Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

15.5. Tűzveszélyesség

15.5. Tűzveszélyesség

Tűzrendészeti rendelkezések az anyagokat, létesítményeket és tevékenységeket öt tűzveszélyességi osztályba sorolják és rövidítve nagy A – E betűkkel jelölik.

A) Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.

Az anyag A tűzveszélyességi osztályú, ha heves az égése, robbanása indító (iniciáló) gyújtásra, illetőleg más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet. Zárt téri lobbanáspontja legfeljebb 20 oC. Alsó éghetőségi robbanási határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%.

B) Tűz- és robbanásveszélyes.

B tűzveszélyességű az anyag, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet, illetve az az anyag, amelynek zárt téri lobbanáspontja 20 oC-nál nagyobb, nyílt téri lobbanáspontja pedig legfeljebb 50 oC. Alsó éghetőségi robbanási határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb.

C) Tűzveszélyes.

Ha gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 oC (szilárd anyagánál), nyílt téri lobbanáspontja 50 oC-nál nagyobb, de legfeljebb 150 oC (folyadéknál).

D) Mérsékelten tűzveszélyes.

Az az anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete 300 oC-nál nagyobb, nyílt téri lobbanáspontja pedig 150 oC-nál nagyobb.

E) Nem tűzveszélyes.

Ha az anyag nem éghető.

A növényvédő szerekkel végzett valamennyi tevékenység (gyártás, szállítás, raktározás, felhasználás) során be kell tartani a tűzveszélyességi besorolásból adódó megelőző tűzrendészeti rendelkezéseket.

A mezőgazdasági szükségrepülőtereken a légijárművek folyamatos üzemeltetéséhez szükséges nagyobb mennyiségű üzem- és kenőanyag, valamint más tűzveszélyes anyagok raktározása és tárolása válhat szükségessé.

Hordós tárolás a szükségrepülőtereken

A hordótároló olyan, erre a célra kijelölt terület, ahol tűzveszélyes folyadékokat erre a célra szolgáló hordókban tárolnak.

A hordós tároló tűzveszélyességi osztálya „A”, azaz fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.

A tárolótelep kialakításakor olyan tűztávolságot kell figyelembe venni, mely biztosítja, hogy tűz, illetve robbanás esetén a környezetet ne veszélyeztesse.

lakóépülettől minimum 150 m,

A–B–C tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítménytőlminimum 80 m,

országos főúttól minimum 100 m,

egyéb kiépített közforgalmú úttól minimum 50 m,

vonat közlekedésére szolgáló vágánytól minimum 100 m,

vasútállomástól minimum 500 m.

A felsorolt telepítési távolságtól való eltérést a területileg illetékes I. fokú Tűzvédelmi Hatóság engedélyezheti.

A tárolótelepet nem éghető anyagból készült kerítéssel kell körülvenni, amelynek magassága minimum 2,5 m legyen.

A tárolótelep talaját növényzettől megtisztított állapotban kell tartani, salak-, sóder-, illetve betontakarással lehet befedni.

A hordókat fagerendákon, elgurulás ellen faékkel rögzítve kell tárolni.

A hordókat a kerítésétől számított 1 m-en belül tárolni nem lehet.

A kerítés vonalában 50 cm mély, valamint 60 cm széles védőárkot kell kialakítani, melyet állandóan növénymentes állapotban kell tartani.

A tárolótelep kapuját nem éghető anyagból kell készíteni.

A tárolótelepen a tárolt tűzveszélyes folyadékok veszélyességi fokozatait figyelembevéve a hordókat csoportosan kell tárolni.

A tároló területén egyéb anyagot és göngyöleget tárolni tilos

A hordókat a tárolótelepen nyergelve elhelyezni nem szabad.

A tárolótelep kerítésén több irányból jól láthatóan el kell helyezni a „Tűz- és robbanásveszély, nyílt láng használata és a dohányzás tilos” figyelmeztető táblát.

A tárolótelep bejáratánál el kell helyezni 1/4 m3 oltóhomokot és 2 lapátot.

A repülőtér tűzveszélyes létesítményeit (üzemanyag-tároló, üzemanyagtöltő és a repülőgép tartózkodási helye) 15 m-en belül gépjárművel megközelíteni csak a brigádvezető vagy a repülésvezető engedélyével, irányításával és biztonságos, kis sebességgel szabad.

Nyílt lángot használni, dohányozni a repülőgépeken, helikoptereken és azok körzetében tilos. A repülőtér szélén ezt a tilalmat táblával jól látható helyen jelölni kell. A repülőtéren dolgozók részére dohányzóhelyet kell kijelölni, és csak itt szabad dohányozni. A dohányzóhelyet táblával kell jelölni.

A tűzvédelmi oktatást a mezőgazdasági munkák folyamán a repülőgépek és helikopterek mellé beosztott segédszemélyzet részére az első munkanap kezdetén a brigádvezető köteles megtartani.