Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

9.3. Napraforgó-deszikkáció

9.3. Napraforgó-deszikkáció

A napraforgó-deszikkáció jelenti a légijárművek kora őszi legnagyobb munkacsúcsát. A tavaszi vetések elhúzódásától függően a permetezések országszerte augusztus 3. és szeptember 2. dekádja között zajlanak le. Ez alatt az idő alatt kerül kezelik az ország napraforgóterületének 75–90%-át.

Az intenzív napraforgó-termelés eredményei bebizonyították, hogy az 1–2 évtizeddel ezelőtti ún. „szélső tábla” növényből jövedelmező, biztos termést ígérő kultúrát lehet teremteni szigorú termesztéstechnológiai előírások betartása mellett. A hagyományos fajtákat szinte teljes egészében leváltó hibridek érése elhúzódik (fajtától függően), állományuk kiegyenlítetlen, és az alatt az idő alatt, amíg a betakarításhoz szükséges, egyöntetűen száraz növényállomány létrejön (beérik), addig a termesztési környezettől függően kisebb-nagyobb mértékben ki van szolgáltatva a madarak (gerle, veréb stb.) károsításának. A károsítás mértéke elérheti a termés 10–13%-át is. Ez a károsítás csak úgy kerülhető el biztonságosan, ha a napraforgó minél hamarabb betakarítják kerül. A korai, gyors betakarítás csak a mesterségesen leszárított, deszikkált területeken hajtható végre.

A madárkár csökkentésén túl több fontos tényező is szól a deszikkálás széles körű megvalósítása mellett:

1. A napraforgó betakarítását közvetlenül követő kukoricabetakarítás nem mindegy, hogy mikor kezdhető el. A korai fajták betakarításának időbeni megkezdése jelentős üzemszervezési előnyöket biztosíthat az őszi csapadék megérkezése előtt.

2. A napraforgótarlón végzett gyors talaj-előkészítés az őszi vetések sikerének záloga.

3. A közvetlen üzemszervezési előnyökön túl növény-egészségügyi szempontból is előnyös a deszikkálás. A szeptember eleji hűvösebb, esős időjárás leállíthatja vagy jelentősen lelassíthatja a napraforgó természetes leszáradási folyamatait. A hűvös, csapadékos időjárás ugyanakkor kedvező feltételeket teremthet a késői fertőzésű tányérrothadás kialakulásának. Augusztus végén – szeptember elején permetezett napraforgótáblákon sohasem lehet szembetűnő fertőzést tapasztalni, míg a szeptember végén vagy pláne októberben kezelt táblákon a kipermetezett deszikkáns minden esetben a már kialakult fertőzésnek vethet már véget. Elmondható (s úgy véljük, hogy tapasztalatainkat a széles körű gyakorlat is alátámasztja), hogy az időben alkalmazott deszikkáció gyakorlatilag kiszárítja a napraforgót, a gombás fertőzés, illetve annak kártétele alól.

4. A sikeres deszikkáció végrehajtása a növényolaj ipari tevékenységére is kihat. Az olajgyárak folyamatos üzemeltetéséhez, a napraforgómag beszállításához folyamatos beszárítás szükséges, ami csak az időjárástól független, zavartalan betakarítással lehet biztosítani. A deszikkálás elterjedésével jelentős mértékben biztonságossá vált a gyárak megfelelő ütemben való magellátása. A 10–15 nappal korábbra hozható betakarítási kezdet a gyárak feldolgozó kapacitásának folyamatos és jobb kihasználását is eredményezi.

Az eljárást engedélyező alapkísérletek eredményei közül 13 gazdaság eredményei igazolhatják az eljárás gyakorlati üzemszervezési előnyeit. Ezek:

Napraforgó

Kezelt

Kontroll

Termésmennyiség (q/ha)

15,19

12,92

Nedvességtartalom betakarításkor (%)

14,32

19,33

Ezermagtömeg (g)

76,83

74,83

Tisztaság (%)

91,00

79,12

Kombájn napi átlagteljesítménye (ha)

9,18

6,80

Az alkalmazás időpontja

Diquat–dibromid: A kezelési időpont meghatározását a kaszatok érettségi fokához kell szabni: ha a kaszatok könnyen kimorzsolhatók a tányérból és a tányért körülvevő sziromlevelek barnák, könnyen törnek, a kezelés megkezdhető. A kaszat kezeléskori nedvességtartalma 23–28% között legyen. Száraz időjárás mellett a zavartalan betakarításhoz szükséges 14–18% nedvességtartalom 7–8 nap, nedves körülmények között 8–12 nap alatt következik be.

Bromoxinil: a kijuttatásához ajánlott időpont a diquat-dibromid-tartalmú készítményeknél leírtakkal megegyezik. Hatása kedvező körülmények között is 3–4 nappal később válik teljessé.

Glufozinát–ammónium: A napraforgókaszat 25–30%-os nedvességtartalmánál.

Glifozát: A napraforgókaszat 20–30%-os nedvességtartalmánál.

Technológia

Folyadékmennyiség: 50 dm3/ha.

Kijuttatástechnológia: a Harvade 25 F durva cseppes permetezési eljárással, a többi készítmény nagyon durva cseppes permetezési formával.

Cseppnehezítő használata kötelező.

Egyéb tapasztalatok:

Az engedélyezett készítmények dózisainak csökkentésére, ugyanakkor a várt hatás biztosítása érdekében lehetőség nyílik bizonyos aktivátorok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazására. Hyspray (800 g/l etoxilált zsíramin) 0,5 l/ha dózisának a már kész permetlébe való adagolása mellett az előírt dózisok 25–30%-os csökkentése lehetséges. Ugyanígy felhasználható még az UAN-oldat, a Nitrosol 28 és a még kísérleti szinten lévő, de várhatóan engedélyokiratot kapó Codacide termék is.

Segédanyagokkal való együttes kipermetezés esetén ügyelni kell arra, hogy az állományszárító készítmények engedélyezett alsó dózisa alá sohase menjünk.

Repülőgéppel végzett napraforgóállomány-szárítás a 98. ábrán látható.

98. ábra - Napraforgó állományszárítása Z–137T repülőgéppel

Napraforgó állományszárítása Z–137T repülőgéppel