Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

TIZENEGYEDIK

TIZENEGYEDIK [509]

kiben Cupidóval [510] feddik


 
Cupido, ne! Nyilad:[511] lűj[512] vele[513] bátor mást!
Nem várok én tűled már semmi áldomást:
jól fölébrölt[514] szemem nem kéván[515] álmodást.


Eddig is szívemet[516] heába[517] sebhetted,[518]
semmi jókkal fejem nem ékesítheted,[519]
szívemet[520] örömmel nem teljesítheted.[521] 


Hideg reménséggel[522] foly te égéreted,[523]
egyik szódat másnak háta[524] megé veted,
s így[525] ki téged szolgál, méreggel[526] éteted.[527]


Ne csudáld, hogy félen mentem seregedtül,[528]
és hogy nem függhetek tovább is kezedtől,[529]
távol járdogálván[530] ezután tegzedtől.[531]


Ifjú[532] s[533] kegyes hozzám ki tőled elfogott,
ellened erőbül[534] meg[535] ki nem is fogyott,
mondván: „itt lelsz áldást, kínt penig (s bút is) ott”.


Kezével kirántá nyiladot szívembül:[536]
”Seb[537] szegény ez,[538] mégis[539] — mond — ebből,[540]
égy[541] enyém,[542] végy íret erre szerelembül!”[543]


Engedek azért én ez kegyes kedvének,
írével[544] élek is áldott[545] szerelmének,
hegyét[546] elkerölvén[547] te nyilad élének.[548]


Te hatalmad ellen véle[549] viaskodom,
sok nyeltem búm miatt nem lesz immár gondom,
vígan[550] állva-járva énekemet mondom.[509] Radvánszky: 9.; Eckhardt: 15.

[510] Radvánszky, Eckhardt: Cupidoval

[511] Radvánszky: ne nyílad; Eckhardt, Ács: ne nyilad

[512] Eckhardt: lűjj

[513] Radvánszky: víle

[514] Radvánszky: felébrőlt

[515] Eckhardt: kiván

[516] Radvánszky, Eckhardt: szivemet

[517] BC: hejába; Radvánszky, Eckhardt: héjána; Ács: héába

[518] Eckhardt, Ács: sebhetéd

[519] Eckhardt, Ács: ékesíthetéd

[520] Radvánszky, Eckhardt: szivemet

[521] Eckhardt, Ács: teljesíthetéd

[522] BC, Radvánszky: remínsíggel

[523] Eckhardt: igíreted

[524] BC: hátta

[525] Radvánszky: igy

[526] BC, Radvánszky: míreggel

[527] Radvánszky: etetsd; Eckhardt, Ács: élteted

[528] Ács: seregedtűl

[529] Ács: kezedtűl

[530] Ács: jardogálván

[531] Ács: tegzedtűl

[532] Radvánszky: Ifiú —szótagszámtöbblet; Eckhardt: Ifju; Ács: Iffjú

[533] BC, Radvánszky: és — szótagszámtöbblet

[534] Ács: erőbűl

[535] Ács: még

[536] Radvánszky: szivembül; Eckhardt: szivemből; Ács: szívembűl

[537] Eckhardt: seb[es...]

[538] Radvánszky: és

[539] Ács: mégis [gyógyulhat]

[540] A sorból hiányzik három szótag, valószínűleg a sor elején lehet a hiány, mert az a rész zavaros. Ács: ebbűl

[541] BC, Radvánszky: lígy

[542] BC, Radvánszky: enyím; Eckhardt, Ács: enyim

[543] Radvánszky: szerelembűl; Eckhardt: szerelmemből; Ács: szerelmembűl

[544] Radvánszky, Eckhardt: irével

[545] BC, Radvánszky: adott

[546] BC, Radvánszky Eckhardt, Ács: hegyit

[547] BC, Radvánszky: elkerőlvín; Eckhardt: elkerülvén

[548] BC, Ács: éljének (BC betűhíven: élyének); Radvánszky: élyének

[549] BC, Radvárszky: víle

[550] Radvánszky: vigan