Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
577 találat

A fair trade termékek szerepe a magyar kiskereskedelemben

Szolnoki Főiskola, Csapó Ildikó

A méltányos kereskedelmet többféleképpen is értelmezhetjük, de a közgazdaságtani jelentése, nem hagyományos kereskedelemi forma. A méltányos kereskedelem, azaz a fair trade a nemzetközi árucsere szokásos értelmezésétől eltérő kereskedelmi partnerséget jelent. Az igazi fő célja a hátrányos helyzetű termelők részére biztosított hosszú távú, kiszámítható és fenntartható fejlődést biztosítása előnyösebb kereskedelmi feltételekkel és a fejlett északi országokban a méltányos kereskedelemből származó termékek bevezetése a kereskedelem vérkeringésébe. A kereskedelem akkor válik méltányossá, ha megakadályozza az emberi- és természeti erőforrások pusztítását és kizsákmányolását, ennek érdekében szabványváltozásokat ér el és nem szeretné megváltoztatni a hagyományos nemzetközi kereskedelem struktúráját. A méltányos kereskedelem egy olyan szemlélete a kereskedelmi tevékenységnek, amely a termelő szükségleteit helyezi előtérbe, egy újfajta termelő-kereskedő közötti megállapodás segítségével.

A fejlődésközpontú didaktika alapjai

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Schiffer Csilla

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának MA szintű gyógypedagógus képzéséhez készült digitális tananyag az integráció, inklúzió didaktikai hátterének egy koncepcióját, a fejlődésközpontú didaktikát alapozza meg.

A felnőttkor pedagógiája

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Novák Géza Máté

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános Gyógypedagógiai Tanszékének BA képzéséhez készült digitális tananyag a projektszemináriumhoz kapcsolódó ismereteket jeleníti meg. Feladatokat, tevékenységeket szervez a formális keretek között zajló felnőttképzéssel kapcsolatos szabadon választott téma élményszerű feldolgozásához

A fiatalkorú bűnelkövetők kezelésének hazai és nemzetközi áttekintése

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Majoros Bálint

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A gazdasági élet szociológiája

Budapesti Corvinus Egyetem, Lengyel György, Szántó Zoltán

A kötet klasszikus és kortárs szociológusok írásaiból válogatva nyújt bevezetést a gazdaságszociológiába. Weber, Polányi, Gershenkron, a történelmi gazdaságalakulatokat tárgyaló tanulmányai mellett helyet kapnak benne a modern gazdaság intézményeit és aktorait elemző megközelítések is. Így egyebek közt Coleman, Smelser, Granovetter és mások tanulmányai révén kaphat az olvasó betekintést egy gazdag tudományterület közelmúltjának elméleti vitáiba és kutatási eredményeibe.

A globalizáció kihívásai: új irányzatok a szociális munkában és a szociális munka szupervíziójában

ELTE TÁTK, Bányai Emőke

Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében jelent meg.

A gyerekek befolyásoló szerepe az élelmiszervásárlási döntési folyamatban

Szolnoki Főiskola, Földi Katalin, Bajdó Anita, Balogh Brigitta, Halász Judit, Ecsédi László

A családi élelmiszer vásárlási folyamat döntési szakaszából elsősorban az üzletválasztásban, valamint a termék- és márkaválasztásban a gyerekek által betöltött befolyásoló szerep vizsgálatát tűztük ki célul a napi és nagybevásárláskor. A kutatásban a szakirodalmi áttekintés és szekunder kutatás módszerén kívül a kvalitatív (mélyinterjú) primer kutatás módszerét alkalmaztuk. Kutatásunk főbb megállapításai szerint a gyerekek családi élelmiszervásárlásban döntésbefolyásoló szerepe egyértelműen tetten érhető, de sem az üzlet-, sem a termék-, sem a márkaválasztás szempontjából a mélyinterjú alanyok válaszai alapján nem beszélhetünk dominanciáról. Egyértelműen látszik, hogy nagybevásárlás helyszínének valamint a saját részükre vásárolt termékek és márkák kiválasztásában nagyobb befolyásoló szereppel rendelkeznek.

A gyulai négycsillagos wellness szállodák weboldalainak elemzése

Szolnoki Főiskola, Martincsek Zsolt

Manapság az emberek utazás előtt a szállás honlapját az interneten megkeresik, annak céljából, hogy több információhoz jussanak és tájékozódjanak. A szálláshelyek internetes oldalai egy nagyon jó információt nyújtó és egyben reklámeszközök, ha megfelelően meg van szerkesztve. Ezért nagyon fontos, hogy egy szálloda a fő szolgáltatásai mellett (szállásadás, vendéglátás stb.), a webes megjelenésével is kiemelkedően foglalkozzon. Két kutatás elvégzésével először is felmérem kérdőív segítségével, hogy általánosságban a hotelek honlapjait mire és hogyan használják az internetre látogató vendégek. Majd a második kutatással elemzem a négy szálloda honlapját adott szempontok szerint és összehasonlítás után rangsorolok. Számba veszem, hogy a weboldalak mely részei megfelelőek, azt hogyan lehetne esetleg még továbbfejleszteni, illetve elemzem, hogy mi az, ami nem megfelelő, és azt hogyan lehetne javítani.

A hatalomgyakorlás módszerei a sztálini szovjetunióban és a nemzetiszocialista németországban. A szovjet és a német jog jellegzetességeiről. Gondolatok a hatalomgyakorlásról

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Bognár Lilla

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A hungarikumok jogi védelmének esszenciája, avagy értékeink felsőfokon

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Belcsák Péter

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása