Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

MÁSODIK

MÁSODIK [114]

Nótája: Már szinte az idő vala… [115]Ne csudáld szívemet,[116] hogy ilyen[117] keserves,
szerelem tüzitül[118] mert megsérölt,[119] sebes,
hogy attól[120] távol[121] vált, az kihez[122] köteles.[123]
 
 
Hogy ne legyen penig az után nehezen,[124]
kinél szerelmének[125] jutalmát is érzem,
mert ő sem gyűlöl, lám, mint eszemben[126] veszem.[127]
 
 
Titkos tekinteti rám[128] kedvvel mosolyog,
szeme szép világa rajtam gyakran forog,
ha nem láthat, mondják, hogy értem szomorog.
 
 
Ily távol[129] létemben[130] én mint[131] kévánhassak,[132]
ha nem,[133] hogy felőle minden jót hallhassak,
véle rövid napon[134] együtt végadhassak.[135]
 
 
Te, kegyelmes Isten, mindkettünk[136] szerelmét[137]
neveljed, s tartsad meg testünk egészségét,[138]
foghassuk örömmel hamar egymás kezét.[139]
 
 
Én[140] édes Lydiám,[141] vég[142] légy, ne bánkódjál,
hozzám szerelmedben mindvégig[143] híven[144] állj,
Isten adjon jó éjt, csendessen[145] aludjál.
 
 [114] Radvánszky J.: 12. „Kegyesse után kesereg”; Radvánszky: Kegyese után kesereg; Eckhardt: 10.

[115] A nótajelzés a BC 46. Balassi-verse tanúsága szerint Dobó Jakab (elveszett) énekének incipitje; Radvánszky J.: a nótajelzés nem szerepel.

[116] Radvánszky, Eckhardt: szivemet

[117] Eckhardt, Ács: illyen

[118] Radvánszky: tűzitűl; Eckhardt, Ács: tüzitűl

[119] Radvánszky J.: megsérült; Radvánszky: megsérőlt

[120] Radvánszky J., Ács: attúl; Radvánszky, Eckhardt: attul

[121] Radvánszky J.: távul

[122] Ács: azkihez

[123] BC: köteljes; Radvánszky: kötelyes

[124] Eckhardt: nehezem

[125] BC, Radvánszky, Eckhardt, Ács: szerelminek

[126] Radvánszky: eszembe

[127] Radvánszky J.: mészem

[128] Radvánszky J.: reám — szótagszámtöbblet

[129] Radvánszky J.: távul

[130] Eckhardt: távollétemben

[131] Radvánszky J.: mit

[132] Radvánszky J.: kívánhassak; Eckhardt: kivánhassak

[133] Szómagyarázat: 'ha csak azt nem, hogy'. BC; Radvánszky J.; Eckhardt: hanem

[134] Radvánszky J.: rövidnapon

[135] Radvánszky J.; Radvánszky: vigadhassak

[136] Radvánszky: mind kettűnk;

[137] Radvánszky J.: szerelmit

[138] Radvánszky J.: egészségit; BC; Radvánszky: egíszsígét

[139] Radvánszky J.: kezit

[140] BC: En — nem a latin 'íme', hanem a magyar 'én'.

[141] Radvánszky J.: Violám

[142] Radvánszky J.: víg

[143] BC:mind vigég; Radvánszky J.; Radvánszky: mind végig

[144] Eckhardt: hiven

[145] Radvánszky: csendesen; Eckhardt: csendeszen