Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

6.6. Szilárd halmazállapotú anyagok feltöltése

6.6. Szilárd halmazállapotú anyagok feltöltése

Szilárd halmazállapotú anyagok repülőgépekbe való töltéséhez konténereket használnak. A konténer tulajdonképpen gravitációs úton üríthető szállítótartály. A csonka gúla vagy csonka kúp alakú, meredek falú konténereket felül ráccsal látják el, ami megakadályozza az összecsomósodott, rögös műtrágyadarabok bejutását. A konténert általában merev keretbe helyezik, s így állítják a földre. A garatot mechanikus vagy hidraulikus működtetésű elzárólap zárja-nyítja. Ez alatt vászonból hengeres toldatot alakítanak ki, ami töltéskor belelóg a vegyszertartályba és megakadályozza a repülőgép sérülését. A konténereket a gazdaságok állítják elő, ezért kialakításuk, méretük, műszaki színvonaluk igen változó.

A korábbi, hazánkban nagy számban dolgozó PZL–101, Z–37 típusok egyszeri megközelítéssel való töltéséhez az MTZ homlokrakodó villájára szerelhető, 500–600 kg hasznos vegyszertömegű kis konténert alakítottak ki. Ezeket néhány gazdaságban most is üzemeltetik (82. ábra).

82. ábra - MTZ homlokrakodóval emelhető kis konténer

MTZ homlokrakodóval emelhető kis konténer


A billenthető konténerrel az előkészített, ömlesztett műtrágya halomba nyomva vagy szállító járművekről is tölthető.

Az An–2 típus kettő, míg az M–18 típus három ilyen kis konténerrel tölthető csak fel. Ez sok (4–6 min) töltési időt jelent, vagy több ilyen töltőberendezés egyidejű beállítása válik szükségessé. Sajnos ez a töltőberendezés kereszt- és hosszirányban is labilis, gémkinyúlása kicsi. A gép kezelése, irányítása ezért nagy figyelmet igényel. Kis teljesítménye, konstukciós kivitele miatt ma már nem elégíti ki az igényeket.

A jelenleg üzemelő repülőgépekhez olyan nagy konténereket állítanak elő, amelynek segítségével egy megközelítéssel tölthetők a vegyszertartályok. A konténereket addig kell telerakni, amíg a repülőgép a levegőben tartózkodik. Központi tárolókból az előkészített, ömlesztett műtrágyát billenőplatós szállító járművekkel (tehergépkocsi, pótkocsi) viszik a repülőtérre. Ekkor egy magasított helyről (rámpa) gravitációs úton töltik fel a konténert, vagy a repülőtéren előkészített, ömlesztett állapotú műtrágyát markológéppel szedik fel és rakják a konténerbe. A zsákos kiszerelésű műtrágyát a konténerbe kézzel ürítik. A nagyobb, összetapadt rögök a nyíláson lévő rácson maradnak, amit ütögetéssel zúznak szét.

A nagy konténerek megemeléséhez, mozgatásához olyan nagyteljesítményű erőgépeket alkalmaznak, amelyek a műtrágyaszórás időszakán túl más munkára is alkalmasak. Ilyen pl. a 25 kW teljesítményű Weimar T–174/2 típusú rakodógép, valamint a 44 kW motorteljesítményű Castor P–06 kotrógép (83. ábra). A gém végéről a munkaeszközt leszerelik, s ide helyezik el a konténert.

83. ábra - P-06 kotrógépre szerelt nagy konténer M–18 repülőgépet tölt

P-06 kotrógépre szerelt nagy konténer M–18 repülőgépet tölt


Az említett erőgépek összkerékmeghajtásúak. Az alváz forgózsámolyához kapcsolódik a felépítmény. A gémszerkezetet hidraulikus munkahengerek működtetik. A gépek széles nyomtávolsággal, nagy gémkinyúlással, biztonságosan közelítik meg a szárny és a törzs között a repülőgépet. A töltési idő 1–1,5 min. Mindkét típus maximális sebessége közúton 20 km/h, amit a repülőterekről való áttelepüléskor figyelembe kell venni.

Rugalmas falú konténerek mozgatására is ezeket az erőgépeket, elsősorban a T–174/2 típust alkalmazták.

A Ka–26 helikopter felül elhelyezkedő rotorja miatt konténerrel nem tölthető. A vegyszertartály a rotorsík alatt, hátulról közelíthető meg. A hajtóműindítások, -melegítések elkerülése végett a hajtómű leállása nélkül, a lassan forgó rotorlapátok alatt, rövid (1–1,5 min) töltési idővel kell elvégezni a műtrágya feltöltését. A rotorszél miatt ezért felülről fedett, vagy teljesen zárt szállítószalagok alkalmasak e munkára.

Általánosnak mondható, hogy a gazdaságok az elvárásoknak megfelelően, különböző szállítószalagokkal, azok átalakításával oldják meg ezt a feladatot. A szállítószalag végére 800 dm3-es térfogatú tartályt szerelnek, a garat nyitása-zárása mechanikus vagy hidraulikus. A szállítószalag mozgatását erőgép (MTZ traktor) végzi (84. ábra). A szalag meghajtását az erőgép erőleadó tengelyéről áttételi művön keresztűl, vagy hidromotor segítségével biztosítják.

84. ábra - Ka–26 helikopter töltése HTM–6 csöves szállítószalaggal

Ka–26 helikopter töltése HTM–6 csöves szállítószalaggal


A Ka–26 helikopter feltöltéséhez speciálisan erre a célra készül Karádon a CSSZ–12 csöves szállítószalag átalakított változata, a HTM–6. A recézett szalag egy 300 mm átmérőjű csőben 5 m/s sebességgel fut. Meghajtását MTZ–80 traktor erőleadó tengelyéről kapja. A 800 m3 anyag befogadására alkalmas tartály kiömlőnyílásának nyitása-zárása kézikerékkel történik. A gép tömegárama 60 t/h.

A traktor tolatva közelíti meg a helikoptert. A szalag szögállítása a 8°–30°-os tartományban kézi csörlővel történik, amely csigasoron mozgó sodronykötéllel a támasztólábakat mozgatja. Kellően begyakorlott személyzettel a helikopter megközelítése, töltése és az eltávolodás összideje 1 min alatt tartható. A HTM–6 áttelepülések esetén az üzemeltető traktorral közúton is vontatható.

Az UH–12E típus üzemeltetői hazánkban az egy-, vagy két konténeres műtrágyatöltési módszert alkalmazzák. Külföldi irodalom elsősorban a cseretartályos megoldást javasolja. A töltőhely felett függésben lévő helikopter üres tartályát a megtöltöttre cserélik. A helikopter megfelelő magasságban tartása, irányítása, valamint a tartálycsere nagy gyakorlatot igényel.

Az UH–12E helikopter műtrágyatartályának töltése történhet kézzel vagy szállítószalaggal. Tekintettel a tartály felfüggesztő konzol rendszerére, a szállítószalag végére oldalirányban elhajlítható garatot ajánlatos felszerelni. A beérkező helikopter az előre kijelölt helyre leereszti a tartályt, függésben marad, s a rakodószemélyzet oldalirányból a tartály fölé behajlítja az elmozdítható garatot, majd megtörténik a töltés. Több évi tapasztalat alapján elmondható, hogy gyakorlott személyzettel ez a bonyolultnak tűnő töltés 30–45 s alatt elvégezhető, így ez a megoldás nagyon produktívnak tekinthető a váltott tartállyal való műtrágyatöltéssel szemben.

Egyszerűbb megoldás a kerekeken gördülő speciális konténer alkalmazása (85. ábra). Ezt tölti fel a földi személyzet, majd a függeszkedő helikopter által földre helyezett tartályba ürítik a műtrágyát.

85. ábra - UH–12E helikopter töltése billenő konténerből

UH–12E helikopter töltése billenő konténerből