Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.9. Egészségügyi statisztika fogalmai

5.9. Egészségügyi statisztika fogalmai

Orvos: az orvosok országos nyilvántartásába felvett, orvosi, fogorvosi diplomával rendelkező személy.

Dolgozó orvos: az országos nyilvántartásba felvett orvosok közül az, aki aktívan tevékenykedik.

Háziorvos és házi gyermekorvos: a lakosság egészségügyi alapellátását végzi. Azokon a településeken, ahol a gyermekek száma nem éri el a 600-at, a gyermekek ellátását is a háziorvos végzi, ezért mutatószámként az összlakossághoz viszonyított háziorvos- és házigyermekorvos-arányt számítjuk.

Ápoló: ápolási feladatokat ellátó felnőtt-, gyermek-, elme-, körzeti, foglalkozás-egészségügyi, szociális, mentő-, tanfolyamos, diplomás ápolók.

Asszisztens: általános, fogászati, röntgen-, laboratóriumi, gyógyszertári, műtős, anaesthesiológiai, intenzív ellátást végző, egyéb asszisztensi szakképesítéssel rendelkező asszisztensek.

Járóbeteg-szakellátás: szakorvosi rendelőintézetekben, fekvőbeteg-ellátó intézet ambulanciáján, orvosi szakképesítéssel rendelkező magánrendelőkben jelentkezett betegek vizsgálatát, kezelését végzik. 1995-től a kórházi ambuláns betegforgalmat is a járóbeteg-szakellátásnál veszik statisztikailag számba, továbbá a szakellátás adatai tartalmazzák a fogászati alapellátás adatait is.

Teljesített szakorvosi munkaóra: a szakorvos által ténylegesen ledolgozott munkaóra (nem tartalmazza a szabadság, betegség stb. miatt átmenetileg szünetelő rendelések orvosi munkaóráit).

Betöltött állás: a kinevezett dolgozók állásainak száma (kivéve a külső helyettesítést) az év végén, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaidejére átszámítva. Betöltöttnek minősülnek a mellékfoglalkozásban és másodállásban alkalmazottak által ellátott állások is.

Gyógykezelési eset: a rendelésen történő megjelenés.

Engedélyezett kórházi ágy: a felügyeleti szerv jogerős határozata alapján jóváhagyott kórházi ágy.

Működő kórházi ágy: az engedélyezett ágyak közül a ténylegesen használatban lévő, betegfogadásra alkalmas ágy. A működő kórházi ágyak a tartósan (6 hónapnál hosszabb ideig) használaton kívül lévő ágyak számát nem tartalmazzák.

Kórházból elbocsátott beteg: az eltávozott, az ugyanazon gyógyintézet más osztályára vagy más gyógyintézetbe áthelyezett, illetve a gyógyintézetben meghalt személy. Ápolási nap: egy beteg egy napi kórházi ápolása. Az ápolás átlagos tartama, nap: a kórházban ténylegesen teljesített ápolási napok számának és az elbocsátott betegek számának a hányadosa.

Gyógyszertár: a gyógyszerellátásra irányuló egészségügyi szolgáltató - ideértve a gyógyszer-kiskereskedelmet is - tevékenységet végző egészségügyi intézmény. A gyógyszertár közforgalmú, fiók-, kézi-, intézeti és kórházi zárt forgalmú egységként működhet.

Bejelentett heveny fertőző megbetegedések: rendeletben bejelentésre kötelezett fertőző megbetegedések.

HIV-fertőzöttek: a HIV-fertőzöttek számában az AIDS-es betegek is szerepelnek.

Tüdőszűrés: elsősorban a tüdőtuberkulózisban, illetve tüdődaganatos megbetegedésben szenvedők felkutatását célozza. A szűrővizsgálatokat az összlakosság körében időszakonként, szervezetten végzik. Tartalmazza azoknak az egyéneknek a soron kívüli szűrővizsgálatát is, akiknek erre a munkavállaláshoz, továbbtanuláshoz, sorkatonai szolgálatra való bevonuláshoz szükségük van, illetve tbc-s beteg környezetében élnek, vagy saját maguk kérik a vizsgálatot.

Új beteg az, akit a gondozóintézetben a tárgyévben vettek nyilvántartásba, gondozásba, és akit előző gyógykezelése során gyógyultnak nyilvánítottak, de ismét megbetegedett.

Kábítószer-fogyasztók: azon személyek, akik naponta, vagy alkalomszerűen kábítószert fogyasztottak, és a drogambulanciák és drogközpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági ideggondozók, pszichiátriai osztályok és szakambulanciák, krízisintervenciós osztályok, alkohológiai és addiktológiai gondozók és osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek nyilvántartásaiban szerepelnek. Az adatokat igen nagy óvatossággal kell kezelni az adatszolgáltatók körének, illetve az adatszolgáltatás egyéb vonatkozásainak bizonytalanságai miatt!

Alkoholisták becsült száma: az alkoholos májbetegségben meghaltak számából kiindulva, a Jellinek-formula néven ismert számítási képlet segítségével számítjuk. Az 1996. január 1-jével bevezetett Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) X. revíziója nagyobb részletezése lehetőséget adott az alkoholos májbetegségben meghaltaknak más betegségcsoportokba való besorolására, ezért az adatok a korábbi évekkel nem összehasonlíthatók.

Nyilvántartott alkoholista: aki alkoholizmusa miatt addiktológiai vagy pszichiátriai gondozóban kezelésben vagy gondozásban részesül, és az év folyamán legalább egyszer megjelent a rendelésen, illetve egy alkalommal eredményesen meglátogatták.

Rokkant az a munkavállalási korú aktív kereső, akinek munkaképessége - az Orvosszakértői Bizottság véleményezése alapján - egészségromlás, illetve testi vagy szellemi fogyatkozás miatt legalább 67%-ban, illetőleg szilikózis következtében 50%-ban romlott. I. csoportú rokkant, aki teljesen munkaképtelen és mások gondozására szorul. II. csoportú rokkant, aki teljesen munkaképtelen, de mások gondozására nem szorul. III. csoportú rokkant, aki nem teljesen munkaképtelen.