Ugrás a tartalomhoz

Nagy Iván családtörténeti értesítő 1. (1899)

Dr. Komáromy András és Pettkó Béla (szerk.)

Dr. KOMÁROMY ANDRÁS ÉS PETTKÓ BÉLA

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló czikkek
  • Angyal Pál (sikabonyi). Kisjeszeni Jeszenszky család (czímerrel)
  • Angyal Pál (sikabonyi). Grabarics család (czímerrel)
  • Benkó Imre. Benkó család
  • Benkó Imre. Molnár család (czímerrel)
  • Doby Antal. Draveczi Draveczky család (czímerrel)
  • Doby István (földi). Földy-Doby család (czímerrel)
  • Horváth Sándor. Knapp-Bányai család
  • Horváth Sándor. Horváth család (czímerrel)
  • Horváth Sándor. Korchmáros család
  • Horváth Sándor. Nagyszalatnai Szalatnay család (czímerrel)
  • Dr. Illésy János. Az Alaghy család története. (Hat közl., egy czímerrajzzal)
  • Dr. Illésy János. Az Alaghy család története. (Hat közl., egy czímerrajzzal)
  • Dr. Illésy János. Az Alaghy család története. (Hat közl., egy czímerrajzzal)
  • Dr. Illésy János. Az Alaghy család története. (Hat közl., egy czímerrajzzal)
  • Dr. Illésy János. Az Alaghy család története. (Hat közl., egy czímerrajzzal)
  • Dr. Illésy János. Az Alaghy család története. (Hat közl., egy czímerrajzzal)
  • Dr. Illésy János. Az 1754–55-iki országos nemesi összeírás. Abauj, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Bihar, Borsod vármegye nemessége
  • Dr. Illésy János. Az 1754–55-iki országos nemesi összeírás. Abauj, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Bihar, Borsod vármegye nemessége
  • Dr. Illésy János. Az 1754–55-iki országos nemesi összeírás. Abauj, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Bihar, Borsod vármegye nemessége
  • Dr. Illésy János. Az 1754–55-iki országos nemesi összeírás. Abauj, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Bihar, Borsod vármegye nemessége
  • Dr. Illésy János. Az 1754–55-iki országos nemesi összeírás. Abauj, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Bihar, Borsod vármegye nemessége
  • Dr. Illésy János. Az 1754–55-iki országos nemesi összeírás. Abauj, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Bihar, Borsod vármegye nemessége
  • Dr. Illésy János. Az 1754–55-iki országos nemesi összeírás. Abauj, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Bihar, Borsod vármegye nemessége
  • Jalsoviczky Sándor. Bátori Sigray család (czímerrel)
  • Kis Bálint (Baczkamadarasi). Petrovinai Pekry család (gróf és nemes, czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). A Perényiek a mohácsi vész előtt (Két közlemény)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). A Perényiek a mohácsi vész előtt (Két közlemény)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Vörösmarty család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Alsódraskóczi Morvay család
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Lászlóffy család
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Tattay család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Kéler család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Bodnár család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Kovachich család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Tasnádi Nagy család
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Verebélyi Marsó család
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Klein-Arnótfalvy család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Szigethy család
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Ebeczki Blaskovich család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Arany-idkai Svaiczer család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Kis-szecsei Lévay család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Dralepszkai Horváth család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Frivaldi Mettal család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Bors család
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Szigethy Vass család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Hihalmi Halmos család (czímerrel)
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Kubinszky család
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Markosfalvi Sipos család
  • Dr. Komáromy András (r. r.). Szluha család (ikládi gróf, vebói nemes. Czímerrel)
  • Kovássy Elemér. Kisbosvai Berhelyi család (czímerrel)
  • Orosz Ernő. Tarcsai Majik család (czímerrel)
  • Pettkó Béla. Czímerleírások a királyi könyvekből. (Hét közlemény)
  • Pettkó Béla. Czímerleírások a királyi könyvekből. (Hét közlemény)
  • Pettkó Béla. Czímerleírások a királyi könyvekből. (Hét közlemény)
  • Pettkó Béla. Czímerleírások a királyi könyvekből. (Hét közlemény)
  • Pettkó Béla. Czímerleírások a királyi könyvekből. (Hét közlemény)
  • Pettkó Béla. Czímerleírások a királyi könyvekből. (Hét közlemény)
  • Pettkó Béla. Czímerleírások a királyi könyvekből. (Hét közlemény)
  • Pettkó Béla. Vértesaljai Vértesy család (czímerrel)
  • Dr. ifj. Reiszig Ede. Székelyi Tóth család (czímerrel)
  • Dr. ifj. Reiszig Ede. Az alsó-köröskényi Thuróczy család (czímerrel)
  • Sarlay Sámuel. Szana család (czímerrel)
 • II. Kisebb rovatok
  • Hivatalos Értesítő
  • Hivatalos Értesítő
  • Hivatalos Értesítő
  • Hivatalos Értesítő
  • Hivatalos Értesítő
  • Tárcza
  • Indítvány a nemesség és előnév igazolása körül követett eljárás szabályozása tárgyában (r. r.)
  • Czímeres levelek Mosonvármegye levéltárában, Dr. Sötér Ágoston közleménye
  • Kérelem. Komáromy Andrástól
  • Válasz az „Alkotmánynak”. Komáromy Andrástól
  • Az Asbóth család nemességének előzményei. Majláth Bélától
  • „Magyarok Emléke”. Komáromy Andrástól
  • Az Ilyésfalvi Pap család eredete. Koncz Józseftől
  • Kérelem. Dr. Sötér Ágostontól
  • A nagykőrösi főgymnasium könyvtárában őrzött s genealogiai adatokat tartalmazó „Halotti Beszédek” jegyzéke. Két közlemény. Benkó Imrétől
  • A nagykőrösi főgymnasium könyvtárában őrzött s genealogiai adatokat tartalmazó „Halotti Beszédek” jegyzéke. Két közlemény. Benkó Imrétől
  • Czímeres levelek. (Koncz József és Dr. Sötér Ágoston közleménye)
  • Jegyzéke a Heves vármegye levéltárában őrzött czímeres-nemes leveleknek. Két közlemény. Orosz Ernőtől
  • Jegyzéke a Heves vármegye levéltárában őrzött czímeres-nemes leveleknek. Két közlemény. Orosz Ernőtől
  • Kérdések és Feleletek
  • Kérdések és Feleletek
  • Kérdések és Feleletek
  • Kérdések és Feleletek
  • Kérdések és Feleletek
  • Kérdések és Feleletek
  • Helyreigazítások
  • Helyreigazítások
DC metaadatok
Cím:
Nagy Iván családtörténeti értesítő 1. (1899)
Szerzők:
Dr. Komáromy András és Pettkó Béla (szerk.)
Kiadó:
Dr. KOMÁROMY ANDRÁS ÉS PETTKÓ BÉLA
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Családtörténet - Helytörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása