Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
144 találat

Kombinatorikai problémák és feladatok

Typotex, Lovász László

A matematika egyik leggyorsabban növekvőterülete a kombinatorika. Ez látható abban, hogy számos területenalkalmazzák (pl. számítógép-tudományban, operációkutatásban), de abban is,hogy a kombinatorikai módszerek egyre bonyolultabbakká válnak és számos másmatematikai diszciplínát is alkalmaznak.A könyv célja, hogy bemutassa a kombinatorikai módszerek egy részét azoknak,akik ezeket a módszereket alkalmazni kívánják elméleti és gyakorlatiproblémák megoldásánál. Ezt úgy éri el, hogy különböző trükköket éstechnikákat mutat be feladatokon és feladatsorozatokon keresztül. Ezeknek asorozatoknak a megoldásai elvezetnek a kombinatorika számos fontoseredményéhez. Egy külön rész ötleteket ad minden egyes problémamegoldásához, míg a harmadik rész tartalmazza az összes részletes megoldást.A könyv tartalmaz egy szótárt is, amely a könyvben előforduló kombinatorikaifogalmak definícióját sorolja fel.

Komputergrafika -- Matematikai alapok

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Dr. Kovács Emőd

Ez a jegyzet elsősorban a programtervező informatikus BSc hallgatóknak készült, ahol a képzési programban egy bevezető grafikai kurzus után lehetőség van a komputergrafikát emelt szinten is tanulni. Mivel nagyon különböző előképzettséggel, és matematikai tudással jelentkeznek a hallgatók, ezért tartottuk szükségesnek a jegyzet elkészítését.

Kriptográfia

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Liptai Kálmán

A kriptográfia egy végtelenül izgalmas és lenyűgöző fejezete azemberi gondolkodásnak. Kialakulását elősegítették a történelmiesemények és az emberi gondolkodás jeles képviselői. A háborúkés konfliktusok gyorsították a fejlődését, ami szomorú tény.Ugyanakkor kiváló tudósok bekapcsolódása a titkosítás világábamegtermékenyítően hatott a területre, újabb és újabbdiszciplínák segítették, illetve segítik most is, a biztonságosinformáció áramlást és tárolást a 21. században. Ez a nagyonösszetett és sok forrásból táplálkozó tudományterület ma mártananyag a világ felsőfokú oktatásában, így Magyarországon is.

Limit Theorems of Probability Theory

Typotex Kiadó, Bálint Tóth

This course is taught regularly for those MSc students of mathematics at TU Budapest who chose stochastics as topics of specialization. It is assumed that students have a solid background in probability theory (with measure theoretic foundations) and analysis. The following material covers: ergodic theorems (von Neumann's and Birkhoff's); limit theorems “with bare hands”: Levy's arcsine laws, sojourn time and local time of 1d random walk; the method of moments with applications; the method of characteristic functions: Lindeberg's theorem with applications, Erdős–Kac theorem (CLT for the number of prime divisors), various other applications; stable laws and stable limits with applications; infinitely divisible distributions, Lévy–Khinchin formula and elements of Lévy processes. With lots of problems for solution and applications.

Lineáris algebra

ELTE Eötvös Kiadó, Freud Róbert

A lineáris algebra szó hallatán sokakban unalmas és hatalmas mátrixszorzások (rém)képe merül fel, mások pedig valamilyen iszonyúan elvont és emészthetetlen elméletre gondolnak. A könyvben megpróbáljuk ezeket a tévhiteket eloszlatni azáltal, hogy a konkrétból kiindulva fokozatosan haladunk az általános felé, és már minimális tudással felvértezve is valódi és szórakoztató alkalmazásokat tárgyalunk. Ily módon jutunk el a determinánsok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek klasszikus fejezeteitől a vektorterek, lineáris leképezések, euklideszi terek általános felépítésén keresztül a modern kombinatorikai és kódelméleti vonatkozások bemutatásáig. Az elmélet feldolgozását minden egyes pont végén, ahhoz szorosan kapcsolódva, bőséges és változatos feladatanyag segíti elő. A feladatokhoz eredményt, illetve útmutatást, egyes esetekben pedig részletes megoldást is adunk. A könyvet matematika tanárszakos, matematikus, alkalmazott matematikus, programozó matematikus és informatika szakos hallgatóknak ajánljuk, valamint mindazoknak, akik a lineáris algebrát felhasználják, érdeklődnek iránta, illetve önállóan akarnak megismerkedni.

Lineáris algebra példatár informatikusoknak

Typotex Kiadó, Leitold Adrien

A példatár a Lineáris algebra c. tantárgy törzsanyaghoz szorosan kapcsolódó feladatokat tartalmaz. Az egyes fejezetekben számos, részletesen kidolgozott minta feladat és gyakorló feladatok találhatóak. Utóbbiak végeredményei megtalálhatóak A gyakorló feladatok megoldásai c. fejezetben.A példatár Vegyes feladatok a lineáris algebrai ismeretek alkalmazására c. fejezete – a teljesség igénye nélkül – olyan problémákat gyűjt össze, amelyekkel az informatikus szakos hallgatók tanulmányaik során különböző szaktárgyakban találkoznak, és amelyeknek megoldásához alkalmazni kell a tanult lineáris algebrai ismereteket. A példatár digitális mellékletének első része a Lineáris algebra tantárgy előadásain használt ppt file-okat tartalmazza. Ezekben megtalálhatóak az adott anyagrész fogalmai, állításai, az alkalmazott jelölések. A digitális melléklet második része néhány típusfeladat animált megoldását mutatja be.

Logisztika és üzleti modellezés

Typotex Kiadó, Kovács Zoltán

A logisztika napjainkra önálló tudományterületté nőtte ki magát, rendelkezik saját tématerületekkel és fogalmi rendszerrel, specifikus módszertannal, illetve a hozzá kapcsolódó alkalmazási technikákkal. A logisztikai feladatok osztályozhatók a kapcsolódó gazdasági tevékenységi területek szerint, pl. beszerzés, anyagmozgatás, csomagolás, raktározás, készletgazdálkodás, termelés, értékesítés, szállítás stb., vagy speciális alkalmazáshoz köthetően, pl. egészségügyi logisztika, katonai logisztika, kórházi logisztika stb. A jegyzet nem vállalkozik a napjainkban logisztikához sorolt összes tématerület áttekintésére: a szállítás, fuvarozás, szállítmányozás, illetve ahhoz szorosan kacsolódó problémákat dolgozza fel, sajátos szempontból. Nevezetesen az e területeken felmerülő logisztikai kérdések megoldásának folyamatát mutatja be, minden esetben a logisztikai fogalmi modell, matematikai modell, megoldás, alkalmazás és ellenőrzés lépéseket azonosítva.

Matematika

TERC Kft., Kocsis Imre

A Létesítménymérnöki mesterképzés „Matematika” című tárgyának oktatásakor elsődleges feladatunknak azt tekintjük, hogy rávilágítsunk a műszaki tárgyak tananyagának matematikai vonatkozásaira.

Matematika 1. és Matematika 1. Gyakorlatok

Typotex Kiadó, Fritz Józsefné, Kónya Ilona, Pataki Gergely, Tasnádi Tamás

A „Matematika 1.” elektronikus oktatási segédanyag a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatika Karán a mérnök-informatikus szakos hallgatók „Analízis 1” tárgyához készült, de haszonnal forgathatják más szakok, karok vagy műszaki főiskolák, egyetemek hallgatói is, akik hasonló mélységben hasonló anyagot tanulnak matematikából. Az anyag numerikus sorok, sorozatok elméletét, egyváltozós valós függvények határértékét, folytonosságát, differenciálását és integrálását tárgyalja. A definíciók, tételek, bizonyítások mellett kiemelt szerepet kapnak a példák, és a gyakran előforduló feladattípusok megoldásai. A mintegy 260 oldalas elméleti anyagot kiegészíti egy több, mint 100 oldalas példatár, amely többségében megoldott, tematizált gyakorófeladatokat tartalmaz. A két pdf állomány kölcsönösen hivatkozik egymásra. Az eligazodást tartalomjegyzék, valamint az elméleti anyagban található tárgymutató segíti. A megértést színes ábrák könnyítik, az érdeklődő olvasó pedig a Thomas Calsulus illetve a Calculusapplets kapcsolódó weboldalaira is ellátogathat külső hivatkozásokon keresztül. A háttérszínezéssel tagolt elméleti anyag fekete-fehér változata is rendelkezésre áll, amely nyomtatásra javasolt formátum.

Matematika didaktikusan

Typotex, Pálfalvi Józsefné dr. Csekő Sarolta

A 60-as, 70-es években Magyarországon a matematika tanításában alapvető változások mentek végbe, részeként az egész világot átfogó reformmozgalmaknak. A korabeli oktatási kísérletek közül kiemelkedett a VARGA TAMÁS vezette KOMPLEX matematikatanítási kísérlet, melynek tapasztalataira támaszkodva született meg az 1978-ban bevezetett általános iskolai „új matek” tanterv. Ez a tanterv a korábbi számtan és mértan tanításával szemben már az alsófokú oktatásban is „igazi” matematika tanítását írta elő és egy sor új témakőrt vezetett be a korábban megszokottól jelentősen eltérő módszertani szemlélettel. Jelen kötetünk az 5–8. osztályos diákoknaknak szánt matematika módszertani hátterét, mélyebb megértését szolgálja.

 3   4   5   6   7   8   9   10   11 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása