Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
577 találat

A magyar politikai rendszer

Osiris Kiadó, Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor

A könyv rendszerezett módon, a nemzetközi politikatudomány módszereit felhasználva, részletesen szól a hazai politikáról.

A magyar történelem tizedei

Balassi Kiadó, Bonfini, Antonio (1427/1434-1502), Kulcsár Péter (1934-)

Antonio Bonfini Mátyás király megbízásából elkezdett, végül II. Ulászló szolgálatában befejezett történeti munkájának első teljes magyar fordítását Kulcsár Péter készítette el. Ez az elektronikus kiadás a Balassi Kiadónál 1995-ben megjelent, a teljes művet magyar fordításban tartalmazó kötet digitalizált változata.

A magyarországi cigányság

GONDOLAT - INFONIA, Kemény István - Janky Béla - Lengyel Gabriella

Az elmúlt 33 évben három reprezentatív felmérés készült a magyarországi cigány népességről: 1971-ben, 1993 végén és 2003 első negyedévében. Mindhárom felmérés az ország teljes cigány lakosságára terjedt ki: az adatfelvételben egyaránt szerepeltek a magyar, a cigány és a román anyanyelvű, a Budapesten, a vidéki városokban és a falvakban lakó, a legalacsonyabb és a legnagyobb jövedelmű cigányok. Könyvünk a három kutatás elemzéseit foglalja össze, de felhasználja az 1893. január 31-én végzett cigány összeírás adatait is.

A magyarság népzenéje

A Planétás Kiadó és a Mezőgazda Kiadó közös kiadása, Vargyas Lajos

A magyarság virágai

Arcanum Adatbázis Kft., Rapaics Raymund

A virágkultusz története

A matematika tanításának pedagógiai - pszichológiai vonatkozásai

EKF ttk, Dr. Ceglédi István

Ez a jegyzet azoknak íródott, akik valamilyen módon kötődnek a matematikatanításhoz. Lehetnek ezek a személyek érdeklődő matematika szakos hallgatók valamelyik felsőoktatási intézményből, vagy olyan matematikatanárok, akik hívei az innovációnak, akik szeretnék megújítani, bővíteni, felfrissíteni a matematikatanítással kapcsolatos ismereteiket.

A migráció szociológiája 2.

ELTE TáTK, Sik Endre

A könyv első fejezete a migráció elméleti probélmáiból (pl. metodológiai nacionalizmus), és a diaszpóra jelenségének különböző szociológiai megközelítéseiből válogat. A következő rész a migráció és a kapcsolati tőke viszonyát taglaló tanulmányokat foglal magában. Az utolsó részben a magyarországi menekültügyi rendszer kialakulását vizsgáló tanulmányok olvashatók.

A motoros képességek fejlesztésének módszertana

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Virányi Anita

A tananyag az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar BA képzésében a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon a Képességfejlesztés almodul keretében elméleti, gyakorlati, terápiás és módszertani alapozó ismereteket nyújt a hallgatóknak. A tartalom feldolgozása csoport- és párosmunkára, egyéni otthoni munkára, interaktív, önirányított tanulás képességeinek alkalmazására is épül, mely az órai együttes munka kiegészítését célozza.

A munka világának közgazdaságtana: egészség és biztonság

Budapesti Corvinus Egyetem, Gulácsi László, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta

A tananyag "A munka világának közgazdaságtana; biztonság és egészség " c. tantárgyhoz készült. A tárgy keretében a hallgatók megismerik milyen egészség-károsító, teljesítmény csökkenéshez vezető tényezők állnak fenn a munka világában, hogyan lehet ezeknek a rizikóját becsülni és menedzselni. Mekkora a társadalmi költsége (társadalmi terhe) a munkahelyi rizikónak és egészség-károsodásnak, milyen lehetőségek állnak fenn ezek csökkentésére, ezeknek milyen a költség-vonzatuk és költség-hatékonyságuk. Megismerkednek a hallgatók a szükséglet és rizikófelmérés alapvető módszereivel, a költség és költség-hatékonysági számítások alapvető módszereivel.

A munkamegosztás gazdaságszociológiai elmélete

AULA KIADÓ, Szántó Zoltán

Szemelvénygyűjteményünk elsődleges célja az, hogy betekintést nyújtson a tág értelemben felfogott munkamegosztási és kooperációs formákkal foglalkozó, klasszikusnak tekinthető gazdaságszociológiai munkákba, és egyúttal oktatási segédanyagként szolgáljon a problémakörnek a azdaságszociológia története” c. kurzuskeretében történő, elsősorban összehasonlító szövegelemzésen nyugvó, alapos és szisztematikus feldolgozásában.

 3   4   5   6   7   8   9   10   11 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása