Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

TIZENHETEDIK

TIZENHETEDIK [756]

az [757] Usquequo [758] oblivisceris mei Domine [759] psalmusból [760] fordított ének [761]Hogy feledkezik [762]el rólam teljességgel mennyei boldogságom,[763]
rám[764] való gondodat[765] hogy csak halogatod, nézvén nyomorúságom,[766]
ki[767] megepeszt engem, ha meg nem hajt nékem[768] esdekő[769]imádságom?!


Meddig tartóztatod Szentséges Orcádat[770] vígan[771] rám fordítani?[772]
Véghetetlen sok gond,[773] ki untalan[774] csak ront, fog-é[775] soká[776] tartani
rajtam, nyomorulton, ki élek vajúdton,[777] s mint kezdek maradhatni?


Az ördög[778] is csúfol[779] mondván: „Istened hol,[780] ki megszabadíthasson,[781] 
s[782] várhadd-é,[783] mondd,[784] tovább,[785] hogy szemét[786] vesse rád,[787] s kegyelmével[788] is[789] lásson?
Csak kár, mert elvetett, s rád[790] olly[791] törvént[792] is tett,[793] hogy el is kárhoztasson!


Ez illy[794] nagy késértet[795] nem kicsinné[796] sérthet, mert a[797] lelkemet marja,
hogy illy[798]szemtelenül az[799] te szent kedvedtől[800] elesésemet[801] várja,
s hogy hitem se[802] legyen,[803] ki[804] kegyelmet vegyen,[805] lesni vígan[806] akarja.


Te azért, Szent Király, erőddel mellém állj, s biztasd fáradt[807] hitemet[808]
kevély ellenségem hamis szava ellen vedd fel[809] igaz[810] igyemet,
s mutasd meg is neki,[811] hogy nem vetetted[812] ki Kegyelmedből éltemet.


Adj fént[813] én szememnek,[814] vigyázást szívemnek,[815] ne aludjam[816] halálban.[817]
Ellenségem olly hért[818] ne hintsen, hogy megbírt,[819] s adattam hatalmában.[820]
Lássa inkább, hogy kész[821] reménlettem[822] szép rész[823] Irgalmadnak hasznában.[824]


Így[825] megörvendeztetsz, búmból levetkőztetsz,[826] szívem megvigasztalod.[827]
Bágyadt reménségét[828] s kétes[829] üdvösségét[830] soknak felmagasztalod,[831]
kiért Szent Nevedet, ki reánk kiterjedt,[832] áldania is hallod.[833][756] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: Más. A kétségnek mérges kísírteti ellen; Radvánszky: 22; Eckhardt: 53. Ács: [XIV] Más. Az kétségnek mérges kísírteti ellen

[757] Radvánszky: Az

[758] Radvánszky: usquequo

[759] BC: mej Dne

[760] Radvánszky: Psalmusból

[761] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: ez az argumentum nem szerepel; Eckhardt: Az kétségnek mérges kisírteti ellen [az Usquequoque oblivisceris mei Domine psalmusból forditott ének]; Ács: Az Usquequoque oblivisceris mei Domine [Meddig feledkezel el rólam, Uram] psalmusból fordított ének.

[762] Lőcse, 1666; Kolozsvár, 1677: feletkeztél; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: feletkezék — sh. Radvánszky: feletkezik; Ács: feledkeztél

[763] BC, Radvánszky: boldogsága

[764] BC, Radvánszky: Reám — szótagszámtöbblet

[765] Eckhardt: gondodot

[766] Radvánszky, Eckhardt: nyomoruságom; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ács: Látván mind naponként, szenvedjek mennyi ként, nővén nyomorúságom; Kolozsvár, 1677: Látván mind naponként, szenvedjek mennyi kínt, nővén nyomorúságom

[767] Kolozsvár, 1677: melly

[768] BC: engem — tollhiba az előző ütem végének (engem) hatására. Radvánszky: engem; Ács: nekem

[769] Pozsony, 1676; Ács : esdeklő

[770] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: orcádot; Radvánszky: orczádat

[771] Radvánszky, Eckhardt: vigan

[772] Eckhardt: forditani

[773] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: bú s gond

[774] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: Ács: szüntelen

[775] Radvánszky: fog-e

[776] Kolozsvár, 1677: sokká

[777] BC: vajuton — tollhiba. Radvánszky: vaiuton; Eckhardt: vajudton

[778] Eckhardt: Ördög

[779] Radvánszky, Eckhardt: csufol

[780] Pozsony, 1676: bol — sh.

[781] Eckhardt: megszabadithasson

[782] Kolozsvár, 1677: az s nem szerepel.

[783] Radvánszky: várhadd-e

[784] Eckhardt, Ács: mond — valószínűleg 'úgymond'-ként értelmezik a szót.

[785] Radvánszky: mond tovább

[786] BC: szemed — tollhiba; Radvánszky: szemed

[787] BC, Radvánszky: reád — szótagszámtöbblet

[788] Radvánszky, Eckhardt: kegyelmivel

[789] Lőcse, 1666, 1670, Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: s atyai kedvvel

[790] BC:reád; Radvánszky: reád — szótagszámtöbblet

[791] Radvánszky, Eckhardt: oly

[792] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: törvényt

[793] Kolozsvár, 1677: tött

[794] Radvánszky, Eckhardt: ily

[795] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: kísírtet; Radvánszky: kisértet; Eckhardt: kisirtet

[796] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: kicsinnyé; Eckhardt: kicsiné

[797] Eckhardt, Ács: az

[798] Radvánszky, Eckhardt: ily

[799] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[800] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: színedtűl; Eckhardt: kedvedtül

[801] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ács: elesetemet

[802] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: ne

[803] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: légyen

[804] Kolozsvár, 1677: mely

[805] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: végyen

[806] Eckhardt: vigan

[807] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: epedt

[808] A következő két ütem a biztasd és a vedd fel állítmányoknak egyaránt lehet bővítménye.

[809] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ács: el

[810] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: fogyott

[811] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: néki

[812] Eckhardt: veteted

[813] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: fényt

[814] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: szemeimnek

[815] Radvánszky, Eckhardt: szivemnek

[816] Pozsony, 1676: aludjan — sh.

[817] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: halálba

[818] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky, Ács: hírt; Eckhardt: hirt

[819] Eckhardt: megbirt

[820] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: hatalmába

[821] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: készt

[822] A reménlettem elől grammatikailag hiányzik a névelő. Pozsony, 1676: reménletten — sh.

[823] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: részt

[824] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: hasznába

[825] Radvánszky: Igy

[826] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: levetkeztetsz

[827] Radvánszky: megvígasztalod

[828] BC: reménséged — tollhiba, valószínűleg a strófa előző B rímének hatására. Eckhardt: reménséged

[829] Pozsony, 1676: kéres — sh.

[830] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ács: idvösségét; Kolozsvár, 1677: idvességét; Eckhardt: idvösséged

[831] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: lábra állatod

[832] BC (betűhíven): reank ki Teriedet; Radvánszky: reánk kiterjedett — szótagszámtöbblet. Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: ránk kiterjedett

[833] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: hagyod