Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

7. fejezet - 6. A légijárművek üzemeltetése

7. fejezet - 6. A légijárművek üzemeltetése

6.1. A légi munkák földi biztosítása

A légi kijuttatás végrehajtásáig a légijárműveket igénybe vevő gazdaságoknak, gazdáknak sokirányú feladatokat kell megoldani. A légjármű bérlésével kapcsolatos feltételeket a repülőgépes-helikopteres vállalkozó ismerteti.

A légijárművel rendelkező vállalkozónak egyik legfontosabb feladata a repülésbiztonsági előírásoknak, a gazdaságossági szempontoknak megfelelő mezőgazdasági repülőtér kiválasztása. Korábban igénybe vett repülőteret mezőgazdasági repülésre alkalmassá kell tenni, gondoskodni kell karbantartásáról, valamint a felügyeletéről.

A repülőtéren a vállalkozónak célszerű nappali és éjjeli őröket kijelölni. Ők biztosítják, hogy kíváncsi, illetéktelen személyek ne jussanak e veszélyes munkaterületre. Ugyanakkor ők végzik a repülőtéren lévő anyagok, gépek, eszközök, beleértve a légjárművek, illetve azok üzemanyagának biztonságos, tűzvédelmi előírásokat is szem előtt tartó őrzését is. Ezért megfelelő, munkaképes, egymást váltó, az esetleges támadás elhárítására alkalmas munkaerő beállítása célszerű.

A permetezéshez, műtrágyaszóráshoz, porozáshoz és egyéb munkákhoz szükséges anyagokat a gazdaságok, gazdák biztosítják, ugyanakkor ezek a légjárműbe való töltése is a bérlő feladata. Fontos lenne, hogy a bérlő által megbízott és felsőfokú növényvédelmi szakképesítéssel rendelkező szakember gondoskodjon a kiszórandó anyagok légijárművekhez való szakszerű kiszállításáról. Feladatai közé tartozzon a töltőhelyen dolgozó személyek felkészítése és irányítása is, ugyanakkor be kell tartani a munka-egészségügyi, környezetvédelmi és balesetvédelmi óvó rendszabályokat, gondoskodni kell a szükséges védőfelszerelésekről és megkövetelni azok használatát.

A bérlő által megbízott szakember irányítsa a permetlékészítést, ellenőrizze a szilárd halmazállapotú vegyi anyagok szórhatóságát, szervezze a töltőgépekhez beosztott dolgozók munkáját, a szakszerű és gyors töltést. A munka során szükség szerint intézkedjen a kádak, szivattyúk, töltőeszközök munka utáni alapos tisztításáról, valamint a munka befejezésekor ezen eszközök és a maradék növényvédő szerek elszállításáról, raktározásáról.

Mérgező anyagokkal való munkavégzés esetén a bérlő feladata a töltőhely vegyszermentesítése és annak betartatása is, hogy a vegyszerre előírt várakozási idő alatt a területről takarmányt ne vigyenek el s e területre állatokat ne engedjenek be.

Hazánkban azok a gazdaságok, gazdák, akik a légjárművek rendszeres igénybevételére rendezkedtek be, mind jobb feltételeket biztosítanak az üzemeltetéshez. Az improduktív időt jelentő földi tartózkodást igyekeznek legrövidebbre csökkenteni. A hatékonyabb kihasználásban azok a gazdaságok járnak élen, akik a légjárművek adott, speciális konstrukciós megoldásait figyelembe veszik, s ezekhez alkalmazkodva választják és alakítják ki a földi vegyszerellátást biztosító gépeket, a gépláncot.

A permetlé feltöltéséhez a vállalkozó korszerű, nagyteljesítményű vegyszerszivattyút biztosít, a szilárd halmazállapotú vegyi anyagokat viszont a bérlőnek saját gépi töltőberendezéssel kell a légjármű vegyszertartályába juttatni. Ezek igen különböző megoldásúak, teljesítményűek. Hazánkban a légjárművek folyamatos vegyszerellátása igen változatos képet mutat. E munkát csak jó munkaszervezéssel, igen nagy odafigyeléssel és együttműködéssel lehet végezni.

A repülés megkezdése előtt előírásnak megfelelő üzemi térképet kell átadni a repülőgép-vezetőnek. A bérlő e térképen lévő színjelekkel, beírásokkal információkat közöl, amelyek ismeretében lehet megtervezni a munkarepülést.

A repülés szakszerű végrehajtásához a bérlőnek jelző személyeket vagy jelzőeszközöket kell biztosítani. Jelzők nélkül nem célszerű dolgozni, mivel ez a munkaminőség rovására megy, s nagy károk is keletkezhetnek.