Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.14. Gazdasági szervezetek statisztikájának fogalmai

5.14. Gazdasági szervezetek statisztikájának fogalmai

Regisztrált szervezet: a megfigyelés időpontjában az adminisztratív nyilvántartásban szereplő, jogilag létező, adószámmal rendelkező egység, beleértve az adott időpontban csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt állókat is.

Működő szervezet: az a vállalkozás, amely a tárgyévben, vagy az előző év során adóbevallást (társasági adó, áfa stb.) nyújtott be, statisztikai adatszolgáltatást teljesített, illetve a tárgyévben és az azt megelőző év során alakult. A regisztrált költségvetési és társadalombiztosítási, nonprofit, a munkavállalói résztulajdonosi programiroda (MRP-) szervezeteket és 1998-tól a lakásszövetkezeteket, építőközösségeket és társasházakat egyúttal működőknek is tekintjük.

Külföldi érdekeltségű vállalkozás az, amelynél a jegyzett tőkében külföldi tulajdonosi részesedés van. Az adatok 1997-től a 10% alatti részesedésű és az off-shore vállalkozásokat nem tartalmazzák.

Létszám-kategóriák: A létszám-kategóriák határai, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) 1998. január 1-jétől - az Európai Unió tagországaiban kötelezően használt kategóriáknak megfelelően - módosultak, így az adatok csak megközelítőleg hasonlíthatók össze az előző éviekkel. A gazdasági szervezetek létszáma a főállásban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy személyes közreműködéssel járó tagsági viszony keretében tartósan (határozatlan ideig vagy megállapodás alapján 3 hónapot meghaladóan) alkalmazásban állók (nyugdíjasokat is beleértve) számát tartalmazza. A gazdasági szervezetekre vonatkozó statisztika az 1994. január 1-je óta érvényes gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását (GFO) követi.