bánk bán 85–89. p.
  • Kozocsa Sándor: Reviczky „Az utolsó költő”-jének első kidolgozása 89–94. p.
  • Hírek 95–96. p.
  • Brisits Frigyes: Szemere Pál két ismeretlen levele Bártfay Lászlóhoz 130–136. p.
  • Ujvári Gyula: Tallózás a kuruc balladák körül 137–139. p.
  • Timándi Pius: Szenteleky Kornél 139–142. p.
  • Kozocsa Sándor: Hatvany Lajos széljegyzetei a „Vér és Arany” margóján 142–144. p.
  • Hírek 144. p.
 • Kisebb közlemények
  • Alszeghy Zsolt: Adalék a magyar regény előzményeihez. [I.] Bacsányi János. Pálóczi Horváth Ádám. Molnár Borbála 14–16. p.
  • Tolnai Gábor: Bod Péter és Teleki József 17–19. p.
  • Alszeghy Zsolt: Adalék a magyar regény előzményeihez. [II.] Nalátzi József 56–57. p.
  • Kristóf György: Költemények: egy fiatal egygyesület ’sengéje 57–58. p.
  • Kovalovszky Miklós: Petőfi nevéről 59–63. p.
  • Alszeghy Zsolt: A Judit-dráma problémája 109–110. p.
  • Kárpáti Sándor: Két jezsuita vígjáték 110–115. p.
  • Radó Antal: Brüsszeli és drezdai Jósika-levelek 115–118. p.
  • Komlós Aladár: Honnan merítette Kiss József zsidó balladahőseit? 118–120. p.
 • Folyóiratok szemléje
  • Corvina 30. p.
  • Délvidéki Szemle 30. p.
  • Délvidéki Szemle 75. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 128. p.
  • Erdélyi Helikon 75. p.
  • Erdélyi Múzeum 75. p.
  • Etnographia/Népélet 30. p.
  • Hitel (Cluj) 75. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 128–129. p.
  • Kalangya (Szabadka) 30. p.
  • Kalangya (Szabadka) 75. p.
  • Katholikus Szemle 75. p.
  • Magyar Középiskola 30–32. p.
  • Magyar Középiskola 75. p.
  • Magyar Lélek 32. p.
  • Magyar Lélek 75. p.
  • Magyar Szemle 32. p.
  • Magyar Szemle 75. p.
  • Pannonhalmi Szemle 32. p.
  • Pásztortűz 32. p.
  • Pásztortűz 76. p.
  • Protestáns Szemle 76. p.
  • Protestáns Tanügyi Szemle 76. p.
  • Soproni Szemle (Sopron) 76. p.
  • Sorsunk 76. p.
  • Széphalom 129. p.
  • Termés 76. p.
  • Új Magyar Museum 76. p.
  • Ungarische Jahrbücher 32. p.
  • Vigilia 32. p.
DC metaadatok
Cím:
Irodalomtörténet, 1944. 33. évfolyam
Szerzők:
Kozocsa Sándor szerk.
Kiadó:
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása