Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

11. fejezet - 10. Mezőgazdasági kultúrák növényvédelme

11. fejezet - 10. Mezőgazdasági kultúrák növényvédelme

10.1. Általános tudnivalók

A mezőgazdasági kultúrák növényvédelmének leírásában minden esetben az engedélyokiratokban leírtak, valamint a repülőgépes alkalmazás eddigi tapasztalatain alapuló kijuttatási formák szerepelnek.

Az eddigi fejezetekben (légijárművek áramlási viszonyai, meteorológiai tényezők, illetve azok hatásai stb.) leírtak természetesen itt is érvényesek.

Nem szerepelnek ugyanakkor a védekezések időszakai és az adott készítmény(ek) várakozási idejére előírtak. Ezekkel a tudnivalókkal a munkákat megrendelő és a repülőgépes tevékenységet irányító szakemberek rendelkeznek. Ugyanakkor a táblázatokban szereplő veszélyességi fokozatok (hal–méh–tűz), a rájuk kötelezően előírt biztonsági intézkedések a 9. fejezetben részletesen megtalálhatók.

Az alkalmazási technológia egységesítésére lehetőség nyílik.

A fungicideket általában közepes méretű cseppek formájában juttatjuk ki. E permetezési módnak a cseppszám/cm2 igénye 50–70 db, VMD-je 200–400 mikron között mozoghat. Ez megvalósítható merev szárnyú légijárművek esetén a 65–80-os, lapos sugarú betétekkel 45–90–os szórófej állásszög alkalmazásával, helikoptereknél D6–45-ös szórófejbetét-kombinációval, 90-os szórófej-állásszög mellett.

Inszekticidek kijuttatására kétféle lehetőségünk is nyílik. Az egyik a napjainkban kissé visszaszorult ULV módszer, amelyet kizárólag a forgó porlasztók: (Autorot, Unirot, Beecomist) segítségével hajthatunk végre. Ennek a finom porlasztásnak a VMD-je 40–150 mikron, a permetlé térfogata max. 5 dm3/ha. Másik módszer a fungicideknél leírtaknak megfelelő lapos, illetőleg üreges-kúpos betétek alkalmazása.

A folyadékmennyiség vagy permetlé-térfogat fungicidek esetében 50–80 dm3/ha, inszekticidek esetében 30–50 dm3/ha. Ideális körülmények közötti permetezések az előírt permetcsepp-darabszám biztosításának a figyelembevételével elvégezhetők 30 dm3/ha folyadékmennyiséggel is. Ez az alacsony permetlé-térfogat elsősorban a tisztán, kombinációk nélküli, inszekticid célú permetezések esetén javasolható!

Fungicides (kombinációk is) védekezések során a helikopterek ideális sebességtartománya minden esetben a 60 km/h alatt javasolható.

A finom, illetőleg közepes méretű cseppes kijuttatási technológiák esetében a léghőmérsékletet és a levegő relatív páratartalmát a meleg nyári napokon különös gonddal tanácsos figyelemmel kísérni. A 60% alatti relatív páratartalom és a 25 oC léghőmérsékletet meghaladó körülmények a csepphalmaz igen apró cseppjeinek az elpárolgását fokozhatja, és ebből eredően a védekezések hatásossága csökkent értékű, szélsőséges esetekben eredménytelen lehet. Az ilyen, szélsőséges meteorológiai körülmények közötti védekezéseket lehetőségek szerint kerülni kell.

10.1.1. A gabonafélék növényvédelme

A kalászosok károsítói közül a gombás betegségek:

a gabonalisztharmat (Erisiphe graminis),

a gabonarozsdák (Puccinia triticina, Puccinia graminis stb.),

a fuzáriumos megbetegedések (Fusarium spp.)

elleni védekezések jelentik a legfontosabbak.

A kártevő rovarok közül elsősorban

a gabonafutrinka lárvája (Zabrus tenebrioides),

a gabonapoloskák (Eurygaster spp., Aelia spp.),

a levéltetvek (Rophalosiphum graminum),

a vetésfehérítő bogarak (Oulema spp.)

ellen kerül sor éves viszonylatban az ismételt védekezésekre.

A kalászosok kártevői ellen engedélyezett készítményeket a 35. és 36. táblázat tartalmazza.

35. táblázat - A kalászosok gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Afugan

33% pirazofosz

II.

1,0–2,0

???

?

B

x x

Alto 100 SL

100 g/l ciprokonazol

II.

0,8

??

?

B

x x

Alto 320 SL

320 g/l ciprokonazol

II.

0,2

??

?

E

x x

Alto Combi 420

120 g/l ciprokonazol + 300 g/l karbendazim

II.

0,5

??

?

C

x x

Archer 425 EC

125 g/l propikonazol + 300 g/l fenpropimorf

II.

0,8–1,0

??

?

C

x x

Bayleton 125 EC

125 g/l triadimefon

III.

1,0

??

?

B

x x

Bayleton 25 WP

0,25% triadimefon

III.

0,5

??

?

C

x x

Bravo 500

500 g/l klórtalonil

II.

2,0

???

?

E

x x

Bumper 25 EC

250 g/l propikonazol

III.

0,5

???

?

C

x x

Chinoin Fund. 50 WP

50% benomil

III.

0,6–0,8

??

?

D

x x

Corbel

750 g/l fenpropimorf

I.

1,0

???

??

C

x x

Cosavet VF

80% kén

III.

1,5–6,0

?

?

B

x x

Dithane FL

455 g/l mankoceb

III.

3,0

??

?

E

x x

Folicur Solo

250 g/l tebukonazol

II.

1,0

??

?

B

x x

Folicur Top

125 g/l tebukonazol + 100 g/l triadimefon

II.

1,0

??

?

B

x x

Impact

125 g/l flutriafol

II.

1,0

?

??

E

x x

Kolfugo 25 FW

25% karbendazim

I.

1,5–2,0

??

?

E

x x

Kolfugo Super

20% karbendazim

I.

1,5–2,0

??

?

E

x x

Kumulus S

80% kén

III.

4,0

?

?

B

x x

Manex II.

455 g/l mankazeb

III.

1,0–3,0

??

?

E

x x

Microthiol Special

80% kén

III.

5,0

?

?

B

x x

Milstar

94 g/l flutriafol + 150 g/l karbendazim

II.

1,0

??

??

E

x x

Nedvesítheto kén

80% kén

III.

5,0

?

?

B

x x

Polyram DF

70% metirám

III.

2,0

???

??

C

x x

Quinolate V–4–X

50% karboxim + 15% rézoxikinolát

I.

1,0

???

?

E

x x

Saprol

19% triforin

III.

1,2–1,6

??

?

E

x x

Sportak 45 EC

45% prokloráz

I.

1,0

???

??

B

x x

Szulfur 800 FW

800 g/l kén

III.

5,0

?

?

E

x x

Szulfur 900 FW

900 g/l kén

III.

5,0

?

?

E

x x

Tango

125 g/l epoxikonazol + 375 g/l tridemorf

II.

0,6–0,8

???

E

x x

Tilt Premium 37,5 WP

375 g/l propikonazol

III.

0,33

???

?

B

x x

Topsin M LV

50% tiofanát–metil

I.

0,8–1,0

??

?

E

x x

Topsin M 70 WP

70% tiofanát–metil

III.

0,6–0,8

??

?

E

x x

Vigil

12,5% diklobutrazol

III.

1,0

????

?

E

x x

Vondozeb Plus

80% mankoceb

III.

1,0–2,5

??

?

C

x x


36. táblázat - A kalászosok rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Bancol 50 WP

50% benszultap

III.

0,75–1,25

??

??

C

x x

Basudin 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Chinmix 5 EC

50 g/l beta–cipermetrin

III.

0,25–0,35

????

??

B

x x

Chinmix ME

50 g/l beta–cipermetrin

III.

0,25–0,35

????

??

B

x x

Cyperil S ULV

8 g/l beta–cipermetrin

I.

2,0

????

???

B

x

Decis 1,5 ULV

15 g/l deltametrin

I.

0,5

????

??

B

x

Decis 0,5 ULV

5 g/l deltametrin

I.

1,5

???

??

B

x

Decis 2,5 EC

25 g/l deltametrin

III.

0,3–0,4

????

??

B

x x

Diazinon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazol 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Dravizon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Fendona 10 EC

10% alfametrin

III.

0,1

????

??

B

x x

Fendona 5 ULV

5 g/l alfametrin

I.

2,5

????

??

B

x

Fury 10 EC

100 g/l zeta–cipermetrin

II.

0,075–0,1

????

??

C

x x

Judo

5 g/l lambda–cihalotrin + 100 g/l pirimikarb

II.

1,25–1,5

????

???

B

Karate 0,5 ULV

5 g/l lambda–cihalotrin

II.

1,5

????

???

C

x

Karate 5 EC

5% lambda–cihalotrin

III.

0,15–0,2

????

??

B

x x

Lindafor–Flo

75% lindán

I.

2,0

????

??

E

x x

Sumi–Alfa 0,5 ULV

5 g/l eszfenvalerát

I.

2,0

????

??

B

x

Sumi–Alfa 5 EC

5% eszfenvalerát

II.

0,1–0,2

????

??

B

x x

Sumi–Alfa 5 EC

5% eszfenvalerát

II.

0,1–0,2

????

??

B

x x

Thiodan 35 EC

35% endoszulfan

II.

0,8–1,0

????

?

B

x x


A rovarkártevők ellen engedélyezett készítmények sora kiterjed a talajfertőtlenítéstől az állományvédelem LV–ULV módszereiig.

Az engedélyezettek között számos III. forgalmi kategóriájú készítmény található, amelyek vásárlásához külön engedély nem szükséges. Felhasználásuk esetén ettől függetlenül a veszélyességi fokozatoknak megfelelő óvintézkedések betartása elengedhetetlen.

10.1.2. A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelmén belül elsősorban a rovarkártevők elleni védekezés jöhet szóba akkor, ha a légi növényvédelemre gondolunk.

Habár a kukorica kezdeti fejlődése (május végéig) nem okoz taposási gondot a földi gépeknek, csapadékos időjárás, megkésett, azonnali védekezés szükségessége azonban még a felázott talajállapot mellett is igénybe veheti a légijárműveket.

A vegetáció előrehaladtával (június közepétől) szinte kizárólagosnak tekinthető a kukorica légi úton végzett növényvédelme.

Az országba 1995 óta betelepült és egyre nagyobb területeket elfoglaló (lárvakártétel még nincs) amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera) imágója elleni védekezés a kukorica fejlett állapotában elsősorban légijárművek segítségével oldható meg. A kukoricabogár elleni kisérleti permetezést a 99. ábra szemlélteti.

99. ábra - Kukoricabogár elleni védekezés Cessna Husky repülőgéppel

Kukoricabogár elleni védekezés Cessna Husky repülőgéppel


A kukoricában a következő fontosabb károsítók ellen lehet védekezni légi úton:

talajlakó kártevők,

barkókártevők:

kukoricabarkó (Tanymechus dilaticollis),

hegyesfarú barkó (Tanymechus palliatus),

fekete barkó (Psallidium maxillosum),

állományban károsítók:

kukoricamoly (Ostrinia nubilalis),

zöld kukorica-levéltetű (Rhophalosiphum maydis),

zselnicemeggy-levéltetű (Rhophalosiphum padi),

vetésfehérítő bogarak (Oulema spp.),

gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera)

37. táblázat - Kukorica rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Anthio 33 EC

33% formotion

II.

1,7–2,4

?

???

B

x x

Bancol 50 WP

50% formotion

III.

1,0

??

??

C

x x

Basudin 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Buvatox 5 G

4,7% fenitrotion + 0,3% malation

III.

30–40

???

?

C

Chinetrin 25 EC

23% permetrin + 2% tetrametrin + 4% PBO

III.

0,6

????

???

C

x x

Chinmix ME

50 g/l beta–cipermetrin

III.

0,3

????

??

B

x x

Cymbush 10 EC

10% cipermetrin

III.

0,3–0,4

????

???

B

x x

Cyperil 10 EC

10% cipermetrin

I.

0,4

????

???

B

x x

Decis 2,5 EC

25 g/l deltametrin

III.

0,3

????

??

B

x x

Decis 0,5 ULV

5 g/l deltametrin

I.

2,0

???

??

B

x

Diazinon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazol 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Dipel ES

3,2% B. T.

III.

1,0

?

?

E

x x

Dravizon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Foray 48 B

2,2% B. T. var. kurstaki

III.

2,0

?

?

E

x x

Fury 10 EC

100 g/l zeta–cipermetrin

II.

0,2

????

??

C

x x

Galition 5 G

4,7% fenitrotion + 0,3% malation

III.

30–40

???

?

C

Karate 0,5 ULV

5 g/l lambda–cihalotrin

II.

1,5

????

???

C

x

Karate 5 EC

5% lambda–cihalotrin

III.

0,25

????

??

B

x x

Padan 50 SP

50% kartap

III.

1,0–1,5

???

??

E

x x

Ravion 85 WP

85% karbaril

III.

1,5

????

???

D

x x

Ripcord 20 EC

200 g/l cipermetrin

III.

0,3–0,4

????

??

B

x x

Sherpa

200 g/l cipermetrin

III.

0,15

????

???

B

x x

Sumi–Alfa 0,5 ULV

5 g/l eszfenvalerát

I.

2,0

????

??

B

x

Sumicidin 20 EC

20% fenvalerát

III.

0,75

????

???

B

x x

Thuricid HP

3,2% B. T.

III.

1,0

?

E

x x

Ultracid 40 WP*

40% metidation

II.

1,0–2,0

???

???

x x


Megjegyzések:

Az Ultracid 40 WP készítményt egészségügyi okok miatt kizárólag peszticidszűrős helikopterrel (Ka–26) szabad kijuttatni.

A kukoricamoly ellen engedélyezett, Bacillus thuringiensis-tartalmú készítmények napfényérzékenységére már évekkel ezelőtt fény derült. A sugárzó napfény káros hatására a spórák életképessége csökken, és már egy óra közvetlen napsugárzás is elegendő lehet a pusztulásukhoz. Ebből eredően célszerű a védekezéseket a késő délutáni órákban elvégezni vagy a permetléhez az UV sugarak ellen némi védelmet nyújtó semleges vagy lúgos kémhatású adalékanyagot keverni. Ezzel a témával az erdészeti kártevők elleni védekezéseknél részletesebben találkozunk.

10.1.3. A rizs növényvédelme

A rizs vetésterülete hazánkban drasztikusan visszaesett, a meglévő vetésterületek növényvédelmi problémái azonban ugyanazok maradtak, mint a korábbi években. Megoldásukra, vízzel borított területekről lévén szó, elsősorban a repülőgépes védekezések vehetők igénybe.

38. táblázat - A rizs károsítói ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Algicid WSCP

60% polietilén-diammónium–klorid

I.

3,0–5,0

???

??

C

x x x

Bordói por

20% réz

III.

6,0

???

?

E

x x

Basudin 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazinon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazol 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Dravizon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E


Egyes esetekben a bakteriózis, az algák nagyobb mértékű felszaporodása, rovarkártételként

a tasakosmoly (Nymphula nympheata),

a tollas árvaszúnyog (Chironomus plumosus),

a rizslégy (Hydrellia griseola)

jelenthet problémát.

10.1.4. A napraforgó növényvédelme

Az 1997-es esztendő napraforgó-termesztésének tapasztalatai is felhívták a figyelmet arra, hogy a termesztés fázisai közül a napraforgó növényvédelmére a korábbi évekkel ellentétben sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani.

A napraforgó fejlődésének kezdeti időszakában a kórokozók és a kártevők ellen a védekezések földi eszközök segítségével egyaránt könnyen megvalósíthatók. A vegetáció előrehaladtával a növénymagasság már nem teszi lehetővé a földi gépes beavatkozásokat, így a szükségessé váló védekezések megoldása a légijárművekre hárulhat.

A permetcsepp-behatolási vizsgálatok derítettek fényt arra, hogy a repülőgép vagy a helikopter által kijuttatott permetlé növényállományba való behatolása, illetve a behatolás mélysége milyen szintű védelmet képes biztosítani. Vizsgálatok szerint a számításba vehető összes növényvédő gép közül a Ka–26 típusú helikopter alacsony sebességgel (40–50 km/h), közepes cseppmérettel végzett permetezése hatol be a legmélyebb levélszintig és szárrészig, biztosítva ezzel a kívánt cseppszámot és a fedést, (lásd a korábbi fejezetek közül a 4.3., illetve 4.4.2. számúakat).

A nyári állati kártevők elleni védekezések: A

levéltetvek:

fekete répalevéltetű (Aphis fabae),

sárga szilvalevéltetű (Brachycaudus helichrysi),

takácsatkák (Tetranychinae),

bagolypillék (Noctuidae),

poloskák (Scutelleridae)

ellen a merev szárnyú légijárművek permetezései is kiváló eredményeket nyújthatnak.

Kórokozók ellen:

Macrophomina phaseolina (hamuszürke szárkorhadás és hervadás),

Alternaria helianthi (alternáriás levél- és szárfoltosság),

Diaporthe helianthi (diaportés szárfoltosság és korhadás),

Botrytis cinerea (szürkepenészes szár- és tányérrothadás),

Sclerotinia sclerotiorum (fehérpenészes szár- és tányérrothadás)

a Ka–26 típusú helikopter megfelelő cseppmérettel, magas (80 dm3/ha) vízmennyiséggel végzett, alacsony sebességű permetezése (100. ábra) biztosíthatja az elvárható eredményeket.

100. ábra - Napraforgó gombás betegségei elleni védekezés Ka–26 helikopterrel

Napraforgó gombás betegségei elleni védekezés Ka–26 helikopterrel


A légijárművek a napraforgó növényvédelmében betöltött másik fontos feladata a vegyszeres állományszárítás és érésgyorsítás, amikor is a gyorsabb vízvesztés elérése mellett a kialakuló fertőzéseknek is elejét lehet venni.

39. táblázat - A napraforgó gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Benlate 50 WP

50% benomil

III.

1,0

??

?

D

x x

Chinoin Fund. 50 WP

50% benomil

III.

1,0

??

?

D

x x

Cineb 80

80% cineb

III.

1,6–2,0

??

?

C

x x

Kolfugó 25 FW

25% karbendazim

II.

2,0

??

?

E

x x

Kolfugó Super

20% karbendazim

I.

2,0

??

?

E

x x

Konker

250 g/l vinklozolin + 165 g/l karbendazim

I.

1,0–1,5

??

?

E

x x

Milstar

94 g/l flutriafol + 150 g/l karbendazim

II.

1,0

??

??

E

x x

Perocin 80 WP

80% cineb

III.

2,0–3,0

?

?

C

x x

Ronilan

50% vinklozolin

III.

1,0

????

?

E

x x

Ronilan DF

50% vinklozolin

II.

1,0

?

?

E

x x

Ronilan FL

500 g/l vinklozolin

III.

1,0

?

?

E

x x

Rovral

50% iprodion

III.

1,0

???

?

E

x x

Rovral 25 FW

25% iprodion

III.

2,0

???

C

x x

Sumilex 50 WP

50% procimidon

III.

1,0

??

?

C

x x


40. táblázat - A napraforgó rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Anthio 33 EC

33% formotion

II.

?

???

B

x x

Basudin 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Cyperil S ULV

8 g/l beta–cipermetrin

I.

2,0

????

???

C

x

Decis 1,5 ULV

15 g/l deltametrin

I.

0,33

????

??

B

x

Decis 2,5 EC

25 g/l deltametrin

III.

0,2

????

??

B

x x

Decis 0,5 ULV

5 g/l deltametrin

I.

1,5

???

??

B

x x

Diazinon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Fyfanon Ew

440 g/l malation

III.

1,0–1,5

????

???

C

x x

Diazol 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Dravizon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Judo

5 g/l lambda–cihalotrin + 100 g/l pirimikarb

II.

1,25

????

???

B

x x

Karate 0,5 ULV

5 g/l lambda–cihalotrin

II.

1,5

????

???

C

x

Thiodan 25 ULV

25% endoszulfán

I.

1,5

????

??

C

x


Megjegyzés: tekintettel arra, hogy a napraforgó növényvédelmében előfordulnak olyan esetek, amikor virágzásban kell a védekezéseket elvégezni, elsődleges fontosságú a méhek védelme. A méhek védelmével kapcsolatos összes információ a 9. fejezetben részletesen megtalálható.

10.1.5. A repce növényvédelme

Míg az őszi káposztarepce betegségek elleni védelme nem tekinthető általános gyakorlatnak, addig az állati kártevők ellen már a repce 4–6 leveles állapotától kezdve folyamatos védekezési igény merülhet fel.

A repce-növényvédelem nagyobb részét légijárművek segítségével hajtják végre a gazdaságok. A várt hatás biztosítása mellett a környezetvédelem is elsőrangú feladata lehet a megrendelőnek és a munkát végző repülőgépes vállalkozónak is. Kettejük együttes munkája szükséges ahhoz, hogy a virágzáskori permetezések során méhpusztulás a védekezéstől ne keletkezzen.

A légi technika számára engedélyezett készítmények bő választékának ismerete biztosíték lehet arra, hogy a környezetvédelmi elvárások maradéktalanul teljesíthetők legyenek. Az ULV preparátumok magas száma és az ULV eljárás területteljesítménye bőséges lehetőséget kínál a késő esti órákig végezhető permetezésekre.

Az őszi káposztarepce rovarkártevői közül:

ősszel:

• a repcedarázs (Athalia rosae),

• a káposztabolha (Phyllotraeta spp.),

• a repcebolha (Psylliodes chrysocephala),

tavasszal:

• a repcebecő ormányos (Ceutorrhynchus spp.),

• repceszár ormányos,

• a nagy repceormányos,

• a repcefénybogár (Meligethes aeneus),

• a repcebecő gubacsszúnyog (Dasyneura brassicae),

• a káposzta-levéltetű (Brevicoryne brassicae)

ellen lehet a légijárművekkel eredményesen védekezni.

41. táblázat - A repce rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Bancol 50 WP

50% benszultap

III.

0,75–1,0

??

??

C

x x

Chinetrin 25 EC

23% permetrin + 2% tetrametrin + 4% PBO

III.

0,5

????

???

C

x x

Cymbush 10 EC

10% cipermetrin

III.

0,3–0,4

????

???

B

x x

Cyperil S ULV

8 g/l beta–cipermetrin

I.

2,0

????

???

C

x

Decis 2,5 EC

25 g/l deltametrin

III.

0,3

????

??

B

x x

Decis 1,5 ULV

15 g/l deltametrin

I.

0,33

????

??

B

x

Decis 0,5 ULV

5 g/l deltametrin

I.

1,5

???

??

B

x

Evisect S

50% tiociklám

III.

0,5

????

??

D

x x

Fendona 10 EC

10% alfametrin

III.

0,1

????

??

B

x x

Fendona 5 ULV

5 g/l alfametrin

I.

2,0

????

??

B

x

Fury 10 EC

100 g/l zeta–cipermetrin

II.

0,075

????

??

C

x x

Karate 0,5 ULV

5 g/l lambda–cihalotrin

II.

1,5

????

???

C

x

Karate 5 EC

5% lambda–cihalotrin

III.

0,15–0,2

????

??

B

x x

Ravion 85 WP

85% karbaril

III.

1,0

????

???

D

x x

Sherpa

250 g/l cipermetrin

III.

0,15

????

???

B

x x

Sumi–Alfa 0,5 ULV

5 g/l eszfenvalerát

I.

2,0

????

??

B

x

Sumi–Alfa 5 EC

5% eszfenvalerát

II.

0,2–0,3

????

??

B

x x

Thiodan 25 ULV

25% endoszulfán

I.

1,5

????

??

C

x

Thiodan 35 EC

35% endoszulfán

II.

1,2

????

??

C

x x

Thionex 35 EC

35% endoszulfán

II.

1,2

????

??

B

x x

Ultracid 40 WP

40% metidation

II.

0,7–1,0

???

???

x x

Unifosz 50 EC

50% diklórfosz

II.

0,35–0,5

???

??

B

x x

Zolone 30 WP

30% foszalon

III.

2,0

????

??

E

x x

Zolone 35 EC

35% foszalon

III.

1,7

????

??

B

x x


Megjegyzés: Ultracid 40 WP kijuttatása csak peszticidszűrős helikopterrel lehetséges.

10.1.6. A szója növényvédelme

A szója kártevői és kórokozói ellen sikeresen felhasználható a légi növényvédelem.

A talajlakó kártevőktől kezdve a növény lombvédelmén keresztül a betakarítás előtti állományszárításokig megtalálhatók a légi alkalmazás számára engedélyezett készítmények.

A kártevő gombák közül

a peronoszpóra (Peronospora manshurica),

a cerkospóra (Cercospora sojinae),

az antraknózis (Colletotrichum glycinae),

a rozsda (Uromyces sojae) és más gombabetegségek,

a rovarkártevők közül

a csipkézőbogarak (Sitona spp.),

a borsó-levéltetű (Acyrthosiphon pisum),

a lucerna-levéltetű (Aphis laburni),

a feketebükköny-levéltetű (Aphis craccivora),

a takácsatkák (Tetranychidae)

ellen használhatók sikerrel a légijárművek.

42. táblázat - A szója gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Antracol WP

70% propineb

III.

0,7–1,4

??

?

B

x x

Cineb 80

80% cineb

III.

1,2–2,0

??

?

C

x x

Dithane FL

455 g/l mankoceb

III.

1,5–2,0

??

?

E

x x

Dithane M–45

80% mankoceb

III.

0,7–1,4

??

?

C

x x

Mikal C–64 WP

46% efozit + 30% réz

III.

3,0–4,0

???

?

B

x x

Perocin 80 WP

80% cineb

III.

1,5–2,0

?

?

C

x x

Polyram DF

70% metirám

III.

1,2–1,6

???

??

C

x x


43. táblázat - A szója rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Anthio 33 EC

33% formotion

II.

1,25

?

???

B

x x

Basudin 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazinon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazol 5 G

6% diazinon

III.

35

??

?

E

Dravizon 5 G

7% diazinon

III.

35

??

?

E

Neoron 500 EC

500 g/l brómpropilát

III.

1,5

???

??

B

x x

Ultracid 40 WP *

40% metidation

II.

0,8–1,0

???

???

x x

Unifosz 50

50% diklórfosz

II.

0,35–0,5

???

??

B

x x


* Megjegyzés: kizárólag peszticidszűrős helikopterrel juttatható ki!

10.1.7. A cukorrépa növényvédelme

A cukorrépa a vetésterületein végzett repülőgépes munkák arányait tekintve a kultúrák sorában a harmadik legfontosabb kultúrának tekinthető. A sorok záródását követő levélbetegségek és rovarkártevők elleni permetezések nagyobb taposási károk nélküli, gyors megvalósítására a légijárművek kiválóan felhasználhatók. Eredményességüket igazolja az engedélyezett készítmények magas száma is.

A gombás eredetű betegségek közül

a cerkospórás levélfoltosság (Cercospora beticola),

a lisztharmat (Erysiphe betae),

a levélbarnulások (Alternaria spp., Fusarium spp.),

a peronoszpóra (Peronospora schachtii),

a rovarkártevők közül

a répabolha (Chaetocnema tibialis),

a barkók:

• lisztes répabarkó (Cleonus punctiventris),

• sávos barkó (Cleonus fasciatus),

• hegyesfarú répabarkó (Tanymecus palliatus),

• fekete répabarkó (Psalidium maxillosum),

• répalevélbarkó (Lixus scabricollis),

a fekete répalevéltetű (Aphis fabae),

a rétimoly (Loxostege sticticalis),

a bagolypillék (Noctuidae)

ellen használhatók sikeresen a légijárművek, hogy csak a legfontosabb kórokozókat és kártevőket emeljük ki.

Gombás és rovarkártevők ellen kizárólag permetezéssel védekezhetünk.

A két légijármű-formának (repülőgép, helikopter) cukorrépában végzett permetezéseit, illetőleg a permetezések eredményességét összehasonlítva a gyakorlat azt a megállapítást szűrte le, hogy a helikopteres permetezések alacsonyabb munkasebesség (60 km/h) mellett jobb hatásfokúak, mint a repülőgépes permetezések. Ezt a megállapítást a helikopteres védekezéssel járó, a levelek nagyobb mérvű szín- és fonák-permetléborítottsága támasztja alá.

A merevszárnyú típusok cukorrépában végzett permetezéseinek javítása végett igen fontos követelmény a már tárgyalt és hangsúlyozott cseppméret-szabályozás. A gombaölő szeres védekezések sikeréhez megkívánt közepes (200–400 mikron) VMD-s permetlé-csepp-állomány csak a lapos sugarú betétek 45 vagy 90o-os működtetésével biztosítható. Ettől a permetezési formától eltérni nem ajánlott.

A helikopterrel vagy repülőgéppel végrehajtott védekezések sikere egyaránt fokozható, ha a permetezések időzítése a késő délutáni vagy a kora reggeli órákra esik. Ezeknek a napszakoknak a magasabb páratartalma a permet elpárolgásának veszélyét csökkentheti, ugyanakkor javíthatja a gyorsabb leülepedést.

44. táblázat - A cukorrépa gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Alto 320 SC

320 g/l ciprokonazol

II.

0,2

??

?

E

x x

Alto Combi 420

120 g/l ciprokonazol + 300 g/l karbendazim

II.

0,5

??

?

C

x x

Benlate 50 WP

50% benomil

III.

0,6

??

?

D

x x

Brestan 60

60% fentinacetát + 20% maneb

I.

0,5–0,7

???

?

x x

Calixin

750 g/l tridemorf

I.

0,5

???

??

C

x x

Ch. Fundazol 50 WP

50% benomil

III.

0,5–0,6

??

?

C

x x

Cosavet DF

80% kén

III.

1,5–6,0

?

?

B

x x

Kolfugo 25 FW

25% karbendazim

II.

1,0–1,2

??

?

E

x x

Kolfugo Super

20% karbendazim

I.

2,0

??

?

E

x x

Milstar

94 g/l flutriafol + 150 g/l karbendazim

II.

0,75–1,0

??

??

E

x x

Rias 300 EC

150 g/l propikonazol + 150 g/l difenokonazol

II.

0,3

???

?

D

x x

Tango

125 g/l epoxikonazol + 375 g/l tridemorf

II.

0,8–1,0

???

?

E

x x

Topsin M 70 WP

70% tiofanát–metil

III.

0,8

??

?

E

x x


45. táblázat - A cukorrépa rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Anthio 33 EC

33% formotion

II.

1,25

?

???

B

x x

Bancol 50 WP

50% benszultap

III.

1,2–1,3

??

??

C

x

Basudon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Chinetrin 25 EC

23% permetrin + 2% tetrametrin + 4% PBO

III.

0,3–0,4

????

???

C

x x

Chinmix 5 EC

50 g/l cipermetrin

III.

0,3

????

??

B

x x

Cymbush 10 EC

10% cipermetrin

III.

0,3–0,4

????

???

B

x x

Cyperil 10 EC

10% cipermetrin

I.

0,4

????

???

C

x x

Diazinon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazol 5 G

6% diazinon

III.

35

??

?

E

Dravizon 5 G

7% diazinon

III.

35

??

?

E

Karate 5 EC

5% lambda–cihalotrin

III.

0,15

????

??

B

x x

Padan 50 SP

50% izopropalin

III.

1,0–1,5

???

??

E

x x

Ripcord 20 EC

200 g/l cipermetrin

III.

0,25–0,3

????

??

B

x x

Sherpa

250 g/l cipermetrin

III.

0,1

????

???

B

x x

Thiodan 35 EC

35% endoszulfán

II.

1,0

????

??

B

x x

Thionex 35 EC

35% endoszulfán

II.

1,0

????

??

B

x x

Ultracid 40 WP *

40% metidation

II.

0,8–1,0

???

???

x x


Megjegyzés: kizárólag peszticidszűrős helikopterrel juttatható ki!

10.1.8. A burgonya növényvédelme

A burgonya vetésterületére az utóbbi esztendők tulajdon- és tulajdonosviszonyainak változása következtében a területek elaprózódása a jellemző, ez a tény kedvezőtlenül hat a légi úton végzett növényvédelem gazdaságos végrehajtására.

A burgonyát számos betegség és rovar károsíthatja, ebből eredően növényvédelmére az intenzitás jellemző.

Gombás betegségei közül elsősorban

az alternáriás szárazfoltosság (Alternaria solani) és a

a burgonyavész (Phytophthora infestans)

ellen esetenként, időjárástól függően 4–6 alkalommal szükséges védekezni. A két, kiemelten fontos kórokozó elleni védekezéshez egyaránt engedélyezettek a kontakt hatású készítmények éppúgy, mint a szisztémikus (felszívódó) hatású szerek.

A rovarkártevők közül

a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata),

a levéltetvek

• zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae),

• sárga burgonya-levéltetű (Aphis nasturtii),

a vetési bagolypille (Scotia segetum)

okozhat súlyosabb károkat.

A burgonya betakarítás előtti szártalanítását a Mezőgazdasági kultúrák defoliációja, deszikkációja című fejezetben már részletesen ismertettük.

46. táblázat - A burgonya gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Bordói por

20% réz

III.

4,0–6,0

???

?

E

x x

Bravo 500

500 g/l klórtalonil

II.

2,0–2,2

???

?

E

x x

Brestan 60

60% fentinacetát + 20% maneb

I.

0,5–0,7

???

?

x x

Cineb 80

80% cineb

III.

1,5–2,1

??

?

C

x x

Daconil W–75

75% klórtalonil

II.

1,5

???

?

E

x x

Dithane M–DG

75% mankoceb

III.

1,0–1,3

??

?

C

x x

Dithane M–45

80% mankoceb

III.

0,7–3,0

??

?

C

x x

Folpan 48 SC

480 g/l folpet

II.

1,6–2,5

?

?

E

x x

Mikal C 64 WP

46% efozit + 36% rézoxiklorid

III.

4,0–5,0

???

?

B

x x

Miltox Special

36% rézoxiklorid + 18% cineb

III.

0,3–0,5

??

?

E

x x

Perocin 80 WP

80% cineb

III.

2,0–4,0

?

?

C

x x

Perotox WP

16% cineb + 34% réz

III.

3,0–5,0

??

?

E

x x

Polyram DF

70% metirám

III.

1,5–1,8

???

??

C

x x

Rézoxiklorid 50 WP

50% rézoxiklorid

III.

2,5

???

?

E

x x

Vondozeb Plus

80% mankoceb

III.

1,4–2,0

??

?

C

x x


47. táblázat - A burgonya rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és azok alkalmazási szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Bancol 50 WP

50% benszultap

III.

0,5–0,7

??

??

C

x x

Basudin 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Chinetrin 25 EC

23% permetrin + 2% tetrametrin

III.

0,4

????

???

C

x x

Chinmix 5 EC

50 g/l beta–cipermetrin

III.

0,25–0,35

????

??

B

x x

Chinmix ME

50 g/l beta–cipermetrin

III.

0,35

????

??

B

x x

Cymbush 10 EC

10% cipermetrin

III.

0,3–0,4

????

???

B

x x

Cyperil 10 EC

10% cipermetrin

I.

0,4

????

???

C

x x

Decis 2,5 EC

25 g/l deltametrin

III.

0,3

????

??

B

x x

Decis 0,5 ULV

5 g/l deltametrin

I.

1,5

???

??

B

x

Diazinon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazol 5 G

6% diazinon

III.

35

??

?

E

Dravizon 5 G

7% diazinon

III.

35

??

?

E

Judo

5 g/l lambda–cihalotrin + 100 g/l pirimikarb

II.

1,25–1,5

????

???

B

x x

Karate 5 EC

5% lambda–cihalotrin

III.

0,15–0,2

????

??

B

x x

Padan 50 SP

50% kartap

III.

1,0

???

??

E

x x

Ravion 85 WP

85% karbaril

III.

1,5

????

???

D

x x

Regent 80 WG

80% fipronil

II.

25 g/ha

???

???

E

x x

Ripcord 20 EC

200 g/l cipermetrin

III.

0,15–0,2

????

??

B

x x

Safidon 2 EC

20% foszmet

I.

2,4–3,6

????

??

B

x x

Sherpa

250 g/l cipermetrin

III.

0,1

????

???

B

x x

Thiodan 35 EC

35% endoszulfán

II.

0,6–1,0

????

??

B

x x

Thionex 35 EC

35% endoszulfán

II.

0,6–0,8

????

??

B

x x

Ultracid 40 WP *

40% metidation

II.

0,5–1,0

???

???

x x

Zolone 35 EC

35% foszalon

II.

1,75

????

??

B

x x


*Kizárólag peszticidszűrős helikopterrel juttatható ki.

10.1.9. A lucerna és a vörös here növényvédelme

A lucerna és a vörös here lomb- és magkártevőinek nagyon hasonló életformája miatt e két takarmánynövényünk növényvédelmét egységesen tárgyaljuk.

Mindkét kultúrában a növényvédelmi feladatokat elsősorban a rovarkártevők elleni védekezések jelenthetik. Gombás betegségek (Pseudopeziza, Ascochita stb.) elleni védelemre csak kivételes esetekben szokott sor kerülni.

A rovarkártevők igen magas száma, a védekezések időpontjának eltérősége, amely a kelő lucernán keresztül az állományvédelmen át a magkártevők elleni védekezésekig is eltarthat, lehetőséget ad a légijárművek gyors és sikeres alkalmazására, különös tekintettel a magfogások sikereit biztosító virágzáskori védekezésekre. Fontosabb rovarkártevők:

csipkézőbogarak (Sitona sp.),

lucernabogár (Phytodecta fosnicata),

lucernaormányos (Phytonomus variabilis),

kabócák (Auchenorrhyncha),

tripszek (Physopoda),

poloskák (Lygus sp.).

A védekezések optimális időpontjának megválasztása minden esetben a kártevők elszaporodásától, egyedszámának alakulásától függ. A virágzat-, termés- és magkártevők elleni beavatkozások szinte minden esetben a virágzás időszakában történhetnek, ebből eredően különös gondot kell fordítani a virágzó állományt látogató méhek védelmére.

Az engedélyezett készítményeket egységesen (gombás betegségek és rovarkártevők) a 48. táblázatban foglaltuk össze.

48. táblázat - Lucerna és vörös here gombás betegségei és rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Buvicid K

50% kaptán

III.

0,8

??

?

C

x x

Ch. Fundazol 50 WP

50% benomil

III.

0,4

??

?

C

x x

Daconil W–75

75% klórtalonil

II.

2,0

???

?

E

x x

Basudin 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazinon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazol 5 G

6% diazinon

III.

35

??

?

E

Dravizon 5 G

7% diazinon

II.

35

??

?

E

Evisect S

50% tiociklám

III.

0,75

????

??

D

x x

Karate 0,5 ULV

5 g/l lambda-cihalotrin

II.

1,5

????

???

C

x

Karate 5 EC

5% lambda-cihalotrin

III.

0,15–0,2

????

??

B

x x

Thiodan 35 EC

35% endoszulfán

II.

1,2

????

??

B

x x

Thiodan 25 ULV

25% endoszulfán

I.

1,5–1,8

????

??

C

x

Thionex 35 EC

35% endoszulfán

II.

1,2

????

??

B

x x

Ultracid 40 WP *

40% metidation

II.

1,0–1,5

???

??

B

x x


* Megjegyzés: kizárólag peszticidszűrős helikopterrel juttatható ki!

10.1.10. A zöldségfélék növényvédelme

E cím alatt a tábla nagyságot elérő zöldségkultúrák közül a zöldbab, a zöldborsó, a konzervipari paprika és paradicsom, valamint a hagyma növényvédelmét tárgyaljuk.

A felsorolt kultúrák gombás és rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények lehetővé teszik az egységesítést, ugyanakkor a leírtak gyakorlatban való alkalmazásánál mindig figyelembe kell venni az évenként megjelenő „Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok” című FM-kiadványban szereplő konkrét utalásokat.

A zöldborsó gombás betegségei közül:

borsóperonoszpóra (Peronospora pisi),

aszkohitás foltosság (Ascochita pisi),

a zöldborsó rovarkártevői közül:

csipkézőbogarak (Sitona ssp.),

barkók (fekete, hegyesfarú, répa-, kukoricabarkó, vincellérbogár),

bagolypillék (Noctuidae),

borsó levéltetű (Acyrtosiphon pisi),

akácmoly (Etiella zinkenella),

a zöldbab gombás betegségei közül:

ragyásodás.

a zöldbab rovarkártevői közül:

borsólevéltetű (Acyrtosiphon pisi),

zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae),

a paradicsom gombás betegségei közül:

paradicsomvész (Phytophthora infestans),

alternária (Alternaria solani),

a paradicsom rovarkártevői közül:

burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata),

bagolypillék (Noctuidae),

kabócák (Auchenorrhynchae),

levéltetvek (Aphididae),

közönséges takácsatka (Tetranychus urticae),

a hagyma gombás betegségei közül:

hagymaperonoszpóra (Peronospora destructor),

hagymarozsda (Puccinia porri),

a hagyma rovarkártevői közül:

hagymalégy (Phorbia antiqua),

hagymabogár (Lilioceris merdigera),

vöröshagyma-aknázólégy (Liriomyza cepae),

bagolypillék (Noctuidae)

elleni védekezésekhez találhatók engedélyezett készítmények.

Az egységesített peszticidfelsorolás ellenére néhány speciálisan légi védekezéshez szükséges információ:

Törekedni kell az 50–70 db/cm2 cseppszám elérésére. Ez a kívánalom merev szárnyú gépek esetében a 45–90o-os állásszögben üzemeltetett lapos sugarú betétekkel, helikoptereknél a D6–45-ös üreges-kúpos szórófejekkel biztosítható.

Nyári védekezésekről lévén szó, a folyadékmennyiség nem csökkenthető 50 dm3/ha alá! Fungicidek alkalmazása során a 70–80 dm3/ha permetlémennyiségek jobb eredményt biztosíthatnak.

Mindkét légijárműtípus eredményesen alkalmazható, de járványveszélyes időszakban a hagymavédekezés repülőgéppel eredményesebb úgy, hogy fél-fél vegyszerdózissal oda-vissza permetez a repülőgép. Egyirányú repülés esetén a hagymaszár repülési irányban árnyékolt oldala kevesebb permetlevet kap.

Ka–26 típusú helikopter repülési sebességét fungicidpermetezések esetében max. 60 km/h-ban, a repülési magasságot 3–5 m-ben ajánlatos meghatározni.

49. táblázat - Zöldségfélék gombabetegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Alto 320 SC

320 g/l ciprokonazol

II.

0,15

??

?

E

x x

Alto Combi 420

120 g/l ciprokonazol + 300 g/l karbendazim

II.

0,35

??

?

C

x x

Antracol WP

70% propineb

III.

1,0–1,4

??

?

B

x x

Bordói por

20% réz

III.

4,0–5,0

???

?

E

x x

Buvicid F

50% folpet

III.

1,5–3,0

?

?

x x

Buvicid K

50% kaptán

III.

1,2–3,0

??

?

C

x x

Cineb 80

80% cineb

III.

1,2–2,4

??

?

C

x x

Cosavet DF

80% kén

III.

1,5–6,0

?

?

B

x x

Daconil W–75

75% klórtalonil

II.

1,5–2,0

???

?

E

x x

Dithane FL

455 g/l mankoceb

III.

1,5–3,0

??

?

E

x x

Dithane M–45

80% mankoceb

III.

0,7–3,0

??

?

C

x x

Folpan 48 SC

480 g/l folpet

II.

1,6–2,5

?

?

E

x x

Manex II.

455 g/l mankozeb

III.

1,6–2,5

??

?

E

Mikal C 64 WP

46% efozit AL + 36% rézoxiklorid

III.

3,0–4,0

???

?

B

x x

Miltox Special

36% rézoxiklorid

III.

2,0–5,0

??

?

E

x x

Perocin 80 WP

80% cineb

III.

1,2–2,4

?

?

C

x x

Perotox WP

16% cineb + 34% rézoxiklorid

III.

3,0–5,0

??

?

E

x x

Polyram DF

70% metirám

III.

2,0

??

?

E

x x

Rézoxiklorid 50 WP

50% rézoxiklorid

III.

2,5

???

?

E

x x

Rias 500 EC

150 g/l propikonazol + 150 g/l difenokonazol

II.

0,3

???

?

D

x x

Ronilan FL

500 g/l vinklozolin

III.

1,0

?

?

E

x x

Vondozeb Plus

80% mankoceb

III.

1,6–2,0

??

?

C

x x


50. táblázat - Zöldségfélék rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Anthio 33 EC

33% formotion

II.

0,75–1,0

?

???

B

x x

BI–58 EC

38% dimetoát

II.

0,6–1,0

??

???

B

x x

Buvatox 5 G

4,7% fenitrotion + 0,3% malation

III.

35

???

?

C

Chinetrin 25 EC

23% permetrin + 2% tetrametrin + 4% PBO

III.

0,3–0,4

????

???

C

x x

Chinmix 5 EC

50 g/l beta-cipermetrin

III.

0,3

????

??

B

x x

Chinmix ME

50 g/l cipermetrin

III.

0,3

????

??

B

x x

Cymbush 10 EC

10% cipermetrin

III.

0,3–0,4

????

???

B

x x

Decis 2,5 EC

25 g/l deltametrin

III.

0,3–0,5

????

??

B

x x

Diazinon 5 G

5% diazinon

III.

35

??

?

E

Diazol 5 G

6% diazinon

III.

35

??

?

E

Dravizon 5 G

7% diazinon

III.

35

??

?

E

Fendona 10 EC

10% alfametrin

III.

0,15

????

??

B

x x

Galithion 5 G

4,7% fenitrotion + 0,3% malation

III.

35

??

?

E

Karate 5 EC

5% lambda-cihalotrin

III.

0,2–0,3

????

??

B

x x

Ripcord 20 EC

200 g/l cipermetrin

III.

0,15–0,2

????

??

B

x x

Sherpa

250 g/l cipermetrin

III.

0,2–0,4

????

???

B

x x

Sumi–Alfa 5 EC

5% eszfenvalerát

II.

0,3

????

??

B

x x

Ultracid 40 WP *

40% metidation

II.

0,7–1,0

???

???

x x

Unifosz 50 EC

50% diklórfosz

II.

0,35–0,5

???

??

B

x x


10.1.11. A szőlő növényvédelme

A szőlő azok közé a kultúrák közé tartozik, amelynek növényvédelmében a légijárművek – és ezek közül is elsősorban a helikopterek – az 1970–1985 években meghatározó szerepet töltöttek be. Ebben az időben az ország hagyományos történelmi borvidékeinek közel 90%-ban helikopteres védekezésekre alapozódott a növényvédelem.

A Ka–26 típusú helikopterek 1970-ben való munkába állítását követő technológiai jellegű vizsgálatok (permetléborítás, permetlé-penetráció, cseppeloszlás, teljesítmény-vizsgálatok stb.) és a nagyüzemi szőlősgazdaságok, kombinátok igen kedvező üzemeltetési tapasztalatai azt bizonyították, hogy ez a Magyarországon még újnak számító védekezési forma szinte teljes egészében biztosítani képes a szőlő növényvédelmét. Így alakulhatott ki az a hazánk mezőgazdasági repülésére igen jellemző üzemeltetési forma, hogy az 1980-as években éves viszonylatban folyamatosan üzemelt 50 db helikopter közül 25–27 db, az üzemeltetett típus több mint 50%-a a kora tavaszi mezőgazdasági munkákat (fejtrágyázásokat, gyomirtásokat) befejezve az időjárástól függően május 3. dekádjától augusztus közepéig – végéig szinte kizárólag szőlővédelmi feladatokat oldott meg. A többi helikopter is végzett esetenként szőlővédelmi permetezéseket, így a helikopterek éves permetezési tevékenységének 35–40%-a szőlőmunka volt.

Mivel volt indokolható ez a magas igénybevételi arány?

1. A permetezés technológiai végrehajthatóságával.

Már ismeretes, hogy a helikopter hordcsavarjainak hatására a légcsavarokról föld felé irányuló ún. átlagos induktív sebességmértéke eléri a 9,8 m/s értéket. Ez a hatalmas és állandó légáram teszi lehetővé, hogy a levegővel kevert növényvédő szer nagy sebességgel és bármilyen szög alatt a növényzetre kerüljön. A helikopter haladási sebességétől függően peszticidekkel jól beboríthatja a levelek fonákát és ezt nemcsak sima talajon, hanem lejtős körülmények között is el tudja végezni.

2. Magas területteljesítménnyel.

Egy Ka–26 típusú helikopter kedvező feltételek mellett helyettesíthetett akár 8–10 db nagy teljesítményű földi növényvédő gépet. Az akkori idők még kontakt szereken alapuló (réz, kén, ditiokarbamátok, cineb) technológiáinak permetezési fordulói ebből eredően könnyen betarthatók voltak.

3. Jelentős élőmunkaerő-felszabadítással.

Egy helikopter kiszolgáló személyzetével (amely a víz utánpótlását is beleszámítva 4–5 fő körül mozgott) megoldható volt 1200–1300 ha szőlő üzemi növényvédelme, a hagyományos földi gépekre alapozott védekezéseknél lényegesen alacsonyabb bértömeg felhasználása mellett.

4. Alacsonyabb kijuttatási költségek biztosításával.

A helikopterek bérleti – később, amikor a gazdaságok már maguknak is vásárolhattak helikoptereket, szolgáltatási – díjtarifáinak légióradíja hektárra vetítve nem volt magasabb, mint a földi gépekkel végzett permetezéseké.

Az 1980-as évek második felétől egyre erősödő, a szőlőtermesztés gazdaságosságát érintő piaci változások hatása nemcsak a termelésre, hanem a helikopteres munkavégzés nagyságára is rányomták bélyegüket. A termelés gazdaságosságának kérdései és az időközben egyre nagyobb mennyiségben megjelenő és hosszabb hatástartammal rendelkező szisztemikus készítmények földi gépes kijuttathatóságának következtében egyre inkább csökkenni kezdett a helikopterek szőlőben végzett munkája iránti igény.

Ez a tendencia a rendszerváltást követő tulajdonosi és tulajdonviszonyok hatására tovább folytatódott. Napjainkban a vállalkozói rendszerben üzemeltetett helikopterek szőlőművelési adatai csak becsülhetők: az adott helikopterek területi elhelyezkedésétől függően ez a munkaféleség az éves permetezési munkák 3–5% nagyságában tételezhető fel.

A szőlővédelem technológiai folyamatain belül a

a szőlőperonoszpóra (Plasmopara viticola),

a szőlőorbánc (Pseudopeziza tracheiphila),

ellen teljesértékűen,

a szőlőlisztharmat (Uncinula necator)

ellen a súlyosan járványos eseteket leszámítva teljesértékűen,

szőlőbotritisz (Botrytis cinerea)

ellen földi kiegészítő kezeléssel lehet sikeresen védekezni.

A szőlő rovarkártevői közül:

a szőlőilonca (Sparganothis pilleriana),

a tarka szőlőmoly (Lobesia botrana),

a nyerges szőlőmoly (Eupoecilia ambiguella),

a szőlő-gubacsatka (Eriophyes vitis),

a szőlő levélatka (Calepitrimerus vitis)

ellen az engedélyezett inszekticidválasztéknak köszönhetően szintén teljes értékű védelem biztosítható.

51. táblázat - A szőlő gombás betegségei ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Afugan

33% pirazofosz

II.

0,5

???

?

B

x x

Antracol WP

70% propineb

III.

1,0

??

?

B

x x

Bordói por

20% réz

III.

5,0

???

?

E

x x

Bumper 25 EC

250 g/l propikonazol

III.

0,2

???

?

C

x x

Buvicid F

50% folpet

III.

1,0–1,5

?

?

x x

Buvicid K

50% kaptán

III.

1,0–1,5

?

?

C

x x

Cineb 80

80% cineb

III.

1,0–1,5

??

?

C

x x

Cosavet DF

80% kén

III.

1,5–6,0

?

?

B

x x

Dithane DG

75% mankoceb

III.

2,0

??

?

C

x x

Dithane FL

455 g/l mankoceb

III.

3,0

??

?

E

x x

Dithane M–45

80% mankoceb

III.

1,5

??

?

C

x x

Dorado

200 g/l pirifenox

III.

0,2

?

?

E

x x

Folpan 48 SC

480 g/l folpet

II.

1,5–6,0

?

?

C

x x

Karathane FN–57

18,25% dinokap

III.

0,5–0,8

????

??

x x

Karathane LC

350 g/l dinokap

III.

0,5–0,8

????

??

x x

Kumulus S

80% kén

III.

3,0–4,0

?

?

B

x x

Microthiol Special

80% kén

III.

2,0–5,0

?

?

B

x x

Mikal 75 WP

50% efozit + 25% folpet

II.

3,0–4,0

?

?

B

x x

Mikal C 64 WP

36% rézoxiklorid

III.

3,0–4,0

?

?

B

x x

Miltox Special

36% rézoxiklorid + 18% cineb

III.

3,0–5,0

??

?

E

x x

Nedvesítheto kén

80% kén

III.

2,0–5,0

??

?

B

x x

Perotox WP

16% cineb + 34% réz

III.

3,0–5,0

?

?

E

x x

Pol–Thiuram

85% TMTD

III.

2,0–3,6

??

?

C

x x

Polyram DF

70% metirám

III.

2,0–2,5

???

??

C

x x

Rézoxiklorid 50 WP

50% rézoxiklorid

III.

2,5

???

?

E

x x

Ronilan

50% vinklozolin

III.

1,0–1,5

???

?

E

x x

Ronilan DF

50% vinklozolin

II.

1,0–1,5

?

?

E

x x

Ronilan FL

500 g/l vinklozolin

III.

1,0

?

?

E

x x

Rovral

50% iprodion

III.

1,0–2,0

???

?

E

x x

Rovral 25 F

25% iprodion

III.

2,0

???

C

x x

Rubigan 12 EC

12% fenarimol

III.

0,1–0,25

???

?

E

x x

Sapro

l19% triforin

III.

0,7–1,0

??

?

C

x x

Sumilex 50 WP

50% procimidon

III.

1,0–1,5

??

?

C

x x

Szulfur 800 FW

800 g/l kén

III.

4,0–5,0

?

?

E

x x

Szulfur 900 FW

900 g/l kén

III.

4,0–5,0

?

?

B

x x

Vondozeb Plus

80% mankoceb

III.

1,6–2,4

??

?

C

x x


52. táblázat - A szőlő rovarkártevői ellen engedélyezett készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Bancol 50 WÍP

50% benszultap

III.

0,75–1,0

??

??

C

x x

BI–58 EC

38% dimetoát

II.

0,8–1,0

??

???

E

x x

Chinetrin 25 EC

23% permetrin + 2% tetrametrin + 4% PBO

III.

0,25–0,5

????

???

C

x x

Chinmix 5 EC

50 g/l cipermetrin

III.

0,25–0,35

????

??

B

x x

Cyperil 10 EC

10% cipermetrin

I.

0,4

????

???

C

x x

Decis 2,5 EC

25 g/l deltametrin

III.

0,3

????

??

B

x x

Ekalux 25 EC

25% kinalfosz

II.

1,0–1,5

????

???

B

x x

Fendona 10 EC

10% alfametrin

III.

0,1

????

??

B

x x

Karate 5 EC

5% lambda–cihalotrin

III.

0,15–0,2

????

??

B

x x

Neoron 500 EC

500 g/l brómpropilát

III.

1,5

????

??

B

x x

Ripcord 20 EC

200 g/l cipermetrin

III.

0,125–0,2

????

??

B

x x

Sherpa

250 g/l cipermetrin

III.

0,2

????

???

B

x x

Sumi–Alfa 5 EC

5% eszfenvalerát

II.

0,1–0,3

????

??

B

x x

Sumicidin 20 EC

20% fenvalerát

III.

????

???

B

x x

Thiodan 25 ULV

25% endoszulfán

I.

2,0

????

??

C

x x

Unifosz 50 EC

50% diklórfosz

II.

0,5

???

??

B

x x


53. táblázat - Légi kijuttatásra engedélyezett egyéb készítmények és alkalmazásuk szempontjai

Márkanév

Hatóanyag

Forg. kat.

Dózis (dm3/ha)

Veszélyességi fokozat

Kijuttatási forma

hal

méh

tűz

Alar 85

85% daminozid

I.

1–5

E

x x x

Algizid WSCP

60% polietilén-diammónium

I.

3–5

???

??

C

x x x

Bandrift Plus

25% akrilamid-monopolimer + 65% paraffinolaj

III.

0,1%

???

?

C

Dendrocol 17 SK

gyanta + rézszappan

III.

4–6

???

?

A

x x x

Hyspray

800 g/l etoxilált zsíramin

III.

0,5–1,0

???

??

C

Limbolid 50 EC

50% heptopargil

III.

1–2

?

??

C

x x x

Nalco–Trol

30% polivinil-polimer

III.

30–120 ml

???

?

E

Nevirol 20 WP

20% ftalanilsav

III.

1,2

???

?

E

x x x

Nevirol 60 WP

60% ftalanilsav

III.

0,3–0,4

?

?

B

x x x

Nonit

60% dioktil-szulfoszukcinát-nátrium

III.

0,025

Redentin 75

0,0075% klórfacinon

III.

10–20

?

?

D

Trend

90% etoxilált izodecil-alkohol

I.

0,1%

??

??

C

x x


Légi alkalmazásra engedélyezett egyéb készítmények kultúránkénti bontásban, felhasználás szerint:

Alar 85: vörös here, maglucerna magtermő állományaiban termésfokozás céljaira.

Algicid WSCP: rizsterületek algafertőzésének megszüntetésére. Tilos a készítményt felhasználni ott, ahol a rizsföldek vizében hal található. A kezelést követően két hétig tilos az árasztóvizet leengedni.

Bandrift Plus: kalászosok, kukorica, napraforgó, repce, szója, burgonya, lucerna, vörös here, rét, legelő vegyszeres gyomirtása és állományszárítása esetén a permetlé-elsodródás megakadályozására.

Dendrocol 17 SK: szója-, napraforgó-, kukorica-, szőlő-, dinnye-, őszibúza-kultúrák vadkár elleni védelmére. A készítményt úgy kell kijuttatni, hogy a borítás lombozaton és termésen egyenletes legyen. A védekezéseket minden esetben megelőző jelleggel kell végrehajtani. Dinnyénél teljes területkezelés indokolt legalább két alkalommal, a szóját, a napraforgót fejlődése kezdetén kell permetezni. Nagy táblák esetén elég a veszélyeztetett szegély (30–50 m) egyszeri kezelése.

Hyspray: hatásfokozó anyag a bromoxinil, dimetipin, diquat-dibromid, glufozinát-ammónium hatóanyag-tartalmú deszikkálószerekhez.

Limbolid 50 EC: napraforgó, szója, lucerna hozamnövelésére. Lucernában kaszálás után 6–10 cm-es növedékre, illetőleg virágbimbós állapotban kijuttatva.

Mist Control: lásd Nalco–Trol.

Nalco–Trol: kalászosok, rizs, kukorica, napraforgó, repce, szója, burgonya, lucerna, rét, legelő vegyszeres gyomirtása, illetve deszikkálása esetén cseppnehezítőként.

Nevirol 20 WP, Nevirol 60 WP: rizs-, kukorica-, repce-, szója-, lucerna-, vörös here-, szőlő-, zöldségkultúrákban terméskötődés elősegítésére.

Nonit: permetezőszerek nedvesítőképességének fokozására. Rét és legelő vegyszeres gyomirtásánál.

Redentin 75: mezei pocok irtására évelő pillangósokban. Környezetvédelmi szempontból rendkívül fontos, hogy egyszeri alkalommal nagy, 4–500 ha összefüggő területen ne végezzenek kezelést. A készítmény tervezett felhasználását előzetesen a területileg illetékes növényvédelmi felügyelőnek és a vadgazdálkodási egységnek be kell jelenteni.

Trend: szulfonil-karbamid típusú gyomirtó szerek (Titus, Granstar) hatásfokozására.