Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

TIZENHATODIK

TIZENHATODIK [616]

kiben az embernek ez földön való állapatjáról [629] emlékezik [630]

Nótája: [631] Eredj, [632] édes győrőm... [633]Vitézség embernek ez földön[634] élete:
sok nyavalyájában[635] Szent Jób[636] ezt[637] értette,
mikor késértette[638]
az Isten[639] — próbáin[640] nyertessé is tette.[641]


Nincs[642] itt semmi java[643] embernek, ezt értsd[644] meg!
Csakhogy[645] üdvössége[646] útját[647] itt leli[648] meg,
hogyha[649] Istenínek[650]
enged és[651] magában helt[652] ad[653] igéjének.[654] 


Ez evilág[655] rakva álmító[656] méreggel,
sokakat[657] gyúlaszt[658] fel maga szerelmével,[659]
s könnyen is hitet el,[660]
de végre[661] ördöggel[662] Pokolban[663] vitet el.


Higgyed,[664] hogy óva[665] kell asztalánál lenned,[666]
nem kell ő étkében mindjárt[667] hően[668] enned,
s meg kell mértéklened,[669]
hogy mennyit[670] kell hozzád poharában[671] venned.


Mert ha ez[672] a[673] Circé[674] egyszer megrészegít,[675]
istenes dolgokhoz[676] elmédben megszédít,[677]
s lelkedben leszépít,[678]
kárhozatra benned sok utakat[679] épít.[680]


Ulisses[681] szolgái, érted,[682] mint járának —
ez[683] Circé[684] szavának az kik[685] helt[686] adának —:
barmokká[687] válának,[688]
uroknak[689] fülei de bedugatának.[690]


Mi is Ulissesnek[691] példáját kövessük,
és[692] Circé[693] szavára[694] fülünket bekössük,[695]
beszédét megvessük,
ő gyönyörűségét[696] csúfoljuk,[697] nevessük.[698]


Üdvösségre[699] lelkét, hidd meg,[700] az tárhatja,[701]
azki[702] Krisztust[703] végig[704] ép hittel[705] vallhatja,
bálvánt[706] elfogyhatja,[707]
s ez[708] világnak mézét szívből[709] utálhatja.


Ő sok[710] mézes java[711] tetszik[712] egyebeknek,
Krisztus[713] pohárköszönt[714] az[715] keresztyéneknek,
kit hittel[716] nyeljenek,[717]
s[718] kárhozatra abból[719] ne részegedjenek.[720]


Tessék[721] is hát nekünk Ő harcos[722] zászlója,[723]
hogy ne ártson nekünk ördög[724] ál hálója,
kiben népét rója;[725]
keresztével[726] Krisztus[727] de híveit[728] ója.[729]


Kicsin[734] rongyos sereg, utált[735] vagy, de ne félj,[736]
kemény[737] szenyvedéssel[738] szent[739] kereszt[740] alatt élj,[741]
elmúlt[742] már[743] az éjfél,
üdvösséges[744] napod nemsokára[745] felkél.


Elérkezik Krisztus[746] Ő dicsősségében [747]
vég lész[748] evilágnak[749] gyönyörűségében,[750]
hívek[751] ínségében[752]
beszáll[753] az igaz hit[754] várt remínségében.[755][616] Thordak-kx.: Alia; Bártfa, 1660 k.: Más. Lőcse, 1666, 1670, 1671: Második része. Melyben e világi életünknek állapatjából ( Lőcse, 1670, 1671: állapotjából) származó akadályoknak orvosló eszközit szedegethetjük elménkbe. Kolozsvár, 1677: Más. Ím, éltem vitézség, látom, s harcot vívok. Világot meggyőzvén mennyországgal bírok. Pozsony, 1676: Sem cím, sem argumentum, sem nótajelzés nem szerepel. Radvánszky: 16; Eckhardt: 33. Eckhardt és Ács a rendezett kiadásokban szereplő argumentumot is közlik a vers előtt: Két rendbéli állapatos [616] dolgok között forgunk kiváltképpen ez világi életünkben: egyik rendbeliek azok, akik szívünket tágítják, vidámítják. Másik rendbeliek, akik szorítják s hervasztják. Azokat azért a dolgokat, amelyek szívünk vidámításával kedvünket emelik, s elménket gyönyörködtetik, jó szerencsétől s boldog állapottúl származtattaknak, amelyek penig kedvünk szomorításával szoktak gyakrabban reánk rohanni, gonosz szerencsétől [617] folyamodtoknak szoktuk szónk járásában nevezni. Mind a két [618] rendbeli dolgok — mézes s mérges mivoltokkal — számtalan ütközeteket, sok veszedelmeket szoktanak szegény lelkünknek terhelesére magokkal hozni, ha jó móddal s mértékletességgel nem tudjuk magunkat közöttök viselnünk és dühösségeket fegyverünkkel megelőznünk. Mert ki nem veheti eszében vagy oly vakult ki lehet, hogy ne lássa, sőt ne tapasztalhassa is a kedv emelő [619] dolgok [620] folyása mely nagy kevélységet, kényességet, [621] nagy akarást, egyebeket mindeneket méltósággal fellyülhaladni való kívánást, bujálkodást, zabálódást etc, a kegyes és istenes életben való hátramaradással e világhoz való ragaszkodást, mely mesterséges [622] kínyeztetéssel, elménk, szívünk édesgetésével, tanácsunknak megszédítésével mint tudjon belénk óltani — úgy, hogy e világnál és az ő szeretetinél semmi kedvesb s gyönyörűségesb kívánság [623] ne férhessen is sehonnan [624] hozzánk. Így ád a dolgoknak [625] első része szép simogatással s csiklandással mézes madzagot az szánkban. A másik részéből penig a sok számtalan nyavalya, nyomorúság, háborúság, testi-lelki ínség mennyi fájdalmokat, bánatokat, szomorúságokat, keserűségeket, kétségben eséseket, sapolodásokat, Isten ellen való zúgolódásokat s káromlásokat is mint szivárkoztasson s buzogtasson óránként fel bennünk; nem kell sok mutatás hozzá, ki-ki érezheti s tapasztalhatja magában is. Nagy mesterség, ép erősség és kész vitézség is kívántatik ez okáért az jóságos cselekedetekből vont szép fegyverekkel, ez [626] Circe és Sirena éneklése, Scilla és Charibdis habjai veszélye közé szoríttatott és zárlatott életünkhöz, úgy mértékelvén ez életünk ellenkező két állapotjának való jó mértékében magunkat, hogy a tekintető édes dolgokkal is felettébb ne emeltessünk, s a keservesekkel is meg ne epedtessünk, ama intésecske szerint: „Si fortuna sonat, caveto tolli: Eadem si tonat, caveto mergi.” Summa szerint a Szent Jób patriarcha bizonyításával merő vitézség s harc levén ez életünk, ellene való harcolásunkat jó bajviadallal e világnak szeretetitől való megvonásával s virtusoknak, azaz jóságos cselekedeteknek hozzánk való foglalásával [627] vihetjük többire véghez, jelesül abban az vitézkedésben a Christus keresztviselése mellett, minden akadályokban és bánatinkban vigasztalással véget vetendő eljöveteléiglen, az Ő örvendetes igájához és ránk köszönt pohara italához szoktatjuk és szabjuk magunkat, így énekelvén ezekről való elmélkedéssel magunkban.

[616616] Lőcse, 1666, 1670: állapatot — sh.

[616617] Lőcse, 1666, 1670: szerencsétűl

[616618] Lőcse, 1670: akit — sh.

[616619] Lőcse, 1666: em ,lő — sh.

[616620] Lőcse, 1670: dolgot

[616621] Lőcse, 1670: kényességes — sh.

[616622] Lőcse, 1670:mestersége — sh.

[616623] Lőcse, 1666: kévánság

[616624] Lőcse, 1666, 1670: sehonnan

[616625] Lőcse, 1670:dolognak

[616626] Lőcse, 1666, 1670: az.

[616627] Lőcse, 1666, 1670: forlalásával

[629] Radvánszky: állapotjáról

[630] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.: az argumentum nem szerepel.

[631] Radvánszky: Notája

[632] Eckhardt: Eregy

[633] Thordai-kx.: Nota eadem; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Kolozsvár, 1677: ez az argumentum és ez a nótajelzés nem szerepel; Radvánszky: A régi édes győrőm etc

[634] Bártfa, 1660 k.: föld fölött; Thordai-kx.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: föld felett

[635] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: nyavalyáiban

[636] Eckhardt: Job

[637] Bártfa, 1660 k.: azt

[638] Bártfa, 1660 k.: kísértette; Thordai-kx.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: kísírtette

[639] BC: In

[640] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Koloz,vár, 1677; Eckhardt, Ács: s próbáin

[641] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Kolozsvár, 1677: tötte

[642] Pozsony, 1676: nint — sh.

[643] Thordai-kx.: jova

[644] Thordai-kx.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: érts

[645] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Csak hogy

[646] Thordai-kx.: üdvessége; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; EckhaTdt, Ács: idvössége

[647] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: útát; Radvánszky: utát

[648] Bártfa, 1660 k.; Eckhardt: löli

[649] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Hogy ha

[650] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: Istenének; Radvánszky: Isteninek

[651] Radvánszky: enged is

[652] Thordai-kx.: helyt

[653] Bártfa, 1660 k.n Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: ád

[654] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: igíjének

[655] BC, Radvánszky: ezé világ; Bártfa, 1660 k.; Eckhardt, Ács: ez ez világ; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676: ez e világ; Kolozsvár, 1677: ez a világ

[656] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: ámító

[657] Eckhardt, Ács: sokakot

[658] Radvánszky, Eckhardt: gyulaszt

[659] Kylozsvár, 1677: szerelmivel

[660] Thordai-kx.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: könnyen is hitet el

[661] szómagyarázat: 'végül'

[662] Eckhardt: Ördöggel

[663] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: pokolba

[664] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676; higyjen — sh. Radvánszky: higyjed

[665] BC, Radvánszky: oda; Kolozsvár, 1677: óvá

[666] ehordai-kx.: ülnöd; Pozsony, 1676: enned — sh.

[667] Radvánszky: mingyárt

[668] BC (betűhíven): hoėn. Radvánszky: hően; Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: héven; Eckhardt: heven

[669] Thordai-kx.: meg kell mértéklened

[670] Radvánszky: mennit

[671] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: ő borában

[672] Lőcse, 1666: az

[673] Thordai-kx.: az

[674] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Circe

[675] Eckhardt: megszédit

[676] Thordai-kx.: dolgodból; Bártfa, 1660 k.: dolgodba; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: dolgokban

[677] Thordai-kx.: tégedet kiszépít; Bártfa, 1660 k.: s elmédben megsebhít

[678] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.: lelkedben megszédít; Lőcse, 1666; 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: lelked,en megsebhít; Eckhardt: s lelkedben megsebhit

[679] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Kolozsvár, 1677: útakat; Eckhardt: útakot; Ács: utakot

[680] Eckhardt: épit

[681] Eckhardt, Ács: Ulysses

[682] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: tudhadd

[683] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: e

[684] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Circe

[685] Lőcse, 1666, 1670, r671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: akik

[686] Thordai-kx.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: helyt

[687] Eckhardt: Barmoká

[688] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.: barmá változának

[689] Bártfa, 1660 k.: uraknak

[690] Thordai-kx.: bedugattatának; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: de bédugatának; Radvánszky: de be dugatának

[691] Eckhardt, Ács: Ulyssesnek

[692] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: e; Bártfa, 1660 k.; Ács: ez

[693] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Circe

[694] Thordai-kx.: szovára; Pozsony, 1676: szavá a — sh.

[695] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky, Eckhardt, Ács: békössük

[696] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.: és hízelkedését; Kolozsvár, 1677: gyönyörnségét — sh.; Radvánszky: gyönyörüségét; Eckhardt: gyönyörőségét

[697] Thordai-kx.: nékie; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; utáljuk; Radvánszky, Eckhardt: csufoljuk; Ács: csúfoljuk

[698] Thordai-kx.: utáljuk; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: s nevessük

[699] Thordai-kx.: üdvességre; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Eckhardt, Ács: idvösségre; Kolozsvár, 1677; idvességre

[700] Thordai-kx.: higgyed

[701] Thordai-kx.; Bártfö, 1660 k.; Kolozsvár, 1677; Ács: tarthatja; Radvánszky: tarhatja

[702] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676, Kolozsvár, 1677Ács: aki; Radvánszky, Eckhardt: Az ki

[703] Radvánszky: Christust

[704] Thordai-kx.: azki végig Christust; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: aki végig Christust

[705] Thordai-kx.: hüttel

[706] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: bálványt

[707] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: elhagyhatja; Eckhardt: elfogyatja

[708] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k., Radvánszky: ez; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; s e

[709] Thordai-kx.: szűből; Radvánszky, Eckhardt: szivből

[710] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: szép

[711] Thordai-kx.: jova

[712] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: tersék

[713] Radvánszky, Ács: Christus

[714] BC: pohar köszönt — A pohar Vadai szerint tollhiba pohart helyett. Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: pohárt köszönt; Radvánszky, Eckhardt: pohár köszönt

[715] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[716] Thordai-kx.: hüttel

[717] BC, Radvánszky: ez a sor hiányzik.

[718] Thordai-kx.: az s hiányzik.

[719] Bártfa, 1660 k.: abbúl

[720] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676; részekedjenek

[721] Ács: Tetszik — mint Ács csillagozása is jelzi, a strófa csak a BC-ben található; a kódex (transzliterális átiratban) Teszekis szavának olvasata Tessék is. Mint az ugyanebben a versben található (transzliterális átiratban) Uliszes szó írásmódja is mutatja, a hosszú s + farkas z betűkapcsolat, mely tipográfiájában nagyon hasonló a ß-hez, a másoló kézírásában hssszú s jelölésére is használatos. A kérdéses szó így tehát teszek is-nek vagy tessék is-nek olvasható.

[722] Radvánszky: harczos

[723] Eckhardt: Zászlója

[724] Eckhardt: Ördög

[725] Radvánszky: rójja

[726] Radvánszky, Eckhardt: keresztivel

[727] Radvánszky, Ács: Christust

[728] Eckhardt: hiveit

[729] Radvánszky: ójja. E versszak helyett a Thordai-kódexben, a rend zett (Lőcse, 1666, 1670, 1671, Pozsony, 1676, Kolozsvár, 1677) kiadásokban és Bártfa, 1660 k.-ben a következő strófa áll:Igát,[729] keresztet[730] is rendelt[731] pohár mellé,
Hogy természetünket vélek mértéklené[732]
És megenyhítené,
Csak ne tegyük őket nálunk kelletlenné.

[729729] Lőcse, 1666: igaz

[729730] Bártfa, 1660 k.: s keresztet

[729731] Bártfa, 1660 k.: rendel

[729732] Thordai-kx.: mértékelné

[734] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky, Ács: kicsiny

[735] BC: utálsz — th.

[736] Ács: féll

[737] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.: erős

[738] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: szenvedéssel

[739] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Possony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács, Eckhardt: sok

[740] Bártfa, 1660 k.: köröszt; Radvánszky: köreszt

[741] Ács: éll

[742] Eckhardt: elmult

[743] Pozsony, 1676:

[744] Thordai-kx.: üdvességes; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ács, Eckhardt: idvösséges; Kolozsvár, 1677: idvességes

[745] BC: nem sokava — th; Radvánszky: nem sokára

[746] Radvánszky, Ács: Christus

[747] Thordai-kx.: dücsőségében; Radvánszky, Eckhardt: dicsőségében

[748] Radvánszky, Eckhardt, Ács: lesz

[749] Thordai-kx.; Bártfa, 1660 k.; Radvánszky, Eckhardt, Ács: ez világnak; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: e világnak

[750] Radvánszky: gyönyörüségében

[751] Radvánszky, Varjas: kinek; Eckhardt: hivek

[752] Radvánszky: inségében

[753] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: bészáll; Razvánszky: bízzál; Eckhardt: bizzál

[754] Thordai-kx: hüt

[755] Thordai-kx.: reménységében; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky, Eckhardt, Ács: reménségében