Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.12. Kulturális statisztika fogalmai

5.12. Kulturális statisztika fogalmai

Kiadott mű: az a nyomdai vagy más sokszorosítási eljárással készített kiadvány - könyv (legalább 49 oldal, szerepel a Magyar Nemzeti Bibliográfiában), füzet (4-48 oldal terjedelmű) -, amelynek megjelenése nem periodikus, és a közönség számára hozzáférhető. A statisztikai számbavétel szempontjából egy mű - még ha többkötetes is - egy egységnek számít. Azonos mű újabb kiadása külön kiadott mű. A kiadott könyvek és füzetek tárgykör szerinti csoportosítása, osztályozása a nemzetközi ajánlásnak megfelelő egyetemes tizedes osztályozás (ETO) alapján történik.

Közművelődési könyvtár: általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, amelynek feladata a lakosság (a könyvtárat használó személyek) művelődési és tájékozódási igényeinek kielégítése.

Könyvtári állomány: az igénybe vevők rendelkezésére álló összes könyvtári anyag, a könyvek, a bekötött folyóiratok, a mikrofilmek, az audiovizuális dokumentumok és egyéb kiadványok.

Színház: pénzügyileg önállóan gazdálkodó, állandó épülettel és hivatásos művészekből álló társulattal rendelkező intézmény, amely rendszeresen előadásokat tart a nagyközönség számára. Az állandó épülettel rendelkező kamaraszínházak, valamint az Operaház Erkel Színháza önálló, a stúdiószínházak és azok a színházak, amelyek állandó épülettel rendelkeznek, de saját társulatuk nincs, nem önálló színházak.

Mozi: működési engedéllyel rendelkező, rendszeres időközönként nyilvános előadásokat tartó, filmek, videofilmek vetítésére alkalmas vetítőberendezést használó intézmény.

Bemutatásra elkészült film: csak a statisztikai jelentést küldő adatszolgáltatók adatait tartalmazza, nem nyújt teljes képet a hazai filmgyártásról.

Hangverseny: csak a Nemzeti Filharmónia saját rendezvényei, a más szervek részére engedélyezett műsor nélkül.

Múzeum: az országos gyűjtőkörű múzeum, a múzeumi bemutatóhely és egyéb muzeális gyűjtemények bemutatóhelye, amely állandó, időszaki vagy vándorkiállításokat mutat be.