Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
31 találat

Biogáz előállításának technológiája

Debreceni Egyetem, Bai Attila

A tanyaga a biogáz előállítás fontosabb alanyagait, technológiai megoldásait, a biogáz előállítás folyamatát és a keletkező végtermékeket foglalja össze. Bioenergetikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése a TÁMOP-4.1.2.A/1-11-/1-2011-0085 sz. projekt keretében.

Biogáz technológiák

Károly Róbert Főiskola, Bíró Tibor, Mézes Lili, Petis Mihály, Szabó Attila, Tury Rita

A könyv célja, hogy a hallgatók megismerjék a biotechnológiai iparok gazdasági jelentőségét, a termékeket, termelési statisztikákat. Bemutatásra kerül a mikróbák (vírusok, prokarióták, egysejtű és fonalas gombák) növekedésének törvényszerűségei, azok vizsgálata és felhasználásuk a fermentációs folyamatokban, az oltóanyag előállítása, szakaszosan és folytonosan növekedő mikrobiális rendszerek ismertetése. A tananyag kitér a mikróbák tenyésztésére kialakított élettérre, a bioreaktorok felépítésére, technológiai paraméterek biztosításának módszereire, a sterilitásra, levegőellátásra, keverésre, habzásgátlásra, fermentációs léptéknövelésre.

Biohajtóanyag előállítás technológiája

Debreceni Egyetem, Harsányi Endre, Rátonyi Tamás

A tanayag a különböző biohajtóanyag előllításának technológiai megoldásait, előállítási, tárolási és felhasználási problémái foglalja össze. Bioenergetikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése a TÁMOP-4.1.2.A/1-11-/1-2011-0085 sz. projekt keretében.

Borászati kémia

Mezőgazda Kiadó, Kállay Miklós

Borászati technológia

Mezőgazda Kiadó, Eperjesi Imre, Horváth Csaba, Sidlovits Diána, Pásti György, Zilai Zoltán

Fémtan

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Mertinger Valéria

A fémtan tudománya viszonylag fiatal, mintegy 120-150 éves múltra tekint vissza. A fémötvözetek szerkezetének leírásával foglalkozó metallográfia tudományából fejlődött ki, majd felhasználta a fizikai - különösen szilárdtestfizikai - kutatások új eredményeit, és mára a fémek előállításának, gyártásának, hőkezelésének egyik alaptudományává vált. Magyarországon a fémtant Verő József akadémikus alapozta meg, aki a Miskolci Egyetem Fémtani Tanszékének alapító tanszékvezetője volt. Az általa elkezdett úton haladt tovább Káldor Mihály. Az általuk készített Fémtan c. könyv (1975) számos generáció alaptankönyvévé vált. Az elsősorban a középiskolásoknak szánt tankönyvünk elkészítésével az volt a célunk, hogy a hagyományokra támaszkodva beépítsük a tankönyvünkbe a tudományos kutatás legújabb eredményeit.

Növényi nyersanyagok feldolgozástechnológiai műveletei

Mezőgazda Kiadó, dr. Barta József, dr. Biacs Péter, dr. Deák Tibor, dr. Hidegkuti Gyula, dr. Körmendy Imre, Monspartné dr. Sényi Judit, dr. Rák István, Stégerné dr. Máté Mónika, dr. Vatai Gyula, dr. Vukov Konstantin

Növényi nyersanyagok hőközléses tartósító technológiái

Mezőgazda Kiadó, dr. Barta József, Berki Ferenc, Gion Béla, dr. Deák Tibor, dr. Farkas József, Hergár Emil, dr. Hidegkuti Gyula, Horváth Dénesné dr., dr. Körmendy Imre, Ott József, dr. Pátkai Györgyi, Stégerné dr. Máté Mónika, dr. Török Szilveszter, dr. Vukov Konstantin

Szerves vegyipari alapfolyamatok

Typotex Kiadó, Keglevich György

A jegyzet ipari példákkal illusztrálja a különféle alapfolyamatok tipikus kapcsolódását a különféle iparágakban. Az alkilezés O-, N- és C-alkilezésként kerül bemutatásra az ipari példákon keresztül. Az acilezési fejezet az észteresítés, amidálás, hidrolízis és jellemző C-acilezéseket foglalja magába. A halogénezéseket szubsztitúciós és addíciós reakcióként tárgyalja a jegyzet. A szulfonálás és nitrálás a szubsztrátumok és szulfonáló-, ill. nitrálószerek szerinti csoportosításban kerülnek bemutatásra. Az oxidációk és redukciók tárgyalásában a környezetbarát megvalósítások kapnak hangsúlyt, de a vegyszeres megoldások is ismertetésre kerülnek. Újabb keletű alapfolyamatok a hidroformilezés és a többi, szén-monoxidot alkalmazó eljárás. A diazotálás és kapcsolás ismertetése zárja a legfontosabb alapfolyamatok bemutatását.

Szerves vegyipari technológiák

Typotex Kiadó, Bakó Péter, Fogarassy Elemér, Keglevich György

A jegyzet bemutatja szerves vegyipar szerkezetét, majd részletesen ismerteti a vegyipar eszköztárát: a különféle rektoroktól indulva a feldolgozó berendezéseken át a tipikus üzemcsarnokig. Fontos része a jegyzetnek a környezetbarát kémia alapelveinek a bemutatása. A leggyakoribb intermedierek bemutatása után a jellegzetes egy-, két- és három-szénatomos, valamint aromás családfák kerülnek tárgyalásra. Ezután a tenzidek fajtáit és előállításuk lehetőségeit mutatja be a jegyzet a környezetvédelmi megfontolásokkal. A növényvédőszerek három csoportban (rovarölők, gombaölők és gyomirtók) kerülnek bemutatásra a szükséges alapismeretek megismertetése után. A jegyzet részletesen tárgyalja a gyógyszerhatóanyag gyártási technológiák alapjául szolgáló szintézissorokat, melyek didaktikus megfontolások szerint lettek összeválogatva. A finomkémiai ipar jellemzői is bemutatásra kerülnek. Majd a cellulózkinyerés, a papírgyártás, az alapvető szálas anyagok és azok színezése következik. A jegyzetet a fontosabb műanyagok gyártástechnológiáinak összefoglalása zárja.

 1   2   3   4 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása