Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
Összetett keresés
234 találat

Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig. Interdiszciplináris tananyag az idegrendszer felépítése, működése és klinikuma témáiban orvostanhallgatók, egészség- és élettudományi képzésben résztvevők számára Magyarországon

Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft, Ábrahám Hajnalka, Ács Péter;, Albu Mónika, Bajnóczky István, Balás István, Benkő András, Birkás Béla, Bors László, Botz Bálint, Csathó Árpád, Cséplő Péter, Csernus Valér, Dorn Krisztina, Ezer Erzsébet, Farkas József, Fekete Sándor, Feldmann Ádám, Füzesi Zsuzsanna, Gaszner Balázs, Gyimesi Csilla, Hartung István, Hegedűs Gábor, Helyes Zsuzsanna, Herold Róbert, Hortobágyi Tibor, Horváth Judit, Horváth Zsolt, Hudák István, Illés Enikő, Jandó Gábor, Jegesy Andrea, Kállai János, Karádi Kázmér, Kerekes Zsuzsanna, Koller Ákos, Komoly Sámuel, Kovács Bernadett, Kovács Norbert, Kozma Zsolt, Kövér Ferenc, Kricskovics Antal, Lenzsér Gábor, Lucza Tivadar, Mezősi Emese, Mike Andrea, Montskó Péter, Nagy Alexandra, Nagy Ferenc, Pál Endre, Péley Iván, Pethő Gábor, Pethőné Lubics Andrea, Pfund Zoltán, Pintér Erika, Porpáczy Zoltán, Pozsgai Gábor, Reglődi Dóra, Rékási Zoltán, Schwarcz Attila, Sebők Ágnes, Simon Gábor, Simon Mária, Sipos Katalin, Szapáry László, Szekeres Júlia, Szolcsányi Tibor, Tamás Andrea, Tényi Tamás, Tiringer István, Tóth Márton, Tóth Péter, Trauninger Anita, Vámos Zoltán, Varga József, Vörös Viktor

Integrált, oktatási célú enciclopédikus tudásanyag az agy és a perifériás idegrendszer fiziológiás funkcióiról és megbetegedéseiről a garduális és potgraduális képzés támogatására. Lehetőséget biztosít az olvasó számára, hogy ’vertikálisan’ átlássa az idegrendszer működési szintjeit tárgyaló tantárgyak kapcsolatrendszerét. Külön specialitása a tananyagnak a lélektani és idegrendszeri ismeretek összekapcsolása, így az agyműködés és a magatartás kapcsolatának megértése. Minden fejezetet független szakértő lektorált ami a szerzők alapos munkáját kiegészítve további záloga a közölt információk hitelességének.

Neurologische Regulierung humaner Lebensprozesse – vom Neuron zum Verhalten. Interdisziplinärer Lernstoff zum Thema Aufbau, Funktion und Klinik des Nervensystems für Studierende der Medizin, Gesundheits- und Biowissenschaften in Ungarn

Dialóg Campus Herausgeber-Nordex Kft., Hajnalka Ábrahám, Péter Ács, Mónika Albu, István Balás, András Benkő, Béla Birkás, László Bors, Bálint Botz, Árpád Csathó, Péter Cséplő, Valér Csernus, Krisztina Dorn, Erzsébet Ezer, József Farkas, Sándor Fekete, Ádám Feldmann, Zsuzsanna Füzesi, Balázs Gaszner, Csilla Gyimesi, IStván Hartung, Gábor Hegedűs, Zsuzsanna Helyes, Róbert Herold, Tibor Hortobágyi, Judit Horváth, Zsolt Horváth, Mária Hoyer, István Hudák, Enikő Illés, Gábor Jandó, István Bajnóczky, Andrea Jegesy, János Kállai, Kázmér Karádi, Zsuzsanna Kerekes, Ákos Koller, Sámuel Komoly, Bernadett Kovács, Norbert Kovács, Zsolt Kozma, Ferenc Kövér, Antal Kricskovics, Gábor Lenzsér, Tivadar Lucza, Emese Mezőségi, Andrea Mike, Péter Montskó

Kurzfassung Ganzheitliche, enzyklopädieartige Zusammenfassung über physiologische Funktionen und Krankheiten des Zentralen und Peripheren Nervensystems, zur Verwendung während gradualen und post-gradualen Unterrichts. Es integriert „vertikal“ von der Grundlage zur Wissenschaft der Informationen, welche im Curriculum der medizinischen Ausbildung von verschiedenen Disziplinen vorgestellt werden. Ein spezielles Merkmal dieser Arbeit ist es, Kapitel vorzustellen um ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen Verhalten (Persönlichkeit) und Hirnfunktion zu erreichen. Jedes Kapitel ist von Fachleuten überprüft, durch einen unabhängigen Experten, hauptsächlich Mitglieder einer der anderen Medizinischen Hochschulen Ungarns.

