Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

TIZENKETTŐDIK

TIZENKETTŐDIK [551]

EGY KATONAÉNEK [552]Katonák hadnagya, Istennek jobb karja,
kit ő szeret,[553] annak vagyon éles kardja,
segíti, építi,[554] véle jár, nem hagyja.[555]


Ezt dob, trombitaszó mindenkor vidítja,
az ellenség ellen örömmel indítja,
kopjarontásra karját vastagítja.[556]


Roppanást, sikoltást, lövést semminek vél,
megbátorodott[557] már[558]  Istenében, s nem fél,
festett[559] pogányvérrel[560] — szagjával[561] ugyan él.


Sem halál, kín,[562] rabság őt nem tartóztatja,
harcon ellenségét nem is távoztatja,[563]
vív[564] szívből, mert Mennyből Istene biztatja.


Ékes diadalmán[565] szíve buzog s örül,
forgódnak baráti mellette és[566] körül,
segíti Istene, rajta mert[567] könyörül. [568]


Véres fegyverével, kinyitott sebével
hazatér, örvendez jó híre nevével,
nem gondolván semmit sebe sérelmével.[569]


Kedves életnek ezt valaki nem vallja:
dicsőséges[570] nevű hírét az[571] utálja.
S hazája oltalmát semmi[572] jónak tartja.


Kérjük az Úr Istent, mellettünk[573] maradjon,
víg tavaszt, csendes nyárt nékünk érnünk adjon,[574]
bő ősszel,[575] jó téllel bennünket megáldjon.[576][551] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676, Kolozsvár, 1677: Más

[552] Bártfa, 1660 k.: Si Deus nobiscum quis contra nos; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: Ad Notam: Áldott szép Pünköstnek; Kolozsvár, 1677: Nota: Áldott szép Pünköstnek etc.

[553] A rendezettekben: segít — szövegromlás a köv. sor elejének hatására.

[554] Bártfa, 1660 k.: s építi

[555] A BC-be eddig van bemásolva a vers a 160. lapon. Utána üres hely van hagyva a folytatásnak.

[556] Bártfa, 1660 k.: ez a strófa hiányzik.

[557] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676.: megháborodott — sh.

[558] A rendezetlenekben: Megbátorodván ő

[559] Pozsony, 1676.: festes

[560] A rendezetlenekben: A sok pogány vérnek

[561] Kolozsvár, 1677: szagával

[562] A rendezetlenekben: Halál sem, kín s

[563] A rendezetlenekben: Krisztusát mert ez nép szidja s kárhoztatja

[564] A rendezetlenekben: Ví — Bártfa, 1660 k.: a szó új-nak is olvasható (betűhíven: Uy)

[565] A rendezetlenekben: Ékes diadalom

[566] A rendezetlenekben: mellette baráti mind

[567] A rendezetlenekben: mert rajta

[568] Bártfa, 1660 k.: könyörüly

[569] Lőcse, 1666, 1670 1671; Pozsony, 1676, Kolozsvár, 1677: ez a strófa nem szerepel, a rendezetlenekből pótolható.

[570] Lőcse, 1666, 1670, Pozsony, 1676: dicsősséges

[571] A rendezetlenekben: Istenét s jó nevét az szívből

[572] A rendezetlenekben: Hazája óltalmát minden

[573] A rendezetlenekben: közöttünk

[574] A rendezetlenekben: Bő nyárral, szép ősszel bennünket megáldjon

[575] Pozsony, 1676.: őszszol

[576] A rendezetlenekben: Víg tavaszt és telet nékünk érnünk adjon