Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelvőr – 8. évfolyam – 1879.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Alexander Bernát. Fordítóink
 • Alexander Bernát. Fordítóink
 • Babics Kálmán. Műszó-Kritika
 • Bánóczi József. A bölcselet magyar nyelve
 • Bánóczi József. A bölcselet magyar nyelve
 • Bánóczi József. A bölcselet magyar nyelve
 • Barkász Károly. Az alárendelő időkötőszók
 • Benke I.. Az orthologia a mennyiségtan terén
 • Bodó Ádám. Nehány helyrag alkalmazása
 • Fialowski Lajos. A népbotanika poézise
 • Fialowski Lajos. A népbotanika poézise
 • Fialowski Lajos. A népbotanika poézise
 • Fialowski Lajos. A népbotanika poézise
 • Halász Ignácz. Ritkább és homályosabb képzők
 • Halász Ignácz. Ritkább és homályosabb képzők
 • Halász Ignácz. Ritkább és homályosabb képzők
 • Halász Ignácz. Ritkább és homályosabb képzők
 • Halász Ignácz. Ritkább és homályosabb képzők
 • Kárpáti Károly. Egy érdekes programm
 • Király Pál: Marczali észrevételeire
 • Király Pál: Is
 • Király Pál: A szünetjelzésről
 • Lehr Albert. Bucsu Kun-Sz.-Miklóstól
 • Lehr Albert. Bucsu Kun-Sz.-Miklóstól
 • Lehr Albert. Bucsu Kun-Sz.-Miklóstól
 • Mészáros István. A mező-túri nyelvjárás
 • Mészáros István. A mező-túri nyelvjárás
 • Mészáros István. A mező-túri nyelvjárás
 • Munkácsi Bernát. Az „áldás” és „átok” családja
 • Munkácsi Bernát. Nyelvtudományi Közlemények
 • Simonyi Zsigmond. Szófejtések
 • Simonyi Zsigmond. Szófejtések
 • Simonyi Zsigmond. Mutatványok egy sajtó alatt levő Antibarbarusból
 • Simonyi Zsigmond. Mutatványok egy sajtó alatt levő Antibarbarusból
 • Simonyi Zsigmond. Idegen képzők átvétele
 • Simonyi Zsigmond. A régi nyelvemlékek olvasásáról
 • Simonyi Zsigmond. A természettudományi műnyelvről
 • Simonyi Zsigmond. „Toldi szerelme”
 • Szarvas Gábor: Neologiai kurjantások
 • Szarvas Gábor: A magyar nyelv szótára
 • Szarvas Gábor: A Fővárosi Lapok, a logika és a nyelvészet
 • Szarvas Gábor: A Nyelvőr és a szépirodalom
 • Szarvas Gábor: A Nyelvőr és a szépirodalom
 • Szarvas Gábor: A Nyelvőr és a szépirodalom
 • Ifj. Szinnyei József: Szófejtések
 • Ifj. Szinnyei József: Bocsánat
 • Ifj. Szinnyei József: Az aj- alapszó és családja
 • Ifj. Szinnyei József: Taval
 • P. Thewrewk Emil. Az i-vel képzett melléknév
 • Volf György: Arany J. prózai dolgozatai
 • Volf György: Arany J. prózai dolgozatai
 • Volf György: Arany J. prózai dolgozatai
 • Volf György: Műszaki műszók
 • Wagner Lajos. „Tót” és „vendég”
 • Wagner Lajos. Az iskolai műszók
 • Wagner Lajos. Az iskolai műszók
 • Wagner Lajos. Az iskolai műszók
 • Nyelvtörténeti adatok
  • Kemény János ön-életirása. Könnye Nándor
  • Közmondások és szólások: Pázmány Péter műveiből. Nikolényi József
  • Közmondások és szólások: Pázmány Péter műveiből. Nikolényi József
  • Közmondások és szólások: Pázmány Péter műveiből. Nikolényi József
  • Bessenyei György: „Filozofusából.” Mészáros István
  • Okiratbeli magyar szavak. Nagy Gyula: Helynevek
  • Okiratbeli magyar szavak. Nagy Gyula: Fanevek
  • Okiratbeli magyar szavak. Nagy Gyula: Fanevek
  • Okiratbeli magyar szavak. Nagy Gyula: Vegyesek
  • Okiratbeli magyar szavak. Nagy Gyula: Vegyesek
  • Szólásmódok: Illei Istvánból Szigethy István
  • Szólásmódok: Illei Istvánból Szigethy István
  • Szólásmódok: Dugonics András „Etelkájából”. Ralovich Lajos
  • Szólásmódok: Dugonics András „Etelkájából”. Ralovich Lajos
  • Szólásmódok: Tornyos Péterből. Szigethy István
  • Egy XVI. századbeli nyelvemlék. id. Ifj. Szinnyei József
