Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

NYOLCADIK

NYOLCADIK [354]

Venus, impudicitiae mater suas ad libidinem hortatur [355]
„Valljon,[356] s[357] de[358] mi haszon, ha mely ékes asszony[359] szépségét[360] úgy kémélli,
hogy minden ő hasznát, kit szép termete ád, csak egy dög férje éli?![361]
Minden az a kedves, az ki[362] ha tétetes,[363] javát mással is közli.


Rózsa miért kedves, mert illattal bűves, szaggal sokakot táplál:
így[364] az a jó kegyes, az kinek[365] sok nemes ifjú[366] legény udvart áll.
Mit árt azok közül, ha ki melléje[367] dűl,[368] neki[369] kedvére szolgál?


Mint meggyúlt[370] gyertyának ragyogó[371] lángjának[372] nem fogy azzal világa,
ha több gyertyát gerjeszt,[373] s mindenekben[374] ébreszt szép fént[375] ő égő lángja,
így[376] nem fogy kegyes is, ha sokakra köll[377] is szépségének[378] virágja.


Vasérc[379] megváslodik,[380] ruha szakad, kopik, mihent viselésre[381] jut,[382]
föld hasad, repedez, kezel vagyon,[383] melyhez járó nagy országhoz[384] út;
kegyes megáll éppen,[385] fogyhatatlanképpen,[386] mert kimerhetetlen kút.[387]


Bár hát minden eszes, szépen[388] termett kegyes ő magát[389] megkémélje,[390]
ifjak[391] barátságát, éltek nyájasságát szabadságosan[392] élje,[393]
sok csók szép szók között, kit ezekkel közlött,[394] megfogyását ne vélje.”[395]


Venus együtt járván fiával sétálván[396] ez tanácsot végezé,
felei közt hinte,[397] szerelméhez[398] inte,[399] s melyekben[400] beszegezé,
mint ezt ő könyvében[401] versi közt bűvebben[402] Ovidius feljegyzé.[403]
[354] Radvánszky: 7.; Eckhardt: 17; Ács: [Hetedik]

[355] Ácsnál ezután: [Venus, a szemérmetlenség anyja, feleit szerelemre inti]

[356] Radvánszky: Vallyon

[357] A versben az s kötőszó nem számít szótag értékűnek.

[358] Eckhardt: Valljons, de; Ács: Valjon s de

[359] Eckhardt: Asszony

[360] A vers értelme szerint lehet szépséget vagy szépségét is, a másoló nem tesz különbséget az e és é jelölésénél. Radvánszky: szépsigét.

[361] BC: illje; Radvánszky: ílje; Eckhardt, Ács: éli; a szó olvasata lehet élje is, de a vers 14. sorában található egy ellie (az első e-n egy pont van); a szó értelme: 'illesse'

[362] Ács: azki

[363] Radvánszky: tettetes

[364] Radvánszky, Eckhardt: igy

[365] Ács: azkinek

[366] Eckhardt: ifju; Ács: iffjú

[367] Radvánszky: melíe

[368] Radvánszky: dül

[369] Radvánszky: néki

[370] BC: meg giúlt — az 1. másoló ú-ja mindig ű értékű, így a szó helyes olvasata: meggyűlt (Vadai); Eckhardt: meggyult

[371] Ács: ragyagó

[372] Eckhardt, Ács: langjának

[373] BC: gerjeszd

[374] Radvánszky: mindenekbe

[375] Radvánszky: fényt

[376] Radvánszky; Eckhardt: igy

[377] Eckhardt, Ács: kel

[378] Radvánszky; Eckhardt, Ács: szépséginek

[379] Radvánszky: vas ércz

[380] Radvánszky: megvaslódik; Eckhardt, Ács: megváslódik

[381] Radvánszky: viselísre

[382] BC: jutt

[383] Eckhardt: közel vagyon

[384] Radvánszky, Eckhardt, Ács: országos

[385] Radvánszky: meg áll épen; Eckhardt: meg áll éppen; Ács: megáll épen

[386] Radvánszky: fogyhatatlanképen

[387] BC: kutt

[388] Radvántzky: szípen

[389] Ács: őmagát

[390] BC: meg kémíllje; Radvánszky: megkémílje

[391] BC, Ács iffjak

[392] Eckhardt: szabadságossan

[393] BC: éllje; Radvánszky: ílje

[394] BC: közlet; Radvánszky: közlett; Eckhardt, Ács: közlött

[395] BC: víllje; Radvánszky: vílje

[396] Radvánszky: sítálván

[397] Radvánszky: hinté

[398] Radvánszky, Eckhardt, Ács: szerelmihez

[399] Radvánszky: inté

[400] Ács: mellyekben

[401] Radvánszky: könyviben

[402] Eckhardt, Ács: bévebben

[403] Eckhardt, Ács: feljedzé