MI. Mesterséges intelligencia – Tananyagbővítés

Panem Kft., Stuart Russell, Peter Norvig, Ács Gergely (BME), Dr. Antal Péter (BME), Csaba György (ÓE), Cseri Orsolya Eszter (ÓE), Csávics Adrienn (SE), Dr. Daragó László (SE), Darvas Dániel (BME), Dr. Dobrowiecki Tadeusz (BME), Engedy István Tamás (BME), Eredics Péter (BME), Prof. Dr. Fodor János (ÓE), Fodor Tamás (BME), Prof. Dr. Galántai Aurél (ÓE), Gémes György (BME), Hajós Gergely (BME), Hegedűs Máté (BME), Herber Máté (BME), Horányi Gergő (BME), Hullám Gábor (BME), Ilsinszki Balázs (BME), Kamarás Roland (BME), Kerémi András (BME), Kerti Ágnes (ÓE), Kiss Tamás (BME), Korom-Vellás Judit (BME), Kovács Dániel (BME), Dr. Kutor László (ÓE), Lamy Mária (SE), Léczfalvy Ádám (ÓE), Likker Ádám (BME), Mészáros Tamás (BME), Millinghoffer András (BME), Dr. Molnár András (ÓE), Nádudvari György (BME), Nagy Krisztián (BME), Orbán Gergely (BME), Pataji Éva (BME), Dr. Pataki Béla (BME), Peregi Tamás (BME), Pozsegovics Péter (ÓE), Remeli Viktor (BME), Dr. Rövid András (ÓE), Prof. Dr. Rudas Imre (ÓE), Somlyai László (ÓE), Stojcsics Dániel (ÓE), Szalontai Eszter (SE), Szántó Balázs (ÓE), Szórádi Júlia (BME), Dr. Takács Márta (ÓE), Valcz Péter (BME), Dr. Vámossy Zoltán (ÓE), Varga Róbert (BME), Prof. Dr. Várkonyiné-Kóczy Annamária (ÓE), Wiesner Péter Ádám (BME), Wild János (BME)

Mesterséges intelligencia alkalmazása

TERC Kft., Husi Géza

A jegyzet bevezet a mesterséges intelligenciarendszerek alkalmazásának technikájába.

Ötnyelvű párhuzamos szó gyakorisági adatbázis

Tinta Könyvkiadó, Temesi Viola

Az adatbázis a következő öt nyelv: magyar, angol, francia, német, spanyol leggyakoribb 6000 szavát tartalmazza. A szócikkekben minden egyes angol, német, francia és spanyol nyelvű lexikográfiai elem után egy szám áll. Ez a szám utal az adott nyelvben a lexikográfiai elem gyakoriságára. Az adatbázis a lexikográfiai elemeket a gyakoriságuk szerint 12 csoportba sorolja. Az adatbázis, amennyiben szükséges, feltünteti a lexikográfiai egység szófaját is. Az adatbázis alkalmas arra, hogy az öt nyelv hasonló jelentésű szavait, szójelentéseit összevessük, kontrasztív szószemantikai kutatást végezzünk. Az adatbázis lehetőséget nyújt információkereső rendszerek hatékonyságának növelésére, továbbá az internetes keresőoldalak keresőmotorjának fejlesztésére.

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, Magyarország, Dr. Szóka Károly

Doktori értekezés

Műanyag kompozitok - 2. rész

Pannon Egyetem, Dr. Varga Csilla

A jegyzet összeállításakor elsődleges célunk az volt, hogy áttekintő képet adjunk a napjainkban leginkább alkalmazott kompozitokról és blendekről, azok összetevőiről, az előállítási módokról, a felületkezelés szükségességéről és hátteréről, illetve a kompozit termékek fontosabb jellemzőiről, elsősorban mechanikai tulajdonságairól.

Chemistry and Action of Herbicide Antidotes

Elsevier Inc., Ferenc M. Pallos, John E. Casida

Insect Juvenile Hormones

Elsevier Inc., Julius J. Menn, Morton Beroza

Selected Papers in Molecular Biology by Jacques Monod

Elsevier Inc., André Lwoff Agnes Ullmann

Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig. Interdiszciplináris tananyag az idegrendszer felépítése, működése és klinikuma témáiban orvostanhallgatók, egészség- és élettudományi képzésben résztvevők számára Magyarországon

Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft, Ábrahám Hajnalka, Ács Péter;, Albu Mónika, Bajnóczky István, Balás István, Benkő András, Birkás Béla, Bors László, Botz Bálint, Csathó Árpád, Cséplő Péter, Csernus Valér, Dorn Krisztina, Ezer Erzsébet, Farkas József, Fekete Sándor, Feldmann Ádám, Füzesi Zsuzsanna, Gaszner Balázs, Gyimesi Csilla, Hartung István, Hegedűs Gábor, Helyes Zsuzsanna, Herold Róbert, Hortobágyi Tibor, Horváth Judit, Horváth Zsolt, Hudák István, Illés Enikő, Jandó Gábor, Jegesy Andrea, Kállai János, Karádi Kázmér, Kerekes Zsuzsanna, Koller Ákos, Komoly Sámuel, Kovács Bernadett, Kovács Norbert, Kozma Zsolt, Kövér Ferenc, Kricskovics Antal, Lenzsér Gábor, Lucza Tivadar, Mezősi Emese, Mike Andrea, Montskó Péter, Nagy Alexandra, Nagy Ferenc, Pál Endre, Péley Iván, Pethő Gábor, Pethőné Lubics Andrea, Pfund Zoltán, Pintér Erika, Porpáczy Zoltán, Pozsgai Gábor, Reglődi Dóra, Rékási Zoltán, Schwarcz Attila, Sebők Ágnes, Simon Gábor, Simon Mária, Sipos Katalin, Szapáry László, Szekeres Júlia, Szolcsányi Tibor, Tamás Andrea, Tényi Tamás, Tiringer István, Tóth Márton, Tóth Péter, Trauninger Anita, Vámos Zoltán, Varga József, Vörös Viktor

Integrált, oktatási célú enciclopédikus tudásanyag az agy és a perifériás idegrendszer fiziológiás funkcióiról és megbetegedéseiről a garduális és potgraduális képzés támogatására. Lehetőséget biztosít az olvasó számára, hogy ’vertikálisan’ átlássa az idegrendszer működési szintjeit tárgyaló tantárgyak kapcsolatrendszerét. Külön specialitása a tananyagnak a lélektani és idegrendszeri ismeretek összekapcsolása, így az agyműködés és a magatartás kapcsolatának megértése. Minden fejezetet független szakértő lektorált ami a szerzők alapos munkáját kiegészítve további záloga a közölt információk hitelességének.

Neurologische Regulierung humaner Lebensprozesse – vom Neuron zum Verhalten. Interdisziplinärer Lernstoff zum Thema Aufbau, Funktion und Klinik des Nervensystems für Studierende der Medizin, Gesundheits- und Biowissenschaften in Ungarn

Dialóg Campus Herausgeber-Nordex Kft., Hajnalka Ábrahám, Péter Ács, Mónika Albu, István Balás, András Benkő, Béla Birkás, László Bors, Bálint Botz, Árpád Csathó, Péter Cséplő, Valér Csernus, Krisztina Dorn, Erzsébet Ezer, József Farkas, Sándor Fekete, Ádám Feldmann, Zsuzsanna Füzesi, Balázs Gaszner, Csilla Gyimesi, IStván Hartung, Gábor Hegedűs, Zsuzsanna Helyes, Róbert Herold, Tibor Hortobágyi, Judit Horváth, Zsolt Horváth, Mária Hoyer, István Hudák, Enikő Illés, Gábor Jandó, István Bajnóczky, Andrea Jegesy, János Kállai, Kázmér Karádi, Zsuzsanna Kerekes, Ákos Koller, Sámuel Komoly, Bernadett Kovács, Norbert Kovács, Zsolt Kozma, Ferenc Kövér, Antal Kricskovics, Gábor Lenzsér, Tivadar Lucza, Emese Mezőségi, Andrea Mike, Péter Montskó

Kurzfassung Ganzheitliche, enzyklopädieartige Zusammenfassung über physiologische Funktionen und Krankheiten des Zentralen und Peripheren Nervensystems, zur Verwendung während gradualen und post-gradualen Unterrichts. Es integriert „vertikal“ von der Grundlage zur Wissenschaft der Informationen, welche im Curriculum der medizinischen Ausbildung von verschiedenen Disziplinen vorgestellt werden. Ein spezielles Merkmal dieser Arbeit ist es, Kapitel vorzustellen um ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen Verhalten (Persönlichkeit) und Hirnfunktion zu erreichen. Jedes Kapitel ist von Fachleuten überprüft, durch einen unabhängigen Experten, hauptsächlich Mitglieder einer der anderen Medizinischen Hochschulen Ungarns.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása