Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

1. fejezet - 1. World in Figures

1. fejezet - 1. World in Figures

A World in Figures (WiF) statisztikai- és felmérési adatokhoz való hozzáférést nyújtó Internetes szolgáltatás, mely online matematikai elemzővel és egyéb kutatást segítő eszközökkel egészül ki. A rendszernek három fő része van: (1) az online adatböngésző; (2) az offline adatgyűjtő és -integrátor program; és (3) az integrált adatbázisok.

Ma a globális adatgyűjtés és elemzés - az új információs- és kommunikációs technológiák implementációjából származó előrelépés ellenére - unalmas, időrabló és költséges folyamat. Hatalmas statisztikai (jórészt hozzáférhetetlen) adatbázisok létesültek és különféle - természetre és társadalomra vonatkozó felmérési eredményeket tárolnak szétszórva. Az egyre gyorsabb számítógépek és az Internet gyorsíthatná az adatbázisok integrációját és elemzését. Mégis a kutatók majdnem minden területről és minden szinten hosszú időt töltenek adatgyűjtéssel, különös tekintettel a másodlagos információkra. Az adatigény pedig - különösen a speciális és kisebb régiókra vonatkozó - rohamosan növekszik. Ez egyben az ilyen információk értékét is növeli.

Eközben közintézmények és profit szervezetek által gyűjtött nagymennyiségű adat az esetek többségében nincs közzétéve vagy legalábbis teljesen kihasználva. Ezt az igényt felismerve fejlesztették a World in Figures portált és szolgáltatásait.

Az Interneten található és a korábbi pontokban felsorolt adatforrásokhoz és elemző eszközökhöz hasonlóan a World in Figures is céljának tekinti a társadalmi-gazdasági fejlődéssel, a kutatással, az oktatással kapcsolatos információigények kielégítését, a különféle folyamatok és események hatásainak feltárását, kapcsolódásaik és ok-okozati összefüggéseik előrejelzését. Adatbázisaival és az információgyűjtést segítő kooperációval a projekt megbízható hátteret nyújt különféle területekre vonatkozó lehetséges jövőalternatívák feltárásához, kialakításához és leírásához. Ehhez a folyamathoz a projekt portálja az alábbi szolgáltatásokkal járul hozzá:

  • Nagymennyiségű statisztikai adatot tesz elérhetővé, a legkülönfélébb területekről. Különlegesség a korábbi gyakorlathoz képest, hogy ezres nagyságrendben tartalmaz az élet különböző részeit leíró változókat és idősorokat egy nagy közös (globális) adatbázisban. Az eltárolható statisztikai változók számának gyakorlatilag nincs felső határa. Ez a sajátosság a szempontok közös, többváltozós elemzését teszi lehetővé. Az adatbázisokból (2003-ban) közel 2 millió rekord érhető el és elemezhető néhány egérklikkel. Ezzel máris a legnagyobb ingyenes online adatbázisok között van. (Ne feledjük: alapvetően magas aggregáltságú országos adatokról van szó!)

  • Az adatbázis lefedi a társadalom, a gazdaság, a politika, a kultúra, a természeti környezet stb. területeit. Statisztikai adatok mellet más jellegű információk, mint például szociológiai felmérési eredmények, ökológiai adatok is szerepelnek az online adatbázisokban, így ezek is könnyen elérhetők. Így látszólag egymástól távoleső területek összefüggései is vizsgálhatók.

  • Az adatelérés és megjelenítés mellett a projekt online adatelemzési lehetőségeket is nyújt. Az online elemzőnek alap- és haladó szintű moduljai vannak (így például vizualizáció, előrejelzés, letöltés stb.), amelyek lehetőséget biztosítanak a kutatók számára, hogy fejlett módszerekkel keressenek rejtett kapcsolatokat a változók között, vagy előrejelezzenek gazdasági, társadalmi vagy környezeti trendeket.

A World in Figures filozófiájával és szolgáltatásaival hozzá kíván járulni a hatékonyabb kutatáshoz. Remélhetően hosszabb távon az alábbi tényezők éreztetik majd valamelyest egyéb kedvező hatásukat is. (1) Az új és gyors online eszköz segíti a kutatókat, elemzőket a tudomány, az oktatás vagy az üzleti élet területén azáltal, hogy felgyorsítja a különféle jelenségek megértését és a közöttük levő rejtett kapcsolatok feltárását. (2) Az információk nyilvánosságával hozzájárul a demokrácia növeléséhez, segíti a társadalmi kontrollt és az állampolgárok részvételét az önkormányzásban. (3) Az eszközök használata költséghatékony. A szolgáltatások a nagyközönség felé ingyenesek. (4) A projekt célja a széles hatókörű és hosszú távú fejlesztés, olyan európai szintű, sőt globális tudásbázis létrehozása, ahol az összes elérhető és értékes statisztikai és felmérési, illetve egyéb, számokban kifejezhető információ folyamatosan naprakész állapotban van és elérhető az Interneten.

A „World in Figures” különféle területek statisztikáit szolgáltatja. Az adatbázisokban széles körből gyűjtött üzleti, gazdasági, társadalmi, politikai, vélemény és környezeti adatok és idősorok találhatók. Az adatok elforgatható három dimenziós táblákban és letölthető diagramokban jelennek meg. A hiányzó adatok függvénnyel pótolhatók. Az adatrekordok száma folyamatosan növekszik. A Világadatbázis jelenleg 1,7 millió rekordot tartalmaz. A változók száma 1100.

Az adatok egy statisztikai böngésző segítségével érhetők el. A program éves adatokat ábrázol ország szinten. A World in Figures adatbázis rendszere a világadatbázisokból és szakmai adatbázisokból áll. A World in Figures legfőbb szolgáltatása ingyenes. Emellett a projekt különféle termékeket és szolgáltatásokat ajánl ügyfeleinek.

A statisztikai változók fa-szerkezetben megjelenő kategória rendszerben vagy szövegtöredék kereséssel találhatók meg. Fontosnak tartjuk, hogy különböző területek információi találhatók közös adatbázisokban. Ezáltal eddig rejtett összefüggések felismerésére nyílik lehetőség.