Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 94. kötet (1994-1995)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Molnár Ilona: Az alárendelt mondatbeli felszólító módról (A magyar kötőmód kérdéséhez) [On imperative in subordinate clauses] 5
  • Ladányi Mária: Az igekötők kapcsolhatóságáról [On linking verbal prefixes] 45
 • Kisebb közlemények
  • Honti László: A mondat szórendje és a morfémák sorrendje közti összefüggés az uráliban [Wortfolge und Suffixfolge im Uralischen] 89
  • Sherwood, Peter: Ob-Ugrian ’consume’
  • Gheno, Danilo: Die Verneinung im Mordwinischen
  • Utasy-McRobbie, Zita: An acoustical analysis of durational interdependences in Skolt-Sámi
  • Künnap, Ago: On trends in the newer Samoyedology
  • Rédei Károly: A nem személyes névmási igei személyragjaink eredetéről [Über die Herkunft der ungarischen Personalsuffixe nicht-personalpronominalen Ursprungs]
  • Bánréti Zoltán: Modularitás a mondatfeldolgozásában [Modularity in sentence processing]
  • Gósy Mária–Osmanné Sági Judit: Az időzítési minták torzulása egy afáziás beteg spontán beszédében [Damaged timing patterns in the spontaneous speech of an aphasic patient]
  • Kontra Miklós: Országh László életművének néhány tudománytörténeti vonatkozása [Országh’s oeuvre from a historical perspective]
 • Szemle, ismertetések
  • Papp Ferenc: Antal László 1930–1993
  • Simoncsics Péter: Robert Austerlitz 1923–1994.
  • Siptár Péter: Magnus Olsson: Hungarian Phonology and Morphology
  • A. Molnár Ferenc: Középkori leveleink
  • Szigetvári Péter: Naturalisták Kremsben
  • Olaszy Gábor: Antti Sovijärvi–Reijo Aulanko: Synthesis of Certain Speech Sounds and Sentence Intonation of Hungarian, Finnish and Finland Swedish
  • Sivula, Jaakko: Ein hunderjähriges Reisenprojekt über die finnischen Mundarten
  • Kálmán Béla: Sipőcz Katalin: A vogul nyelv színnevei
  • Kiss Lajos: Molnár Nándor: A magyar mezőgazdasági szókincs története
DC metaadatok
Cím:
Nyelvtudományi közlemények 94. kötet (1994-1995)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása