Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HUSZONHARMADIK

HUSZONHARMADIK [1641]

Vulnere saucius et iam mortem oppetiturus patriam [1642] amicos [1643] et germanum [1644] alloquitur; orat Superos, exauditur; animam Deo commendat, recipitur; exspirat, coelum gaudio personat. [1645]

Megsebesedvén [1646] s halálához közel lévén [1647] hazájának,[1648] barátinak [1649] és[1650] az öccsének [1651] szól; [1652] Istennek könyörög, s meghallgattatik; lelkét Istennek ajánlja, s elfogadtatik. Meghal, s Mennyország [1653] megörvendeztetik. [1654]




Hazájának szól[1655]

Ihon[1656] édes hazám: ez az[1657] jele, hogy szán életem igen téged,                                                         
hogy vérem húllását,[1658] az kit[1659] két szemed[1660] lát, nem kíméllettem[1661] tőled,
s jobb immár meghalnom,[1662] hogynem[1663] búdot[1664] látnom vagy elszöknem[1665] mellőled.


Keserves kínaid[1666] olly[1667] nehezek, bár hidd, hogy[1668] nagy méregnek tetsznek,
s ez mostani sebnél, kiben[1669] még lelkem[1670] él,[1671] sokkal élesben metsznek,
azok ölnek is meg, mondván: jer, fojtsuk meg, s halálomra[1672] kéredznek.[1673] 


Ó,[1674] vezértől[1675] fosztott, rossz[1676] tanácsra osztott árva,[1677] puszta[1678] hajlékom,[1679]
reménségével csalt s bolondságtól[1680] áltfalt[1681] testnyugotó[1682] árnyékom, 
[1683] tér meg nyavalyád, hol gondodhoz az lát, ki[1684] nőtt fel[1685] csak játékon?[1686]


Ím,[1687] én már meghalok, s nehéz, hogy nem látok szabadságodban módot,
mert az, kit[1688] vitézül[1689] anya[1690] világra szül,[1691] hogy igazgassa jódot,[1692]
nem[1693] szólhat dólgodhoz,[1694] ha[1695] szól, haragot[1696] hoz, s félben[1697] vész az, mit[1698] mondott. 


Adja az Isten bár, hogy megszabadulj[1699] már! De nehéz azt elhinnem,[1700]
noha koporsómban, kévánt[1701] lelki jómban kell már testemet vinnem,[1702]
mert maga hasznával, préda kapásával szívét[1703] hizlalja[1704] minden.

Barátinak[1705]

Jó vitéz barátim, megszűkült[1706] magyarim,[1707] Isten légyen hozzátok!
Lelketek javáért s jótok áldásáért vétkim[1708] megbocsássátok,
hazátok óltalmát[1709] — 'mint Isten erőt ád[1710] — ne hagyjátok, lássátok!

Attyafiainak[1711] s az öccsének[1712] 

Minden attyámfia,[1713] kiknek[1714] már sok híja[1715] s te is, jó vitéz öcsém,
nemzetem szépsége, hóltom[1716] ékessége, minden kedvem, szerencsém,
kitől[1717] való váltom, mint[1718] nehezebb átkom[1719] úgy tetszik, s terhem[1720] sincsen.[1721] 


Az Úr Isten áldjon, veletek[1722] maradjon, szívetekben[1723] biztasson!
Jó hírt[1724] halálomban, tőletek váltomban ti fületek hallhasson.
Értem szátok áldást, örök[1725] magasztalást[1726] Istenteknek[1727] adhasson.


Mondván: „Idvözítsed, s jóban[1728] részesítsed, Úr Isten, az ő lelkét,
mert Tebenned[1729] bízott, s Te Igédvel[1730] hízott, Téged magasztalt, félt, kért;[1731]
s noha vétkes fiad,[1732] mégis Hozzád híjjad,[1733] lám, már[1734] bűnéből kitért.”[1735] 


Mit mondhatok? Éltem. Hol bátran, hol[1736] féltem,[1737] kedvvel, búval, panaszval,[1738]
hól[1739] méltó vádlásban, több rágalmazásban (mert egész föld foly' azzal).
Vétkemben röttegtem,[1740] jómban[1741] örvendettem,[1742] s vigadtam az igazzal.


S mindez[1743] főbb: éltemben (hogy itt is fektemben) Istent megkövethettem,
minden utált gonoszt, ki Istentől megfoszt, szívemből[1744] kivethettem —
Dávidnak könyvéből[1745] merítvén — szívemből[1746] ím,[1747] ezt énekelhettem:




[1641] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Más; Radvánszky: 3. Eckhardt, Ács: III.

[1642] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Patriam

[1643] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Amicos

[1644] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Germanum

[1645] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: a latin argumentum nem szerepel.

[1646] Vizsolym 1596 (betűhíven): Meg sebeseduéu — sh; Lőcse, 1666, 1670: Megsebesedvén a vitéz úr; Pozsony, 1676: Megsebesedvén vitéz a úr — sh.; Eckhardt, Ács: Megsebessedvén

[1647] Radvánszky: levén. A kolozsvári kiadás (1677) kivételével a rendezett kiadásokban az argumentum így folytatódik: Lőcse, 1666, 1670: hazájátúl, barátitúl s az öccsétől búcsúzik — Istennek oltalma s gondviselése alá ajánlván őket. Poesony, 1676: hazájátúl, barátitúl s az ötisétől (sh.) búcsúzik — Istennek oltalma s gondviselése alá ajánlván őket.

[1648] Eckhardt: Hazájának

[1649] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: barátjának; Eckhardt: Barátinak

[1650] Lőcse, 1666, 1670: s

[1651] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: hazájának és öccsének; Radvánszky: öcscsének; Eckhardt: öcsének

[1652] A rendezetlen kiadásokban az argumentum így folytatódik: Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: Istennek kötyörögvén lelkét kezében ajánlja; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: Istennek könyörögvén lelkét kezébe ajánlja

[1653] Radvánszky, Eckhardt: menyország

[1654] Kolozsvár, 1677: a fenti argumentum helyett ez szerepel: Megsebesült testem búcsúzik tőletek, Istennek sok átka fogyjon belőletek; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Ács: az argusentum után nótajelzés szerepel: Azon nótára

[1655] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ez és a többi margójegyzet nem szerepel.

[1656] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ímhol

[1657] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1658] Ács: hullását

[1659] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: akit; Kolozsvár, 1677: mellyet; Ács: azkit

[1660] Bártfa, 1660 k.: kit szemed is jól

[1661] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: kémélettemRadvánszky: kimélettem

[1662] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: jobb immár meghalnom; Lőcse, 1666: joa immár meghalnom — sh.

[1663] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolo svár, 1677; Nagyszombat, 1699: hogysem; Radvánszky, Eckhardt: hogy nem

[1664] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: búdat

[1665] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: elszöknöm

[1666] Eckhardt: kinaid

[1667] Radvánszky, Eckhardt, Ács: oly

[1668] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; PozEony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: nehéznek bár hidd, s oly

[1669] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: hogy mostani sebnél, kiben; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: hogy e sebeimmel, kiben; Kolozsvár, 1677: hogy e sebeimnél, kikben

[1670] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: lelkem még

[1671] Vizsoly, 1596: lelkemél — sh.

[1672] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: meg, halálomra; Lőcse, 1666: halálemra — sh.

[1673] Pozsony, 1676: kérdeznek

[1674] Radvánszky: O; Eckhardtnál nincs vessző a szó után, így az ó 'régi'-nek olvasható.

[1675] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: vezértűl

[1676] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s rossz

[1677] Lőcse, 1666: atya

[1678] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s puszta

[1679] Liptóújvárról van szó — Eckhardt értelmezése. A következő sor testnyugotó árnyékom invokációja is ugyanerre vonatkozik.

[1680] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: csalt, bolondságtúl; Kolozsvár, 1677: csalt, bolonds,gtól

[1681] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: tilt s állt; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: tilt falt; Radvánszky, Eckhardt: ált falt.A szó értelmezéséhez lásd: Eckhardt, 178.

[1682] Radvánszky, Eckhardt: test nyugotó

[1683] Radvánszky, Eckhardt, Ács: ha. A modern kiadások kötőszónak olvassák, így azonban hiányzik a főmondat; ('hová') kérdőszóval a strófa értelme világosabb.

[1684] Kassa, 1665: kit — sh.

[1685] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: föl

[1686] Pozsony, 1676: játékom — sh.

[1687] Radvánszky, Eckhardt: Im

[1688] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: akit; Ács: azkit

[1689] A szó jelentése: 'arra, hogy vitéz legyen'. Radvánszky: vitézűl

[1690] Bécs, 1633; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: anyja

[1691] Radvánszky: szűl

[1692] jódot: 'javaidat'; Kolozsvár, 1677: jódat

[1693] Vizsoly, 1596: Mem

[1694] Ács: dolgodhoz

[1695] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k; Kassa, 1665.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s ha

[1696] Vizsoly, 1596: haragott

[1697] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: haragodhoz, félben; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: haragot hoz, félben

[1698] izsoly, 1596: mít; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: amit; Ács: azmit

[1699] Vizsoly, 1596: meg s-abadúlly; Pozsony, 1676: szabadulj — szótagszámhiány; Radvánszky: megszabadúlj

[1700] Vizsoly, 1596: aztel hinném

[1701] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: kívánt

[1702] Vizsoly7 1596: vinném

[1703] Eckhardt: szivét

[1704] Vizsoly, 1596: hízlállya, Radvánszky, Ács: hízlalja

[1705] A szó vége Vizsoly, 1596-ban nehezen olvasható.

[1706] Vizsoly, 1596: Meg szűkülr — sh; Eckhardt: megszükült

[1707] Radvánszky, Eckhardt: Magyarim

[1708] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 167é; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: vétkem

[1709] Ács: oltalmát

[1710] Jelentése: 'amennyi erőt ad Isten, annyira', 'ahogy csak lehet'.

[1711] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Atyafiainak

[1712] Radvánszky: öcscsének

[1713] Vizsoly, 1596: artyámfia — sh.; Radvánszky, Eckhardt, Ács: atyámfia

[1714] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k; Lőcse, 1666, 1670; Pozsoyy, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: kinek

[1715] Vizsoly, 1596: híjá; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: héja; Radvánszky, Eckhardt: hija

[1716] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s holtom; Ács: holtom

[1717] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: kltűl

[1718] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666; 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: mind; Kassa, 1665: minden — szótagszámtöbblet

[1719] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: árkom

[1720] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666; 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: tetszik, terhem

[1721] szövegromlás (javítandó esetleg szinténre)

[1722] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s veletek

[1723] Eckhardt: szivetekben

[1724] Eckhardt: hirt

[1725] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: s örök

[1726] Vizsoly, 1596: magaztálást

[1727] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozzony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: az Istennek

[1728] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: idvözítsed, jóban; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: idvözítsed, jódban; Kolozsvár, 1677: idvezítsed, jódban

[1729] Radvánszky, Eckhardt: Te benned

[1730] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: igíddel; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; tolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: igéddel

[1731] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s kért

[1732] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: noha vétkes fiad

[1733] Eckhardt: hijjad

[1734] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666; 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Na6yszombat, 1699: mert lám

[1735] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666; 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: megtért

[1736] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: s hol

[1737] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: félem

[1738] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: panasszal

[1739] Ács: hol

[1740] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: rettegtem

[1741] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: s jómban

[1742] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: örvendeztem

[1743] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: s mind e

[1744] Pozsony, 1676: szívenből — sh.; Eckhardt: szivemből

[1745] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: könvéből

[1746] Eckhardt: szivemből

[1747] Radvánszky, Eckhardt: im