Ugrás a tartalomhoz

Egyetemes Filológiai Közlöny – XI. évfolyam – 1887.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések
  • Ábel Jenő, Titkári jelentés
  • Ábel Jenő, A Corvina Juvenalis-codexéről
  • Ábel Jenő, Magyar Szinügy a XV. s XVI. században
  • Barbarics L. R., Péczeli J és Lafontaine
  • Bayer József, Romeo és Julia Kún-Szabó S. fordításában
  • Bayer József, Schiller hazánkban
  • Bayer József, Boér Sándor kiadatlan tört. drámái
  • Csengeri János, Párhuzamos idézetek, főleg Homeros és Arany János
  • Exner Győző, Carmina clericorum
  • Finály Henrik, Monnó
  • Fischer Gyula, Jehuda ben Saul ibn Tibbon
  • Fischer Gyula, Jehuda ben Saul ibn Tibbon
  • Fodor Gyula, A perfectum kettőzetének hangzója az indogermánban
  • Fodor Gyula, A perfectum kettőzetének hangzója az indogermánban
  • Heinrich Gusztáv, Szegedi Theophaniája
  • Heinrich Gusztáv, Elnöki megnyitó
  • Hellebrant Árpád, A magy. philolog. irodalom 1886-ban
  • József Főherczeg, Fundamentum ling. Zingaric.
  • Keleti Vincze, Cicero de imp. Gn. Pompei iskolai tárgyalása
  • Kemény Lajos ifj., Tinódi Sebestyén életrajzához
  • Kispál Mihály, Egy régi magyar írónő könyvtára
  • Krausz Jakab, Párhuzamos idézetek
  • Krausz Jakab, Párhuzamos idézetek
  • Krausz Jakab, Párhuzamos idézetek
  • Krausz Jakab, Párhuzamos idézetek
  • Krausz Jakab, Párhuzamos idézetek
  • Krausz Jakab, Párhuzamos idézetek
  • Krausz Jakab, Párhuzamos idézetek
  • Krausz Jakab, Párhuzamos idézetek
  • Lázár Bela, Zoltán József
  • Nagy Sándor, Gyöngyösi István műfordításai. Bevezetés
  • Nagy Sándor, Gyöngyösi István műfordításai. I. Páris Helenának
  • Náményi T. Lajos, Schiller hazánkban
  • Náményi T. Lajos, Irodalmunk külföldön 1886-ban
  • Némethy Géza, Quaestiones criticae de Hesiodi Theogonia
  • Némethy Géza, Quaestiones criticae de Hesiodi Theogonia
  • Némethy Géza, Quaestiones criticae de Hesiodi Theogonia
  • Petz Gedeon, Melki Henrik és művei
  • Piukovics Gábor, Vitkovics Spomen Milicéje
  • Pozder Károly, Steiner Pasilinguája
  • Spitkó L., A class. ókor ismertetése gymnasiumainkban
  • Spitkó L., A class. ókor ismertetése gymnasiumainkban
  • Steuer János, Hold a. m. Morgen. Turul v. karvaly?
  • Thewrewk Emil, Elnöki megnyitó
  • Váli Béla, Magyarországi olasz színművek
  • Zichy Antal, Az antik költők fordításáról
 • II. Hazai irodalom
  • Ábel Jenő, A hom. Demeter-hymnusról. Fináczy Ernő
  • Ábel Jenő, Ó- és középkori Terentius-biographiák. Kovács Pál
  • Balassa József, A phonetika elemei. Zoltvány L. Irén
  • Berzsenyi ódái ed. Versényi Gy. Marusák Pál
  • Capes W., Livius élete és munkássága. Némethy Géza
  • Cicero de imp. Gn. Pompei ed. Keleti V. Székely István
  • Cicero de Officiis ed. Köpesdy S. Ábel Jenő
  • Cicero két beszéde ed. Köpesdi S. Ábel Jenő
  • Csengeri J., Homer Iliasa s Odysseája Ábel Jenő
  • Dávid István, Görög nyelvtan. Közokt. tanács
  • Dávid István, Herodoti Epitome. Pozder Károly
  • Dávid István és Pozder Károly, Anthologia latina. Hóman Ottó
  • Dessewffy Aurél gr. művei ed. Ferenczy J. Váczy János
  • Dóczi Imre, Görög nyelvtan. Pozder Károly
  • Felsmann J., Német nyelvtan. Heinrich Gusztáv
  • Ferenczi Gy., Homeros philosophiája. Némethy Géza
  • Ferenczy József, Gr. Dessewffy Aurél művei. Váczy János
  • Grets József, Német nyelvtan, Heinrich Gusztáv
  • Herodoti epitome ed. Steph. Dávid. Pozder Károly
  • Keleti V., Cicero de imp. Gn. Pompei. Székely István
  • Kisfaludy K., Csalódások ed. Szigetvári J. Marusák Pál
  • Kiss Endre Theokritos és a római lyrikusok. Schmidt Márton
  • Köpesdy S., Cicero de Officiis. Ábel Jenő
  • Köpesdy S., Cicero két beszéde. Ábel Jenő
  • Márki J., Farzália. Weiss Rezső
  • Reményi Ede, A görög epigramm. Weiss Rezső
  • Riedl Frigyes, Arany János. Váczy János
  • Szamosi J., Latin mondattan. Ábel Jenő
  • Szemák István, Német mondattan. Heinrich Gusztáv
  • Szemák István, Német olvasókönyv II. Heinrich Gusztáv
  • Szerelemhegyi Tiv., Róm. irod. történet. Némethy Géza
  • Szigetvári Iván, Kisfaludy K., Csalódások. Marusák Pál
  • Szilasi M., Latin olvasó- s gyakorlókönyv. Gyomlay Gyula
  • Takács István, Nyelvünk ik-es igéi. Simonyi Zsigmond
  • Télfy Iván, Rankavis Kl. „Heraclius”-a
  • Vágner József, A nyitrai egyh. m. könyvtár. Hellebrant Árpád
  • Váli Béla, A magy. színészet története. Solymossy S.
  • Versényi György, Berzsenyi ódái, Marusák P.
  • Zimmermann Gy., Német nyelvtan. Heinrich Gusztáv
 • III. Philologiai Programm-értekezések
  • Bászel A., Platon jelentősége korunkra. Némethy Géza
  • Bloch M., Az ethika a halákhában. Fischer Gy.
  • Danielovics K., Homeros világa. Némethy Géza
  • Gleidura G., Tompa M. költészete. Váczy János
  • Hajdu J., Faludi Ferencz. Váczy János
  • Koltai V., Arany J. élete és költészete, Váczy János
  • König P., Sarmizegetusa. Kuzsinszky Bálint
  • Lakatos S., Nyelvtanítás s nyevltanulás. Fodor Gy.
  • Szabó J. Elek, Szárazföldi közlek. eszközök a rómaiaknál. Kuzsinszky Bálint
  • Vajda Emil. Attila szereplése germ. költeményekben. Timár Pál
  • Varjú János, A régi rómaiak játékairól. Kuzsinszky Bálint
 • IV. Külföldi irodalom
  • Beatus Rhenanus, Briefwechsel. Weiss Rezső
  • Behaghel O., Die deutsche Sprache. Heinrich Gusztáv
  • Conrad Hermann, George Eliot
  • Denifle H., Die Universitäten des Mittelalters. Fináczy Ernő
  • Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn
  • Friedrich d. Gr., De la littérature allemande. H. G.
  • Golther W., Die Sage von Tristan und Isolde
  • Greif W., Die mittelalterlichen Bearbeitungen der Trojanersage
  • Gottschall Rud., Theater und Drama der Chinesen
  • Gross Jul., Kronstädter Drucke 1535–1886. Hellebrant Árpád
  • Gunnlaugssaga ed E. Mogk. Schullerus Adolf
  • Havet L., Grammaire latine. Bartal Antal
  • Heine K., Johannes Velten Heinrich Gusztáv
  • Hertz Wilh., über den Namen Lorelei. H. G.
  • Horawitz und Hartfelder, B. Rhenanus. Weiss Rezső
  • Jebb R. C., Bentley. Weiss Rezső
  • Kinzel K., Das deutsche Volkslied d. XVI. Hdts.
  • Lorenz Ottomar, Heinrich von Melk. Petz Gedeon
  • Louvier Ferd., Sphynx locuta est. H. G.
  • Mogk E., Gunnlaugssaga. Schullerus Adolf
  • Müller Iwan, Handb. d. class. Alterthumswissenschaft. Boros G.
  • Müller Wilh., Mythologie der deutsch. Heldensage. Heinrich Gusztáv
  • Das Nibelungenlied, übers. v. O. Henke, H. Kamp és Werner Hahn. H. G.
  • Penka, K., Die Herkunft der Arier. Solymossy Sándor
  • Reichel Eug., Shakespeare-Literatur. H. G.
  • Schneider Arth., Der troische Sagenkreis in d. griech. Kunst
  • Schrader O., Linguist.-histor., Forschungen. Steuer János
  • Steiner P., Grammatik zur Weltsprache. Pozder Károly
  • Studemund és Schoell, Anecdota varia
  • Walshe W. H., The colloq. faculty for languages. Pozder Károly
  • Waltemath W., Die fränk. Elemente im Französischen. Erdélyi K.
  • Wertner M., Beiträge zur Geschichte der Genealogie. Fröhlich Róbert
  • Wrede Ferd., Die Sprache der Wandalen. H. G.
 • V. Fordítások
  • Jörru. Észt népdal. Gyöngyösi János
  • Dvina partján. Finn népdal. Gyöngyösi János
  • A harangszó. Finnből. Gyöngyösi János
  • Saima partján. Finn népdal. Gyöngyösi János
  • Spervogel (XI. száz.) dala
  • In laudem vini. Cler. dal. Exner Győző
  • Sunt multae causae bibendi. Exner Győző
  • Meum est propositum. Exner Győző
  • Juventuti est amare. Exner Győző
  • Te solam amabo, ni fallor. Exner Győző
  • Parentes saevi. Exner Győző
  • Heinrich von Morungen (XII. sz.) dala. Radnai R.
  • VI. Henrik császár dalából. Radnai R.
  • Öreg Reinmar dala (XII. sz.). Kelemen Béla
  • A boldogok. Finnből. Gyöngyösi János
  • A tengerparton. Angol népballada. Gyöngyösi János
  • Leányhőslés. Észt népdal. Gyöngyösi János
  • Spervogel (XI. száz.) egy versszaka
  • Intés. Észt népdal. Gyöngyösi János
  • Tavaszi üzenet. Heine után. Gyöngyösi János
  • Mint egy virág … Heine után. Gyöngyösi János
  • Antipater Thessalonicustól. P. Thewrewk Emil
  • Simonides 178. P. Thewrewk Emil
  • Catullus 95. P. Thewrewk Emil
  • Meleagrosból. P. Thewrewk Emil
 • VI. Vegyesek
  • Akadémia (Magy. Tud.) könyvkiadó vállalata
  • Alexander Trallianusnak egy kiadatlan műve
  • Aquincum amphitheatrumáról
  • Ariadne-monda eredete
  • Aristophanes ed. Blaydes I.
  • Aristoteles Metaphysica ed. W. Christ
  • Aristoteles [görög] új kiadása
  • Armenia folyóirat programmja
  • Berlini Akadémia tagjai
  • Bersu Ph., Die Gutturalen mit v im Lat.
  • Boekch. Ág. Encyclopaediája új kiadásban
  • Boekch Ág. Staatshaushaltung új kiadásban
  • Boelte F., De artium scriptoribus lat.
  • Boetticher Ad., Olympia
  • Bonitz, Platonische Studien
  • Braune ófelnémet nyelvtana
  • Brédif, L’éloquence polit. en Gréce
  • Bürger Gottfr. Ág. születésnapja
  • Burghausen G., Bildung d. germ. Perfectes
  • Caesar bell. Gallic. ed. Kraner-Dittenberger
  • Carmina figurata Graeca
  • Catullus ed. Luc. Schwabius
  • Chaucer művei német fordításban
  • Classical Review cz. új folyóirat
  • Cornel. Taciti historiarum II. ed. C. Meiser
  • Czigány nyelvtan 1806-ból
  • Dante egy éneke szanszkrit nyelven
  • Edward skót népdal finn párja
  • Eötvös J. „Bucsú”-ja és Börne egy helye
  • Franczia színészek Németországban
  • Freytag Gusztáv összes művei
  • Fröhlich Fr., Kriegskunst der Römer
  • Galeni de utilitate partium
  • Gardthausen V., Catalog. cod. graec.
  • Gebhardi V., Aesthet. Commentar zu Horaz
  • Gerbert et Greef, Lexicon Taciteum
  • Goedeke, „Grundriss”-ának új kiadása
  • Goethe-társaság kiadványa
  • Goethe Faustja Angliában
  • Goethe Iphigenia 100-dik előadása Berlinben
  • Gót felirat Bécsben
  • Gröber G., Grundriss d. roman. Philologie
  • Hebbel Frigy., Napló-jegyzetei
  • Heine H. műveinek új kiadásai
  • Heinrich Gusztáv, Német balladák új kiadása
  • Heinrich Gusztáv, Cid-románczok
  • Heinzel a nibelung-mondáról
  • Heldenbuch, deutsches, új kiadása
  • Hertz M., Opuscula Gelliana
  • Holm Adolf görög története
  • Homerosi hymnusok ed. Gemoll
  • Hubert, Röm. Staatsalterthümer
  • Justinus ed. Franc. Ruehl
  • Kalkmann A., Pausanias der Perieget
  • Klein, Gesch. des Dramas, tárgymutató
  • Knaack G., Quaestiones Phaethonteae
  • Könecke, Német irod. történeti képes atlas
  • Krebs Latin antibarbarusa
  • Kudrun-eposz hazája Alsó-Ausztria
  • Kurtz Ed., Des Max. Planudes Sprichwörtersammlung
  • Kyprosi ásatások
  • Lenore-ballada tárgya a dél-szlávoknál
  • Lessing két költeményének forrásai
  • Loeper a Düntzer Goethe-kiadásáról
  • Löwner, Populäre Aufsätze aus d. class. Altertum
  • Lorelei név eredetéről
  • Luciferi Calaritani opuscula
  • Luther-melódia eredetéről
  • Magyar szók a bánsági svábok nyelvében
  • Margites szerzőjéről
  • Marquart, Privatleben der Römer
  • Martialis ed. Gilbert és Friedländer
  • Meyer Gusztáv görög nyelvtana
  • Miller Emil és az orph. hymnusok
  • Moliérenek jövedelme
  • Moser, Altdeutsche Weisen aus dem 12–17. Jht.
  • Musaios kora
  • Neidhart von Rauenthal
  • Nekrologok:
   • Desjardins Ernő
   • Duncker Miksa
   • Fritzsche Fr. V.
   • Frommann K. Gy.
   • Grün Károly
   • Gutschmidt Alfréd
   • Henzen Vilmos
   • Hinrichs Gusztáv
   • Huschke Ede
   • Jordan Henrik
   • Leutsch Lajos
   • Madvig Ján. M.
   • Mahn Ágost
   • Michel Fer.
   • Miller Emil
   • Pfitzmaier Ágost
   • Pott Fr. Ág.
   • Scherer Vilmos
   • Scherr János
   • Stenzler Ad. Fr.
   • Vischer Fr. T.
   • Zacher Gyula
  • Nibelung-kézirat A lefényképezve
  • Nyilatkozat
  • Ófelnémet verses fordítás
  • Pálbeli szép Antal szlovén párja
  • Pecz V. görög mondattanáról
  • Pecz V. a kisebb tragikusok tropusairól
  • Pforten, Zur Gesch. d. griech. Denominativa
  • Philodemosnak műve a halálról
  • Philologiai akribia
  • Philolog. programm-értekezések 1886.
  • Philolog. társaság közgyűlése
  • Philolog. társaság február havi ülése
  • Philolog. társaság márczius havi ülése
  • Philolog. társaság május havi ülése
  • Philolog. társaság október havi ülése
  • Pindaros ed. K. Kleanthes
  • Priscillianus egyházi író
  • Pruzsinszky J. Propertius-tanulmányáról
  • Puskin Sándor halála
  • Quintilianus ed. Ferd. Meister
  • Reinmar v. Hagenau és Auboin de Sezane
  • Rübezahl
  • Scherer Goethe-tanulmányai
  • Schliemann ásatásai Krétán
  • Seemann O. Mythologie
  • De L. Annaei Senecae Quaest. natural.
  • Seymour, Homerosi vers- és nyelvtan
  • Silius Italicus
  • Simonyi, „A magyar kötőszók” német ismertetése
  • Sophokles Oedipus királya a bécsi Burgszínházban
  • Studniczka Fr., Altgriech. Tracht
  • Thewrewk Emil Anacreonjáról
  • Tiroli passio-játékok
  • Walther von d. Vogelweide mint regényhős
  • Walther von d. Vogelweide ford. O. Obermann
  • Wochenschrift f. class. Philologie
  • Wochenschrift f. class. Philologie
 • VII. Nyílt tér
  • Balassa József s. Zoltvány L. Irén ellenbírálatai
  • Balassa József s. Zoltvány L. Irén ellenbírálatai
  • Fiók Károly, Brassai S. Nál-bírálatáról
  • Köpesdy S., Egy engedélyezett könyv
  • Spiegler Gy. S., Héber bölcsészet cz. művéről
  • Takáts István megjegyzései Simonyi Zs. bírálatára
  • Takáts Sándor contra Barbarics L. R.
DC metaadatok
Cím:
Egyetemes Filológiai Közlöny – XI. évfolyam – 1887.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása