Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
1100 találat

A magyarországi fogorvosképzés módszertani és tartalmi modernizációja korszerű hosszanti digitális tananyagfejlesztéssel három nyelven

Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft., Dr. Bán Ágnes, Dr. Benke Beáta, Dr. Blazsek József, Dr. Bori Erzsébet, Dr. Frank Dorottya, Dr. Fulmer András, Dr. Gaszner Balázs, Dr. Gelencsér Gábor, Dr. Gurdán Zsuzsanna, Dr. Herényi Gejza, Dr. Hollósy Tibor, Dr. Jász Máté, Dr. Kádár Kristóf, Dr. Kerémi Beáta, Dr. Kiss Gábor, Dr. Krajczár Károly, Dr. Lempel Edina, Dr. Lohinai Zsolt, Dr. Mandel Iván, Dr. Marada Gyula, Dr. Molnár Bálint, Dr. Muzsek Zsófia Katalin, Dr. Nagy Balázs, Dr. Nagy Dávid, Dr. Nemes Bálint, Dr. Németh Dániel, Dr. Németh Zsolt Ferenc, Dr. Orsi Enikő, Dr. Ottóffy-Kende Dóra, Dr. Rostási-Szabó Judit, Dr. Sándor Balázs, Dr. Szalma József, Dr. Szántó Ildikó, Dr. Szombath Dezső, Dr. Tóth Pál, Dr. Vajda Katalin, Dr. Varga Gábor, Dr. Várnai Katalin, PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem FOK Orálbiológiai Tanszék, Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft.

Digitális oktatási segédeszköz, amely vezérfonalat ad a fogorvostan-hallgatók kezébe elméleti és klinikai tanulmányaik során elsajátított ismeretanyagok szintéziséhez.

A mentorálás módszerei a szakmai tanárképzésben

Óbudai Egyetem, Dr. Makó Ferenc PhD

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A tananyag feldolgozásával, Ön áttekinti a tanárjelöltek mentorálásának pedagógia értelmezését és funkcionális szerepét: a szakmai tanárjelöltek és pályakezdő pedagógusok felkészítéséhez kapcsolódóan. Megismeri a mérnöktanár képzés képesítési és kimeneti követelményeit, a tanári kompetenciaterületeket, az iskolai gyakorlatok típusait az azok színterein megvalósuló mentorálási feladatokat. Értelmezi a mentorszerepeket, az ahhoz szükséges szaktudást. Rendszerbe foglalja a mentori személyiség és cselekvési készség kialakulásához szükséges mentorkompetenciákat. Átfogó ismereteket és készségeket szerez a mentorálás spektrumfolyamatának megszervezéséhez és megvalósításához kapcsolódóan. A mentoráláshoz kapcsolódó problémamegoldó készségeit fejleszti esetanyagok feldolgozásával. Kezdeti tapasztalatokat szerez a tanárjelöltek önértékelésének és reflektív gondolkodásának fejlesztésében. Megismeri az együtt-tanítási stratégiákat.

A mentorálás pedagógiája

Óbudai Egyetem, Dr. Suplicz Sándor, Dr. Fűzi Beatrix

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A tananyag célja, hogy a tanári munka minőségének felméréséhez és fejlesztéséhez kapaszkodókat nyújtson azoknak a gyakorlatvezető tanároknak és mentoroknak, akiknek a feladata a tanárjelöltek felkészítése és a pályakezdők szocializációjának támogatása, gyakorló pedagógusok fejlesztése. A fejlesztésre irányuló lehetőségek számosak, de a képzések és továbbképzések során a tanári minőséget alapvetően meghatározó területek többnyire érintetlenek maradnak. A mentornak adatik meg az utolsó esély, hogy valós szerephelyzetben jelentős változást tudjon elősegíteni. Valós mentori tapasztalatokból származó példák, konkrét mentorálási esetek elemzése segíti az olvasót. A tananyag útmutatást nyújt a fejlesztés, a változás területeinek és mélységének meghatározásához, továbbá a mentorálttal kapcsolatos bánásmód kialakításához, a fejlesztési, változási folyamat közös tervezéséhez, megvalósításához.

A modern algebra alapjai

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fried Katalin, Korándi József, Török Judit

A modern algebrai témák egyetemi előkészítő tananyag, első sorban tanárszakosoknak. Részletesebben: komplex számok, egyváltozós polinomok, lineáris egyenletrendszerek.

A Multisim elektronikus tervező használata

Pannon Egyetem, Dr. Fodor Dénes, Enisz Krisztián, Speiser Ferenc

A tananyag célja, hogy az olvasó megismerkedhessen a szimulációs környezetben megvalósított kapcsolások tényleges megvalósításával, az alkalmazott alkatrészekkel és azok tulajdonságaival, valamint hogy támogatást nyújtson azon oktatók illetve hallgatók részére, akik ugyan többnyire tisztában vannak az elektronikai alapismeretekkel, de nem feltétlenül használták még a kapcsolódó tananyagban szereplő elektronikai alkatrészeket. Részletesen ismertetésre kerülnek mindazon összetett alkatrészek és módszerek, amelyeket az áramkörök megvalósítása során szükséges elsajátítani, illetve amelyekkel el lehet kerülni a leggyakrabban előforduló hibákat.

A média története

Osiris Kiadó, Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir

A különféle médiumok története 1751-től napjainkig. A pontosan dokumentált, idézetekben bővelkedő műben számos, az adott kor atmoszféráját hűen visszaidéző anekdotát találhat az érdeklődő olvasó.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása