Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.11. Oktatási statisztika fogalmai

5.11. Oktatási statisztika fogalmai

Óvoda: az iskolába járáshoz szükséges fejlettség elérését segítő nevelési intézmény.

Óvodai férőhely: az óvodák eszmei befogadó képessége.

Iskolák száma: a közös igazgatású intézmények (pl. általános iskola és gimnázium) esetén az intézményrészek mindegyik oktatási szint adatában szerepelnek (tehát az általános iskolák és a gimnáziumok között egyaránt). Kivételt képez az az eset, amikor gimnázium és szakközépiskola működik közös igazgatás alatt. Ezek egy intézménynek minősülnek.

Osztályterem: az iskolai osztályok elhelyezésére használt terem, függetlenül attól, hogy erre vagy más célra épült. Itt szerepelnek a meghatározott tantárgy(ak) oktatására kialakított szaktantermek is.

Általános iskola: az alapműveltségi vizsgára felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatási intézmény.

Szakiskola: szakmai vizsgára felkészítő oktatási intézmény. A képzési idő általános iskolát végzetteknek 3-4, középiskolát végzetteknek 1-2 év.

Gimnázium: érettségi vizsgára és felsőfokú továbbtanulásra felkészítő középiskola. A nyolcosztályos általános iskolára épülő négyosztályos gimnázium mellett 1991 óta megjelent a hat általános iskolai osztályra épülő hatosztályos, valamint a négy általános iskolai osztályra alapozott nyolcosztályos gimnázium is. A hat- és nyolcosztályos gimnázium tanulói közül a 7.-8., illetve 5.-8. évfolyamosokat az általános iskolások között, a további évfolyamok tanulóit a középiskolások tanulólétszámában szerepeltetjük.

Szakközépiskola: érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra, valamint szakmai képesítés megszerzésére felkészítő középiskola. A tanulók létszáma tartalmazza az érettségire épülő képzésben részt vevőket is.

Felsőoktatási intézmény (egyetem, főiskola): felsőfokú szakemberek képzését ellátó, tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, valamint eredmények létrehozására felkészítő intézmény.

Kollégium: az iskola székhelyétől távol lakó tanulók tanítási időszak alatti ellátását (étkeztetés, szállás, nevelői felügyelet) biztosító intézmények.

Óvodás: az óvodába beiratkozott, az óvoda nyilvántartásában szereplő gyermek.

Óvodai ellátásra jogosult az a gyermek, aki a tanév kezdetét tartalmazó naptári év végéig a 3. életévét betölti, de a 6. életévét május 31-ig nem töltötte be, valamint az, aki a 6. életévét elérte, de az iskolai tanulmányait nem kezdte meg, és az óvodában maradt. Nem jogosult az óvodai ellátásra, aki 6. életévét május 31-ig nem érte el, de az iskolába beiratkozott.

Tanköteles gyermek, aki a tanév kezdetét megelőző május 31-ig 6. életévét betöltötte, de a 16. életévét a tanév végéig nem érte el, továbbá az, aki a 6. életévét nem töltötte be, de iskolai tanulmányait (külön engedéllyel) megkezdte. Nem tanköteles, aki 6. életévét betöltötte, de iskolaéretlenség miatt iskolába nem iratkozott be.

Tanuló: az általános és középiskolába, ill. szakiskolába beiratkozott, az iskola nyilvántartásában szereplő személy.

Napközi otthoni ellátás: az általános iskolai tanulók tanítási időn kívüli ellátását (étkeztetés, nevelői felügyelet) biztosító tevékenység.

Kiegészítő képzés: a meghatározott végzettséggel rendelkezők rövidített tanulmányi idejű képzése, amely a meglévőnél magasabb szintű vagy más típusú végzettséget biztosít.

Nemzetiségi oktatás: az oktatási rendszerhez tartozó óvodákban, iskolákban szervezett olyan oktatás, ahol a tanítás nemzeti, etnikai kisebbségi nyelven (nemzetiségi tannyelvű oktatás) nemzeti, etnikai kisebbségi és magyar nyelven (két tannyelvű oktatás) folyik, illetve a nemzetiségi, etnikai nyelvet tantárgyként tanítják.

Hallgató: a főiskolára, egyetemre beiratkozott, az intézmény nyilvántartásában szereplő személy.

Rendszeres állami támogatás: a felsőoktatási intézményekben tanulók számára nyújtott pénzbeni (tanulmányi ösztöndíj) vagy természetbeni (étkeztetési hozzájárulás, diákotthoni ellátás) szociális juttatás.

Oktatási rendszerből kilépő: az oktatási intézmények nappali képzéséből az év folyamán kilépő - tovább nem tanuló - fiatalok.

Képzési területek: az Oktatás Nemzetközi Szabvány-osztályozásában (ISCED) a nemzetközi szervezetek által meghatározott főcsoportok, amelyeket az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) is tartalmaz.