Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

15.2. Biztonsági sávok

15.2. Biztonsági sávok

A légi úton végzett vegyszeres gyomirtások és állományszárításoknak nagyobb összefüggő területek repülőgépes kezeléseinél, így a szúnyogirtási munkálatoknál a környezet esetleges károkozásának megelőzésére biztonsági sávok betartása kötelező.

Az irányított permetezési módszer valamint cseppszabályozás lehetőségeinek a kidolgozása és azok gyakorlatba való bevezetése után az első biztonsági sávok szabályozását tartalmazó rendelet, illetve utasítás 1979-ben készült. Az utasításban alapvetően a szél iránya határozta meg a biztonsági sáv nagyságát:

A MÉM NAF 38.122/1979. sz. utasítása

Lakott területeknél a gyomirtó és lombtalanító szereknél a biztonsági sávot a szél iránya határozza meg. Ha a szél a kezelés helyéhez viszonyítva a település felől fúj, a biztonsági sáv 500 m, ha a lakott terület felé fúj, 2000 m legyen.

A termelő üzem saját területén belül kultúráinak biztonsági sávját szakemberének bevonásával, saját felelősségére, önállóan határozza meg, a szomszédos kultúrák biztonságának figyelembevételével.

A szomszédos üzem érzékeny kultúráinál (ez különösen vonatkozik a hormonbázisú gyomirtó szerekre) az előírások megegyeznek a lakott területek biztonsági előírásaival azzal kiegészítve, hogy a táblán uralkodó széliránytól eltérő részeken 1500 méteres biztonsági sávot kell kihagyni.

A szomszédos üzem gyomirtó szeres kezelésre érzékeny kultúráinál a biztonsági sávot a kultúra érzékenységének, a szél irányának és sebességének figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy a kezelésből károsodás ne következzen be.

Az 1980-as években végzett további vizsgálatok megerősítették, hogy a cseppszabályozás mechanikai módszerein túl cseppnehezítők alkalmazásával is lehet az elsodródási veszélyeket csökkenteni. Az időközben engedélyezett Nalco-Trol (30% polivinil-polimer) cseppnehezítő alkalmazási kísérleti eredményeinek alapján született meg a következő utasítás:

A MÉM NAF 22.323/1987. sz. utasítása

Ha a 38.122/1979. sz. utasításban előírt permetezés biztonsági feltételek nem tarthatók be, szőlők, gyümölcsösök valamint lakott területek 2500 m-es körzeteibe május 1. után hormon bázisú gyomirtó szert, valamint szeptember 10. előtt lombtalanító és lombleszállító készítményt kizárólag Nalco-Trol cseppnehezítő készítménnyel szabad csak kijuttatni.

A cseppnehezítő használatakor betartandó kötelező biztonsági sávok:

ha a szélirány a kezelés helyéhez viszonyítva a település vagy az érzékeny kultúra felől fúj: 150 m,

ha a lakott terület vagy az érzékeny kultúra felé tart: 500 m.

A mezőgazdasági repülés legrészletesebb, szinte minden kérdését szabályozó rendelet 1992-ben készült el.

A 7/1992. (II. 25.) FM rendelet teljes egészében a légijárművel végzett növényvédelemről szól. A rendelet teljes, tételes közlése a 16. fejezetbe kerül, de a 8. paragrafusában előírt biztonsági sávok nagyságának leírása ide kell, hogy tartozzon:

8. § (1.) Lakott terület, országhatár, zárktert, állattartó hely és a növényvédő szerre érzékeny kultúrák védelme érdekében a kezelési helytől kötelezően számított biztonsági sáv szélessége:

szélcsendben „erős méreg” felhasználása esetén 1000 m,

ha a szél az (1.) bekezdésben foglalt területek felé fúj: 2000 m,

ha a szél az (1.) bekezdésben foglalt területek felől fúj: 500 m.