Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1914. évfolyam (15. kötet. Budapest, 1914)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Csaszkóczy Emil: Tankönyv a hadtörténelem tanulmányozásához a cs. és k. hadapródiskolák számára. Könyvismertetés 305. p.
 • Demkó Kálmán dr.: Felsőmagyarországi várak és várbirtokok a XVI. században 210. p.
 • Demkó Kálmán dr.: Felsőmagyarországi várak és várbirtokok a XVI. században 423. p.
 • Demkó Kálmán dr.: Felsőmagyarországi várak és várbirtokok a XVI. században 573. p.
 • Dongó Gyárfás Géza: Wesselényi Ferencz nádor futólevele 1663-ból 158. p.
 • Dormándy Géza: Magyar csapatok az 1813. évi drezdai csatában 76. p.
 • Dormándy Géza: Magyar csapatok az 1813. évi drezdai csatában 262. p.
 • Dormándy Géza: Magyar csapatok az 1813. évi drezdai csatában 442. p.
 • Görgey Albert: Görgey György kapitány jelentése ezredéhez török fogságából 639. p.
 • Gyalokay Jenő: A szászfenesi ütközet 34. p.
 • Házi Jenő: Detrekő vára a középkorban 190. p.
 • Házi Jenő: Detrekő vára a középkorban 363. p.
 • Házi Jenő: Detrekő vára a középkorban 503. p.
 • Hóman Bálint dr: Czimer Károly: Az Árpádházi királyok apródjai. A magyar királyok udvari katonái a XI–XIV. században. Az Árpádházi királyok várjobbágyai. Könyvismertetés 660. p.
 • Iványi Béla dr.: Adatok az eperjesi ágyúöntőház és puskapormalom középkori történetéhez 311. p.
 • Iványi Béla dr.: Adatok az eperjesi ágyúöntőház és puskapormalom középkori történetéhez 484. p.
 • Iványi Béla dr.: Adatok az eperjesi ágyúöntőház és puskapormalom középkori történetéhez 665. p.
 • Kárffy Ödön dr.: Megbízottak jelentése Árva vára állapotáról (1557.) 148. p.
 • Kemény Lajos: Adalékok Kassa 1706-iki ostromához 135. p.
 • Kemény Lajos: Zoltai István szendrői kapitány levele 1566-ból 297. p.
 • Kemény Lajos: Lippay Balázs, Bocskay főkapitánya Kassa városához 473. p.
 • Kropf Lajos: Adalék az 1523. évi török portyázás történetéhez 130. p.
 • Kropf Lajos: A régi magyar szekérvár 297. p.
 • Kropf Lajos: Zarobotana 471. p.
 • Lukinich Imre dr.: Katonai esküminták 1667-ből 474. p.
 • Marczali Henrik dr.: Gróf Zichy Károly levelezése 1809-ben O’Donnel József pénzügyminiszterrel 51. p.
 • Márki Sándor dr.: A magyar parasztháború 1514-ben 167. p.
 • Márki Sándor dr.: A magyar parasztháború 1514-ben 386. p.
 • Márki Sándor dr.: A magyar parasztháború 1514-ben 556. p.
 • Palatinus József: Széchenyi Jenő gróf följegyzései az 1859. évi olasz hadjáratból 654. p.
 • Pilch Jenő: A sinaiai kolostor védelmezése a 2. székely határőrezred által 1788. márczius 24-én 114. p.
 • Pilch Jenő: Évfordulót ünneplő magyar ezredek 123. p.
 • Pilch Jenő: Évfordulót ünneplő magyar ezredek 292. p.
 • Pilch Jenő: Évfordulót ünneplő magyar ezredek 465. p.
 • Pilch Jenő: Vitéz járőr 141. p.
 • Pilch Jenő: Kordás Mihály huszár zászlóvivő vitézi tettei 301. p.
 • Pilch Jenő (Ismertetés): Mitteilungen des k. u. k. Kriegsarchivs 143. p.
 • Pilch Jenő (Ismertetés): K. u. k. Kriegsarchiv: Befreiungskriege 1813–1814 144. p.
 • Pilch Jenő (Ismertetés): Biharvárad (folyóirat) 309. p.
 • Pilch Jenő (Ismertetés): Külügy-Hadügy. Streffleurs Militärblatt. Bal Jeromos: Szepes vára története 478. p.
 • Relković Néda dr.: Bakabánya hadi költségei 1683–1696-ig 132. p.
 • Sebestyén József: Wesselényi Ferencz nádor patens levele Barkóczy István katonáihoz 299. p.
 • Szendrei János dr.: A Khevenhüller-féle hadi utasítás 164. p.
 • Szendrei János dr.: A Khevenhüller-féle hadi utasítás 333. p.
 • Szendrei János dr.: A Khevenhüller-féle hadi utasítás 498. p.
 • Szendrei János dr.: A Khevenhüller-féle hadi utasítás 683. p.
 • Szendrei János dr.: A Magy. Tud. Akad. hadtörténelmi bizottságából 166. p.
 • Szendrei János dr.: A Magy. Tud. Akad. hadtörténelmi bizottságából 501. p.
 • Szendrei János dr.: A Magy. Tud. Akad. hadtörténelmi bizottságából 691. p.
 • Takáts Sándor dr.: Thengöldi Bornemissza János 1. p.
 • Takáts Sándor dr.: Thengöldi Bornemissza János 234. p.
 • Takáts Sándor dr.: Thengöldi Bornemissza János 403. p.
 • Takáts Sándor dr.: Thengöldi Bornemissza János 528. p.
 • Nosziczi Thurzó Kálmán: Gróf Széchenyi István szerepe a lipcsei csatában 335. p.
 • Nosziczi Thurzó Kálmán: A wippachi huszáremlék 476. p.
 • Nosziczi Thurzó Kálmán: Geschichte des k. u. k. Infanterieregiments Freiherr Kray Nr. 67. Könyvismertetés 304. p.
 • Nosziczi Thurzó Kálmán: Soós Elemér: Eger vár-város története, hadi és műleírása. Könyvismertetés 309. p.
 • Tóth Zoltán dr.: A magyar lovasság regulamentuma 1722-ből 160. p.
 • Tóth Zoltán dr.: A magyar lovasság regulamentuma 1722-ből 329. p.
 • Tóth Zoltán dr.: A magyar lovasság regulamentuma 1722-ből 496. p.
 • Tóth Zoltán dr.: A magyar lovasság regulamentuma 1722-ből 680. p.
 • Vajticzky Emánuel dr.: Evlia Cselebi feljegyzései a magyarok harczmodoráról és kat. jelleméről 282. p.
 • Vajticzky Emánuel dr.: Evlia Cselebi feljegyzései a magyarok harczmodoráról és kat. jelleméről 458. p.
 • Závodszky Levente dr.: Márki Sándor: Dósa György. Könyvismertetés 307. p.
 • Zsinka Ferencz: Erdélyi Gyula: Veszprém város története a török idők alatt. Ismertetés 480. p.
 • Zsinka Ferencz: Mihóczi Rezső: Zrínyi és Montecuccoli polemiája. Tört. és Régész. Értes. Ismertetés 482. p.
 • Képek jegyzéke 692. p.
 • Név- és tárgymutató 694. p.
 • Nekrolog:
  • Sárói Szabó Lajos 687. p.
  • Nosziczi Thurzó Kálmán 689. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1914. évfolyam (15. kötet. Budapest, 1914)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása