Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.13. Igazságszolgáltatási statisztika fogalmai

5.13. Igazságszolgáltatási statisztika fogalmai

Helyi bíróság: a városi és a kerületi bíróság.

Ítélkező bíróság: első fokon a helyi bíróság, a megyei és fővárosi bíróság, másodfokon a helyi bírósághoz tartozó ügyekben a megyei és a fővárosi bíróság, a megyei és a fővárosi bírósághoz tartozó ügyekben a Legfelsőbb Bíróság.

Per: az adatok az érkezett peres ügyeket tartalmazzák. A pereknek az eljárás tárgya szerinti csoportosításánál az 1990. évi adatokkal való összehasonlítást korlátozza, hogy a nyugdíj- és társadalombiztosítási jogviszonyból származó egyéb perek 1993. január 1-jétől jogszabályváltozás következtében a Munkaügyi Bíróságtól átkerültek a helyi bírósághoz.

Bűncselekmény: az ismertté vált bűntett és vétség az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika értelmezésének megfelelően. Az ismertté vált bűncselekmény tartalmazza „az elkövető kiléte nem állapítható meg” címen megszüntetett eseteket is.

Bűnelkövető: az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika értelmezésében az a büntetőjogilag felelősségre vonható gyanúsított, akivel szemben a nyomozás befejeződött.

Elkövető: az a személy, aki bűncselekményt követett el, függetlenül az életkorától, és attól, hogy vele szemben egyéb büntethetőséget kizáró vagy megszüntető okok fennállnak-e.

A sértettek száma nem egyezik meg a bűncselekmények számával, mert nem mindegyik bűncselekménynek van sértettje (illetve némelynek több is van), vagy az nem természetes személy.

Emberölés: a szándékos emberölés alap- és minősített esetei (befejezett emberölés), valamint az erős felindulásból elkövetett emberölés.

Jogerősen elítélt: 1979. július 1-jétől az a személy, akit a bíróság jogerős határozatával - főbüntetésként - szabadságvesztésre, javító-nevelő munkára, pénzbüntetésre, illetve 1989-ig halálra ítélt; akivel szemben önállóan alkalmazott mellékbüntetést (foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, kitiltást, kiutasítást, vagyonelkobzást), intézkedést (próbára bocsátást, alkoholisták kényszergyógyításának elrendelését, elkobzást, fiatalkorúaknál javítóintézeti nevelést) alkalmazott, illetve akinél - a jogszabály megszegésével külföldön tartózkodó vádlott esetében - a bűnösséget megállapította, de a büntetés kiszabását mellőzte.

A büntetés-végrehajtási intézetekben lévők száma állapotadat, az adott év utolsó napjának létszámát tükrözi.

A százezer lakosra jutó viszonyszámok eredménye mindenütt az évközepi népesség alapján számított tisztított mutató, azaz kiszámítása a megfelelő korú, vagy a 14 éven felüli népességszám figyelembevételével történt.