Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
577 találat

A háztartások pénzügyi döntései – gondoskodjunk a jövőnkről

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete (MTESZ Szolnok), Horváthné Kökény Annamária, Bálint Ádám, Kulcsár Petra, Oravecz Gabriella

Kutatócsoportunkkal a megtakarítások és az öngondoskodás fontosságát és annak szerepét kutatjuk a háztartások életében, figyelembe véve a jelenlegi nehéz gazdasági, pénzügyi helyzetet. A lakosság az öngondoskodásával későbbi időpontra halasztja a vásárlásait, sőt sokszor hitel felvétellel egészíti azt ki. A biztonságos hitelfelvételnek a hosszú távú előtakarékoskodás az egyik elengedhetetlen feltétele. Öngondoskodási vágyunk felerősödik a bizonytalan pénzügyi időszakokban. Az állam szabályozó szerepe is nagyon fontos. Jelenleg primer kutatást végzünk, kérdőíves felmérés keretében, amelyben a háztartások megtakarítási szokásaira, vagyonszerkezetére kérdezünk rá, ugyanis az öngondoskodás szemlélete jelen van minden egyén és család életében, bár nem egyforma intenzitással.

A jogos védelem

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Tajmanov Krisztina

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Gál Róbert, Medgyesi Márton

Ha adott időpontban (keresztmetszetben) nézzük, a jóléti állam intézményei az egyenlőtlenségekkel és a szegénységgel foglalkoznak. Ha figyelembe vesszük, hogy a szegénységi kockázatok és a megszerzett jövedelem nem egyformán oszlanak el az életpályán, akkor inkább azt gondolhatjuk, hogy a jóléti intézmények elsősorban az életpálya-finanszírozás eszközei. Az aktív korúak sokkal több erőforrást adnak át az inaktív korúaknak (gyerekeknek és időseknek), mint amekkora a generációkon belüli erőforrás-átcsoportosítás jövedelmi csoportok kö-zött. Sőt, az is kimutatható, hogy a generációkon belüli jövedelem-átadás számottevő része is az életpálya-finanszírozási rendszer hiányosságait korrigálja, és nemek között zajlik.A kurzus két részre oszlik. Az első részben először a szegénység és a jövedelem-egyenlőtlenség értelmezésével, mérésével valamint e két jelenség jellemző nemzet-közi trendjeivel foglalkozunk. Ezután pedig áttekintjük a szegénységenyhítéssel illetve jövedelemkiegyenlítéssel foglalkozó intézmények működésének hatásosságát, költségeit valamint a működtetés során jelentkező tipikus politikai jelenségeket. A második részben megnézzük, miként módosítja a már ismert problémakört és módszereket, ha a jóléti rendszert nem keresztmetszetben, hanem az életpálya mentén vizsgáljuk. Megnézzük milyen új mérőeszközök adódnak (intergenerációs statisztika), miként változnak a politikai gazdaságtani modellek, ha a szereplők különböző életkorban vannak és nem csak jövedelmük szerint különböznek egymástól, milyen újabb költségtényezők jelentkeznek (termékenységi hatások, újraelosztás életpályák között) és milyen új normatív kérdések merülnek fel.

A kereskedelmi csatornák műsoraiban elhelyezett termékmegjelenítések hatásai a magyar fogyasztókra

Szolnoki Főiskola, Dávid Éva, Dr. Szűcs Róbert Sándor

Napjainkban egy átlagos fogyasztó a reklámozás új gyakorlatára lehet figyelmes. A hazai televíziós csatornák műsorai egyre több esetben tartalmaznak a fogyasztók által is érzékelhető termékmegjelenítésekkel. A termékmegjelenítés lehetősége az eddigi marketingkommunikációs mixbe nehezen illeszthető bele és annak megítélése országonként eltérő lehet. Kutatásunkban feltérképezzük azokat a hatásokat, amelyek arra bátoríthatják a hirdetni szándékozókat, hogy éljenek a brand entertainment/product placement – azaz termékmegjelenítés lehetőségével, Célunk, hogy rövid áttekintést nyújtsunk arról, hogy a jelenség hogyan képes befolyásolni a fogyasztók vásárlási szokásait.

A kis- és középvállalkozások üzleti finanszírozása

Dr. Gyulai László, Dr. Gyulai László

A tananyag célja a gyakorlat szemszögéből áttekinteni a kis- és középvállalkozások finanszírozásának lehetséges módozatait, amely tartalmát tekintve magában foglalja az esettanulmányok felhasználásával a gyakorlatban előforduló teendők begyakoroltatását is.

A kisgyermekkor pedagógiája

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Kerekes Valéria

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar BA-képzés, általános alapozó képzési sáv, Pedagógiai modul, azon belül a Neveléstudományi almodul Pedagógia II. tantárgyblokk része, valamennyi nappali tagozatos hallgató számára kötelezően választható általános óvodapedagógiai ismereteket felölelő tanegysége

A kiskorúak védelme a médiajogban

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Volentics Noémi

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A kognitív képességek fejlesztésének módszertana

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Vargáné dr. Molnár Márta, Höfflerné Pénzes Éva, Dr. Szenczi-Velkey Beáta

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányú BA képzéséhez készült digitális tananyag a kognitív képességfejlesztés speciális módszertanának matematika tantárgy-pedagógiai hangsúlyú tartalmai kerülnek megjelenítésre

A kommunikatív kódok rendszere. A verbális és nem verbális kód

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (PTE IGYK), Bajner Mária

A tananyag témája Kommunikációelmélet ezen belül: A kommunikatív kódok rendszere. A verbális és nem verbális kód A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Horányi Özséb.

A kommunikáció dinamikája. Beszédaktus-elmélet és relevancia-elmélet

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (PTE IGYK), Kárpáti Eszter

A tananyag témája Kommunikációelmélet ezen belül: A kommunikáció dinamikája: a beszédaktus elmélet, a relevancia-elmélet A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Horányi Özséb.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása