Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
98 találat

A német Szövetségi Alkotmánybíróság döntése az Európai Stabilitási Mechanizmus ratifikációjáról

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Dr. Vincze Attila

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pertárgyérték jelentősége a polgári eljárásjogban, különös tekintettel a kisértékű perekre

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Muzsalyi Róbert

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A polgári nemperes eljárások joga

ELTE Eötvös Kiadó, Éless Tamás, Juhász Edit, Juhász Imre, Kapa Mátyás, Papp Zsuzsanna, Somlai Zsuzsanna, Szécsényi-Nagy Kristóf, Timár Kinga, Tóth Ádám, Török Judit, Varga István

A polgári nemperes eljárásokat bemutató kötet első kiadása a szerzők és a műhely – az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi Tanszéke – nagy örömére gyorsan meghatározó szerepre tett szert mind a jogi egyetemi oktatásban, mind a gyakorló jogászság körében. Az azóta eltelt időszak olyan mennyiségű jogszabályváltozást hozott magával, amely szükségszerűvé tette a szövegnek a teljes vonatkozó joganyag aktualizálásán alapuló átdolgozását: A meghatározó jelentőségű polgári nemperes eljárások kódexei több, részben átfogó módosításon mentek keresztül, így – a Pp. mint háttérjogszabály folyamatos módosításai mellett – különös figyelmet kellett fordítani a Vht., a Ctv. és a Cstv. változásaira, vagy éppen a hagyatéki eljárás Alkotmánybíróság által kikényszerített újrakodifikálására. Emellett szintén az első kiadás óta eltelt időszakra esett az a közjogi berendezkedést alapjaiban érintő jogalkotás, amely számtalan ponton kisugárzik a nemperes eljárások jogára. Ebben a körben meghatározó és a nemperes eljárások részletszabályainak alakulására és értelmezésére is kiható változásokat hozott többek között az Alaptörvény, az igazságszolgáltatási reformtörvények sora, így elsősorban az új Bszi., vagy az alkotmánybíráskodás individuális jogvédelem felé nyitó újraszabályozása. Végül feldolgozásra kerültek a nemzetközi és az európai uniós jogalkotás első kiadás óta lezajlott fejleményei, így például a röviddel a kézirat lezárása előtt hatályba lépett EU Öröklési Rendelet.

A római büntetőeljárás egyes intézményei. Nyomozás, vád, vádképviselet és bizonyítás

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Timár Balázs

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A transznacionális közigazgatási aktusok színe és fonákja – az európai vezetői engedély

Logod Bt.; MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság, Dr. Vincze Attila

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Alapjogok. Alkotmánytan II.

Osiris kiadó, János, Sári, Bernadette, Somody

A tankönyv átfogóan, a magyar alkotmányjog szemszögéből dolgozza fel az alapjogok témakörét.

Alkotmányjog

Eötvös Károly Intézet, Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet

Az Alkotmányjogi ismeretek elektronikus tananyagot az Eötvös Károly Intézet készítette el annak érdekében, hogy a hypertext lehetőségeit kihasználva rugalmas, több színtű, színes és széles körben használható alkotmányjogi ismeretek forrásául szolgáljon az internetet használó diákok, hallgatók és más érdeklődők számára.

Alkotmánytan I.

Osiris Kiadó, Dezső Márta, Fürész Klára, Kukorelli István, Papp Imre, Sári János, Somody Bernadette, Szegvári Péter, Takács Imre

A tankönyv az alkotmányos intézményeket történetiségükben és nemzetközi összehasonlításban dolgozza fel.

Az Alkotmánybíróság határozata az Alaptörvény negyedik módosításáról Az alkotmánymódosítás alkotmánybírósági kontrollja

Opten Informatikai Kft., Dr. Vincze Attila

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az előadó-művészeti szervezetek jogállása, valamint az állami támogatásuk rendszere

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Rimaszécsi János

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása