Ugrás a tartalomhoz

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8. - Tankönyvtár

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

A TINTA Könyvkiadó a magyar egynyelvű szótárkiadás piacvezető résztvevője. A kiadó a magyar szókincs mindennapi, régi és legújabb szavait (a területi, a tájnyelvi és a rétegnyelvi változatokkal együtt) szótáraiban sokoldalúan, újszerű módon és szakmailag megbízhatóan veszi számba „A Magyar Nyelv Kézikönyvei” sorozat 800–1000 oldalas szótáraiban.

A TINTA Könyvkiadó a legszerteágazóbban foglalkozik a nyelvészet speciális egyedi témaköreivel, a fonetikától a szövegnyelvészetig, beleértve a magyar szókincs sokirányú leltározását. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül számos (pl.: a Magyar szókincstár) bekerült az alap- és a középfokú anyanyelvi oktatást, nyelvi kompetenciát fejlesztő tankönyvekbe.

A csomag a Kiadó fennállásának legértékesebb és legkeresettebb lexikonjait, kézikönyveit, szótárjait, adatbázisait fogja össze. Mintegy 20000 oldalnyi tudományos tartalom 46 db teljes szövegű címét tartalmazza, többek között: Alakzatlexikon; Családnevek enciklopédiája; Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa; Értelmező szótár +; Etimológiai szótár; Idegenszó-tár; Keresztnevek enciklopédiája; Kiejtési szótár; Közgazdasági helyesírási szótár; Magyar értelmező szótár diákoknak; Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisa; Magyar szólások, közmondások adatbázisa; Ötnyelvű párhuzamos szó gyakorisági adatbázis; Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa; Szinonimák, rokon értelmű szavak adatbázisa; A magyar stilisztika; A szakfordítások lektorálása; Anglisztika és amerikanisztika; Vállalkozók európai fogalomtára; Bevezetés a nyelvtudományba.

A részletes lista a mellékletben látható.

Az egynyelvű szótárak segítségével a magyar szókincs több irányú rendszerezése, lexikai feldolgozása válik közkinccsé. Elérhető többek között értelmező szótár, helyesírási szójegyzék, a szavak eredetét bemutató etimológiai szótár, a keresztnevekkel és a családnevekkel foglalkozó enciklopédiák és a szavaknál nagyobb lexikai egységek szólások, közmondások értelmező szótára, illetve a szavak szemantikai rokonságát bemutató szinonima szótár. A szótárak sokaknak segítségül szolgálnak a magyar nyelv pontos, helyes, szabatos, hatékony használatához.

A nyelvészeti szakművek elektronikus elérhetőségével széles körben megismerhetővé válnak a magyar nyelvészek, kutatók utóbbi évtizedben végzett kutatásai, többek között a modern pszicholingvisztikai, pragmatikai, stilisztikai és szöveg vizsgálatok. A létrejött soknyelvű Európai Unió felgyorsította a fordítástudomány fejlődést, ezért e szakterületről is találhatók szakmunkák a csomagban. A magyar nyelv változását, a Kárpát-medencében elfoglalt helyét is több kötet mutatja be. A csomagban lévő szótárak, nyelvi enciklopédiák és nyelvészeti szakmunkák, tanulmánykötetek igen széles körben fedik le a magyar szókincs utóbbi időben elvégzett rendszerezését, illetve a mutatják be a magyar és általános nyelvtudomány legfrissebb eredményeit.

A lexikonok, könyvek és adatbázisok sémái a termék speciális tulajdonságait figyelembe véve kerültek kialakításra, a felhasználók xml,pdf és ePub formátumokban is használhatják a tartalmakat. Kereshető a fejezetcímek, szerző továbbá többek között az alábbi metainformációk: ISBN, cím, alcím, megjelenés dátuma.

További hírek
2013. szeptember 23.

Nem is lehetne jobb terepet találni a Digitális Tankönyvtár bemutatására, mint a szeptember 27-én megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakáját. A rendezvény központi helyszínén, a Dürer Rendezvényházban délutántól egészen másnap hajnalig előadásokkal, kísérletekkel mutatkoznak be a legkülönfélébb tudományterületek.

2015. január 20.

Szeretettel várunk mindenkit a 15. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, ahol a Digitális Tankönyvtár saját standdal mutatkozik be. „Gondolkodom, tehát ott leszek!”

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása