Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HARMINCKETTŐDIK

HARMINCKETTŐDIK [2555]

kit más kérésére csinált az Szűz[2556] Mária énekiből, mellyet [2557] egy kép mellett küldtek ajándékon egy pápista főasszonynak [2558]Szűz[2559] Mária lakozván Názáretben[2560] 
életit[2561] viseli nagy[2562] szelédségben;[2563]
esék hitéért[2564] Istennek[2565] kedvében,[2566] 
s küldi[2567] angyalát[2568] hozzá követségben.[2569]


Álmélkodó csuda hért[2570] monda neki:[2571]
Szentlélektől[2572] kezdene terhesülni,[2573] 
s fogná ő azt az Istenfiat[2574] szülni,[2575] 
ki Dávid székiben kezdene ülni.


„Üdvözlégy[2576] — mond —, Mária, és légy áldott,
mert az Úrnak[2577] kedve reád áradott,
te méhedben áldott gyömölcsöt[2578] adott,
s betöltötte,[2579] azmit[2580] régen fogadott. 


Szűztül[2581] akarta, legyen[2582] születése,
azki[2583] az híveket[2584] üdvözíthesse.[2585]
Ez az én szóm[2586] szívedet[2587] ne rémítse,
sőt örömre te elmédet[2588] ébrítse.”


Ejté gondban Máriát ez[2589] követség,
de szívében[2590] nem ötlék[2591] semmi kétség.
Hálaadásra[2592] sem lőn benne[2593] restség,[2594]
így[2595] szólatá[2596] űtet[2597] az[2598] szép[2599] szelédség:[2600]


„Az én lelkem az Urat magasztalja,
híveihez[2601] irgalmasnak is vallja,
követségét engedelmessen[2602] hallja,
örvendező lelkemet bú nem falja.[2603]


Ő szolgálóleányát[2604] megtekinti,[2605]
s hogy alázatosnak szívében[2606] leli,[2607]
minden nemzetek[2608] előtt előlvevé,[2609]
és boldognak érette nevezteté.[2610]


Felvevé és -emelé[2613] az[2614] szegényeket
levetvén székébűl[2615] az[2616] kevéllyeket,[2617]
javaival[2618] betölté[2619] az éheket
üresítvén[2620] gazdagoknak köbleket.[2621]


Irgalmárul[2622] magát emlékeztette,[2623]
az Izraelt[2624] azért kedvében vevé,[2625]
mint saját gyermekét[2626] tartja,[2627] neveli[2628]
és király dicsőségére[2629] emeli.[2630] 


Azmint[2631] megesküdt vala Ábrahámnak
és utána[2632] az ő maradékának,[2633]
nem lőn híja[2634] igaz fogadásának,
mert bű[2635] voltát kiönté[2636] áldásának.


Ez áldásért[2637] azért Ő tiszteltessék,
kibül[2638] minden híve[2639] is részeltessék,
szíveinkben[2640] öröm gyököröztessék,[2641]
s lelkünk idvösséggel[2642] ékeséttessék.”[2643]


Finis[2644][2555] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: Más. Cantici beatae Mariae virginis paraphrastica explanatio. Kolozsvár, 1677: Más. Cantio beatae Mariae virginis paraphrastica explanatio; Radvánszky: 31; Eckhardt: 56. Kit más kérésére csinált a Szűz Mária énekiből, mellyet egy kép mellett küldtek ajándékon egy pápista fő asszonynak [Cantici beatae Mariae virginis paraphrastica explanatio]. Ács: [XXXV] Más. Can ici beatae Mariae virginis paraphrastica explanatio [A szép Szűz Mária énekeinek bő beszéddel való magyarázata]

[2556] Radvánszky: Szüz

[2557] BC: mellet — valószínűleg a következő mellett (betűhíven: mellet) hatására. Radvánszky: melyet

[2558] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: ez az argumentum nem szerepel; Radvánszks: fő asszonynak. Ács: főasszonnak

[2559] Radvánszky: Szüz

[2560] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: Názáretbe; Radvánszky: Nazaretben; Eckhardt: Nazarethben.

[2561] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: életét

[2562] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: szép

[2563] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: szelídségbe

[2564] Eckhardt: hitiért

[2565] BC: I[ste]n; E7khardt: Isten — szótagszámhiány

[2566] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács esék ingyen az Istennek kedvébe

[2567] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: küldvén

[2568] Eckhardt: Angyalát

[2569] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: követségbe

[2570] Eckhardt: hírt

[2571] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: álmélkodó nagy hírt mondata néki

[2572] Lőcse, 1666, 1670; Pozslny, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: hogy Lélektől; Radvánszky: Szent lilektűl; Eckhardt: Szent lélektül

[2573] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: terhesedni

[2574] Radvánszky, Eckhardt: Isten fiat

[2575] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: s fogna tőle Isten fia születni

[2576] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Eckhardt, Ács: idvöz légy; Radvánszks: üdvöz légy; Kolozsvár, 1677: idvez légy

[2577] Eckhardt: Urnak

[2578] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky, Eckhardt, Ács: gyümölcsöt

[2579] Lőcse, 1666, 1670: Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: s bétöltötte

[2580] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: így mit; Radvánszky, Eckhardt: az mit

[2581] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: szűztől; Radvánszky: szüztulEckhardt: szűztűl

[2582] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky, Ács: légyen

[2583] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: Aki. Radvánszky, Eckhardt: Az ki

[2584] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: Izraelt; Radvánszky, Eckhardt: hiveket

[2585] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ács: idvözíthesse. Eckhardt: idvözithesse; Kolozsvár, 1h77: idvezíthesse

[2586] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ács: Én szóm azért; Kolozsvár, 1677: én szám azért

[2587] Radvánszky, Eckhardt: szivedet; Kolozsvár, 1677: elmédet

[2588] Kolozsvár, 1677: szívedet

[2589] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: e

[2590] Radvánszky, Eckhardt: szivében

[2591] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: esék

[2592] Radvánszky: Hála adásra

[2593] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: nem lőn áldásra is őbenne

[2594] Eckhardt: resztség

[2595] Eckhardt: Igy

[2596] A BC-ből hiányzik a szó. Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: szólítá

[2597] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: őtet

[2598] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2599] A BC-ből hiányzik a szó

[2600] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: szelídyég; Radvánszky: Igy ű lett az szelédség. Ács: szelégység

[2601] Radvánszky, Eckhardt: hiveihez

[2602] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: engedelemmel; Radvánszky: engedelmesen

[2603] Lőcse, 1666, 1670; Ács: és tetszését mindenekben javallja; Pozsony, 1676: és retszését mindenekben javallja — sh.; Kolozsvár, 1677: éa tetszését mindenekben jovallja

[2604] Radvánszky, Eckhardt: szolgáló leányát

[2605] Eckhardt: megtekinté

[2606] Radvánszky, Eckhardt: szivében

[2607] Eckhardt: lelé

[2608] Eckhardt: Nemzetek

[2609] Eckhardt: elől vevé

[2610] Ácsnál (és a rendezett kiadásokban) a strófa így hangzik:


Megtekinté alázatosságomat,[2610]
kit kedvéből én erkölcsömben[2611] adott,
mellyért engem boldognak is mondatott,
kegyelméből fel is magasztaltatott.

[26102610] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676; Ács: alázatosságomot

[26102611] Pozsony, 1676: erkélcsömben — sh.

[2613] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: Elővövé így ő; Kolozsvár, 1677; Ács: Elővévé így ő

[2614] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2615] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: székekből; Radvánszky: székébül; Eckhardt: székekbül

[2616] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: Kolozsvár, 1677; Eckhardt: a

[2617] Radvánszky, Ács: kevélyeket

[2618] Kolozsvár, 1677: jovaival

[2619] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677;;Ács: bétölté

[2620] Eckhardt: üresitvén

[2621] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: kebleket

[2622] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: irgalmáról.

[2623] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: emlékezteté

[2624] BC: Izrael — tollhiba; Radvánszky: Israel; Eckhardt: Israelt

[2625] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: vévé

[2626] Radvánszky: gyermekit

[2627] BC: tarta; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: tartá

[2628] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: nevelé

[2629] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: királyi dicsősségre

[2630] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: emelé

[2631] Lőcse, 166c, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: Amint; Radvánszky: Az mint

[2632] Eckhardt: utánna

[2633] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: maradékinak

[2634] Kolozsvár, 1677: héjja. Radvánszky: hia; Eckhardt: hija

[2635] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; bő; Eckhardt, Ács: bév

[2636] Lőcse, 1666, 1670: Pozsony, 1676: kinyújtá; Kolozsvár, 1677; Ács: kinyújtna

[2637] Eckhardt: áldásáért — szótagszámtöbblet

[2638] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ács: kiben; Kolozsvár, 1677: melyben; Radvánszky: kibűl

[2639] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: hívő; Radvánszky, Eckhardt: hive

[2640] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Radvánszky, Ács: szívünkben — szótagszámhiány; Kolozsvár, 1677; Eckhardt: sziveinkben

[2641] Lőcoe, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: gyökereztessék

[2642] Kolozsvár, 1677: idvességgel; Radvánszky: üdvösséggel

[2643] Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Radvánszky, Ács: ékesíttessék; Pozsony, 1676: ékesttessék — szótagszámhiány; Eckhardt: ékesétessék

[2644] (Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677;) Eckhardt, Ács: a Balassa-kódex Rimay-részének végét jelző szó (érthető módon) nem szerepel.