Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5. fejezet - 5. Gazdaságstatisztika

5. fejezet - 5. Gazdaságstatisztika

5.1. Népességstatisztikai fogalmak

Gyermeknépesség: a 0-14 éves népesség.

Idős népesség: a nemzetközi (OECD) gyakorlatnak megfelelően a 65 és idősebb népesség.

Eltartottsági ráta: a gyermek- és az idős népesség a 15-64 éves népesség százalékában.

Öregedési index: az idős népesség a gyermeknépesség százalékában. A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, az 1990. január 1-je utáni népességszám továbbszámítása az 1990. január 1-jei népszámlálás bázisán, a természetes népmozgalmi (élveszületési, halálozási) statisztika adatainak felhasználásával - a nemzetközi vándorlást figyelmen kívül hagyva - történt. A népességadatok 1960-ig a jelenlévő, ezt követően - a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően, a területi egységek gazdasági szívó-taszító hatását is figyelembe véve - lakónépességre vonatkoznak. Jelenlévő népesség: az eszmei időpontban az adott közigazgatási egységben tartózkodott személyek száma. Ez a népesség nem tartalmazza az eszmei időpontban külföldön élő (tartózkodó) magyar állampolgárokat, tartalmazza viszont (a diplomáciai testületek tagjai kivételével) az eszmei időpontban az országban tartózkodó külföldi polgári személyeket. Lakónépesség: az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma.