Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
1100 találat

A numerikus lineáris algebra párhuzamos algoritmusai

Óbudai Egyetem, Galántai Aurél, Hegedűs Csaba, Sram Norbert

A tananyag rövid bevezetést nyújt a párhuzamos architektúrákba és programozási modellekbe, majd ismerteti a Matlab párhuzamos programozási lehetőségeit a többmagos számítógépekre koncentrálva. Ezt követik a párhuzamos algoritmusok bonyolultságával és hatékonyságával kapcsolatos fejezetek. Ezután a mátrix- és vektorműveletek párhuzamosítási lehetőségeit, illetve ezen műveletek szabványosításait ismerteti. A Gauss-eliminációra koncentrálva röviden összefoglalja a lineáris egyenletrendszerek direkt és iteratív megoldási módszereit. A sajátérték-probléma megoldására a hatványmódszert, a Lánczos-módszert és az Arnoldi-módszert ismerteti. Speciális alkalmazásként tárgyalja a gyors Fourier-transzformációt. Az anyag párhuzamos programcsomagok, illetve a ScaLAPACK programcsomag ismertetésével zárul.

A növényi anyagcsere élettana

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Dr. Bratek Zoltán, Dr. Fodor Ferenc, Dr. Király István, Dr. Nyitrai Péter, Dr. Parádi István, Dr. Rácz Ilona, Dr. Rudnóy Szabolcs, Dr. Solti Ádám, Dr. Szigeti Zoltán, Dr. Tamás László

Az elektronikus jegyzet alapszinten tartalmazza a teljes növényi anyagcserét és a hozzá kapcsolódó élettani folyamatokat. Az anyag elsajátításához szükség van növényszervezettani és kémiai, ill. biokémiai alapismeretekre.

A növényvédelem gépei

Mezőgazda Kiadó, Csizmazia Zoltán

A pedagógusképzés megújítása

Óbudai Egyetem, Dr. Simonics István

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A pedagógusképzés megújítása” című tantárgy a gyakorlatvezető mentortanárok képzésében a harmadik félévben kerül oktatásra, amelyre összesen hat tanóra áll rendelkezésre. Az elektronikus tananyag elkészítésének az volt a célja, hogy megfelelő keretbe foglalva, átfogó képet kaphassanak a mentortanár hallgatók a pedagógusképzés megújításának legfontosabb eseményeiről, megismerjék azt a gazdasági, politikai és társadalmi közeget, amelyben a pedagógusképzés az elmúlt 25 évben létezett.

A practical guide for the igneous rocks of the Carpathian-Pannonian region

Eötvös Loránd University, Szabolcs Harangi, DSc, György Szakmány, PhD, Sándor Józsa, PhD, Réka Lukács, PhD, Tamás Sági, MSc

The Carpathian-Pannonian region located in eastern-central Europe provides an excellent opportunity to investigate a wide spectrum of igneous rocks from peridotites to granites and from nephelinites and leucitites to phonolites and rhyolites. It is indeed a natural laboratory for studying igneous rocks! In this e-book, our aim is to show the main characteristics of igneous rocks using examples from this region. Characteristic microscopic pictures of certain igneous rocks from different localities could give a general impression about the occurrences of such rocks. This knowledge can be successfully used in several courses.

A sejtbiológia alapjai

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pálfia Zsolt, Dr. Kristóf Zoltán

A sejttan a biológus BSc képzés fontos bevezető tárgya. Az eukarióta sejtek szerkezete, funkciói, a sejtek közötti kapcsolatok, a sejtciklus és a sejthalál folyamatai megismertetésével biztosítja a növény- és mikrobiológiai, állatszervezettani, növény- és állatélettani, genetikai, immunológiai tanulmányok sejtszintű biológiai megalapozását. Az e-tananyag fejlesztés nagyobb teret ad az önálló tanulásnak, önellenőrzésnek, és didaktikus ismereteket nyújt a sejtek legalapvetőbb vizsgálómódszereiről.

A szakmai nyelvművelés alapjai

BME Tanárképző Központ, Sturcz Zoltán

A szakmai tanárképzés szakterületi alapismeretei

BME Tanárképző Központ, Szabóné dr. Berki Éva

A tananyag célja, hogy a szakmai tanárképzésben részt vevő &#8211 mérnöktanár, közgazdásztanár, agrármérnök-tanár, gyógypedagógia-tanár, egészségügyi tanár, pedagógiatanár &#8211 jelöltek szakterületi kompetenciafejlesztést támogassa. A szakterületi kompetencia körébe tartoznak mindazok a szakmódszertani és a szaktárgyi tudással a pedagógiai folyamat tervezésével a tanulás támogatásával, szervezésével és irányításával valamint a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelésével kapcsolatos elvárások, amelyek a szakképzés szempontjából adekvát szakmai tanárképzésben ismeretként, jártasságként és pedagógiai attitűdként elsajátítandók. A szakterületi kompetenciafejlesztés támogatása kiterjed egyrészt a szakképzés, másrészt a szakmai tanárképzés &#8222kettős kötéséből&#8221 válogatott ismeretek, tudásbázisok megosztására e tananyag keretében.

A számítástudomány alapjai

Typotex, Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba

A véges matematika különféle lehetőségek összeszámlálásával, különfélestruktúrákkal (pl. gráfelmélet) és algoritmusokkal foglalkozik. Aszámítógépek elterjedése óta mind a matematikában, mind annak (műszaki,közgazdaságtani, biológiai stb.) alkalmazásaiban különösen fontos szerepetjátszik.A könyv elsősorban ezeket a témákat foglalja össze az ELTE és a BMEmatematikus, ill. alkalmazott matematikus hallgatói számára tartott "Végesmatematika" vagy "Kombinatorika és gráfelmélet" című előadásokhoz. Emelletta számelmélet és az absztrakt algebra legfontosabb elemeibe is bevezetőtnyújt, hogy a BME villamosmérnök hallgatói számára tartott "Számítástudományelemei" című tárgy anyagát és a BME műszaki informatikus hallgatói számáratartott "Bevezetés a számelméletbe" című tárgy anyagának nagy részét islefedje.A könyv szerzői évtizedek óta oktatják ezeket a tárgyakat a BudapestiMűszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen valamint az Eötvös LorándTudományegyetemen.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása