Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
1100 találat

Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Szlávi Péter, Zsakó László

Algoritmikus gondolkodás: algoritmusok megértése, végrehajtása, helyességének és alkalmazhatóságának belátása, tervezése és megvalósítása mások számára. Algoritmusok elemzése és átalakítása. Szöveg-feldolgozási algoritmusok, rekurzió.

Algoritmusok

Typotex, Ivanyos Gábor, Rónyai Lajos, Szabó Réka

Az algoritmusokkal és adatszerkezetekkel kapcsolatos első ismeretek mára az informatika alapjainak nélkülözhetetlen részeivé váltak. Ilyen ismeretekre, készségekre mindenkinek szüksége van, aki komolyan foglalkozik programozással és programok tervezésével. Ennek megfelelően kialakult egy eléggé letisztult törzsanyag, amit világszerte oktatnak a számítástechnikai, informatikai képzést nyújtó egyetemi szakokon. Elsődleges célja ennek az anyagnak a feldolgozása.

Algoritmusok és adatszerkezetek

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Fekete István, Hunyadvári László, Nagy Tibor, Giachetta Roberto, Bartha Dénes, Ilonczai Zsolt, Danyluk Tamás

A jegyzet az egyetemi informatikus képzés részeként az alapvető adatstruktúrák és algoritmusok ismertetésére vállalkozik. (Részletesebben lásd az Előszóban.)

Alkalmazott informatika

Edutus Főiskola, Magyarics Mónika, PhD

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a gazdasági életben előforduló modellek, optimum számítások számítógépes megoldására, valamint az alapvető statisztikai számítások számítógép segítségével való elvégzésére gyorsan és hatékonyan. A kapott eredményeket, összefüggéseket a hallgatóknak tudniuk kell értelmezni és áttekinthetően és esztétikusan ábrázolni.

Alkalmazott számszerű előrejelzés

Eötvös Loránd Tudományegyetem, André Karolina, Balogh Miklós, Baranka Györgyi, Bozó László, Bölöni Gergely, Grosz Balázs, Gyöngyösi András Zénó, Horányi András, Lagzi István László, Leelőssy Ádám, Mészáros Róbert, Mile Máté, Szépszó Gabriella, Szűcs Mihály, Tasnádi Péter, Weidinger Tamás

A numerikus időjárási és csatolt modell eredmények a mindennapok részét képezik (pl.: időjárás-előrejelzések, terjedési modellszámítások, ökológiai modellek). E modellek mint számítógépes eszközök segítik az alap- és alkalmazott kutatást és a mérnöki munkát. A jegyzet a numerikus modellek fejlődésének és felépítésének bemutatása után a modellek gyakorlati futtatásának megismerését tűzi ki célul. A gyakorlatorientált felépítés a modellek telepítésétől, a kezdeti adatbázisok előállításától, a modell-beállításokon és –futtatásokon át a modelleredmények megjelenítéséig vezeti el a hallgatókat. Mintafeladatok, esettanulmányok segítik a megértést. Az elkészült jegyzet segíti a dinamikus meteorológia, a numerikus prognosztika és a levegőkémia oktatását. Az érdeklődő hallgatók 2011-től egy, 2013-tól pedig már két speciális kollégium keretében sajátíthatják el az önálló modellfuttatásokat. A meteorológus képzés mellett sikerrel használhatják a tananyagot a BME gépészmérnök képzésében, illetve ZMNE repülésmeteorológiai oktatásában. A tananyag elsajátításához szükséges matematikai, fizikai és általános meteorológiai előképzettség.

Alkalmazott és városklimatológia

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bartholy Judit, Dezső Zsuzsanna, Gelybó Györgyi, Kern Anikó, Pongrácz Rita, Radics Kornélia

Magyar nyelven nem áll rendelkezésre olyan korszerű összefoglaló alapmű, mely a klimatológiai alkalmazások széles körét lefedné. Jegyzetünk a következő fő témaköröket foglalja össze: levegőkörnyezet, megújuló energiaforrások, hidroklimatológia, erdészeti klimatológia, mezőgazdasági klimatológia, katonai meteorológia, katasztrófavédelem, egészségügy. A városklimatológiával kapcsolatos témakörök a nemzetközi és hazai vizsgálatok eredményeit összegzik. A jegyzet több meteorológus kurzus hallgatói számára is használható segédanyagként.

Alkotmánytan I.

Osiris Kiadó, Dezső Márta, Fürész Klára, Kukorelli István, Papp Imre, Sári János, Somody Bernadette, Szegvári Péter, Takács Imre

A tankönyv az alkotmányos intézményeket történetiségükben és nemzetközi összehasonlításban dolgozza fel.

 6   7   8   9   10   11   12   13   14 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása