Ugrás a tartalomhoz

Magyar Szemle 2. kötet (1928. 1-4. sz.)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Weis István: A közigazgatási reform kérdése
 • Gratz Gusztáv: Lengyelország és Litvánia
 • Balogh József: A magyar nép lapja
 • Andor Endre: A közszolgálat problémája
 • Knob Sándor: Hány embert tartunk el külföldön ipari behozatalunkkal?
 • Frühwirth Mátyás: Az aggkori és rokkantsági biztosítás
 • Magyary Géza: A kisebbségek védelme
 • Berkes József: A magyar kisebbségi politika helyzete az S. H. S.-államban
 • Miskolczy Ágost: Az ellenséges propaganda és a magyar szökevények
 • BGH.: Románia válsága — angol szemmel
 • Czakó István: Az antant háborús propagandájának olasz fejezete
 • Szerb Antal: A „béketűrő” szláv lélek
 • Glatz Károly: Böcklin
 • Sándorfi Kamill: A modern válóper fényképe
 • Mályusz Elemér: A Bethlen-család
 • Antal István: Tarlózás a politika mezején
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Hajnal István: Arndt magyar utazása 1798-ban
 • Gratz Gusztáv: Külpolitika és társadalom
 • Vargha Ferenc: Bírói igazság és társadalmi igazság
 • Ottlik László: Magyar nemzet — cseh birodalom
 • Berényi László: Az orosz ellenforradalom bukása
 • Gesztelyi Nagy László: A „falu” jegyzője
 • Ihrig Károly: A magyar szövetkezetek válsága
 • Egyed István: Decentralizáció és önkormányzat
 • Barabás Endre: Az erdélyi magyar és román kultúrzónák
 • Steier Lajos: A túrócszentmártoni deklaráció
 • Farkas Gyula: Harsányi Kálmán munkái
 • Kállay Miklós: Thomas Hardy
 • Szerb Antal: Egy angol konzervatív író: Chesterton
 • Jancsó Benedek: Román vélekedés a külföldi magyar propagandáról
 • Czakó István: Az olasz forradalmi gárda
 • A francia mezőgazdaság válsága
 • Sajtó és iskola
 • Kászonyi Ferenc: A pusztuló Hegyalja
 • Weis István: A mai Amerika
 • Antal István: A politika és a békerevizió
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Hajnal István: Arndt magyar utazása 1798-ban
 • Németh Károly: A közigazgatási reform
 • Gratz Gusztáv: A Népszövetség invesztigációs joga
 • Ravasz László: Osztályellentét
 • Takáts Sándor: Elégett aktákból
 • Padányi Gulyás Jenő: A magyar építőművészet útja
 • Miskolczy Ágost: Sztálin és Trockij
 • Gündisch Guido: A nemzeti eszme fejlődése a németségnél
 • Jancsó Benedek: A magyarországi németek helyzete és az erdélyi kisebbségek
 • Gyárfás Elemér: Az erdélyi magyarság gazdasági küzdelmei
 • Steier Lajos: Benes háborús visszaemlékezései
 • O. L.: H. H. Asquith
 • Frey András: Az új fasiszta alkotmányreform
 • Balogh József: A külső propaganda
 • Hardy Kálmán: A tengeralattjárók kérdésének mai állása
 • Glatz Károly: Újból a középiskola
 • Drozdy Gyula: Milyen az új tanyai oktatás?
 • Gesztelyi Nagy László: Régi tanyaiskolák
 • Szerb Antal: H. G. Wells világa
 • A humanisztikus gimnáziumi ankét
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Szekfű Gyula: A magyar nagybirtok történeti szerepéről
 • Győrffy István: Az Alföld ősi magyar településmódja
 • Magyary Zoltán: Vezető szakemberek képzése
 • Weis István: A mai ifjúság
 • Czakó István: Lakáspolitika és építkezés
 • Szövérdy Zoltán: Néhány adat az erdélyi agrárreform törvény végrehajtásához
 • Jancsó Benedek: Az agronomokról és viselt dolgaikról
 • Flachbarth Ernő: A csehszlovákiai magyarok és németek viszonya
 • Steier Lajos: Tót elkeseredés
 • Glatz Károly: Dürer
 • Balogh József: A hírlap az iskolában
 • Eckhardt Sándor: A magyar nyelv válsága
 • Ihrig Károly: Ki fizet a behozatalért?
 • Bodor Antal: A községfejlesztés új módszere
 • Balla Antal: Végzetes évek
 • Vértesi Dezső: A német választások előtt
 • Rakovszky Iván: Márciusi szemle
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Miskolczy Ágost: A mármarosi skizma-per
DC metaadatok
Cím:
Magyar Szemle 2. kötet (1928. 1-4. sz.)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása