Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

15.3. Halveszélyességi kategóriák, biztonsági sávok

15.3. Halveszélyességi kategóriák, biztonsági sávok

Növényvédő szereket vízi szervezetekre vonatkozó veszélyességük alapján négy halveszélyességi kategóriába sorolták.

A kategóriáknak megfelelően eltérő a biztonsági sávok nagysága is. A 8. fejezetben közölt táblázatok veszélyességi fokozat részének halakra vonatkozó veszélyességi kategóriáira különféle jelzéseket alkalmaztunk.

Halakra kifejezetten veszélyes készítmény. Jele: ????

Az a termék, amelynek LC50-(letális koncentráció) értéke kisebb, mint 0,1 mg/l.

Halakra kifejezetten veszélyes növényvédő szerek alkalmazásakor a biztonsági sáv 200 m. Balatonnál 1000 m, illetve a vízgyűjtő területéről befolyó vizek torkolatától számított 10 km-es szakaszán 500 m.

Halakra közepesen veszélyes készítmény. Jele: ???

Az a termék, amelynek LC50-értéke 0,1–5,0 mg/l közötti.

Halakra közepesen veszélyes növényvédő szerek alkalmazásakor a biztonsági sáv 50 m.

Halakra mérsékelten veszélyes készítmény. Jele: ??

Az a termék, amelynek LC50-értéke 5,0–50 mg/l közötti.

Halakra mérsékelten veszélyes növényvédő szerek alkalmazásakor a biztonsági sáv 20 m.

Halakra nem veszélyes készítmény. Jele: ?

Az a termék, amelynek LC50-értéke nagyobb, mint 50 mg/l.

Halakra nem veszélyes növényvédő szerek alkalmazásakori biztonsági sáv 5 m.

Egyéb halveszélyességgel kapcsolatos tudnivalók

Amennyiben a növényvédő szereket olyan területen használják, amelynek lejtése az 5%-ot meghaladja, a felhasznált készítmény okirat szerinti halveszélyességi kategóriáját eggyel szigorúbban kell kezelni.

Amennyiben az elsodródás veszélye fennáll, a vizek és vízfolyások partjától mért távolságot úgy kell megállapítani, hogy a megadott területre még elsodródott növényvédő szer se kerüljön.

Halakra közepesen veszélyes növényvédő szerek (az általánosan előírt 50 m-es távolságtól eltérően) nem használhatók az ivóvízellátásra szolgáló felszíni vizek esetében a vízkivétel helye fölötti 15 km-es szakaszon (állóvizeknél 5–5 km-es szakaszon), a parttól mért 150 m-es távolságon belül, továbbá a strandok, fürdésre használt partszakaszok fölött 5 km-es (állóvizeknél 2–2 km-es) szakaszon, a parttól mért 150 m-es sávban.

Dunánál a távolság ivóvízkivételnél 2 km, fürdésnél 1 km. Dunánál és a Tiszánál csak az érintett partra, más vízfolyásnál mindkét partra vonatkozik a korlátozás.