  • Egy régi magyar recipe. Csontosi János
  • Faludi Ferencz „Nemes asszonyából”. Könnye Nándor
  • Régi magyar növénynevek. Tóth Mike
  • Régi magyar növénynevek. Tóth Mike
  • Okiratbeli szók. Szilágyi Sándor
  • Gróf Bethlen Miklós önéletírásából. Kisbiró Márton
  • Colloquia Puerilia 1552. Szalontai
 • Helyreigazítások, magyarázatok
  • Vápa, szijalt rák, az ők házuk
  • Ivad
  • Kiérdemült
  • Kiérdemült
  • Az „is” szórendjéhez
  • Cseperke
  • Szorszorzás
  • Valál, me, mez, a „ván, vén” igenév
  • Retesz, oszpora
  • Retesz, oszpora
  • Rag
  • Rag
  • Oszpora
  • „Öltöny” és „nő” a csiki népmesében
  • Laczikonyha
  • Laczikonyha
 • Potló magyarázatok
 • Észrevételek a Nyelvőr II. köt. 471–474. l. levő közleményekre
 • A magyar nyelv: a hirlapokban. Simonyi Zsigmond
 • A magyar nyelv: a budapesti egyetemen. Király Pál
 • A magyar nyelv: az orvosi egyetemen. Ernyei Miksa
 • A magyar nyelv: az esztétikusoknál. Mészáros István
 • Kérdések a Nyelvőr gyüjtőihez:
  • tömör tömörcsök
   • Válasz
   • Válasz
   • Válasz
  • vall
   • Vál.
   • Vál.
   • Vál.
  • hőte-heőte
   • Vál.
   • Vál.
  • édes másé
   • Vál.
  • hat hetüs
   • Vál.
   • Vál.
  • czuczor
   • Vál.
  • gyök, gyük
   • Vál.
   • Vál.
  • farkasügetve
   • Vál.
   • Vál.
  • koron-kor
   • Vál.
  • bólt, vólna, főldi, kelt
  • nyőleszt
   • Vál.
  • tenkre-tönkre
   • Vál.
  • harmadéjja, harmadéha, harmadejje
   • Vál.
  • nyarta
   • Vál.
  • Válaszok a Nyelvőr VII. 323. lapjain tett kérdésekre
 • Népnyelvhagyományok:
  • Nyelvsajátságok
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
  • Szólásmódok
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
   • 9
   • 10
   • 11
   • 12
  • Elbeszélések
   • 1
   • 2
   • 3
  • Párbeszédek, beszédtöredékek
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
  • Babonák
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
   • 9
   • 10
  • Népmesék, mondák
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
   • 9
   • 10
   • 11
  • Ráolvasás
  • Lakodalmi mondókák
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
  • Mistériumok, ünnepi énekek
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
  • Tájszók
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
   • 9
   • 10
   • 11
   • 12
  • Mesterműszók
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
  • Gyermekjátékok
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
  • Mondókák
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
  • Találós mesék, csali mesék, szójátékok
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
  • Gyermekversikék s gyermekmondókák
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
  • Átkozódások
  • Állathivogató szók
   • 1
   • 2
  • Népdalok
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
  • Közmondások, hasonlatok
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
  • Ikerszók
   • 1
   • 2
  • Tréfás versek, gúnyversek
   • 1
   • 2
  • Néprománczok
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
  • Névnapi köszöntők
  • Az uj szók a népnyelvben
   • 1
   • 2
  • Tánczmondókák, kurjantások
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
  • Bakter kiáltások
  • Családnevek
  • Gúnynevek
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
  • Helynevek
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
  • Állatnevek
  • Üzenetek
   • 1
   • 2
   • 3
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelvőr – 8. évfolyam – 1879.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása