Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 33. évfolyam – 1937.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Baboss R. Ernő: Pajzán
 • Bakó Elemér: Hányféle h hang van a magyarban?
 • Bárczi Géza: Balaven
 • Bátky Zsigmond: Bőgőgereblye
 • Csűry Bálint: Laziczius Gyula: A magyar nyelvjárások
 • Csűry Bálint: Mássalhangzónyúlás, ikerítődés a szamosháti nyelvjárásban
 • Csűry Bálint: Mássalhangzónyúlás, ikerítődés a szamosháti nyelvjárásban
 • Csűry Bálint: Kuksol
 • Csűry Bálint: Pápai Páriz Ferenc ismeretlen glosszái
 • Eckhardt Sándor: Lancelot magyar király
 • Eckhardt Sándor: Cepe
 • Gáldi László: Haranga
 • Gáldi László: Lükő Gábor: A moldvai csángók. I.
 • Gáldi László: Fludorovits Jolán: A magyar nyelv latin jövevényszavai
 • Györke József: A magyar -t kicsinyítő képző uráli megfelelői
 • Hadrovics László: Guoth Kálmán: Az okleveles bizonyítás kifejlődése Magyarországon
 • Hadrovics László: Knöpfler László: A vogul kérdőmondat szórendje
 • Hadrovics László: Paul Menzerath: Der Stand der heutigen Lautwissenschaft
 • Hadrovics László: Saád Ferenc: A magyar tüzérségi szavak története
 • Hadrovics László: Max Vasmer: Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. IV.
 • Hadrovics László: Szabó István: Ugocsa megye. Magyarság és nemzetiség
 • Hadrovics László: Könyvismertetések
 • Hartnagel Erzsébet: Randevú
 • Hartnagel Erzsébet: A francia forradalom eszméivel kapcsolatos viseletek a magyar nyelvben
 • Hartnagel Erzsébet: A francia forradalom eszméivel kapcsolatos viseletek a magyar nyelvben
 • Hartnagel Erzsébet: A francia forradalom eszméivel kapcsolatos viseletek a magyar nyelvben
 • Hartnagel Sándor: Tápay-Szabó László: Az emberiség története
 • Vitéz Házi Jenő: A székesfehérvári keresztesek javainak 1193. évi megerősítőleveléhez
 • Horger Antal: Alkonyodik
 • Horger Antal: A tl és dl hangképletek rejtélyes fonetikai természetéről
 • Horger Antal: Mindig
 • Juhász Jenő: Magas
 • Juhász Jenő: Szép
 • Juhász Jenő: Tartalom, szó- és tárgymutató
 • Kálmán Béla: Jelentés a Felsőőrvidéken végzett nyelvjárás-kutatásról
 • Kálmán Béla: Felsőőrvidéki növénynevek
 • Károlyi Árpád: Orcával győzni
 • Kelemen József: Tarafara
 • Klemm Antal: A szófajok történetéhez
 • K. M.: A cseremisz autonómia tizenöt éve
 • Kniezsa István: -nn- > -dn- elhasonulás a magyarban
 • Krompecher Bertalan: Reguly, Hunfalvy, Budenz és nyelvészeti irodalmunk megindulása
 • Krompecher Bertalan: Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk
 • Kun Béla: Egy XVIII. századi rovásírásos ábécé
 • Laziczius Gyula: Az affrikáta-vita
 • Laziczius Gyula: Titkári jelentés 1936-ról
 • Laziczius Gyula: A zöngés h kérdése
 • Lengyel Dénes: Csenevész
 • Lengyel Dénes: Festékes
 • Ligeti Lajos: Régibb török jövevényszavaink magyarázatához
 • Ligeti Lajos: Régibb török jövevényszavaink magyarázatához
 • Ligeti Lajos: Régibb török jövevényszavaink magyarázatához
 • Lukcsics Pál†: Szegedi Dániel levele 1617-ből
 • Melich János: A főnévi igenévképzőről
 • Melich János: Üdvözlő beszéd
 • V. Mikesy Sándor: Kegyelemvár
 • Morvay Péter: Helynevek az Ecsedi-láp környékéről
 • Nagy J. Béla: Helyesírási kérdések
 • Nagy J. Béla: Magamviselete, magaviseletem
 • Németh Gyula: Tok halnevünk eredete és néhány szó a magyarság ősfoglalkozásairól
 • Németh Gyula: Mundzsuk–Bendeguz
 • Németh Gyula: A hiung-nuktól az oszmánli nyelvtanig
 • N. J. B.: Dr. György Lajos: Anyanyelvünk védelme
 • N. J. B.: A névelő használata
 • N. J. B.: A névelő használata
 • N. J. B.: Bennünket, benneteket
 • N. J. B.: Végbél
 • N. J. B.: Tavasbarlang
 • N. J. B.: Koppenhága
 • N. J. B.: Garay Obsitos-ából
 • N. J. B.: Leszámítol
 • Nyíri Antal: Nőstény
 • Pais Dezső: Jelentés az 1936. évi Szily-jutalomról
 • Pais Dezső: Moros Ella és Bors vezér
 • Pais Dezső: Válasz M. E.-nak
 • Pais Károly: Horváth János egyetemi előadásaiból
 • Papp István: A főnévi igenév fejlődéstörténetéhez
 • P. D.: Czuczor Gergely és Fogarasi János szótára
 • Sági István: Csűry Bálint: A népnyelvi búvárlat módszere
 • Sági István: Kétjegyű mássalhangzóink betűrendi helye
 • Sági István: A Löweni Glosszákhoz
 • Sági István: Tolnai Vilmos
 • Sándor István: Népnyelvi adatok Mezőkövesdről
 • Cs. Sebestyén Károly: A magyar konyha története
 • S. I.: Deák István: A magyar indulatszók
 • Simon László: Fügét mutat
 • Szabó Dénes: Jelentés a Szigetközben végzett nyelvjáráskutatásról
 • Szabó Dénes: A dömösi prépostság adománylevelének helyesírása
 • Szabó T. Attila: Bolta
 • Szabó T. Attila: Hibaigazítás
 • Szabó T. Attila: Bongor
 • Szerkesztőség: Bunger
 • Szerkesztőség: Jegyzőkönyv
 • Szidarovszky János: †Hirt Hermann
 • Tagliavini Károly: Burcsella
 • Tamás Lajos: Csüdőtelek > Cuştelnic
 • Techert József: Csokonai nyelvi forrásai
 • Techert József: Bakar, gohér
 • Timár Kálmán: Az Érdy-kódex első említése
 • Timár Kálmán: A Nagyszombati-kódex első ismertetése
 • Tolnai Vilmos (†): Dzsentri–gentry
 • Tolnai Vilmos (†): Berek
 • Tolnai Vilmos (†): Cérnával mér verset
 • Ullmann István: Újabb kísérlet a jelentésváltozások osztályozására
 • Waldapfel József: Simon bíró, suskás
 • Zolnai Gyula: Túl
 • Zolnai Gyula: Báb
 • Zolnai Gyula: Állatbeszélgetés
 • Zolnai Gyula: Elsejére, másodjára
 • Zolnai Gyula: Főnévi igenevünk alakjainak eredete kérdéséhez
 • Zolnai Gyula: Levlap
 • Zsirai Miklós: Tiszteleti tagok ajánlása
 • Kisebb közlemények
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Könyvismertetések
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Különfélék
  • 1
  • 2
 • Levélszekrény
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Népnyelv
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Nyelvművelés
  • 1
  • 2
 • Nyelvtörténeti adatok
  • 1
  • 2
 • Szó- és szólásmagyarázatok
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Társasági ügyek
  • Bevételek és kiadások 1936-ban és költségvetés 1937-re
  • Pénztári jelentés
  • A számvizsgáló bizottság jelentése az 1936. évről
  • Titkári jelentés 1936-ról
  • Tiszteleti tagok ajánlása
  • Jelentés az 1936. évi Szily-jutalomról
  • Jegyzőkönyv
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelv – 33. évfolyam – 1937.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása