Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

16. fejezet - 15. Egészség-, munka-, környezet- és tűzvédelem

16. fejezet - 15. Egészség-, munka-, környezet- és tűzvédelem

A légi növényvédelem során felhasználandó növényvédő szerek kijuttatásakor minden esetben a készítmények engedélyokiratában leírtak alapján kell eljárni vagy az egyedi engedélyben meghatározott paramétereket betartani.

Mivel az engedélyokiratok nem állnak minden repülőpépes-helikopteres vállalkozás, mezőgazdasági üzem vagy termelő rendelkezésére, a könyv és a „Környezetvédelem és a Mezőgazdasági Repülés Összefüggései” (Budapest, 1977) című kiadvány az engedélyezett növényvédő szerek kultúránkénti csoportosítását és a készítmények kijuttatásának előírásait is tartalmazza táblázatos formában.

A munkavédelmi előírásokat, a védőeszközök használatát az évenként kiadott „Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok” című FM kiadvány tartalmazza. Ebből eredően javasolható, hogy minden repülőgépes vállalkozás (több légijármű üzemeltetése esetén mindegyik brigád) birtokában legyen ez az évenként megjelenő és a legújabb változásokat is tartalmazó kiadvány. Meg kell említeni, hogy a kiadványban közöltek csak tájékoztató jellegűek, így nem szabad hivatalos dokumentumként kezelni. Nem szerepel benne az egyes készítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesítheti a készítmények egyedüli mérvadó, a minisztérium szakfőosztály által kiadott engedélyokiratát, amelynek szövege ugyanakkor kötelezően megjelenik a termékek csomagoló burkolatán is.

A munkavédelmi előírások tárgykörébe tartozik a növényvédelmi tevékenység és a szeszes ital fogyasztásának kérdése is.

Habár a repülőgép-vezetés és a szeszesital-fogyasztás egyébként sem egyeztethető össze, mégis hangsúlyozni kell, hogy valamennyi növényvédő szerre vonatkozó szeszesital-fogyasztási tilalom a vegyszeres növényvédelmi tevékenység megkezdése előtt 8 órával lép életbe és a munka befejezését követő 8 órán keresztül tart.

15.1. A repülőterekre vonatkozó biztonsági előírások

A mezőgazdasági repülés egyik balesetveszélyes helye a repülőtér.

A mezőgazdasági szükségrepülőtereken a biztonságos repülőüzem és a balesetmentes munkavégzés érdekében a repülőtér egész területén személyek és járművek (légi-földi) tartózkodására, mozgására szigorú előírások vonatkoznak.

Vegyszerek tárolási és rakodási helye

1. Elhelyezése csak a repülőtér munkaterületén kívül, az oldal akadálysík alatt engedélyezett, a repülési sáv egyik hosszanti oldalán.

2. A légi- és földi járművek csak fokozott figyelemmel és biztonságos kis sebességgel (max. 5 km/h) mozoghatnak annak 15 m-es körzetében.

3. A kiszolgáló- és rakodószemélyzet tagjai csak a felelős munkavezető engedélyével és irányításával tartózkodhatnak ott és végezhetnek munkát.

Közlekedési útvonalak

Olyan kijelölt útvonalak, melyeken személyek és földi gépjárművek közlekedhetnek a repülőtér területén, illetve a légijárművek gurulást hajtanak végre.

A légijárművek gurulási útvonalain földi járművekkel közlekedni tilos. Kivételt képeznek a rendkívüli repülőesemények, továbbá a repülési üzem teljes szüneteltetése.

Személyek közlekedésének szabályai

A brigád- vagy a repülésvezető joga és kötelessége, hogy a repülőtéren tartózkodó személyek közlekedésének rendjét szabályozza.

A személyek részére meghatározott közlekedési rendnek elsősorban a légijárművek folyamatos közlekedését kell biztosítania.

A személyek részére kijelölt útvonal a légijárművek földi vagy közvetlen föld feletti útvonalát nem keresztezheti.

Személyek a repülőtéren csak engedéllyel tartózkodhatnak, a részükre előírt helyen.

A munkarepüléshez berendezett fel- és leszállómezőben személyek nem tartózkodhatnak.

A repülési sávot keresztező vagy oda betorkoló útvonalakon a személyi forgalmat korlátozó vagy figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni a brigádnál rendszeresített eszközökkel. (Alacsony repülés, átjárni TILOS!)

Járó motorral helyben álló vagy mozgásban lévő légijárművet csak hátulról szabad megközelíteni, illetve csak mögötte szabad elhaladni. A faroklégcsavaros helikoptert viszont a faroklégcsavar felől tilos megközelíteni!

Csoportos látogatás esetén a brigád állományából kísérő személyt kell kijelölni.

Földi járművek közlekedési szabályai

A repülőtéren tartózkodó mindennemű földi jármű közlekedését a brigádvezető vagy a repülésvezető szabályozni köteles.

A repülés biztosítására kijelölt járművek a repülőtéren csak a kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Mozgásban lévő légijárművek útvonalát keresztezni a légijármű előtt TILOS! Annak elsőbbséget kell biztosítani.

A földön álló vagy járó motorú légijárművet csak hátulról és azokat a helyeket, ahol emberek tartózkodhatnak (rakodóhely) 15 m-nél jobban megközelíteni csak a legnagyobb körültekintéssel és biztonságos, kis sebességgel (max. 5 km/h) lehet.

A repülési sávot keresztező vagy oda betorkoló utakon járműforgalmat korlátozó jelzéseket kell alkalmazni (Alacsony repülés, átjárni TILOS!).