Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

Bevezető

Mezőgazdasági repülés

Szász, Árpád

Varga, Lajos

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.


Tartalom

1. Bevezető
2. 1. Légijárművek alkalmazása a mezőgazdaságban
1.1. A mezőgazdasági repülés kialakulása és fejlődése
1.2. Mezőgazdasági repülés hazánkban
1.2.1. A kezdet
1.2.2. A mezőgazdasági repülés szervezetének átalakulása és gépei
1.2.3. Szakemberek képzése és továbbképzése
1.2.4. Az üzemeltetési módok fejlődése
3. 2. Légijárművek a mezőgazdasági repülésben
2.1. Általános jellemzés
2.2. A mezőgazdasági légijárművekkel szemben támasztott főbb követelmények
2.2.1. A repülőgép szerkezetével szemben támasztott követelmények
2.2.2. A repülési tulajdonságokkal szemben támasztott elvárások
2.2.3. A terhelési jellemzők szerepe
2.2.4. A mezőgazdasági berendezéssel szemben támasztott követelmények
2.3. A hazánkban üzemelő jelentősebb mezőgazdaságirepülőgép- és helikoptertípusok
2.4. A külföldön elterjedt, illetve fejlesztés alatt álló főbb mezőgazdasági repülőgépek és helikopterek
4. 3. A hazánkban üzemelő főbb légijárművek mezőgazdasági berendezései
3.1. A légijárművek mezőgazdasági berendezéseinek általános felépítése
3.1.1. Permetezőberendezés
3.1.2. Szóróberendezés
3.2. Az An–2 repülőgép permetező- és szóróberendezése
3.3. Az M–18 repülőgép permetező- és szóróberendezése
3.4. A Z–137T repülőgép permetező- és szóróberendezése
3.5. A Ka–26 helikopter permetező- és szóróberendezése
3.6. Az MD–500E és az UH–12E helikopter permetező- és szóróberendezése
5. 4. A légi vegyszeres munkák technológiájának sajátosságai és alapjai
4.1. A légi kezelések sajátosságai
4.2. Részecskeméretek és azok összefüggései
4.2.1. A permetcseppek mérete és hatásossága
4.2.2. Szilárd anyagok szórása és a hatásosság
4.3. A légijárművek sebességtartománya és annak hatása a vegyszerrészecskék lerakódására
4.4. A légijárművek áramlási viszonyai
4.4.1. A merev szárnyú repülőgépek áramlási viszonyai
4.4.2. A helikopter sajátos áramlási viszonyai
4.5. A mezőgazdasági repülés meteorológiai feltételei
4.5.1. Szélirány és szélsebesség
4.5.2. Hőmérséklet és páratartalom
4.5.3. A harmat szerepe a mezőgazdasági repülésben
4.6. Az elsodródás és következményei
6. 5. A légi vegyszeres munkák szervezése
5.1. A légi munkák szervezésének általános elvei
5.2. Termelési ciklusok, ciklusidők
5.3. Tervezés, tervezhetőség
7. 6. A légijárművek üzemeltetése
6.1. A légi munkák földi biztosítása
6.2. A mezőgazdasági repülés repülőterei
6.2.1. Szükségrepülőtér
6.2.2. Állandó repülőtér
6.3. Térképkészítés
6.4. Peszticidek tárolása és előkészítése a feltöltéshez
6.5. Permetlevek feltöltése
6.6. Szilárd halmazállapotú anyagok feltöltése
6.7. Jelzés
6.7.1. Termelési jelző rendszer
6.7.2. Üzenetátadó jelző rendszer
6.8. A repülések végrehajtásának irányelvei
8. 7. A légijárművek mezőgazdasági berendezésének beállítása és ellenőrzése
7.1. Beállítási értékek
7.2. Ellenőrzés
9. 8. A légi kijuttatás technológiája
8.1. A gyomirtó szerek légi alkalmazása
8.1.1. Általános tudnivalók
8.1.2. Légi úton alkalmazható gabonaherbicidek
8.1.3. Az őszi és tavaszi árpa vegyszeres gyomirtása
8.1.4. A rizs vegyszeres gyomirtása
8.1.5. A kukorica vegyszeres gyomirtása
8.1.6. A burgonya vegyszeres gyomirtása
8.1.7. A cukorrépa vegyszeres gyomirtása
8.1.8. Borsó, napraforgó, repce, szója, lucerna vegyszeres gyomirtása
8.1.9. Len vegyszeres gyomirtása
8.1.10. Rétek, legelők vegyszeres gyomirtása
8.1.11. Erdőtelepítések vegyszeres gyomirtása
10. 9. Mezőgazdasági kultúrák defoliációja, deszikkációja
9.1. Általános tudnivalók
9.1.1. A defoliánsok, deszikkánsok, érésgyorsítók alkalmazásának feltételei
9.1.2. Különleges biztonsági intézkedések (nyári deszikkációk)
9.1.3. Repülőgép-, helikopterbeállítások
9.1.4. Egyéb biztonsági feltételek
9.2. Repcedeszikkáció
9.3. Napraforgó-deszikkáció
9.4. Rizsdeszikkáció
9.5. Kukoricadeszikkáció
9.6. Kender defoliációja
9.7. Lucerna, fehér here, vörös here defoliációja
9.8. Egyéb, kisebb területeken végzett deszikkálások
11. 10. Mezőgazdasági kultúrák növényvédelme
10.1. Általános tudnivalók
10.1.1. A gabonafélék növényvédelme
10.1.2. A kukorica növényvédelme
10.1.3. A rizs növényvédelme
10.1.4. A napraforgó növényvédelme
10.1.5. A repce növényvédelme
10.1.6. A szója növényvédelme
10.1.7. A cukorrépa növényvédelme
10.1.8. A burgonya növényvédelme
10.1.9. A lucerna és a vörös here növényvédelme
10.1.10. A zöldségfélék növényvédelme
10.1.11. A szőlő növényvédelme
12. 11. Erdészeti kártevők elleni védekezések
13. 12. Szúnyogirtások
14. 13. Tápanyag-visszapótlások
13.1. Őszi kalászosok fejtrágyázása
13.2. Lombtrágyázások alkalmazása
15. 14. Beállítási táblázatok
14.1. A légijárművek permetezési munkáival szemben támasztott követelmények
16. 15. Egészség-, munka-, környezet- és tűzvédelem
15.1. A repülőterekre vonatkozó biztonsági előírások
15.2. Biztonsági sávok
15.3. Halveszélyességi kategóriák, biztonsági sávok
15.4. Méhveszélyességi kategóriák
15.5. Tűzveszélyesség
17. 16. A mezőgazdasági repülés jogszabály-gyűjteménye
Irodalom

Az ábrák listája

1. Alfred Zimmermann szabadalma
2. A mezőgazdasági célra igénybe vett első repülőgép a Curtiss JN–6H
3. A mezőgazdasági légijárművekkel megművelt összes terület
4. Po–2 típusú repülőgép
5. L–60 típusú repülőgép műtrágyaszóróval
6. Műtrágyával töltik a PZL–101 repülőgépet
7. Z–37 típusú repülőgép permetezést végez
1. Permetez az An–2 repülőgép
2. Ka–26 helikopter leszállás közben
3. Permetlétöltésre váró M–18 repülőgép
4. Műszaki ellenőrzés az MD–500E helikopteren
8. Hazánkban üzemeltetett légijárművek (1974–1997)
5. Z–137T Agro Turbo repülőgép
6. UH–12E Hiller helikopter
9. Z–142 repülőgép az irányítótorony előtt
10. A légi munkák havi eloszlása hazánkban (1986–87. év átlaga)
11. Mezőgazdasági repülőgépek megoszlása a szárny elhelyezése szerint
12. Az alsószárnyú repülőgép főbb részei
13. A helikopter főbb részei
14. An–2 repülőgép háromnézeti rajza
15. M–18 repülőgép háromnézeti rajza
16. Z–137T repülőgép háromnézeti rajza
17. Ka–26 helikopter háromnézeti rajza
18. MD–500E helikopter háromnézeti rajza
19. UH–12E helikopter háromnézeti rajza
20. Légijárműveink területi elhelyezkedése (1997)
21. PZL–106BR repülőgép
22. Mi–2 helikopter
7. kép. Cessna Ag Truck repülőgép
8. kép. Schweizer Ag–Cat Turbine repülőgép
9. kép. Ayres Turbo–Thrush repülőgép
10. kép. Transavia T 300A Skyfarmer repülőgép
11. kép. Air Tractor AT–402 repülőgép
12. kép. Pilatus PC–6 Turbo-Porter repülőgép
13. kép. Bell 47 helikopter
14. kép. Aerospatile SA–315B Lama helikopter
23. A permetezőberendezés működési elve
24. Vegyszertartály-elrendezések
25. Nyomásszabályozó
26. Nyomószűrő
27. Szórócső
28. Keresztréses szórófej cseppképzési elve és szórólapkája
29. X–09 szórófej és csatlakozása
30. Üreges kúpos szórófejbetétek és a szórásalak
31. X–20 Autorot forgódobos porlasztó
32. Unirot–4 forgódobos porlasztó
33. Mezőgazdasági szóróberendezés
34. Röpítőtárcsás szóróberendezés
35. Az An–2 permetezőberendezése
36. Az An–2 hagyományos szóróberendezése
37. Az An–2 RTS–1 típusú szóróberendezése
38. Az M–18 permetezőberendezése
39. Az M–18 szóróberendezése
40. Z–137T permetezőberendezésének szivattyúja és meghajtása
41. Z–137T szóróberendezése
42. A Ka–26 permetezőberendezése
43. A Ka–26 Venturi-csöves szóróberendezése
44. A Ka–26 röpítőtárcsás szóróberendezése
45. Az MD–500E permetezőberendezése
46. Az MD–500E szóróberendezése
47. A cseppméret és folyadékmennyiség összefüggései
48. A cseppméret alakulása különböző állásszögek esetén
49. A szárny örvényrendszere
50. Felsőszárnyas repülőgép áramlási képe
51. Másfélszárnyas repülőgép áramlási rendszere és cseppekre gyakorolt hatása
52. Az An–2M repülőgép füstgyertyás áramlási képei
53. A különböző átmérőjű cseppek pályája
54. Alsószárnyas repülőgép főbb örvényei
55. Egyrotoros helikopter indukált örvényei a) függéskor b) alacsony repülési üzemmódban
56. Egyrotoros helikopterről leváló örvénylés képe 24 km/h sebesség esetén
57. Ka–26 helikopter örvényrendszere
58. A leáramlási szög változása
59. Magyarországon uralkodó szélirányok
60. A szélsebesség napi változása a nyári időszakban
61. Légáramlatok derült nyári napon eltérő felszínek felett
62. Az alapvető meteorológiai elemek napi változása
63. Repülőgépek termelési ciklusa
64. Táblavégi a) standard és b) nagykörös forduló
65. Táblák a) összevont illetve b) két repülőtérről való művelése
66. A táblahossz és a kirepülési távolság hatása a fajlagos légi időre
67. A kirepülési távolság és a fajlagos szórásmennyiség hatása a fajlagos légi időre
68. Akadálysíkok dőlése
69. Mezőgazdasági szükségrepülőtér
70. Nyújtott mezőgazdasági szükségrepülőtér
71. Állandó repülőtér vázlata
72. DETK–115 tartálykocsi
73. Nomogram a szükséges szállítójárművek számának meghatározásához
74. Két permetlétartályos keverés és töltés
75. Horizontális műtrágyatároló
76. Műtrágya szabadtéri tárolása
77. Zsákos műtrágya tárolása
78. ABM-60 őrlőgép
79. Honda permetlészivattyú
80. PEMIX-1002 permetlékeverő és töltő- berendezés
81. Töltés PEMIX-1002 berendezéssel
15. kép. Mobil önfelszívó-keverő-töltő berendezés
16. kép. Fel- és leszállópályával kialakított permetlékeverő és -töltő autó
82. MTZ homlokrakodóval emelhető kis konténer
83. P-06 kotrógépre szerelt nagy konténer M–18 repülőgépet tölt
84. Ka–26 helikopter töltése HTM–6 csöves szállítószalaggal
85. UH–12E helikopter töltése billenő konténerből
86. A jelző személyek elhelyezkedése
87. AUTOMATIC FLAGMAN jelzőberendezés
88. A DECCA FLAGMAN irányítási rendszer elve
89. Légijárműveink vegyszerszivattyúinak jelleggörbéi
90. Felfogóvonalak kialakítása keresztirányú szóráskép felvételéhez szántóföldön
91. Műanyag lap összehasonlító kártyával
92. Lepermezetezett reprofilm
93. Szóráseloszlás keresztmetszeti képe
94. Egyszeri átrepülés keresztirányú szórásképe
95. Gabonafélék fejlődési stádiumai
96. Őszi búza vegyszeres gyomirtását végző MD–500E helikopter
97. Irányított permetezéssel dolgozó An–2 repülőgép
98. Napraforgó állományszárítása Z–137T repülőgéppel
99. Kukoricabogár elleni védekezés Cessna Husky repülőgéppel
100. Napraforgó gombás betegségei elleni védekezés Ka–26 helikopterrel
101. Ka–26 helikopter műtrágyával való töltése az 1970-es években

A táblázatok listája

1. A magyar mezőgazdasági repülés alakulásának tényszámai
2. Mezőgazdasági repülési tevékenységet végző vállalkozások 1997-ben
3. Mezőgazdasági repülőgépek főbb paraméterei
4. A mezőgazdasági helikopterek főbb paraméterei
5. A cseppméret, a fedés és a folyadék mennyisége közötti összefüggések
6. Az 1 mm3 folyadékból képezhető cseppek száma és azok fedése
7. Cseppméret eloszlás térfogat szerint különféle cseppmérettartományban
8. Cseppméret, területegységre jutó cseppszám, egymástól való átlagos távolságuk, fedettségi % 10 dm3/ha-os permetlémennyiség kipermetezésekor
9. A reggeli órák eltérő magasságokban kialakult hőmérsékleti értékei és szélviszonyai
10. Vízcseppek párolgási időtartama és esési úthossza 30 °C léghőmérséklet és 50% relatív páratartalom esetén
11. Süllyedési sebesség és az elsodródási hajlam
12. Elpárolgási idő (a cseppek élettartama)
13. Nalco-Trol alkalmazásának hatása a Ka–26 típusú helikopter permetcsepp-tartományára
14. A vízcseppek esési sebessége a levegőben, illetve a 4 m/s erősségű szél elsodró hatása 3 m és 5 m magasságban történő permetezéskor feltéve, hogy párolgás és függőleges légkeveredés nincs
15. DETK traktorvontatású tartálykocsicsalád
16. Légijárműveink dózisállítóinak tömegárama
17. Repülőgépek és helikopterek általánosan használt porlasztó lapkáinak katalógus szerinti térfogatáram értékei (dm3/min)
18. A gabonafélék fejlődési szakaszai
19. A kalászos gabonafélék vegyszeres gyomirtására engedélyezett készítmények alkalmazási szempontjai
21. A rizs vegyszeres gyomirtására engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
22. A kukorica vegyszeres gyomirtására engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
23. A burgonya gyomirtására engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
24. A cukorrépa gyomirtására engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
25. Engedélyezett gyomirtó szerek és alkalmazásuk szempontjai
26. A len vegyszeres gyomirtására engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
27. Rétek, legelők gyomirtására engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
28. Erdőtelepítések vegyszeres gyomirtásának készítményei és alkalmazásuk szempontjai
29. Cserjeirtásra felhasználható készítmények és alkalmazásuk szempontjai
30. Állományszárításra (érésgyorsításra) engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
31. Kukorica-állományszárító légi alkalmazására engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
32. Kender defoliációjára engedélyezett készítmények és azok alkalmazási szempontjai
33. Engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
34. Vegyszeres állományszárításra és érésgyorsításra engedélyezett készítmények és dózisaik (l, kg/ha)
35. A kalászosok gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
36. A kalászosok rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
37. Kukorica rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
38. A rizs károsítói ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
39. A napraforgó gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
40. A napraforgó rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
41. A repce rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
42. A szója gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
43. A szója rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
44. A cukorrépa gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
45. A cukorrépa rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
46. A burgonya gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
47. A burgonya rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és azok alkalmazási szempontjai
48. Lucerna és vörös here gombás betegségei és rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
49. Zöldségfélék gombabetegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
50. Zöldségfélék rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
51. A szőlő gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
52. A szőlő rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
53. Légi kijuttatásra engedélyezett egyéb készítmények és alkalmazásuk szempontjai
54. Erdészeti rovarkártevők ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai
55. Szúnyogimágók irtására engedélyezett készítmények
56. Szúnyoglárvák irtására engedélyezett készítmények
57. Szúnyoglárvairtó szerek felhasználási mennyiségei