Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HUSZONNEGYEDIK

HUSZONNEGYEDIK [1748]Ezt a psalmust[1749] az Beza[1750] verseiből ő maga fordította ki csak halála előtt való betegségébe.[1751]

Végtelen[1752] irgalmú, ó,[1753] Te nagyhotalmú[1754] Isten, légy már kegyelmes![1755]                 
Onts[1756] ki mindenestől[1757] jódot[1758] rám[1759] kebledből,[1760] mert la,[1761] mely veszedelmes
bűnöm[1762] miatt lelkem,[1763] ki[1764] titkon[1765] rág engem, mert negy sebbel sérelmes.


Mosd el rólam immár — kit lelkem alíg[1766] vár —, mosd el[1767] bűnöm[1768] rútságát,[1769]
s együtt az rút hírrel,[1770] mint rút[1771] bűzt[1772] eníszd[1773] el förtelmem[1774] büdös[1775] szagát.
Esmérem[1776] vétkemet,[1777] kiért Nap engemet[1778] röttent,[1779] mutatván magát.


Csak néked[1780] vétkeztem, bűnt[1781] ellened[1782] tettem,[1783] ó,[1784] kegyelmes Úr[1785] Isten,[1786]
Kit semmi ravaszság nem csalhat,[1787] álnokság[1788] röjtve[1789] előtted[1790] nincsen,
mert az[1791] nagy kék Égből, mint királi[1792] székből látod, mit mível[1793] minden.


Ha érdemem szerint[1794] reám[1795] eresztesz[1796] kínt,[1797] vesszek,[1798] s[1799] jaj,[1800] hová legyek?[1801] 
Ha teljes éltemben[1802] bűnt[1803] tettem[1804] mindenben,[1805] bizony Pokolra megyek,
mert még létem előtt testem[1806] megfertezött,[1807] ó,[1808] Istenem, már[1809] m' egyek?[1810]


Engem mert vétkével[1811] anyám éltetett el, méhében hogy hordozott,[1812]
vétket Te penig[1813] bánsz, igazt[1814] szeretsz, kévánsz,[1815] ki tiszta szívet[1816] hozott.[1817]
Hogy életre adál, azonnal oktatál, mint érteném[1818] titkodot.[1819]


Én[1820] rút[1821] háladatlan[1822] azért,[1823] foghatatlan Isten, hozzád[1824] kiáltok:[1825]
tisztíts[1826] izsópoddal, irgalmasságoddal,[1827] mert la,[1828] ki[1829] nagy ként[1830] vallok,
hogy undok vétkemből megtisztulván[1831] belől legyek[1832] szépb,[1833] hogysem[1834] vagyok.


Legyek fejérb hónál, s örömmondásoddal[1835] tölts bé[1836] az én fülemet,[1837] 
elemítsd[1838] elmémet[1839] küldvén örömedet,[1840] ne szárazd[1841] ki[1842] velőmet
csontomból[1843] bánattal, ne[1844] nézz rám haraggal,[1845] mosd el inkább vétkemet.


Teremts[1846] ismég[1847] bennem, teremtő[1848] Istenem,[1849] tiszta szívet[1850] kegyessen,[1851]
fúdd[1852] belém ismegint,[1853] hogy nagy szívem[1854] szerint[1855] lelkem igazt[1856] szeressen.
Engem, romlott[1857] szegént[1858] rossz érdemem szerént[1859] haragod el ne vessen.[1860]


Ne fossz meg Lelkedtől,[1861] sőt idvösségemről[1862] mondj örömet már nékem,[1863]
szentelő Lelkeddel hadd épüljen[1864] meg'[1865] fel, mint azelőtt,[1866] bús[1867] lelkem,
hogy sok tévelyedtek Tehozzád[1868] térjenek követvén[1869] bízván[1870] engem.


Az[1871] kövér áldozat[1872] jó kedvet nem hozhat, jól tudom, Uram, Néked,
mert ha az[1873] kellene, örömest tisztelne bús fejem[1874] azzal Téged.
Töredelmességgel,[1875] buzgó[1876] könyörgéssel[1877] beszéllem[1878] azért Néked:[1879]


Ímé,[1880] kióldoztam,[1881] s Teelődben[1882] hoztam fene ötte[1883] sebemet,
kit csak te gyógyíthatsz,[1884] életre[1885] fordíthatsz,[1886] szánd keserves[1887] fejemet,
bűneim[1888] kínjával,[1889] testem fájdalmával[1890] ne gyötörd[1891] életemet.[1892]


Ha előbb[1893] nem hadtad,[1894] sőt hozzád fogadtad, tehát[1895] mostan[1896] se hadd el
jó vóltodból[1897] szegént,[1898] jó szokásod szerént[1899] Sion falát támaszd[1900] fel,[1901]
hogy mint[1902] áldozatot, adjak úgy[1903] hálákot,[1904] ki[1905] néked[1906] leginkább kell.[1907]

Eddig az psalmus.[1908][1748] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jólsvai, 1638; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b: L. sóltár; Bécs, 1633a; NagyszBmbat, 1699a: Halála előtt való betegségében ezt az 50. psalmust fordította; Debrecen 1641: Más; Lőcse, 1651: Psal. 50. Misere mei, Deus. Nota: Boldogok, akiknek, fol. 166; Balogi, 1659: IV: Psalmus LI. Könyörülj énrajtam, Úr Isten, az te jóvoltod szerint, és töröld el az én vétkeimet a te nagy irgalmasságod szerint; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: Más. Halála előtt való betegségében ezt az psalmust fordította az Beza verseiből, melyről ezelőtt valóéneknek utolsó ritmusába emlékezik. Lőcse, 1666a, 1670a, 1671a; Pozsony, 1676a; Kolozsvár, 1677a: Más. Ezt a psalmust a Beza verseiből fordította csak halála előtt való betegségében; Lőcse, 1666b, 1670 b; Pozsony, 1676b: Más. Halála előtt való betegségében a megnevezett vitéz úr ezt a psalmust fordította a Bèza verseiből, melyben Istent így követi meg; Nagyszombat, 1675: Psal. 50. Misere mei, Deus etc. Nota: Boldogok, akiknek, ut supra, fol. 158; Csík, 1676: Psalmus L. Misere mei, Deus etc. Nota: Boldogok, akiknek undok etc; Kolozsvár, 1677b: Más. Halála előtt való betegségében a megnevezett vitéz úr e psalmust fordította a Bèza verseiből, melyben Istent így követi; A modern kiadások ezt a verset az Ihon, édes hazám... részének tekintik. Radvánszky ennek ellenére a vers önálló voltát is jelzi a vers elé és után kitett tipográfiai jellel.

[1749] Eckhardt: Psalmust

[1750] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Béza

[1751] Graz, 1606: Balassa Ba; Bártfa, 1609, 1660 k.; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Jólsvai, 1638; Debrecen 1641; Balogi, 1659; Kassa, 1665; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b: ez és a verset záró margójegyzet nem szerepel

[1752] Lőcse, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1675; Csík, 1676; Pozsony, 1676a, b; K;lozsvár, 1677a, b: végetlen

[1753] Radvánszky: o

[1754] Graz, 1606;Bártfa, 1609, 1660 k.; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Debrecen 1641; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b: nagyhatalmú; Radvánszky, Eckhardt, Ács: nagy hotalmú

[1755] Eckhardt, Ács: irgalmas

[1756] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcs5, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b: Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a: önts

[1757] Graz, 1606; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a; Bécs, 1633b, 1665; Debrecen 1641; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666a, 1670a, 1671a, 1674; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b: mindenestül

[1758] Vizsoly, 1596: jódót; Graz, 1606; Bártfa, 1609, 1660 k.; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Jólsvai, 1638; Debrecen 1641; Ba,ogi, 1659; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b: jódat

[1759] Lőcse, 1629; Balogi, 1659: reám — szótagszámtöbblet

[1760] Graz, 1606; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Bécs, 1633b, 1665; Lőcse, 1674; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b: kebledbűl; Bécs, 1633a; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699a: kedvedből; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659: köbledből; Lőcse, 1666b: kebeledből — szótagszámtöbblet

[1761] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jóls6ai, 1638; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b; Csík, 1676: mert lám; Bécs, 1633a; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666b, 1670 b; Pozsony, 1676b; Kolozsvár, 1677b; Nagyszombat, 1699a: ládd-é; Nagyszombat, 1675: mert ládd

[1762] Radvánszky, Eckhardt: bünöm

[1763] Bécs, 1633a; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666b, 1670 b, Pozsony, 1676b, Kolozsvár, 1677b; Nagyszombat, 1699a: testem

[1764] Kolozsvár, 1677a, b: melly

[1765] Kolozsvár, 1677b: tirkon — sh.

[1766] Radvánszky, Eckhardt, Ács: alig

[1767] Pozsony, 1676a: ez a szó nem szerepel

[1768] Lőcse, 1666a: bőnöm; Lőcse, 1666b, 1670b; Pozsony, 1676b; Kolozsvár, 1677b: vétkem; Radvánszky, Eckhardt: bünöm

[1769] Eckhardt: rutságát

[1770] Pozsony, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Bécs, 1633b, 1665; Lőcse, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b: eg ütt a rút hírrel; Bécs, 1633a; Debrecen 1641; Nagyszombat, 1675, 1699a: együtt az rút hírrel; Eckhardt: s együtt az rut hirrel

[1771] Eckhardt: rut

[1772] Eckhardt: büzt

[1773] Graz, 1606; Balogi, 1659; enyíts; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676b; Lőcse, 1629, 1651, 1666b, 1670 b, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Csík, 1676; Nagyszombat, 1689, 1699a, b: enyhíts; Bártfa, 1609; Jólsvai, 1638: eníts; Lőcse, 1666a: eyézde — sh; Debrecen 1641; Lőcse, 1670a, 1671a, Pozsony, 1676a, Kolozsvár, 1677a, b: nyészd; Nagyszombat, 1674: enghítsd — sh.; Nagyszombat, 1675: széllezd; Eckhardt: enyiszd

[1774] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jólsvai, 1638; Debrecen 1641; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b: fertelmem; Bécs, 1633a; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699a: fertelem; Kassa, 1665: sertelem — sh.

[1775] Kolozsvár, 1677a: bödös

[1776] Bártfa, 1609; Pozeony, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677b: ismérem; Debrecen 1641: ismerem

[1777] Vizsoly, 1596: vékemet — sh; Bécs, 1633a; Lőcse, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Pozsony, 1676a, b; Kolozsvár, 1677a, b; Nagyszombat, 1675, 1699a; Csík, 1676: bűnömet

[1778] Vizsoly, 1596: eugemet — sh.

[1779] Graz, 1606; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a; Lőc e, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Debrecen 1641; Balogi, 1659; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b: rettent; Pozsony, 1676b: reitent — sh.

[1780] Radvánszky: neked

[1781] Radvánszky, Eckhardt: bünt

[1782] Pozsony, 1625, 1631, 1650; Bécs, 1633b, 1665; Lőcse, 1651, 1674; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676: előtted

[1783] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Bécs, 1633a; Jólsvai, 1638 Debrecen 1641; Balogi, 1659; Kolozsvár, 1677a, b; Nagyszombat, 1699a; Eckhardt, Ács: töttem

[1784] Radvánszky: o

[1785] Lőcse, 1666b: Ir — sh.

[1786] Eckhardt, Ács: Istenem

[1787] Vizsoly, 1596: tsalhats — sh.

[1788] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jólsvai, 1638; Debrecen 1641; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676; Radvánszky, Eckhardt, Ács: s álnokság

[1789] Graz, 1606; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b: rejtve

[1790] Debrecen 1641: előtted rejtve; Radvánszky: elötted

[1791] Pozsony, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Bécs, 1633b, 1665; Lőcse, 1651, 1666a, b, 1670a, b; 1671a, 1674; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b: a

[1792] Pozsony, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Jólsvai, 1638; Debrecen 1641; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b; Eckhardt, Ács: királyi

[1793] Eckhardt: mivel

[1794] Graz, 1606; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699a, b; Kolozsvár, 1677a: szerént

[1795] Debrecen 1641; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: rejám

[1796] Debrecán 1641: árasztasz

[1797] Debrecen 1641; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: ként

[1798] Vizsoly, 1596: vesszék

[1799] Radvánszky: és — szótagszámtöbblet

[1800] Graz, 1606; Pozsony, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Debrecen 1641; Bécs, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689; Csík, 1676: veszek s jaj; Bécs, 1633a; Nagyszombat, 1699a: veszék, jaj; Jólsvai, 1638: s jaj, szegény; Pozsony, 1610; Bécs, 1633b; Nagyszombat, 1699b: veszék s jaj; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Pozsony, 1676a, b; Kolozsvár, 1677a, b: veszek, jjj

[1801] A harmadik ütem: Bártfa, 1609: s jaj, hová legyek— szótagszámhiány; az OSZK példányában kézzel (a szintén szótagszámhiányos) ó jaj, hová legyek-re javítva; Balogi, 1659: s jaj, hová légyek én — szótagszámhiány

[1802] Lőcse, 1666a, 1670a, 1671a; Pozsony, 1676a: életemben — szótagszámtöbblet

[1803] Radvánszky: bünt

[1804] Debrecen 1641; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Pozsony, 1676a, b; Kolozsvár, 1677a, b: töttem

[1805] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b; 1665; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676: estem sok vétkekben

[1806] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b, 1665, Jólsvai, 1638; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676: lelkem

[1807] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610; Lőcse, 1666b, 1670b; Pozsony, 1676b: megfertözött; Pozsony, 1625, 1631, 1,50; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Debrecen 1641; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Kolozsvár, 1677a, b; Csík, 1676: megfertezett; Jólsvai, 1638;Balogi, 1659; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666a, 1670a, 1671a; Pozsony, 1676a: megförtözött

[1808] Radvánszky: o

[1809] Nagyszombat, 1675: s hát

[1810] Vizsoly, 1596; Radvánszky: megyek; Eckhardt, Ács: meggyek

[1811] Lőcse, 1666a: vétkévet — sh; Kolozsvár, 1677b: étkével

[1812] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jólsvai, 1638; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b: még anyám méhében esém nagy vétekben, érdemlém haragodat; Balogi, 1659: még anyám méhében esém nagy vítkekben, érdemlém haragodat; Nagyszombat, 1675: még anyám méhében esém nagy vétekben, s érdemlém haragodat; Csík, 1676: még anyám méhében esém nagy vétkekben, érdemlém haragodat

[1813] éraz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676: de Te, ki vétket; Bécs, 1633a; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Pozsony, 1676a, b; Kolozsvár, 1677a, b; Nagyszombat, 1699a: vétket penig Te

[1814] Nagyszombat, 1674, 1689: igazat — szótagszámtöbblet

[1815] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jólsvai, 1638; Deb9ecen 1641; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b; Csík, 1676: kívánsz; Bécs, 1633a; Nagyszombat, 1699a: s kévánsz; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Nagyszombat, 1675; Pozsony, 1676a, b; Kolozsvár, 1677a, b: s kívánsz

[1816] Eckhardt: szivet

[1817] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b; 1665; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676: mutatván jóvoltodat

[1818] Bécs, 1633a; Nagyszombat, 1699a: értettem; Ács: értenem

[1819] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, 1670a, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Jólsvai, 1638; Debrecen 1641; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Csík, 1676: titkodat

[1820] Vizsoly, 1596: En—a nagy kezdőbetűkön nincs ékezet a nyomdakészletben; itt a szó nem a latin en ('íme'), hanem a magyar én (latin: 'ego') értelemben szerepel.

[1821] Eckhardt: rut

[1822] Vizsoly, 1596; Balogi, 1659; Eckhardt: háláadatlan — szótagszámtöbblet. Radvánszky: háladatlan

[1823] Nagyszombat, 1675: hozzád

[1824] Debrecen 1641: foghatatlan Isten, azért hozzád én rút, háládatlan; Nagyszombat, 1675: tehát

[1825] Vizsoly, 1596: hiáltoc

[1826] Lőcse, 1666a: visztíts — sh.

[1827] Nagyszombat, 1675: s irgalmasságoddal; Pozsony, 1676b: irgalmasságadval

[1828] Nagyszombat, 1689: vaj — sh.

[1829] Debrecen 1641: mely

[1830] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Jólsvai, 1638; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699a, b; Kolozsvár, 1677a, b; kínt; Lőcse, 1651; Nagyszombat, 1675; Csík, 1676: bűnt

[1831] Radvánszky: megtisztúlván

[1832] Lőcse, 1666b: legyel — sh.

[1833] Graz, 1606; Bártfa, 1609, 1660 k.; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 165e, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Jólsvai, 1638; Debrecen 1641; Balogi, 1659; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b; szebb;Érdekes, hogy Radvánszky nem lábjegyzetben, hanem zárójelben jegyzi meg, hogy valóban szépb alak szerepel a forrásban, s félreérthető módon nem a latin sic-kel, hanem a magyar igy-gyel.

[1834] Radvánszky: hogy sem

[1835] Graz, 1606: örömmondásaddal Bécs, 1633a; Debrecen 1641; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Pozsony, 1676a, b; Kolozsvár, 1677a, b; Nagyszombat, 1699a: hónál, örömmondásoddal; Radvánszky: hónál s öröm mondásoddal

[1836] Radvánszky, Eckhardt, Ács: be

[1837] Bécs, 1633a; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666b, 1670b; Pozsony, 1676b; Kolozsvár, 1677b; Nagyszombat, 1699a: szívemet

[1838] Radvánszky: élemítsd. Eckhardt: élemitsd, Ács: élemits

[1839] Graz, 1606; Bártfa, G609, 1660 k.; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a; vigasztald lelkemet; Debrecen 1641: vidámítsd éltemet; Kolozsvár, 1677b: virrasztald lelkemet

[1840] Bécs, 1633a; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Pozsony, 1676a, b; Kolozsvár, 1677a; Nagyszombat, 1699a: örömödet

[1841] Eckhardt, Ács: száraszd

[1842] Bártfa, 1609; Jólmvai, 1638:

[1843] Balogi, 1659: csontamból; Nagyszombat, 1675: csontombúl

[1844] Lőcse, 1666b, 1670b; Pozsony, 1676b; Kolozsvár, 1677b: s ne

[1845] Lőcse, 1670a: hareggal — sh.

[1846] Graz, 1606; Pozsony, 1610; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659: terempts

[1847] Lőcse, 1629, 1666b, 1670b; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Pozsony, 1676b; Kolozsvár, 1677b: ismét

[1848] Graz, 1606; Pozsony, 1610; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659: teremptő

[1849] Debrecen 1641: teremtő Istenem, teremts ismét bennem

[1850] Bártfa, 1609: szűvet; Eckhardt: szivet

[1851] Radvánszky: kegyesen

[1852] Bécs, 1633b, 1665; Pozsony, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1674; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b: fújd

[1853] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b; Eckhardt, Ács: ismegént; Debrecen 1641: isméglen; Balogi, 1659: esmegént; Lőcse, 1651: Lelked belém megént; Nagyszombat, 1675: Lelked 1nts rám megént; Csík, 1676: Lelked belém megint; Radvánszky: is megint

[1854] Bártfa, 1609: szűvem; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666b, 1670b; Pozsony, 1676b; Kolozsvár, 1677a, b: szíve; Eckhardt: szivem

[1855] Graz, 1606; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Eckhardt, Ács: szerént

[1856] Nagyszombat, 1674: igazat — szótagszámtöbblet

[1857] Lőtse, 1670a: tomlott — sh; Pozsony, 1676a: ronlott — sh.

[1858] Lőcse, 1629; Bécs, 1633a; Bártfa, 1660 k.; Jólsvai, 1638; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699a: szegényt; Lőcse, 1666b, 1670b: szegínt; Pozsony, 1676b: szegínyt

[1859] Bártfa, 1609; Jólsvai, 1638; Debrecen 1641; Balogi, 1659; Lőcse, 1666b, 1670b; Pozsony, 1676b; Kolozsvár, 1677a: szerint

[1860] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666b, 1670b; Pozsony, 1676b; Kolozsvár, 1677b: ne veszessen

[1861] Graz, 1:06; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Debrecen 1641; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b: lelkedtűl

[1862] Graz, 1606; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Bécs, 1633b, 1665; Lőcse, 1674; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b: üdvösségemrűl; Bártfa, 1609: üdvösségemtől; Lőcse, 1629, 1651; Nagyszombat, 1675: üdvösségemről; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659: idvösségemtől; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b: idvességemről

[1863] Eckhardt, Ács: nekem

[1864] Graz, 1606; Bártfa, 1609, 1660 k.; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Jólsvai, 1638; Debrecen 1641; Balogi, 1659; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b; Eckhardt, Ács: épüljön

[1865] Graz, 1606; Pozsony, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jólsvai, 1638; Debrecen 1641; Nagyszombat, 1674, 1689, 1699b: Kolozsvár, 1677b: még; Csík, 1676: már; Pozsony, 1676b: med — sh.

[1866] Radvánszky: az előtt

[1867] Eckhardt: us

[1868] Radvánszky, Eckhardt: te hozzád

[1869] Vizsoly, 1596: Követvé — az é ékezete a kiadás kéziratos forrásában valószínűleg nazálisjel lehetett. Radvánszky: követvé

[1870] Graz, 1606; Bártfa, 1609, 1660 k.; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Lőcse, 1629, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bécs, 1633a, b, 1665; Jólsvai, 1638; Balogi, 1659; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699a, b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b; Ács: bízvást; Debreben 1641: ebben; Radvánszky: bizván; Eckhardt: bizvást

[1871] Pozsony, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Bécs, 1633b, 1665; Lőcse, 1651, 1666a, b, 1670a, b, 1671a, 1674; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b: a

[1872] Pozsony, 1676b: áldazat

[1873] Lőcse, 1629, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Pozsony, 1625, 1676a, b; Bécs, 1633b; Nagyszombat, 1699b: a

[1874] Nagyszomb6t, 1675: szívem

[1875] Bécs, 1633a; Debrecen 1641; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666a, b, 1670a, b, 1671a; Pozsony, 1676a, b; Kolozsvár, 1677a, b; Nagyszombat, 1699a: töredelmes szívvel; Balogi, 1659: törödelmességgel

[1876] Nagyszombat, 1675: s buzgó

[1877] Pozsony, 1676b: köngörgéssel — sh.

[1878] Debrecen 1641: beszélek

[1879] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Jólsvai, 1638; Balogi, ,659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676: szólok azért Tenéked

[1880] Radvánszky, Eckhardt: Imé

[1881] Bártfa, 1609: küöldoztam

[1882] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1651, 1674; Bécs, 1633b, 1665; Debrecen 1641; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a: Teelődbe; Radvánszky, Eckhardt: te elődben

[1883] Pozsony, 1625, 1631, 1650; Bécs, 1633b, 1665; Lőcse, 1651, 1674; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676: ette; K,lozsvár, 1677a: örte — sh.

[1884] Bártfa, 1609; Balogi, 1659: gyógyéthatsz; Eckhardt: gyógyithatsz

[1885] Nagyszombat, 1675: s életre

[1886] Eckhardt: fordithatsz

[1887] Bártfa, 1609: köserves

[1888] Radvánszky: büneim

[1889] Eckhardt: kinjával

[1890] Balogi, 1659: s estem fájdalmival

[1891] Bécs, 1665: göytörd — sh.

[1892] Nagyszombat, 1674, 1689: éltemet — szótagszrmhiány

[1893] Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650, 1676a, b; Bécs, 1633b, 1665; Debrecen 1641; Lőcse, 1651, 1666a, b, 1670a, b; 1674; Nagyszombat, 1674, 1675, 1689, 1699b; Csík, 1676; Kolozsvár, 1677a, b; elébb

[1894] Radvánszky: haddtad; Eckhardt: hattad

[1895] Bártfa, 1609; Lőcse, 1629: tahát — sh.

[1896] Lőcse, 1666a, 1670a, 1671a; Pozsony, 1676a: most — szótagszámhiány

[1897] Kolozsvár, 1677a: vúltodból — sh.;Nagyszombat, 1675: voltodbúl; Radvánszky, Eckhardt, Ács: voltodbol

[1898] Vizsoly, 1596: szégént — sh; Lőcse, 1629, 1651; Debrecen 1641; Nagyszombat, 1675; Kolozsvár, 1677b: szegényt

[1899] Bártfa, 1609; Debrecen 1641; Lőcse, 1666b: szerint

[1900] Lőcse, 1651; Nagyszombat, 1675; Csík, 1676: állasd

[1901] Debrecen 1641: föl

[1902] Lőcse, 1651; Nagyszombat, 1675; Csík, 1676: mind

[1903] Lőcse, 1651; Nagyszombat, 1675:; Csík, 1676 s mind

[1904] Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625; Lőcse, 1629; Bécs, 1633a, b; Debrecen 1641; Balogi, 1659; Nagyszombat, 1699a, b: hálákat

[1905] Debrecen 1641; Kolozsvár, 1677b: mely

[1906] Radvánszky: neked

[1907] A vers végén: Graz, 1606; Bártfa, 1609; Pozsony, 1610, 1625, 1631, 1650; Lőcse, 1629, 1674; Bécs, 1665, Nagyszombat, 1674, 1689: Dücsőség Atyának etc.; Bécs, 1633a; Nagyszombat, 1699a: Eddig az psalmusból, s ez immár poetica inventio; Balogi, 1659; Dicsőség Atyának etc.; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: Eddig a psalmusból, ez immár poetica inventio; Lőcse, 1651, Nagyszombat, 1675 és Csík, 1676 13. versszakként a következőt közli:Dücsőség Atyának s az ő Szent Fiának, dücsőség Szentléleknek,
Az három személyben és egy természetben egy igaz Istenségnek.
Miképpen kezdetben, most és jövendőben: dücsőség az Istennek.

[1908] Graz, 1606: ez a margójegyzet nem szerepel; Radvánszky: psalmns — sh; Ács: Psalmus