Ugrás a tartalomhoz

NémetÄmagyar és magyarÄnémet régészeti kifejezések szótára

Tulok Magda (2006)

Enciklopédia Kiadó

NY

NY

NY

nyak [edényé is]

der Hals;

nyakszirt, tarkó

— palack elvékonyodó felsőrésze

der sich verjüngende obere Teil einer Flasche

— nyak kezdete/illeszkedése

der Halsansatz

— nyak nélküli szájnyílás (edénynél)

halslose Mündung

— nyakszélesség (edény)

die Halsweite (Gefäss)

— hengeres nyak

zylindrischer Hals

nyak, fok

der Nacken

— 1. nyak hátsó része, tarkó [embernél és bizonyos gerinces állatoknál]

hinterer Teil des Halses:das Genick [beim Menschen und bestimmten Wirbeltieren]

— –2. balta vagy fejsze foka

Hinterseite von Axt oder Beil

nyakasbalta

das Nackenbeil

nyakdísz, nyakék

der Halsschmuck

nyakék, nyaklánc

das Halsband

nyakkorongos csákány

die Nackenscheibenaxt; 

balta

nyaklánc

die Halskette, das Halsband

nyakperec

der Halsring

— csőnyakperec, üreges nyakperec

rohrförmiger(hohler) Halsring

— korongos végű nyakperec

Halsring mitscheibenförmigen Enden

— több fémhuzalból csavart nyakperec

aus mehreren metallenen Strängen zusammengedrehter Halsring

nyakperec (nyitott, merev)

der Torques

nyakszélesség, torokszélesség (edényé)

die Kehlenbreite

nyakszíj, nyakló (lószerszám)

der Kehlriemen, Halsriemen

nyakszíj, tartószíj (lószerszám)

der Halsgurt;

hámiga

nyakszirt, tarkó (embernél és bizonyos gerinces állatoknál)

das Genick (beim Menschen und bestimmten Wirbeltieren)

nyaktájék

der /das Halsbereich

nyakvédő, tarkóvédő

der Nackenschutz

nyárs [fegyver] , rúdfegyver

der Spiess, die Stangenwaffe

nyél, fogantyú

das Heft, der Stiel

— kő- vagy fémeszköz fanyele/fogantyúja, vagy kés, tőr, kardfémnyele/fogantyúja

der Holzstiel eines Stein- oderMetallwerkzeugs oder der Metallgriff eines Messers, Dolches oder Schwertes

— markolatlap

die Heftplatte

— markolatlap szegecslyukakkal

Heftplatte mit Nietlöchern

nyél [eredetileg lándzsanyél]

der Schaft, [ursprünglich Speer]

— fanyelek

hölzerne Schäfte

— nyél hegy nélküli része

Hauptschaft

— nyílvessző elülső, külön felszerelt hegyes része

Vorschaft

— nyílvessző elülső, külön felszerelt hegye, beleillesztett tűzkőheggyel

Vorschaft mit eingesetzterFeuersteinspitze

nyélalakú fogantyú/fül

der Stielhenkel, der Stielgriff

nyélborítás

das Griffbeschlag

nyélcső

das Schaftrohr

nyelez

schäften

— nehéz megmondani, hogy ezek a hegyek nyílvesszőre vagy lándzsanyélre voltak-e felszerelve

es ist schwer zusagen, ob diese Spitzen auf Pfeilen oder Speeren geschäftet waren

nyelezett

gestielt, geschäftet

nyéllyukas balta

die Schaftlochaxt

nyélnyújtvány

die Schäftungszunge

— szaka a bronz nyélnyújtvánnyal egybeöntve

Haken an die bronzene Schäftungszunge angegossen

nyélnyúlvány, nyélnyújtvány, markolatnyúlvány, markolattüske

die Griffangel

nyéltok, nyélhüvely

die Griffhülse

nyelvemlék

das Sprachdenkmal

nyereg

der Sattel;

baknyereg  

— nyereg felszereléssel

Sattel mit Sattelzeug

— nyereg keresztrúddal, kengyellel

Sattel mit Querstange und Steigbügel

— avar nyereg

awarischer Sattel

— baknyereg

Bocksattel

— bőrözött nyereg

belederter Sattel

— címerábrázolásos nyereg

Sattel mit Wappendarstellung

— csontnyereg, csontos nyereg

Knochensattel

— csontnyereg/csontos nyereg díszítményei

die Verzierungenvom Knochensattel

— fanyereg csontborítással

Holzsattel mit Knochenüberzug

— fanyereg, nyeregváz

Holzsattel, Sattelgerüst

— [kilencedik] IX. századi nyereg

Sattel aus dem IX. Jahrhundert

— lovagi nyereg

Rittersattel

— a lukácsházi avar nyereg régészeti rekonstrukciós váza

das archäologische Rekonstruktionsgerüst des awarischen Sattels aus Lukácsháza

— málhanyereg

Belastungssattel, Packsattel

— nyeregdísz ezüst/bronzlemezből

die Zierplatteam Sattel aus Silber oder Bronze

— nyeregdíszveret

der Zierbeschlag desSattels

— palmettás (faragású) nyereg

Palmetten-Sattel

— a soltszentimrei nyereg

Sattel ausSoltszentimre

— a soltszentimrei nyereg rekonstrukciója

die Rekonstruktiondes Sattels aus Soltszentimre

— a tiszafüredi avar nyereg

der awarische Sattel aus Tiszafüred

nyereg alakú

sattelförmig

nyeregdeszka

das Sattelbrett

nyereg első része/elülső kápája

die /der Vorderzwiesel

nyereg(fa)váz

der Sattelbaum

nyeregfelszerelés, nyeregszerszám

das Sattelzeug

— honfoglalás kori lófelszerelés/nyeregfelszerelés

Sattelzeug aus der Zeit der Landnahme

— magyar lófelszerelés/nyeregfelszerelés

ungarisches Sattelzeug

nyereg hátsó kápája

die /der Hinterzwiesel

nyeregheveder, nyeregszíj

der Sattelgurt

nyeregkápa

die /der Zwiesel;

baknyereg

nyeregkápa gombja/feje

der Sattelknopf, der Sattelkopf

nyeregkészítés

die Sattlerei

nyeregkészítő, nyerges

der Sattler

nyeregpárna

das Sattelkissen

nyeregpárna/igapárna

der Jochsattel

nyeregszárny

der Sattelflügel

nyeregtakaró, cafrang

die Satteldecke

nyeregtakaró (díszes nyeregtakaró)

die Schabracke

nyeregtalp

der Satteluntersatz

— nyeregtalp indás díszítménnyel

Satteluntersatzmit der Rankenverzierung

nyeregtáska

die Satteltasche

nyeregtető (háznál, sátornál)

das Satteldach

— a középső cölöpsor egy nyeregtetőt tartott

Pfosten in einer zentralen Reihe, die ein Satteldach getragen haben

nyeregtetős sátor

das Satteldachzelt

nyeregtörzs, nyeregfaváz

der Sattelbaum      

— csatlófülecs a nyeregtörzsön

der Ösenbügel am Sattelbaume

nyeregülés

der Sattelsitz

nyeregváz

das Sattelgerüst

—   nyeregváz farbőr nélkül

Sattelgerüst ohne Hinterleder

— nyeregváz farbőrrel

Sattelgerüst mit Hinterleder

— nyeregváz jellegzetes indás díszítménnyel

Sattelgerüst mit charakteristischer Rankenverzierung

— villás-deszkás/léces nyeregváz (ún. málhanyereg)

Lattensattel mit Gabel/Brettgerüst (sogennanter Belastungssattel)

nyeregveret

der Sattelbeschlag

nyerges

nyeregkészítő 

nyergesló

das Sattelpferd

nyergesmester

der Sattlermeister

nyersanyag

der Rohstoff, das Rohmaterial

nyersvas, vascipó, vaslupa

die Eisenluppe

— fémdarab, fémgöröngy (vasrúd, vastábla) a vasérc első olvasztásából

Klumpen in der geschmolzenen Eisenmasse

nyíl

der Pfeil

— a húr (ideg) számára szolgáló bevágás a vessző alsó végén

Sehnenkerb am hinteren Pfeilende

— mérgezett nyíl

Giftpfeil

— tompa végű (madárvadászatra szolgáló) nyíl

stumpfer Pfeil, Vogelpfeil (für die Vogeljagd)

— vadásznyíl

Jagdpfeil

nyílalakú

pfeilförmig

nyílás(pl. edényé)

die Öffnung

nyilazás

das Bogenschiessen

nyílhegy, nyílcsúcs

die Pfeilspitze

— bronz háromszárnyú nyílhegy az eredeti vessző maradványával

bronzene, dreiflügelige Pfeilspitze mit dem Rest des Original-Holzschaftes

— csont nyílhegy, kétoldalt berakott tűzkőpengékkel

Knochenpfeilspitze mit in Doppelreihen eingesetzten Feuersteinschneiden (Feuersteinklingen, Feuersteinlamellen)

— háromszögletű nyílhegy

dreieckige Pfeilspitze

—  háromszögletű nyílhegy bevölgyelt alsó résszel

dreieckige Pfeilspitze mit eingezogener Basis, dreieckige Pfeilspitze mit konkaver Basis

—  háromszögletű nyílhegy egyenes alsó résszel

dreieckigePfeilspitze mit gerader Basis

—  keresztélű vadásznyílhegy (ennél a típusnál a vágóél keresztirányú a lövésirányra)

querschneidige Jagdpfeilspitze (beidiesem Typ stand die Schneide quer zur Schussrichtung)

— levél alakú nyílhegy

blattförmige Pfeilspitze

— levél alakú, köpűs nyílhegy

blattförmige Pfeilspitze mit hohlem Schaft

— nyeles nyílhegy

gestielte Pfeilspitze

— szakás nyílhegy

Dornpfeilspitze

— tompa (madárvadászatra szolgáló) nyílhegy

stumpfe Pfeilspitze

nyíltöntés

offener Herdguss

nyíltszíni telep, szabadtéri telep

die Freilandstation

nyílvessző

der Pfeilschaft

— nyílvessző csiszolására [és nem kiegyenesítésére] szolgáló kőlap [egyik oldalán erre való mélyedéssel]

der Pfeilglätter

— a húr (ideg) által okozott bevágódás a nyílvessző alsó végén

der Sehnenkerbam hinteren Pfeilende

— tompa (hengeres) fejű nyílvessző

der Kolbenpfeil

nyílvessző (rövid nyílvessző)

der Bolzen;

parittya

nyílvessző egyenesítő

der Pfeilschaftstrecker

nyílzápor

der Pfeilregen

nyírfakéreg

die Birkenrinde

nyitott (felfelé szélesedő) edény

offenes (sichnach oben verbreitendes) Gefäss

nyitott tűzhely

das Herdfeuer

nyomóforma, matrica, préselőminta

die Matrize, die Pressform